postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » מבקר המדינה ו"קו לעובד" – על עובדי הקבלן

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

מבקר המדינה ו"קו לעובד" – על עובדי הקבלן

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, חדשות, חינוך ותרבות ב 7.05.15 1:27

לאחרונה פורסמו שני דו"חות על מצב עובדי-הקבלן בישראל. דו"ח עמותת "קו לעובד" ודו"ח מבקר המדינה. לצורת העסקה זו השפעות שליליות של חוסר ביטחון תעסוקתי. להעסקת מורי קבלן בחינוך השפעות שליליות על צמצום פערים בחינוך ובחברה

עמותת "קו לעובד" פרסמה דו"ח המנתח וממחיש את תלונות העובדים שהגיעו אליה ברבעון הראשון של שנת 2015. בדיקת התלונות מראה כי עובדי הקבלן חשים חוסר יציבות בפרנסה, חוסר ביטחון תעסוקתי. מעסיקים אינם מתנהלים אליהם כמחויבים כלפי עובדי-הקבלן. העובדים מתלוננים על הלנת שכר, אי תשלום שכר, השעיה מעבודה ללא הצדקה וללא שכר, הפחתת שכר וניכויים שונים, ועוד.

לקריאת הדו"ח המלא באתר הטלביזיה החברתית

דו"ח מבקר המדינה 65ג' פרסם גם הוא את הביקורת על עובדי הקבלן בתחום החינוך. הפרק העסקת עובדי הוראה בידי גופים מתווכים ("מורי קבלן ") מתאר את פעולות הביקורת, את הליקויים שמצא בביקורת ומציג את ההמלצות לתיקון.

"מורי קבלן" הוגדרו בדו"ח זה כמורים בבתי-הספר של החינוך הרשמי ובתי-ספר של החינוך המוכר שאינו רשמי המלמדים מקצועות חובה. הם חלק מהצוות הקבוע של המוסד החינוכי, אך מועסקים באמצעות גוף מתווך – תאגידים עירוניים ועמותות.

הדו"ח קובע כי צורת העסקה זו פוגעת בשוויון ההזדמנויות לתלמידים, פוגעת באיכות ההוראה עקב היעדר פיקוח של משרד החינוך על עבודתם של מורים אלו ופוגעת בביטחון התעסוקתי של מורים אלה ובתנאי ההעסקה שלהם.הדו"ח מציין את הליקויים שנמצאו בפעולות הביקורת: אי-קיום ההתחייבות של משרד החינוך לוועדת החינוך של הכנסת למפות את מספר מורי הקבלן במערכת החינוך.כתוצאה ממחדל זה למשרד החינוך אין מידע על העסקת עובדי הוראה בהעסקה בלתי ישירה. ליקויי נוסף הוא עקיפת יוזמת ההעדפה המתקנת לחיזוק אוכלוסיות תלמידים חלשות. משרד החינוך מתקצב העדפה זו מתקציביו הרשמיים ואינו לוקח בחשבון מימון נוסף של רשויות מקומיות. הרשויות המקומיות החזקות מעסיקות מורי קבלן בתקציבים נוספים. לרשויות חלשות אין יכולת לממן מורי קבלן. כך יוצא שתופעת מורי הקבלן מגדילה את הפערים בין תלמידים ברשויות חזקות לעומת חלשות. תופעה זו מחבלת בעקרון שוויון ההזדמנויות. ליקוי נוסף הוא פגיעה בתנאי ההעסקה של מורי הקבלן והיווצרות שני מעמדות של מורים בבתי-ספר.

בסיכום כותב המבקר דברים אלה:

"הממצאים המובאים בדוח זה מצביעים על כך שיש מורים רבים המועסקים בהעסקה בלתי ישירה באמצעות עמותות ותאגידים עירוניים ובמימונם ומלמדים מקצועות חובה. תופעה זו מביאה לידי כמה תוצאות שליליות:   (א)  פגיעה בשוויון ההזדמנויות בחינוך והרחבת הפערים החברתיים-כלכליים בין התלמידים, משום שבעיקר רשויות מקומיות חזקות הן אלו שמקצות שעות תגבור להוראת מקצועות החובה באמצעות גופים מתווכים;   (ב)  חשש מפגיעה באיכות ההוראה בהיעדר מידע במשרד החינוך על אודות המורים המועסקים באמצעות גופים מתווכים והיעדר פיקוח על הכשרתם ואיכותם;   (ג)  פגיעה בביטחון התעסוקתי של מורים המועסקים בהעסקה בלתי ישירה תוך הפליה בתנאי שכרם בהשוואה למורים המועסקים בצורה ישירה; (ד) יצירת מעמדות שונים של מורים העובדים באותו בי"ס "כתף אל כתף", ופגיעה במעמד המורה.

על משרד החינוך למפות את התופעה של העסקה בלתי ישירה של מורים, לחדד ולהבהיר את מדיניותו בנושא ולהפנימה לצורך תקצובם של בתיה"ס. עליו לבחון את ההשפעות השליליות של התופעה על הפעולות שנעשות ליישום מדיניותו לצמצום הפערים בחינוך."

לקריאת הדו"ח: דוח מבקר המדינה על מורי הקבלן

מעריב-מורי-קבלן-פירון-15-4-13

ריכזה את המידע: דליה

 

 

 

 

 

 

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.