השבוע בכנסת, ביום שלישי "יום הסביבה בכנסת", "יום הצעירים" ו"יום הסטודנט", ביום ד' "יום העסקה ישירה"

"עבודה שחורה" מגישה לקהל הקוראים מקבץ קישורים לדיוני הכנסת, המליאה והועדות, השבוע. הכנסת, כידוע, היא בית חי ודינמי, לכן מומלץ להתעדכן לפני שאתם מחליטים לבוא לכנסת ולהשתתף בדיון כלשהו ולא לשכוח להצטייד מראש באישור כניסה

knessetPlenum

סדר-היום הכללי של מליאת הכנסת

הצעות אי-אמון:
א. ”המדיניות הכלכלית של הממשלה מיטיבה עם מעטים, מרחיבה את אי השוויון ופוגעת במעמד הביניים” (יצחק הרצוג).
ב. ”ממשלה בלי דרך בתחום המדיני, החברתי והכלכלי” (זהבה גלאון).
ג. ”אטימות וקשיות עורף של שליחי האוצר בוועדת אלאלוף בכל הקשור לקצבאות ילדים וישישים” (אריה דרעי).
ד. ”ממשלה הרסנית לחברה ומסוכנת לדמוקרטיה” (מוחמד ברכה).

השבוע בוועדות הכנסת

ועדת הכנסת
יום שני
, י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
בשעה 10:30:
הסמכת ועדות הכנסת לדון בסוגיות אזרחיות הנוגעות ליהודה ושומרון.
הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן.
הצעת חוק טיפול בחולי נפש

כל דיוני ועדת הכספים
דיונים נבחרים:
יום שני
, י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
בשעה 11:15: מיסוי גז הנמכר לייצוא  חומר רקע
בשעה 12:00: קופות גמל  חומר רקע

יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 10:00: העברות תקציביות, 888 מיליוני ש"ח, בקשה לדיון מחדש – חומר רקע: פניה מס` 76-77  (דיון מחדש ב"סעיף המחטף" מהשבוע שעבר)
בשעה 10:30: תקנות מס הכנסה  חומר רקע
בשעה 10:40: חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
בשעה 11:15:  דיווח סביבתי של חברות ממשלתיות – מעקב במסגרת ציון הכנסת את יום הסביבה
בשעה 11:45: אישור פטור ממס לתרומות לעמותות וכד'רשימת המוסדות
בשעה 12:00: העברות תקציביות, 464.04 מיליוני ש"ח –  פנייה 66-67 עם דברי הסבר   פנייה 70   פנייה 87-88
בשעה 14:00: תוכנית החומש של המגזר הערבי והדרוזי

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה 09:00: קידום התחרות וצמצום הריכוזיות
דברי הסבר לתקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סוג של חברה שאינה חברת שכבה והוראות לענין יחוס שליטה), התשע”ד – 2014
נוסח התקנות

בשעה 09:20: משמעויות תקציביות של מעבר להעסקה ישירה – במסגרת ציון הכנסת את יום העסקה ישירה במגזר הציבורי

כל דיוני ועדת הכלכלה
דיונים נבחרים:
יום שני,
י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
בשעה 09:30: הצורך בהטלת פיקוח מחירים על הגז הטבעי
בשעה 11:00: כספים ללא דורש המופקדים בבנקים
נוסח הצעת חוק האפוטרופוס הכללי (תיקון – מאגר מידע לעניין כספים ללא דורש המופקדים בתאגידים בנקאיים), התשע”ג–2013
נוסח הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש, התשע”ג–2013

בשעה 13:00:  הצעת חוק להקים גוף רגולטורי אחד שירכז תחת כנפיו את סמכויות האסדרה המצויות היום בידי הרשות השנייה, מועצת הרשות השנייה והמועצה לשידורי כבלים ולוויין – הצעות משרד התקשורת לשינויים בהצ”ח  נוסח הצעת החוק

יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 09:30: מכירת שרותים שונים דרך הטלפונים הסלולריים – נוסח הצעת החוק
בשעה 11:30: הגעה ירוקה לעבודה – עידוד השימוש בתחבורה ציבורית – לציון יום הסביבה
בשעה 13:00: הסדרת הרעייה במקרקעי ציבור

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה 09:00: רשיונות לעובדי טיסהצעת נוסח מעודכן לסעיף 11  נוסח התקנות
בשעה 09:45: נחיתות והמראות שלא ממנחתים מורשים ע"י מסוקים ואוירונים זעירי משקל  – דברי הסבר  נוסח התקנות

כל דיוני ועדת הפנים והגנת הסביבה
דיונים נבחרים:
יום שני,
י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
בשעה 10:00: מניעת נזקי שביתת רעב בבתי הסוהר (האכלה בכפייה?) – דיון פתיחה והצגת החוק
בשעה 12:00: ישיבת ועדה מיוחדת בסוגיית ביטול תאגידי מים – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 16:00: מניעת נזקי שביתת רעב בבתי הסוהר (האכלה בכפייה?) – הכנה לקריאה שניה ושלישית

יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 09:00:  חיוב בחקיקה ששוטרים חייבים לשאת תגי זהוי
בשעה 10:00: סקירת השר להגנת הסביבה, ח"כ עמיר פרץ, בנושאים: 1) טיפול בפסולת בנין ואכיפת החוק בנושא 2) שיקום סביבתי במגזר המעוטים 3) מהפכת המחזור -שקיות ניילון – הישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:00: נחיתות בנתב"ג בלילות
בשעה 12:00: מניעת נזקי שביתת רעב בבתי הסוהר (האכלה בכפייה?) – הכנה לקריאה שניה ושלישית
בשעה 13:30: איסור קבלת תמורה בעד עריכת נישואין
בשעה 17:00: מניעת נזקי שביתת רעב בבתי הסוהר (האכלה בכפייה?) – הכנה לקריאה שניה ושלישית

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה 09:00: עובדי קבלן ברשויות המקומיות ומעבר של רשויות מקומיות להעסקה ישירה – במסגרת יום העסקה ישירה במגזר הציבורי
בשעה 10:00: שינוי שמו של קטיןנוסח הצעת החוק

כל דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט
דיונים נבחרים:
יום שני,
י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
בשעה 10:00: חוק המאבק בטרור – נוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאה

יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 09:00: חוק איסור הלבנת הוןנוסח החוק משולב עם התיקונים המוצעים   נוסח הצעת החוק בקריאה הראשונה במליאה  נוסח מוצע לדיון
בשעה 12:00: העמקת גביית המסים והגברת האכיפה

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה 09:00: איסור פרסום שם בהליך (בבית המשפט) החושף מידע רפואינוסח הצעת החוק בקריאה הטרומית במליאה
בשעה 10:00: הכשרות המשפטית והאפוטרופסותנוסח הצעת החוק בקריאה הטרומית במליאה

כל דיוני ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות
דיונים נבחרים:
יום שלישי
, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 11:30:  שילובם של בני נוער עולים בתנועות הנוער – לציון יום הצעירים והנוער בישראל
בשעה 14:00: גינות קהילתיות כמנוף לקליטת עלייה – במסגרת ציון יום הסביבה בכנסת

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה10:00: העסקה ישירה של עולים חדשים במגזר הציבורי

כל דיוני ועדת החינוך, התרבות והספורט
דיונים נבחרים:
יום שני
, י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
בשעה 09:00: ערכי המשפחה בישראל – מתקפה או התחדשות?חומר רקעהישיבה תתקיים באולם נגב
בשעה 11:00: מכינות קדם אקדמיות
בשעה 13:00: ההוצאה המופרזת הכרוכה בדרישת משרד החינוך מהעולים החדשים להגיש מסמכים ואישורים מתורגמים לעברית לצורך הכרה בתארים האקדמיים שלהם

יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 09:00: החינוך הסביבתי בישראל – לציון יום הסביבה
בשעה 11:00: 1. סקירת מקרו על תפקיד הסטודנטים בישראל ותוצאות ועדת המשילות; 2. קריסת מוסדות אקדמיים לא מתוקצבים ואיתנותם הפיננסית – לציון יום הסטודנט
בשעה 13:00: ארגוני ילדים ונוער – לציון יום הצעירים והנוער

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה09:00: הפרטת מערכת החינוך – לאן? – לציון יום העסקה ישירה במגזר הציבורי

כל דיוני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
דיונים נבחרים:
יום שני
, י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
בשעה 10:00: הצעת חוק להחלפת המונח מעבידחומר רקע
בשעה 11:00: שלילת גמלאות ממי שהורשע בפשע שבוצע מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור ושוחרר ממאסר טרם ריצוי מלוא עונשוחומר רקע   חומר רקע

יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 11:00: 1. במסגרת יום הסביבה בכנסת: דיווח מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית על יישום המלצות הוועדה בנושא הגברת המודעות, הפיקוח והאכיפה במטרה למנוע חשיפת עובדים לחומרים מזיקים במפעלי תעשייה; 2. אמצעי בטיחות בעבודה במפעלי תעשייה העוברים לשימוש בגז טבעי
בשעה 13:00: ועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
;
נגישות לשירותי תחבורה ציבורית
נוסח לדיון   נוסח לדיון

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה 09:15: עובדי "כתף אל כתף" בשירות המדינה – לציון יום העסקה ישירה במגזר הציבורי – חומר רקע

כל דיוני הועדה לענייני ביקורת המדינה
דיונים נבחרים:
יום שני
, י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
שעה 11:00:

1.         מינוי חבר הכנסת זאב אלקין כחבר בועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים, במקום ח"כ צחי הנגבי, שמונה לתפקיד סגן שר החוץ.
2.         "אפליית ילדים חרדים " בתוכנית הקייטנות "בית הספר של החופש הגדול"
3.         אפליה בתוכנית הקייטנות "בית הספר של החופש הגדול" של משרד החינוך
4.         אי החלתה של תכנית "בתי הספר של החופש הגדול" בבתי ספר פרטיים
5.         הטיפול בליקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה – דוח מבקר המדינה 63ג", עמ" 1613.
6.         התאמות לתלמידים לקויי למידה בבחינות הבגרות, דוח מבקר המדינה 63ג", עמ" 1133.
7.         בקשה לחוו"ד מבקר המדינה על התנהגות בלתי תקינה לכאורה (חוסר שוויון והעדר שקיפות) בפעילותן של הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת חיפה ופיקוח ות"ת על תקציב הקליניקות המשפטיות

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה 09:00: בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא הפיקוח והבקרה על העסקת עובדי קבלן במגזר הציבורי לציון יום העסקה ישירה במגזר הציבורי – הדיון יתקיים באולם נגב

כל דיוני הועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
דיונים נבחרים:
יום שני
, י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
בשעה 10:00: 1.
האלימות וההשפלה כלפי פעילות פוליטיות ומגנות זכויות אדם ואישה; 2. הטרדה, פגיעה ואלימות מינית באינטרנט וברשתות החברתיות – התמודדות המשטרה והערכותה – בהשתתפות השר לבטחון הפנים, ח"כ יצחק אהרונוביץהישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת
בשעה 12:00: הצגת מדד המגדר 2014 של שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבוריתחומר רקע

יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 09:00: מניעת הטרדה מינית
בשעה 10:00:  1. קידום נשים ללימודי מדעים באקדמיה; 2. חופשת לידה במהלך התמחות במקצועות ובהתמחויות שונים – לציון יום הסטודנט

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה09:30: קידום ערך מקצועות הטיפול ומעבר להעסקה ישירה – לציון יום העסקה ישירה במגזר הציבורי

כל דיוני ועדת המדע והטכנולוגיה
יום שני, י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
בשעה 12:00: אבולוציה ויהדות: דיון מדעי – בעקבות החלטת משרד החינוך להגביר את לימודי הנושא בחטיבות הביניים  (אם ואיך תילמד תורת דרוין בבתי הספר)
בשעה 11:00: היערכות ישראל לשינויי אקלים בעקבות דו"ח הפאנל הבין ממשלתי לשינויי אקלים – לציון יום הסביבה בכנסתבהשתתפות חה"כ עמיר פרץ, השר להגנת הסביבה

כל דיוני הועדה למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 11:00: תופעת השימוש בנרגילות כשער לצריכת חומרים ממכרים – לציון יום הנוער והצעירים בכנסת

כל דיוני הועדה לזכויות הילד
דיונים נבחרים:
יום שני
, י"ח בסיון תשע"ד, (16/6/2014)
שעה 13:00: התמודדות מערכת החינוך עם נוער גאה ועם גילויי הומופוביה במערכת החינוךנוסח ההצעות

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה10:30: מפגעים סביבתיים בקרבת מוסדות חינוךדוח אדם טבע ודין    מקרים עדכניים של חשיפת ילדים למפגעים סביבתיים במוסדות חינוך

כל דיוני הועדה המיוחדת לבעיית העובדים הזרים
יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 13:30: הסכמים בילטראליים להבאת עובדים זרים לענפים השונים

כל דיוני הועדה המיוחדת לפניות הציבור
דיונים נבחרים:
יום שלישי
, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 09:30: מזבלת סגולה מזהמת- תושבי פתח תקווה סובלים – הדיון מתקיים במסגרת יום הסביבה הבינלאומי בכנסת
מקום הישיבה:ועדת העליה והקליטה- קומה 1

כל דיוני הוועדה המיוחדת למעקב אחר יישום הוראות בחוק שירות ביטחון וחוק שירות לאומי אזרחי

כל דיוני הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי

יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 09:00:  הצעת חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 – בישיבה ישתתף ח"כ גלעד ארדן, שר התקשורת – נוסח הצעת החוק – הישיבה תתקיים באולם ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

יום שלישי, י"ט בסיון תשע"ד, (17/6/2014)
בשעה 11:30: הצעת חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 – בישיבה ישתתף ח"כ גלעד ארדן, שר התקשורת – נוסח הצעת החוק – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

יום רביעי, כ' בסיון תשע"ד, (18/6/2014)
בשעה 09:00: הצעת חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 – בישיבה ישתתף ח"כ גלעד ארדן, שר התקשורת – נוסח הצעת החוק – על מקום הישיבה תבוא הודעה

יום חמישי, כ"א בסיון תשע"ד, (19/6/2014)
בשעה 09:00: הצעת חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014 – בישיבה ישתתף ח"כ גלעד ארדן, שר התקשורת – נוסח הצעת החוק – הישיבה תתקיים באולם נגב ותשודר בערוץ הכנסת

תכני הדיונים של ועדת האתיקה אינם מתפרסמים

Tags: , , , , , ,

One Response to “השבוע בכנסת, ביום שלישי "יום הסביבה בכנסת", "יום הצעירים" ו"יום הסטודנט", ביום ד' "יום העסקה ישירה"”

  1. דליה הגיב:

    מזעזע לראות איך גלעד ארדן רומס את הדמוקרטיה. המטרה מקדשת את האמצעים. המטרה – להעביר את הצעת החוק ולהפכה מהר לחוק. דיון בוועדת הכלכלה היה עלול למנוע את קידום ההצעה. לכן, מקימים ועדה מיוחדת לדיון בהצ"ח השידור הציבורי. להצעת החוק קודמות המלצות ועדת רם לנדס הנגוע בניגוד עניינים כי הוא בעל חברת הפקה. ועדת לנדס נולדה בחטא כי יש הצעת רפורמה שאותה על ארדן היה לקדם. אך במקום זאת הוא גנז אותה ויזם רפורמה חדשה. ועכשיו מאיצים וממריצים את הצעת החוק. העיקר שתעבור ובציבור המאזינים לרדיו, שהאזנה לו היא חלק מסדר יומם, לא מתחשב השר ארדן. אז השבוע יהיו הרבה ישיבות של אותה ועדה מיוחדת. שתי ישיבות ביום שלישי. ישיבה ביום רביעי. ישיבה ביום חמישי. מהר מהר להפוך את הצעת החוק לחוק. ובדרך ציבור צרכני התקשורת ייפגע ובדרך כל העובדים של רשות השידור יפוטרו וייגדע מטה לחמם. זה לא חשוב לשר ארדן. ארדן, האינטרס הציבורי הוא לא לסגור את רשות השידור. אתה פועל נגד אינטרס הציבור.

Leave a Reply