postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-23/12/2013 עד 31/12/2013

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-23/12/2013 עד 31/12/2013

נושאים בריאות ואיכות סביבה, זכויות עובדים ותעסוקה, מידע על פעילויות, רווחה ושירותים חברתיים ב 22.12.13 1:05

להלן סדר הדיונים בועדת העבודה והרווחה.  עשויים לחול שינויים.  מומלץ להתעדכן באתר הועדה

ישיבות ביום שני, כ' טבת תשע"ד, (23/12/2013)

מליאת הוועדה
בשעה 09:00
סדר היום:

1. הגירעונות של קופות החולים וההשלכות על מערכת הבריאות
2. צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספת החמישית לחוק), התשע"ד – 2013

מוזמנים:
משרד הבריאות, משרד האוצר, ההסתדרות הרפואית, צב"י – צרכני בריאות ישראל, האגודה לזכויות החולה, איגוד מנהלי בתי חולים, פורום מנהלי בתי חולים ממשלתיים, נציגי קופות החולים, המוסד לביטוח לאומי, ארגוני הזכות לבריאות, האגודה לזכויות האזרח בישראל, הקואליציה לבריאות הציבור, עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה, השדולה לשוויון בבריאות בכנסת, עמותת טנא בריאות, , מוזמנים שונים, עמותת נאמן, עמותת "לנשום", הצלחה – התנועה הצרכנית לקדיום חברה כלכלית הוגנת, אנשים – ארגון נכי שיתוק מוחין, קופת חולים מאוחדת, שירותי בריאות כללית.

מקום הישיבה: אולם נגב
בהשתתפות פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות

חומר רקע לישיבה: נוסח הצו

מליאת הוועדה
בשעה 10:30
סדר היום:

תיירות רפואית בבתי החולים – בעקבות ממצאי התחקיר של התוכנית "עובדה"

מוזמנים:
משרד המשפטים, משרד הבריאות, משרד האוצר, משרד התיירות, נציגי קופות החולים, ההסתדרות הרפואית, איגוד מנהלי בתי חולים, פורום מנהלי בתי חולים ממשלתיים, צב"י – צרכני בריאות ישראל, האגודה לזכויות החולה, איגוד תיירות מרפא לישראל, תנועת אומ"ץ, ארגוני הזכות לבריאות, האגודה לזכויות האזרח בישראל, הקואליציה לבריאות הציבור, עמותת טנא בריאות, עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה, רופאים לזכויות אדם, השדולה לשוויון בבריאות בכנסת, הצלחה – התנועה הצרכנית לקדיום חברה כלכלית הוגנת, עמותת נאמן, עמותת "לנשום".

מקום הישיבה: אולם נגב
בהשתתפות פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות

מליאת הוועדה
בשעה 11:30
סדר היום:

הצעת חוק הנוער (טיפול והשגחה) (תיקון מס" 22) (קיום קשר עם קטין ואחראי על קטין בשפתם), התשע"ד-2013 של חה"כ פנינה תמנו-שטה, חה"כ אורלי לוי אבקסיס, חה"כ ישראל חסון, חה"כ אברהם מיכאלי, חה"כ נחמן שי, חה"כ שמעון סולומון, חה"כ דב ליפמן, חה"כ רות קלדרון, חה"כ קארין אלהרר, חה"כ תמר זנדברג, חה"כ משה מזרחי, חה"כ מרב מיכאלי, חה"כ שמעון אוחיון, חה"כ רינה פרנקל, חה"כ אורית סטרוק, חה"כ איציק שמולי, חה"כ בועז טופורובסקי, חה"כ באסל גטאס, חה"כ איתן כבל, חה"כ סתיו שפיר, חה"כ דוד צור, חה"כ רונן הופמן. (פ/1343)

מוזמנים:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים , משרד המשפטים, משרד האוצר, משרד העלייה והקליטה, משרד ראש הממשלה , המועצה הלאומית לשלום הילד, המוסד לביטוח לאומי, המרכז לשלטון מקומי, איגוד העובדים הסוציאליים, פורום ארגונים חברתיים, ילדים בסיכוי – המועצה לילדי פנימיות, העמותה לקידום הפנימיות הטיפוליות והשיקומיות בישראל, ארגוני עולים, מועצת ארגוני עולים, ארגוני עולים מאתיופיה, נציגות הארגונים של קהילת יוצאי אתיופיה, עמותת טבקה.

חומר רקע לישיבה: נוסח הצ”ח כ/526

מליאת הוועדה
בשעה 12:00
סדר היום:

תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים להסעה וליווי של פעוטות למעון יום שיקומי וממנו), התשע"ג-2013

מוזמנים:
משרד הרווחה והשירותים החברתיים , משרד האוצר, משרד המשפטים, משרד הבריאות, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הפנים, המוסד לביטוח לאומי, ההסתדרות הרפואית, נציבות שיוויון לאנשים עם מוגבלות, בזכות, המרכז לשלטון מקומי, המועצה הלאומית לשלום הילד, ארגוני הנכים, אלי"ן, אקי"ם ישראל, איגוד העובדים הסוציאליים, האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך, אב"י – אגודה בינלאומית לזכויות הילדים, אל"י – האגודה להגנת הילד, ארגון בטרם – המרכז הלאומי לבריאות ובטיחות ילדים, בית איזי שפירא, פורום ארגונים והורים למען ילדים עם מוגבלות, אלו"ט, ארגון אופק לילדינו, מיח"א.

חומר רקע לישיבה: נוסח התקנות

ישיבות ביום שלישי, כ"א טבת תשע"ד, (24/12/2013)

מליאת הוועדה
בשעה 10:00
סדר היום:

תלונות על אלימות והזנחה כלפי חוסים במוסדות פסיכיאטרים שלרוב אינן מגיעות להכרעה בבתי המשפט, זאת מבלי שישנו הסבר מניח את הדעת הצעה לדיון מהיר של ח"כ פנינה תמנו-שטה.

מוזמנים:
משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , המשרד לביטחון פנים, ההסתדרות הרפואית, נציגי קופות החולים, אנוש – עמותה ישראלית לבריאות הנפש, בנפשנו, המועצה הלאומית לבריאות הנפש, הפורום המקצועי של הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים, מתמודדים למען מתמודדים (מל"מ), עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש, איגוד הפסיכיאטריה בישראל, איגוד העובדים הסוציאליים, האגודה לזכויות החולה, האגודה לזכויות האזרח בישראל, בזכות.

מקום הישיבה: אולם נגב

חומר רקע לישיבה: נוסח ההצעה לסדר של ח”כ תמנו שטה

ועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 11:00
סדר היום:

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), התשע"ב-2012

חומר רקע לישיבה: נוסח התקנות

מליאת הוועדה
בשעה 12:00
סדר היום:

1.  הכנסת תרופה המגבירה את ספיגת המעי ותרופות דומות לסל התרופות הצעה לדיון מהיר של ח"כ יחיאל חיליק בר.
2.  הכנסת תרופה המגבירה את ספיגת המעי ותרופות דומות לסל התרופות הצעה לדיון מהיר של ח"כ מיכל רוזין.

מוזמנים:
משרד הבריאות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים , נציגי קופות החולים, ההסתדרות הרפואית, צב"י – צרכני בריאות ישראל, האגודה לזכויות החולה.

חומר רקע לישיבה:
נוסח ההצעה לסדר של ח”כ בר
נוסח ההצעה לסדר של ח”כ רוזין

ישיבות ביום רביעי, כ"ב טבת תשע"ד, (25/12/2013)

מליאת הוועדה
בשעה 10:00
סדר היום:

על סדר היום תבוא הודעה

מוזמנים:
משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, משרד הפנים, המוסד לביטוח לאומי, המרכז לשלטון מקומי, עמותת ידיד – מרכזי זכויות בקהילה, מגן דוד אדום, משרד המשפטים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לשכת עורכי הדין, רשות השידור, המועצה הישראלית לצרכנות, התאחדות התעשיינים, האגודה לזכויות האזרח בישראל.

על סדר היום:
הצעת חוק לתיקון פקודת המסים (גביה)(מס' 9) (צירוף שובר לדרישת תשלום), התשע"ג 2013 , כ/514 של ח"כ חיים כץ – הכנה לקריאה שניה ושלישית. בכפוף לאישור המליאה

חומר רקע לישיבה: נוסח הצ”ח כ/514

מליאת הוועדה
בשעה 10:00
סדר היום:

על סדר היום תבוא הודעה

מוזמנים: משרד האוצר, איגוד לשכות המסחר, משרד המשפטים, איגוד קופות הגמל, התאחדות חברות הביטוח, איגוד קרנות הפנסיה החדשות, פורום מנהלי הסדרים פנסיונים בישראל, פורום החוסכים לפנסיה בישראל, איגוד הבנקים, מוזמנים שונים.

על סדר היום:
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון – חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד 2013 – הכנה לקריאה שניה ושלישית. בכפוף לאישור המליאה

ישיבות ביום שלישי, כ"ח טבת תשע"ד, (31/12/2013)

ועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בשעה 13:30
סדר היום:

תקנות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ג-2013

מוזמנים:
משרד הבריאות, קופת חולים לאומית, מכבי שירותי בריאות, אלוין ישראל, בקול, עוצמה – פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש, עמותת נגישות ישראל, איל"ן, המכון לקידום החירש, ארגון נכי ישראל, המרכז לעיוור בישראל, מטה מאבק הנכים, משרד הביטחון וצה"ל, עילם, מוזמנים שונים, ארגון אופק לילדינו, אלו"ט, האגודה לזכויות החולה.

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.