התנגדויות להקמת גן לאומי במזרח ירושלים – דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה

 הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של ירושלים תדון מחר בתכנית להקמת גן לאומי במורדות הר הצופים.  עשרות תושבי שכונות אל-עיסאווייה וא-טור הגישו התנגדויות לתכנית ויגיעו לדיון:"אישור התכנית יגזור על השכונות הגובלות בה עתיד של צפיפות קיצונית ועוני"

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של ירושלים תדון מחר (יום חמישי, 14.11) בהתנגדויות לתכנית להקמת גן לאומי במורדות הר הצופים. תושבי שכונות אל-עיסאוויה ואט-טור הסמוכות לגן הלאומי המתוכנן, אשר הגישו התנגדויות לתכנית בסיוע עמותת 'במקום' ועמותת עיר עמים, יגיעו לדיון להשמיע את מחאתם. לטענתם, אישור התוכנית יגזור על השכונות עתיד של צפיפות קיצונית ועוני.  הדיון מתקיים כעת, לאחר שבית המשפט דחה את עתירת התושבים לתרגם את עיקרי התכנית לערבית ועל רקע הצהרות השר להגנת הסביבה עמיר פרץ כי יש לבחון מחדש את נחיצות התכנית.

התושבים טוענים כי הגן הלאומי, המשתרע על כ-750 דונם, כולל את עתודות הקרקע האחרונות והיחידות עבור השכונות, הצפופות מאוד ממילא.  בהתנגדויות שהוגשו לוועדה קוראים התושבים לדחות את התכנית להקמת הגן הלאומי במתכונתה ותחת זאת להורות על עריכתן של תכניות חדשות לשכונות, תוך מתן מענה לצרכיהם הדחופים בתחום הדיור, הצורך במבנים ציבוריים לחינוך ובריאות וגם לשטחים פתוחים. גם ללא הכרזה על השטח כגן לאומי, אפשר לשמור על חלקים מהאזור כשטח פתוח וירוק, שישמש את התושבים והמבקרים.  לצד זאת,  חלקים אחרים של השטח יש להקצות לטובת הפיתוח ההכרחי והדחוף של השכונות.  

אדריכלית שרי קרוניש, מעמותת 'במקום':" אל-עיסאוויה ואט-טור, כמו שאר שכונות ירושלים המזרחית, סובלות מצפיפות מגורים, הזנחה ומחסור חמור בתשתיות ומבני ציבור. התושבים משוועים למרחב שבאמצעותו יוכלו לשפר, ולו במעט, את איכות חייהם. הדרתם  מחטיבת הקרקע היחידה שיכולה לשמש להם כמקור תקווה לעתיד טוב יותר היא גישה מרחבית מוטעית. פתרון תכנוני צודק חייב להיות מותנה בקידום תוכנית להסדרת המצב התכנוני של השכונות הסמוכות כולל הקצאת שטח מספק להרחבת שכונות אלו."

בשנת 2004, תושבי אל-עיסאוויה, בסיוע עמותת 'במקום', החלו לקדם תכנית מתאר לשכונה שתאפשר בנייה ופיתוח בשכונה ותעצור את הריסות הבתים. מספר חודשים מאוחר יותר התחילו גם תושבי אט-טור הסמוכה בהכנת תכנית דומה. אולם, כתגובה לשתי התוכניות הללו החלה רשות הטבע והגנים הלאומיים בתכנון גן לאומי על השטח שבין שתי השכונות. במשך כשנתיים נערכו עשרות פגישות תיאום בין מתכנני אל-עיסאוויה ונציגי תושביה ובין אנשי רט"ג, ואף הגיעו לפשרה מוסכמת לפיה הגן הלאומי יתקיים בגבולות קטנים יותר כך שיתאפשר פיתוח של שכונת עיסאוויה לכיוון דרום. התכנית הנוכחית להקמת הגן הלאומי התעלמה לחלוטין מההסכמות שהתקבלו בעבר והיא אף מרחיבה את השטח המיועד לגן לאומי עוד יותר מזו המקורית. במקביל, המצב באל-עיסאוויה רק הולך ומדרדר.

הודעה מטעם עמותת "במקום"

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply