חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

מבקשי המקלט ותושבי דרום תל אביב – נחוצה מדיניות אמיתית

נושאים זכויות אדם, מכתבים ב 30.09.14 1:05

רויטל אלקיים קוראת לנבחרי הציבור לאמץ את הנחיות בג"ץ ומבקר המדינה וליצור מדיניות חדשה כלפי מבקשי המקלט, על פי המלצות אמנת הפליטים עליה חתומה ואותה יזמה מדינת ישראל

לכבוד חברי כנסת ישראל הנכבדים,

הנדון:

בעקבות פסיקת בית המשפט העליון בעניין תיקון מס' 4 לחוק למניעת הסתננות, ובעקבות דו"ח מבקר המדינה שפירא לשנת 2013, נוצר מצב מכונן בו קיימת הזדמנות למתן מענה למשבר שנגרם מהיעדר מדיניות ממשלתית והיעדר השירותים הבסיסיים עבור אוכלוסיית מבקשי המקלט, כל עוד מדינת ישראל משמשת להם כמקלט בשל הסכנה הנשקפת לחייהם ולחירותם במציאות של טיהור אתני ורדיפות פוליטיות השוררת בארצות מוצאם.

דו"ח המבקר מצביע על שורה ארוכה של ליקויים בטיפול במבקשי המקלט השוהים בישראל, ומציין את היעדר השירותים המינימליים עבורם בתחומי הבריאות, הרווחה, החינוך, הדיור ועוד. מדיניות הממשלה, כך גורס הדו"ח, "חסרה נדבך חשוב של מתן מענה בתחום הטיפול וסיפוק צורכיהם הבסיסים של זרים המתגוררים בארץ".

חשוב להדגיש כי הן שופטי בג"ץ והן מבקר המדינה רואים בהעדר הטיפול במבקשי המקלט בעיה מוסרית-חברתית הן למבקשי המקלט והן לאזרחי המדינה ובפרט לתושבי דרום תל אביב. כלשון השופט פוגלמן: "מצוקתם של תושבי דרום תל-אביב אינה גזרת גורל; היא בידיהן של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת". וכפי שהסביר המבקר שפירא: "למעשה שתי הקבוצות – אזרחים וזרים – כרוכות זו בזו, בייחוד באיזורים שבהם מתגוררים זרים רבים. הזנחה של בני הקבוצה האחת בידי המדינה מרעה את תנאי החיים של הקבוצה האחרת ופוגעת בהם".

בריאות

שפירא: "בהיעדר תכנית פעולה סדורה של משרד הבריאות, נאלצת מערכת הבריאות להתמודד עם צורכי הזרים, ללא גיבוי תקציבי מתאים. היעדר מקורות תקציביים גם עלול לפגוע באיתנות הכלכלית של בתי החולים. בהיעדר טיפול רפואי מספק בקהילה, מונזחים הצרכים הרפואיים של חלק מהזרים שאינם ברי הרחקה, עד שמצבם מידרדר לכדי מצב חירום".

יש לציין כי עלותו של טיפול חירום תמיד יקרה יותר, ומגיעה בלית ברירה מהקופה הציבורית (נזכיר כי על בתי החולים לספק שירותי חירום לכל מי שנזקק לאלו).

תעסוקה

המדינה אינה מעניקה למבקשי המקלט אשרות עבודה, ובו בזמן היא נוקטת במדיניות מוצהרת של אי אכיפה כלפי המעסיקים. מדו"ח המבקר: "הבטחת תנאי מחיה בסיסיים של זרים שאינם בני הרחקה השוהים בארץ מותנית, על פי רוב, ביכולתם לעבוד ולהתפרנס משכר עבודתם… קיים חשש כי ביישום ההסדר האמור, על מגבלותיו, באופן מתמשך ולאורך שנים, יש כדי להוביל לפגיעה ביכולתם של חלק מהזרים ליהנות מביטחון סוציאלי ומרמת חיים נאותה, לרבות מזון, לבוש ודיור נאותים, כדרישת האמנה הבין-לאומית בדבר זכויות חברתיות. במצב הקיים נפגעת, במקרים מסוימים, יכולתם של זרים להיות מוגנים מרעב ולהתקיים קיום בסיסי בכבוד. על היועץ המשפטי לממשלה לבחון לאור ממצאיו של פרק זה את המצב הקיים והמתהווה בתחום זה וזאת על מנת להבטיח קיום הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והדין הבין-לאומי".

נציין כי לפי רשות האוכלוסין, ביוני 2014 שהו בישראל 73,375 עובדים זרים חוקיים, 13,568 עובדים זרים בלתי חוקיים, ועוד כ-93,000 תיירים ללא אשרה בתוקף, וכי המדינה ממשיכה לייבא מדי שנה אלפי עובדים שהמשק הישראלי זקוק להם. מספר מבקשי המקלט בישראל נכון ליוני 2014 היה 48,212.

מתקן "חולות"

בעקבות התיקון הרביעי ל"חוק למניעת הסתננות" הקימה המדינה מתקן כליאה "פתוח" בעלות של חצי מיליארד שקלים. במתקן נכלאו כ-3,000 מבקשי מקלט. בפסיקתם מה-22 בספטמבר הורו שופטי בג"ץ לסגור את המתקן, כפי שהדגיש השופט פוגלמן בסופו של פסק הדין: "ההסדרים שקבע התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות פוגעים בצורה מהותית, עמוקה ויסודית בזכויות אדם. אין הם עומדים בתנאי פסקת ההגבלה, ואין הם צולחים את הביקורת החוקתית. משכך, לא ניתן אלא להכריז על בטלותם. לא ברצון עשינו זאת; מכוח חובתנו עשינו זאת".

ועוד הוסיף השופט עמית: "כחצי מליארד השקלים שהמדינה משקיעה באיתור, הרחקה, בידוד והשמה בתנאי מעין-כליאה של אלפים בודדים מבין עשרות אלפי המסתננים, יכולים היו לשאת פרי אחר, אילו היו מושקעים ברווחתם של תושבי דרום תל-אביב ובמציאת פתרונות אחרים לאותם שהגיעו לארצנו בדרך-לא-דרך".

הן בג"ץ והן מבקר המדינה מורים לכם, נבחרי הציבור שלנו, את הדרך לאימוץ מדיניות חדשה, על פי המלצות אמנת הפליטים עליה חתומה ואותה יזמה מדינת ישראל. כדברי המבקר, "במצב זה ולנוכח המציאות האנושית והחברתית הקשה שתוארה בדו"ח, נדרשת הממשלה להשלים את מדיניותה לאלתר, על סמך תכניות שיגבשו השרים הרלוונטיים, באופן שיבטיח טיפול הולם בזרים ובעיקר באלו הנמנים על הנזקקים והחלשים ביותר שביניהם".

לפיכך, אני קוראת לכם לפעול ליישום ההגנה הקבוצתית למבקשי המקלט (שעד היום התבטאה במדיניות "אי הרחקה") ושמשמעותה גישה לשירותי רווחה, בריאות וחינוך, מתן אישורי תעסוקה ואפשרות לקיום בכבוד. אני מקווה לראותכם פועלים לאימוץ מדיניות שתיטיב עם כל הצדדים, תוך דיון עם נציגי תושבי דרום תל אביב ומבקשי המקלט, ומקווה שבכך תהפוך מדינת ישראל למופת לטיפול בבעיית הפליטים המתארחים בה.

בברכה,

רויטל אלקיים, ת"א

נערך על ידי דורון
תגיות: , , , , , ,

3 תגובות

 1. ל רפי :

  עם כל הכבוד, את מדינות ההגירה של ישראל קובעת

  ממשלת ישראל. לא בג"צ ולא מבקר המדינה. הגיע הזמן ליישם כל וראשית כל שיטת ממשל נורמלית ורציונלית במדינה, אם אנו רוצים שמשהו בכלל יזוז כאן.
  העובדה שגם בית המשפט וגם מבקר המדינה אינם יודעים או מתעלמים במודע מגבולות סמכויותיהם ועוסקים חדשות לבקרים בפרשנות שגויה לגבי גבולות אלה , חייבת גם היא תיקון דרסטי, ועכשיו.
  עצם העובדה שמדינת ישראל מייבאת כוח עבודה לפי צרכי השוק המקומי, אינה אומרת בהכרח שעליה לקלוט עוד עשרות אלפי אנשים שאינם דרושים לה ואינם עונים על הצרכים הכוללים של המדינה; למשל אינם באים ממדינות עויינות!
  לוגיקה מדינית ופוליטית אינה יכולה ואינה צריכה להתבסס על הזיות אוטופיות של פרשנים, שזה אינו תחום ההתמחות שלהם, והם אינם מופקדים על סדרי העדיפויות הביטחוניים או הכלכליים או החברתיים במדינה.
  מסתנני אפריקה, בחלקם המצומצם הם אכן פליטים וברובם הגדול הם מבקשי עבודה. אם רוצים לעשות צדק אמתי, ולא מראית-עין, המשימה הראשונה היא קביעת מיהם הפליטים האמתיים ומיהם המתחזים, ולהפריד את הטיפול בשתי הקבוצות באופן מלא ומוחלט.
  במדינה שממשיכה לקלוט עליה במספרים גדולים (אשתקד כ- 25,000 עולים) צריכה מדיניות ההגירה להיות תואמת מטרה לאומית זו, ולמסתננים יש להראות את הדלת החוצה, בהקדם. לא יתכן שכל "ממזר" יהיה כאן מלך.
  לפליטים יש להעניק טיפול הומני ושיקומי הולם.
  אם יתברר שמספר הפליטים בין המסתננים גדול מהקיבול העולה בקנה אחד עם מדיניות ההגירה של ישראל, יש לפעול לפיזורם במדינות אחרות, גדולות יותר, עשירות יותר, שאינן מטופלות בעליה מסיבית (שבשנה זו צפויה להיות גדולה מדאשתקד), תוך הבטחה שלא תשובש מדיניות זו ע"י שום גורם, בין אם במזיד ובים אם בהיסח-הדעת.
  מהתבוננות בהתנהלות הישראלית בשנים האחרונות, מדיניות ההגירה – בין אם היא מוגדרת בכתובים ובין אם היא "מוגדרת" במדיניות מעשית – היא של צמצום הגירה מאיימת, כפויה, שחותרת להשתלבות קבע ולא לנוכחות עסקית זמנית, ומראש לא רק שאינה מתחייבת לעזוב את המדינה בסיום חוזי-העבודה שלה ללא תירוצים ועודף משפטיזציה – אלא מנהלת מדיניות הפוכה במטרה לכפות עצמה על מדינת-ישראל. זאת אין להתיר.
  למתקן הכליאה בדרום יש תפקיד חשוב בשידור המסר הישראלי למיליוני המהגרים הפוטנציאליים באפריקה ואולי גם במקומות אחרים, ואם בג"צ והמבקר אינם מבינים זאת, יש לאכוף זאת על כולם בחוק הגירה מתוקן, ולא בביטול החוק היחיד שמסייע כיום בבלימת הגירה בלתי-רצויה.
  הגיע הזמן לגייס גם את הכנסת לעיצוב רציונלי יותר של הפרדת הרשויות במדינת ישראל, בטרם נסתבך במצבים שגם החכמולוגים הגדולים ביותר לא יוציאו אותנו מהם.

 2. דליה :

  ממשלת ישראל צריכה לקבוע מדיניות הגירה אך אינה עושה זאת

  לל. רפי
  אני לא מבינה תגובתך. ממשלת ישראל צריכה לקבוע מדיניות הגירה. היא אינה עושה זאת. מבקר המדינה הוציא דו"ח ביקורת על כך בתוקף תפקידו. הוא לא לוקח על עצמו תפקיד במקום הממשלה, אלא מבקר אותה בשל מחדליה. זוהי ההתנהלות הראויה במדינה דמוקרטית. על מה הביקורת שלך בדיוק?
  בית המשפט העליון בתוקף תפקידו זומן לדון על מחדל מדיניות ההגירה באמצעות הבג"צים שהוגשו לדיונו. והוא ביצע את תפקידו כפי שנהוג במדינה דמוקרטית. אז על מה אתה מתלונן בדיוק?
  לא בית המשפט ולא מבקר המדינה חורגים מתחומי סמכויותיהם. אם אתה חושב שכן, נא הבא דוגמאות והסבר.
  ולגבי כליאת פליטים ומהגרי עבודה, האם אתה מבין מה זה "זכויות אדם"? הפליטים והמהגרים הם קודם כל בני-אדם ואין כל סיבה לכלוא אותם, לאחר שמצוקותיהם הובילו אותם לישראל. איפה האנושיות? איפה ההומניות?
  הזלזול ברשויות המדינה, היחס המפלה והמשפיל לפליטים ולמהגרי עבודה לא כשווים אליך, כל אלה הם הדרך המובילה להידרדרות הדמוקרטיה בישראל.

 3. ק. טוכולסקי :

  יש מגמה עולמית מדאיגה של החמרת היחס למבקשי מקלט. העולם השבא סוגר עצמו מאחורי חומות ושלטונות משרתי הון מסיתים כנגד קורבנות הקפיטליזם העולמי ובעיקר סחר הנשק היוצא בעיקרו מאותן המדינות שסוגרות את שעריהן.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.