היציגות בחטיבות הביניים – תוצאות הדיון בבית-הדין וההשפעה על בתי-הספר השש שנתיים

בדיון שנערך היוום בבית הדין הארצי לעבודה, הוא הציע שהסתדרות המורים וארגון המורים יגיעו להסכמות ביניהם על היציגות בחטיבות הביניים. אם לא יעשו כן, בית-הדין יחליט. איך תשפיע ההחלטה על מאבק בתי-הספר השש-שנתיים? להלן דיווח ראשוני על המתרחש

היום יום שלישי 29.10.13 נערך דיון בבית-הדין הארצי לעבודה בשאלה מי יהיה הארגון היציג של חטיבות הביניים. זהו דיון נוסף בשרשרת הדיונים על שאלת הייצוגיות. (ראו דיווח פה) הדיון הוא באיזו יחידת מיקוח  נמצאות חטיבות הביניים? ביחידת מיקוח המתחילה בבית-הספר היסודי וממשיכה בחטיבת-הביניים, ואז תוחל עליהם רפורמת "אופק חדש", או ביחידת מיקוח המתחילה בחטיבת הביניים וממשיכה בעל-יסודי, ואז תוחל עליהם רפורמת "עוז לתמורה?? במלים אחרות, האם החטיבות יצורפו לבתי-הספר היסודיים כיחידת מיקוח או לבתי-הספר העל-יסודיים?

שאלת היציגות מתקשרת לבעיות בתי-הספר השש-שנתיים, שהמורים בהם עובדים בתנאים של שתי רפורמות, והם נאבקים להחלת רפורמה אחת בלבד בבתי-הספר השש-שנתיים.

למרות שבית הדין לעבודה לא הסכים לצרף את נציגי ועד הפעולה של המורים לעתירה של ארגון המורים בעניין היציגות, בדיון שנערך, הוא  שמע את עדויותיהם של המנהלים החווים בשטח את הבעיות. מנכ"לית משרד החינוך היוצאת, דלית שטאובר, נשאלה על בעיה זו, והודתה שלא בלתי אפשרי לקיים שתי רפורמות באותו בית-ספר על אותם מורים, אם כי יש קשיים ובעיות. עדותה משקפת העדפת השש-שנתי על צירוף החטיבות לבתי-הספר היסודיים.

בית-הדין הודיע כי לא יכריע בעניין בעיית בתי-הספר השש-שנתיים, אלא רק בעניין המקורי שבגינו נדרשו לעזרתו, בעניין הייצוגיות. הוא ביקש משני הצדדים, ארגון המורים והסתדרות המורים לפתור ביניהם את הבעיות. אם לא יגיעו להסכמות ביניהם, יפסוק בין הדין על דעתו בעניין חלוקת יחידות המיקוח. הוא איים שהוא יכול לפסוק על חטיבת הביניים כיחידת מיקוח עצמאית. זהו פתרון שאינו נוח לאף אחד מן הצדדים, אבל נוח לבתי-הספר השש-שנתיים. אם בית-הדין יפסוק כך, בתי-הספר השש-שנתיים לא יפעלו לפי "אופק חדש".

בית-הדין יקבע תאריך דיון לסיכומים בנושא.

Tags: , , , , , , ,

13 Responses to “היציגות בחטיבות הביניים – תוצאות הדיון בבית-הדין וההשפעה על בתי-הספר השש שנתיים”

 1. דנה הגיב:

  איזו בדיחה, ההצגה הכי טובה בעיר.
  איזו החלטה ואיזה נעלים.
  ההחלטה על היצגות של הארגונים תקבע על סמך רוב המורים העובדים בבתי הספר ולפי זה תקבע הרפורמה בה יעבדו המורים.
  מה יקרה אם למשל יוחלט שאופק חדש תהיה בשש שנתיים , אז המורים המלמדים לבגרויות לא יקבלו את הגמול המגיע להם?
  ואם בשנה שלאחר מכן יהיה רוב לארגון אחר אז ישנו שוב את הרפורמות? חודשיים לדיון הבא וגם אז ההחלטה תהיה לרעת המורים.
  צריך לבטל את הרפורמות לאלתר ולהגיע להסכם שכר טוב ומכובד שלא יפגע בתנאי העבודה והשכר של המורים.

  מכירת החיסול של מערכת החינוך החלה לפני כ 4 שנים וממשיכה גם עכשיו. אז אדונים נכבדים אלו ששם למעלה שחורצים את גורל החינוך בארץ תתעוררו מיד , המערכת בשלבי גסיסה תעזרו לה לפני שיהיה מאוחר

 2. איתי הגיב:

  חט"ב עצמאיות ביחידת מיקוח עם היסודיים ולכן לאופק חדש

  חט"ב בשש שנתיים ביחידת מיקוח עם הע"י ולכן לעוז.

 3. מערכת עבודה שחורה הגיב:

  להלן הדיווח מנציגת ועד הפעולה של השש שנתיים:
  שלום לכולם,
  היום, 29.10.13 התקיים דיון בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים.
  המשפט דן בסוגיה שהובאה לפתחו של בית הדין מטעמו של ארגון המורים בשאלת היציגות בבתי הספר העל יסודיים ז'-י"ב. כלומר- למי "שייכות חטיבות הביניים –
  במסגרת הדיון שמע בית הדין וחקר את התצהירים של מנכ"ל אורט צביקה פלד וד"ר זאב דגני מנהל הגמנסיה וחבר וועד הפעולה. כמו כן השמיעה את דברה מנכלית המשרד היוצאת הגב' דלית שטאובר שאמרה כי אין ספק כי מתקיימים קשיים בבתי הספר השש שנתיים היום עם שתי רפורמות ושהמשרד תומך במבנה השש שנתי.
  כמה דגשים שחשוב להבין. הדיון אינו מתנהל על השאלה איזה רפורמה תוכל בבתי הספר השש שנתיים בהווה, אלא בכלל על מהן יחידות המיקוח ומי הארגון היציג בכל אחת מיחידות המיקוח. כמו כן בית הדין לא יקבע איזו רפורמה טובה יותר. אופק חדש או עוז לתמורה. זוהי שאלה פדגוגית ואין לבית הדין לעבודה עניין להכריע בסוגיה זו.
  בית המשפט טרם החליט והכריע. על פי הבנתנו , ועל פי מה שאמרו השופטים בדין מתקיימות כרגע מס' אפשרויות , ובית הדין טרח לומר זאת לכל הצדדים , זאת למרות שטרם החליט, אלא רק על סמך כל מה שעומד לנגד עיניו היום וזאת בטרם הגיע שלב הסיכומים .

  1. בית הדין ישאיר את המצב על קנו שבו יחידת מיקוח אחת היא עובדי משרד החינוך באשר הינם, אשר מיוצגים היום ע"י הסתדרות המורים ויחידת מיקוח שנייה היא עובדי המשרד הבעלויות והעיריות אשר הינם התיכונים המיוצגים ע"י ארגון המורים.כלומר יתקיימו שתי רפורמות באותו בית ספר. על פי הנראה לנו זו האפשרות הפחות סבירה.
  2. בית המשפט יקבע שחטיבות הביניים כולן הן יחידת מיקוח נפרדת ואז יצטרכו הארגונים להיאבק על יחידת מיקוח זו ולהראות למי יש יותר חברים העובדים בחטיבות הביניים (ז-ט, בכל מבנה של בית ספר, חטיבות עצמאיות ושש שנתיים גם יחד.)
  3. בית המשפט יקבע שבתי הספר השש שנתיים הם יחידת מיקוח נפרדת ויבקש לבדוק למי יש רוב בבתי ספר העובדים תחת הנהלה אחת, קרי, בבית ספר אחד מז'-י"ב. זאת אנו אומרים על סמך אמירה של אחת מהשופטות כי ברור שבתוך סבך המצב שמתקיים היום במערכת החינוך , בתי הספר השש שנתיים הם אנדרוגינוס(יצור כלאיים) שאיש לא לקח בחשבון את המצב שיכול הליווצר בו עם שתי רפורמות ואף אמרה כי ניכר מהצהרות המנהלים שיש קשיים רבים בניהול בתי הספר השש שנתיים במצב הקיים היום.
  בכל מקרה,בית הדין , לאחר שניסה לבקש מהצדדים לחזור לגשר על הפעמים, ולאחר שבקשה זו נדחתה על הסף על ידי כל הצדדים באמירה שהתהליך מוצה ולא הביא לדבר, החליט לקיים דיון בעוד כחודשיים וזאת שבמהלך חודשיים אלו כל הצדדים יגישו את סיכומיהם לבית הדין והוא יגיע לדי פסיקה.
  בשיחות על הדברים עם משפטנים נכון לכרגע יש לנו מקום לאופטימיות זהירה משום שברור לנו כי בית הדין, למרות שלא קיבל אותנו כידוע לכם כצד בדיון, הבין היטב את הבעיתיות שהצגנו וכמו כן הבין את משמעות הרצף השש שנתי ואת העובדה ששתי רפורמות לא יכולות לדור בכפיפה אחת בבתי הספר השש שנתיים מכל הטעמים הידועים לכם של הבדלים בין הרפורמות ופגיעה קשה בניהול של המנהלים ובעבודת המורים .
  ככל הנראה לנו כעת, לעיצומים שאנו מפעילים אין חשיבות בזמן ההמתנה לסגירת הדיון בבית המשפט ומאידך התלמידים נפגעים לעת עתה
  ולכן כרגע אנו מבטלים את עיצומי המבחנים ניתן לחזור לערוך מבחנים ובחנים לתלמידים. עם זאת אנו בהחלט משאירים בתוקף את החלטתנו וממשיכים לא לשתף פעולה עם משרד החינוך בכל הקשור לרפורמות קרי הגשת דוחות ודיווחי בקרה, ואין אנו מחתימים שעון!

  עד אמצע שבוע הבא- נתתכנס שוב ועד הפעולה המשותף למורים ולמנהלים על מנת להמשיך ולדון ולשקול את המשך צעדנו.

  תודה ענקית לזאב דגני- מנהל הגימנסיה שייצג אותנו ואת תלמידנו בכל הכבוד הראוי והשמיע ודיבר פדגוגיה ולא משפטים היום בבית הדין!
  ותודה לכל המנהלים והמורים שהגיעו לדיון ונתנו שוב משמעות למילה סולידריות. ביחד אנחנו כוח ואל לנו לשכוח זאת.

  נמשיך לעדכן ככל שיהיה לנו מה לדווח,
  אוריאלה ענבר- ועד הפעולה של המורים

 4. ארטור הגיב:

  אפשר אולי להציג כאן באתר, קישור לפרוטוקול של הדיון ?

 5. מערכת עבודה שחורה הגיב:

  ארטור
  פרוטוקול אין. הדיווח הוא מאת אנשים שהיו נוכחים בדיון המשפטי.

 6. ziv הגיב:

  מתוך מכתב שהוציא רן ארן לכלל המורים חברי ארגון המורים:
  "עדי ארגון המורים היו מר צביקה פלג, מנכ"ל רשת אורט ישראל, וד"ר זאב דגני, מנהל הגימנסיה העברית הרצליה בתל אביב."
  מתוך דיווח נציגת הוועד השש שנתי:
  "תודה ענקית לזאב דגני- מנהל הגימנסיה שייצג אותנו ואת תלמידנו בכל הכבוד הראוי והשמיע ודיבר פדגוגיה ולא משפטים היום בבית הדין!".

  ועוד ממכתבו של רן ארז:
  "השופטים קבעו דיון נוסף לסיכומים, ב- 2.1.2014. עד אז על הצדדים להגיש, עפ"י לוח זמנים שנקבע, את עיקרי טיעוניהם, ובין היתר הדרישה להתייחס ל- 3 חלופות לגבולות יחידת המיקוח:
  1. ז' עד י"ב
  2. גן – ט'
  3. ז' – ט'

  …רק בעקבות קביעת יחידת המיקוח ניתן יהיה לקבוע את היציגות והרפורמה שתחול בה. "

  נציגת השש נתי כותבת אותו הדבר ואף מדגישה "בשיחות על הדברים עם משפטנים נכון לכרגע יש לנו מקום לאופטימיות זהירה…"

  הדעות, התקוות, המאבק, עדי התביעה – הכל אותו הדבר בדיוק.
  ואני שואל בתמימות: האם יש הבדל בין ארגון המורים לוועד השש-שנתי?

 7. דליה הגיב:

  כן זיו. יש הבדל. הוועד השש שנתי הוא התארגנות עצמאית שאינה קשורה לארגון המורים. זו הייתה יוזמה מהשטח.

 8. ziv הגיב:

  אני הבנתי שהם יוזמה מהשטח, אך לא זאת הייתה שאלתי.

  שאלתי הייתה מה ההבדל ביניהם?
  או
  מה התוספת שלהם לאח הגדול והחזק הרבה יותר מהם – ארגון המורים?

  לפי דברייך, זה נשמע כאילו העכבר רץ לעזור לאריה ואם מדובר באותה מטרה, מה הערך המוסף שהוועד השנתי נותן לארגון המורים במאבקו?

  ארגון המורים מעצם הגדרתו נועד להגנה על המורים, אז הוא כארגון מורים צריך עזרה ממורים מהשטח?
  נשמע קצת הזוי.

 9. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  זיו
  בוועד חברים עובדי הוראה שאינם חברים בארגון המורים.

  זאת אומרת שיש בו חברים בארגונים אחרים (או לא חברים בשום ארגון), שחושבים שיש לקיים ריפורמה אחת בשש-שנתיים, והם קוראים מפה פוליטית ומבינים שלפי הנתונים בשטח (רוב לארגון בשש-שנתיים) זה יהיה הארגון והעוז בהתאם, בלי קשר לשאלה אם הם מעדיפים את העוז על האופק, כפי שכבר ניסיתי להסביר (נסיון שנפל בחלקו על אזניים פתוחות ובחלקו על אזניים אטומות).

  מה צריך עוד לעשות כדי שתבין את זה?

 10. דליה הגיב:

  זיו
  אתה מנסה לסטות מהנושא. אתה מכוון לביקורת על ארגון המורים. הנושא פה הוא בעיות בעבודת מורים בבתי-הספר השש שנתיים. מה יכול להיות יותר הגיוני מאשר להתארגן בוועד פעולה? ארגון המורים מנהל מאבק בעניין מזה כמה שנים בבית-המשפט. עוד לפני שהמורים התארגנו. התארגנות המורים בשטח משקפת את הקשיים שהם חווים בעבודה, ומן הראוי שיתארגנו לפעילות.

 11. שושי פולטין הגיב:

  לאיתי,
  אני תוהה איך יגיבו המורים בחטה"ב אשר החלו באופק חדש ופתאום יעבירו אותם לעוז לתמורה – מספר השעות יעלה מ 36 ל 40 שעות, ושעה תשתנה מ 45 דקות ל 60 דקות.
  זה לא פשוט…

 12. ziv הגיב:

  קראי את תגובת שוש פולטין (תגובה מספר 11).

  עד לרגע זה, הוועד היציג עצמו כמי שנגד הרפורמות הלא טובות ורוצה רפורמה אחרת. אני כל פעם בתגובותי הצבעתי על כך שהוועד בעצם רוצה את עוז לתמורה למרות הכחשותיו והליכתו סחור סחור.
  עכשו פעם ראשונה שאת והוועד "מודים" (ואני יודע שאת לא מהוועד) שהמטרה זה לקבל את ארגון המורים ועוז לתמורה.
  אני חוזר ואומר: זכותם! רק חבל שעד עכשו דיברו סחור סחור כאילו לא זאת המטרה.

  אגב, אני ממש לא בטוח שהמורים שחתמו כמייצגים, הנמצאים עכשו באופק חדש, אכן מודעים למשמעויות ההבדלים בין הרפורמות ועוד פחות אני בטוח שאחרי שהמאבק יצליח ויקבלו את עוז לתמורה במקום את האופק שהם יהיו מרוצים מכך.
  (אני טוען שאין להם מושג ואחר כך הם יכעסו על המצב החדש).

  אני לא מנסה לרפות את ידי הוועד אם מטרתו להוריד את קללת הרפורמות מעלינו המורים.
  אני כן אהיה נגדו אם יתברר שכל מטרתו הכנסת עוז לתמורה גם למורי חטיבות הביניים "שזכו" לרפורמה פחות טובענית – אופק חדש.

 13. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  השאלה היא די פשוטה

  1. האם סביר להפעיל באותו בי"ס שתי רפורמות.

  אם התשובה היא שזה לא סביר (מנסיוני – עבודה באותו בי"ס ובאותו חדר מורים תחת שתי בעלויות שונות, זה לרוץ כמעט כל חודש לברר בעיות במשכורת) –

  2. השאלה היא איזה ריפורמה תפעל בשש שנתיים.
  אם נראה לזיו שסביר שתופעל שם ריפורמת אופק, כשרוב המורים הם חברי ארגון, אז צריך שתגיד את זה בבירור.

  אם זה לא סביר, אז האופציה היא העוז. (נציגי הוועד מציינים שכך הם מפרשים דברים לא חד משמעיים של ביה"מ, ואילו הארגון מציג את האופציות האלה כאילו נקבעו ע"י ביה"מ במפורש. בכל מקרה
  ההגיון והשכל הישר תומכים בפירוש הזה).

  3. אם זאת תהיה ההחלטה, אז כדאי לזכור:

  – העוז אינו לנצח ויפתח מחדש.
  – פעולת הוועד שמורכב מחברים בכמה ארגונים, יותר ממרמזת מה יקרה כשייפתח העוז. (גם האופק עבר שינויים).

  4. הנסיון להדביק לוועד תמיכה בעוז הוא, סליחה, לא רציני. המאבק בריפורמות מחייב פעולת התארגנות חכמה לא רק צודקת. מאבק כזה מחייב בניית כוח ולא פיצול הכוח.

  5. ששי צודקת לגבי ההבדל ביחידות ההוראה. זה הבדל עצום בין 45 ל- 60 דקות. זה נושא ברור למאבק בשנתיים הקרובות, אלא אם המורים שוב ירדמו בשמירה ויסיטו אנרגיות לכיוונים חסרי תוחלת. וזה לא הנושא היחיד.

Leave a Reply