האם בנק ישראל מוכן לקדם בנקים קואופרטיביים?

לאחרונה פרסם בנק ישראל מסמך בנושא הקמת אגודות בנקאיות ומזמין את הציבור להביע עמדתו. יוסי שאול מ"חדר המצב" עיין בפרטים ומבין מהם כי בנק ישראל מונע הקמת אגודות כאלה. "קואופרטיב שלנו" הגיש הסתיגויות. לחץ ציבורי יוכל לשנות את המסמך

כך מונע בנק ישראל תחרות בענף עליו הוא מפקח:

לאחרונה יצא בנק ישראל בהודעה על קידומם של איגודי אשראי (או בנקים קואפרטיבים כפי שהם מכונים לעיתים). איגודים אלו מעניקים שירותי עו"ש, חסכונות, והלוואות לחברים בהם. כך שאינכם תלויים בבנקים מסחריים. בנק ישראל פרסם טיוטת הנחיות בנושא.

אלא שבנק ישראל לא ממש רוצה תחרות. ואת המהלך היחצנ"י, לכאורה חברתי, הוא סינדל בטריק של דרישת הון עצמי בגובה של 75 מיליון ש"ח לפחות וכמובן עלויות הקמה שיחד יכולות להגיע ללמעלה מ 100 מיליון ש"ח. והוא יודע שכמעט אף אחד לא יעמוד בו.

קואפרטיב שלנו הלכו ובדקו מה קורה בעולם. כפי שאתם רואים בתמונה – ברוב המדינות אין מגבלות כאלה! פשוט אין. הדרישה העיקרית היא לניהול תקין. הרי כל הרעיון של איגודי אשראי הוא לאפשר למי שאין בידיו הון ראשוני גבוה להתאגד ולהתחרות בבנקים הגדולים. ולכן אין מגבלות הוניות בעולם. ממילא, פעילות איגוד האשראי תהיה מוגבלת לרמת ההון שברשותו. אז אין צורך להגביל.

לקריאת ההסתייגויות של קואפרטיב שלנו לטיוטת ההנחיות של בנק ישראל, שעדיין טעונה אישור ואפשר לשנות אותה אם יהיה מספיק לחץ ציבורי. מי שרוצה תחרות חייב לייצר תנאים שמאפשרים תחרות ולא כאלה שמשמרים את המבנה הקיים.
לטיוטת ההנחיות של בנק ישראל שעדיין טעונה אישור.

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Leave a Reply