postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-3/2/2013 עד 4/3/2014

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-3/2/2013 עד 4/3/2014

נושאים בריאות ואיכות סביבה, זכויות עובדים ותעסוקה, מידע על פעילויות, רווחה ושירותים חברתיים ב 3.02.14 0:51

להלן סדר הדיונים בועדת העבודה והרווחה.  עשויים לחול שינויים.  מומלץ להתעדכן באתר הועדה

ישיבות ביום שני, ג' אדר א' תשע"ד, (3/2/2014)

מליאת הוועדה
בשעה 09:30
סדר היום:

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דרישה לתשלום דמי ביטוח בתוך שבע שנים), התשע"ג-2013 של חה"כ אמנון כהן. (פ/764)

מוזמנים:
משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד לאזרחים ותיקים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה, ארגון הפעולה של הנכים, משרד העלייה והקליטה, המוסד לביטוח לאומי, לשכת עורכי הדין, ארגוני הנכים, הסתדרות הגמלאים, פורום ארגונים חברתיים, מוזמנים שונים, הח"כים היוזמים.
מס' פרוטוקול: 173

חומר רקע לישיבה: נוסח הצ”ח פ/764

מליאת הוועדה
בשעה 10:15
סדר היום:

הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ב-2011

מוזמנים:
משרד האוצר, משרד הביטחון וצה"ל, המשרד לאזרחים ותיקים, משרד המשפטים, קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר, חברת החשמל, ההסתדרות החדשה, נעמ"ת, איגוד לשכות המסחר, איגוד קופות הגמל, לשכת רואי החשבון בישראל, עמותת גרנית, מוזמנים שונים, לשכת עורכי הדין, התאחדות חברות הביטוח, הסתדרות הגמלאים, משרד ראש הממשלה , ארגוני נשים, שתי"ל – שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינויים חברתיים, איגוד קרנות הפנסיה החדשות, איגוד קרנות הפנסיה הוותיקות.
מס' פרוטוקול: 174

חומר רקע לישיבה: נוסח לדיון

מליאת הוועדה
בשעה 12:00
סדר היום:

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס" 149), התשע"ד-2013

מוזמנים:
המשרד לאזרחים ותיקים, משרד האוצר, ארגון הפעולה של הנכים, עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש, הח"כים המסתייגים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , המוסד לביטוח לאומי, ראש המועצה האזורית גזר, משרד המשפטים, משרד העלייה והקליטה, משרד הפנים, הסתדרות הגמלאים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, שתי"ל – שירותי תמיכה וייעוץ לארגונים לשינויים חברתיים, מוזמנים שונים.
מס' פרוטוקול: 175

חומר רקע לישיבה: נוסח הצ”ח מ/803
נוסח לדיון

מליאת הוועדה
בשעה 12:30
סדר היום:

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות)(בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשע"ב – 2012

מוזמנים:
משרד האוצר, עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש, מטה מאבק הנכים, ארגון הפעולה של הנכים, בזכות, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות, ארגוני הנכים, מוזמנים שונים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , משרד הבריאות, משרד המשפטים.
מס' פרוטוקול: 176

חומר רקע לישיבה: נוסח לדיון

מליאת הוועדה
בשעה 13:00
סדר היום:

  1. דיון מהיר – אי אכיפת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים הצעה לדיון מהיר של ח"כ מיכל בירן.
  2. יישום חלקי והפרות של חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים הצעה לדיון מהיר של ח"כ זהבה גלאון.
  3. אי אכיפת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים אי אכיפת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים אי אכיפת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבורי הצעה לדיון מהיר של ח"כ משה גפני.
  4. אי אכיפת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים הצעה לדיון מהיר של ח"כ אחמד טיבי.

מוזמנים:
משרד האוצר, הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, קו לעובד, חברת החשמל, המשמר החברתי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , משרד הכלכלה, שירות התעסוקה, התאחדות התעשיינים, ההסתדרות החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, איגוד לשכות המסחר, הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה, המרכז לשלטון מקומי, האיגוד הכל ארצי של חברות הניקיון והאחזקה בישראל, משרד המשפטים, משרד ראש הממשלה , המוסד לביטוח לאומי, נציבות שירות המדינה, כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, עמותת מען – עמותה לסיוע לעובדים, ארגון חברות הניקיון בישראל, הארגון הכל ארצי של חברות הניקיון , ארגון חברות כוח אדם לאספקת שירותי משאבי אנוש בישראל, האגודה לזכויות האזרח בישראל, התאחדות המלאכה והתעשייה, רשות הספנות והנמלים , ארגוני נשים, עמותת צנטריון.
מס' פרוטוקול: 177

חומר רקע לישיבה:
נוסח ההצעה לסדר של ח”כ מיכל בירן
נוסח ההצעה לסדר של ח”כ זהבה גלאון
נוסח ההצעה לסדר של ח”כ משה גפני

 ישיבות ביום שלישי, ד' אדר א' תשע"ד, (4/2/2014)

ועדת המשנה לעניין תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה
בשעה 10:00
סדר היום:

תוכנית "מעגלי תעסוקה" של משרד הכלכלה

מוזמנים:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים , משרד המשפטים, משרד העלייה והקליטה, שירות התעסוקה, האגודה לזכויות האזרח בישראל, להב- לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה, בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, המרכז לשלטון מקומי, שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם, משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד ראש הממשלה , ג'וינט ישראל, ההסתדרות החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, עמותת סינגור קהילתי, עמותת מחויבות לשלום ולצדק חברתי, קו לעובד, פורום ארגונים חברתיים, מוזמנים שונים.

מליאת הוועדה
בשעה 13:30
סדר היום:

דיווח משרד החינוך והתרבות בהתאם לסעיף 19לג6 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), התשע"א-2011 בדבר התקדמות ההנגשה שבוצעה במהלך השנה החולפת

מוזמנים:
משרד החינוך, משרד האוצר, משרד המשפטים, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד הפנים, ארגוני הנכים, פורום הארגונים לתקנות נגישות, עמותת לשם – עמותה לקידום סטודנטים ליקויי למידה , אגודת ניצ"ן – פורום ההורים לילדים לקויי למידה, אס"י – קהילת אנשי הספקטרום האוטיסטי בישראל, בית איזי שפירא, איל"ן, מוזמנים שונים, ית"ד – ארגון הורים לילדים תסמונת דאון, מטה מאבק הנכים, עמותת נגישות ישראל, בזכות.

 ישיבות ביום רביעי, ה' אדר א' תשע"ד, (5/2/2014)

מליאת הוועדה
בשעה 09:15
סדר היום:

עובדי "כתף אל כתף" בשירות המדינה הצעה לדיון מהיר של ח"כ יעקב מרגי. – במסגרת הצעה לסדר בדיון מהיר

מוזמנים:
משרד ראש הממשלה , משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד לביטחון פנים, משרד העלייה והקליטה, משרד המשפטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , משרד הכלכלה, משרד החוץ, משרד החינוך, משרד הפנים, משרד האוצר, נציבות שירות המדינה, כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, רשות המים, המוסד לביטוח לאומי, ההסתדרות החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, איגוד העובדים הסוציאליים, הסתדרות המורים, ארגון המורים העל יסודיים, הקואליציה הארצית להעסקה ישירה, ההסתדרות הרפואית, לשכת עורכי הדין, ארגון חברות כוח אדם לאספקת שירותי משאבי אנוש בישראל, איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה בישראל, ארגון אחדות – ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי, אוניברסיטת תל אביב , רשות המיסים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, אחדות – ארגון עובדי החוזים האישיים במגזר הציבורי, המשמר החברתי.

חומר רקע לישיבה: נוסח ההצעה לסדר של ח”כ יעקב מרגי‎

מליאת הוועדה
בשעה 10:15
סדר היום:

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס" 19) (הרכב הוועדה המייעצת), התשע"ד-2014 של חה"כ יריב לוין. (פ/1351)

מוזמנים:
משרד הכלכלה, משרד המשפטים, משרד העלייה והקליטה, יוזמות קרן אברהם, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד ראש הממשלה , נציבות שירות המדינה, ההסתדרות החדשה, הסתדרות האקדמאים, הסתדרות העובדים הלאומית בישראל, כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, שדולת הנשים בישראל, ארגוני נשים, עמותת סיכוי, מרכז מוסאוא, ארגון קמ"ח – קידום מקצועי חרדי, ארגוני עולים מאתיופיה, בלת"ם, פורום חפ"שים, פורום מג"דים מח"טים וטייסים במילואים, פורום לקידום זכויות המשרתים בצה"ל , מוזמנים שונים.

חומר רקע לישיבה:  נוסח הצ”ח כ/534

ישיבות ביום שלישי, ב' אדר ב' תשע"ד, (4/3/2014)

ועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש
בשעה 11:30
סדר היום:

פנסיה בקיבוץ המתחדש

מוזמנים:
משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד המשפטים, המשרד לאזרחים ותיקים, המוסד לביטוח לאומי, התנועה הקיבוצית המאוחדת – תק"מ, ברית הפיקוח, פנסיה בראש, הסתדרות החלוצה, מוזמנים שונים, תק"ם, קיבוצים, עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה.

 

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.