האגודה לזכויות האזרח – הצעת חוק העמותות מגבילה את חופש הביטוי ופוגעת בדמוקרטיה

ביום ראשון  29 בדצמבר 2013 תדון ועדת השרים לענייני חקיקה על הצעת חוק העמותות התשע"ג – 2013. האגודה לזכויות האזרח מתריעה מפני הסכנות בהצעת חוק זו הפוגעות בדמוקרטיה ובזכויות היסוד כמו חופש ההתאגדות וחופש הביטוי

עמדת האגודה: לפי הצעת חוק זו, ניתן יהיה למנוע התאגדות של עמותה שאחת ממטרותיה סותרת את הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית. זאת בניגוד למצב הנוכחי, שבו החוק אוסר על עמותה לפעול נגד קיומה של המדינה או לשלילת אופיה הדמוקרטי. כלומר, הצעת החוק מבקשת לפסול עמותות על סמך התייחסות למונח אידיאולוגי שנתון לפרשנות נרחבת ותלויה בהשקפת עולם פוליטית, חברתית ודתית. הצעת חוק זו פוגעת בדמוקרטיה ובזכויות יסוד כמו חופש ההתאגדות וחופש הביטוי. כתנאי להיותה של מדינה דמוקרטית – יש להבטיח בה חופש ביטוי והתאגדות ופלורליזם של דעות, מחשבות ופעילויות.
עיון קצר באפשרויות המסוכנות שהצעת חוק מחודשת זו מייצרת, מגלה מיד כי מדובר בקשת ענקית ומבהילה של פעילויות, אשר אם יחוקק החוק המוצע תיאסר התאגדותן בישראל. כל פעילות של ביקורת, מחאה, הגנה על חופש מדת, קידום פלורליזם דתי או אחר, מאבק לשוויון זכויות אזרחי, הגנה על זכויות אדם של מיעוטים – כל אלו עלולים יהיו להיחשב לפעילויות ששוללות את אופיה היהודי של מדינת ישראל. הצעת החוק פוגעת בחופש ההתאגדות בישראל, שהיא זכות יסוד חוקתית. בנוסף, הפגיעה בחופש ההתאגדות בשל השקפה אידיאולוגית מהווה גם פגיעה בזכות היסוד של חופש הביטוי.
עולה החשש, כי הצעת חוק זו מהווה ניסיון לרדוף קבוצות פוליטיות מסוימות בלבד, בעלות השקפת עולם מסוימת בלבד. אם כך הדבר, הרי שמדובר ברדיפה פוליטית, וככזו יש להתייחס אליה. בפועל, נראה כי הצעת החוק מבקשת להדיר את כל מי שהשקפתו אינה עולה בקנה אחד עם השקפת הרוב הפוליטי בעת הזו, ולפגוע בהם, לרבות ביכולת ההתארגנות והקיום שלהם. להרחבה

Tags: , , , , ,

2 Responses to “האגודה לזכויות האזרח – הצעת חוק העמותות מגבילה את חופש הביטוי ופוגעת בדמוקרטיה”

  1. ל רפי הגיב:

    חוק העמותות אינו מגביל את חופש הדיבור אלא את החופש לפעול נגד מדינת ישראל, נגד רצונו הדמוקרטי של הציבור בסיוע כספי שוחד פוליטי של מדינות מחוץ לישראל ונגד מדינית ממשלתה הנבחרת.
    אין שום מקום להתערבות פוליטית זרה בתהליכי קבלת ההחלטות הפוליטיות בישראל, ומי שרוצה לדבר, שידבר, אבל אל יעמיד פנים שהוא אינו חותר נגד המדינה בתמיכה זרה.

  2. ק. טוכולסקי הגיב:

    חוק העמותות סופו בפח האשפה, גם בלי התנגדות לא יתנ לחוק הזה לעבור.
    במקום לבזבז זמן במאבק סרק נגד הקשקוש הזה ולתת לימנים את הכותרות שהם רוצים עדיף פשוט להחרים את ההליך ולעתור לבג,צ במקרה שהחוק כן יעבור. הערכה שלי כך או כך הוא לא.

Leave a Reply