postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » התנועה למען איכות השלטון – נייר עמדה על הצעת החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

התנועה למען איכות השלטון – נייר עמדה על הצעת החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות

נושאים איכות השלטון, כלכלה ותקציב ב 7.10.13 23:33

עם תחילת הדיונים על הפרק השני בהצעת חוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ב -2012 בוועדת  כספים ביום שלישי 87 באוקטובר, מתכבדת התנועה למען איכות השלטון להעביר אליך נייר עמדה ראשוני שתכליתו הבהרת המנגנון המוצע בפרק ב' והכוונה לגבי דגשים הנראים בעיני התנועה לאיכות השלטון כחשובים וראויים למחשבה שנייה

 תקציר – נייר עמדה ראשוני לפרק ב' – שקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות

פרק ב' של הצע"ח לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ב-2012, עניינו בהפרטה והקצאת זכויות של נכסי מדינה – מטרת הפרק הינה להביא לכך שישקלו שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית, שעה שהמדינה מקצה זכויות או מבצעת הפרטה.

המנגנון הקבוע בהצעת החוק, מטיל את מירב האחריות ליישומן של המטרות הללו על המאסדר, שמוגדר כמי שמוענקת לו סמכות הקצאה של זכות (רשיון, חוזה או החזקה משמעותית). תפקידו של המאסדר הוא לדאוג לכך שבשעה שהוא בוחר להקצות זכות הוא עושה זאת בהתאם לשיקולי מניעת ריכוזיות כלל משקית והגברת תחרותיות ענפית ולאחר התייעצות.

הצעת החוק קובעת שני מסלולי בחינה שכל הקצאה של זכות (רישיון, חוזה או החזקה משמעותית) צריכה לעבור טרם מקצים אותה לגורם פרטי:

I. המאסדר צריך לבחון האם הגורם שהוא מתכוון להקנות לו את הזכות הינו גורם ריכוזי ואם כן, האם הקניית הזכות המסוימת תביא להגברת הריכוזיות כלל משקית.

II. המאסדר אחראי לבחור איך להקנות את הזכות, כך שתישמר התחרות הענפית.

 התנועה לאיכות השלטון סבורה כי חשוב לתת את הדעת בעת הדיונים על פרק זה בהצעת החוק, בין היתר, על חמשת הדגשים שלהלן:

1. הגבלת "רישיון" ו"חוזה" רק לפעילות בנושא תשתית חיונית– ראוי לבחון האם מדובר בהגבלה הכרחית. להערכתנו, גם נושאים שאינם מוגדרים כיום כתשתית חיוניות עלולים להיות מהותיים בכל הנוגע להשפעתם על הריכוזיות של המשק. כך למשל, חברת מזון גדולה רוכשת חברת פיצוחים קטנה. על פניו, אין בעיית תחרות בענף הפיצוחים. אולם, בראייה כללית יותר, שעה שחב' המזון רכשה חברת פיצוחים בכוחה להפעיל לחץ על הסיטונאים השונים, שישווקו את הפיצוחים שלה על חשבון "מקום מדף" של חב' פיצוחים אחרות, משום שהיא תאגיד חזק ביחס לשאר ספקי הפיצוחים- ובכך יצאו הצרכנים מופסדים והתחרות נפגעה.

2. רשימת "נושאי תשתית חיונית" ו"תחומי תשתית חיונית" ומנגנון העדכון של רשימה זו – רשימה זו מצויה בתוספת להצעת החוק ומונה 23 נושאי תשתית חיונית. רשימה זו אינה ממצה כלל ועיקר, ישנם נושאים שבוודאות נחשבים לשירות חיוני ולמרות זאת, לא מופיעים בהצעת החוק, כגון: בנקאות, ביטוח, פנסיה, תעופה, נמלים, רפואה.

3. מיהו גורם ריכוזי- הרף גבוה מדיי בפועל, לב העשייה של המשק נשאר מחוץ לתחולת החוק. קיימות בהקשר זה שתי חלופות, אחת מהן דורשת כי לגורם תהיה אחיזה ביותר ממחצית מכלל הפעילות בתחום התשתית החיונית, שוב מדובר בדרישה גבוהה מדי, שתחול רק על מונופולים. האחרת קובעת שגורם ריכוזי הינו גורם שמחזיק בזכות ונחשב לגורם פיננסי או ריאלי משמעותי, הגדרה שמכסה מעט מאוד גופים במשק.

4. בכל הנוגע להגדרת "הקצאת זכות"

• "למעט הארכת רישיון או חידוש של רישיון" – החרגה זו תמוהה למדי. אמנם בדברי ההסבר לסעיף זה נכתב בבירור כי ההחרגה חלה רק על המקרים בהם הארכת הרישיון או חידושו אינה מצריכה שיקול דעת הדומה לזה שמופעל בעת ההקצאה הראשונית. חשוב להגביל באיזשהו אופן את ההחרגה הזו, אם באמצעות הוספת התנאי שמופיע בדברי ההסבר, או באמצעות הוספת תנאים אחרים, כמו למשל פרק הזמן שהרישיון ניתן לו.

• חסרה התייחסות ל"העברות המשך" של נכסים שכבר עברו הפרטה, מגורם פרטי לריכוזי – נראה כי מדובר בפרצה קלה לעקיפת הוראות החוק. החוק היום מסיים תפקידו בהעברת נכסי המדינה ממנה לגורם פרטי, כל מה שנעשה לאחר מכן, לא נמצא בהוראותיו. דבר זה עלול להוביל, להבנתנו, לכך שגורם ריכוזי יוכל ללא כל מגבלה חוקית ופיקוח לקבל לידיו הזכות מגורם פרטי שעבר את מסננת החוק וקיבל לידיו הזכות. מוצע להחיל את הפרק גם על "העברות המשך" מידי גורם פרטי לגורם פרטי אחר, כל עוד מדובר בתשתית חיונית (או בשירות חיוני).

5. ביטול משרה ייעודית ונפרדת לממונה על צמצום הריכוזיות- נדמה כי ההבחנה בסימן זה בין שני בעלי התפקידים הינה קוסמטית למדי. למרות שהתנועה מברכת על כך שיהיה גורם שתפקידו יהיה לצמצם את הריכוזיות במשק, אנו סבורים כי משרה זו צריכה להיות מאוישת ע"י הממונה על הגבלים עסקיים. הסיבה לכך היא שלממונה על צמצום הריכוזיות אין תפקידים מהותיים בעלי שיקול דעת. יצירת מנגנון חדש, תוביל לעודף בירוקרטיה ולבזבוז כספי הציבור. מדובר בהסדר יעיל יותר מזה המוצע בהצעת החוק.

לנייר העמדה  המלא: נייר הסבר ודגשים- פרק ב

 

 

 

פרק ב' של הצע"ח לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ב-2012, עניינו בהפרטה והקצאת זכויות של נכסי מדינה – מטרת הפרק הינה להביא לכך שישקלו שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית, שעה שהמדינה מקצה זכויות או מבצעת הפרטה.

המנגנון הקבוע בהצעת החוק, מטיל את מירב האחריות ליישומן של המטרות הללו על המאסדר, שמוגדר כמי שמוענקת לו סמכות הקצאה של זכות (רשיון, חוזה או החזקה משמעותית). תפקידו של המאסדר הוא לדאוג לכך שבשעה שהוא בוחר להקצות זכות הוא עושה זאת בהתאם לשיקולי מניעת ריכוזיות כלל משקית והגברת תחרותיות ענפית ולאחר התייעצות.

הצעת החוק קובעת שני מסלולי בחינה שכל הקצאה של זכות (רישיון, חוזה או החזקה משמעותית) צריכה לעבור טרם מקצים אותה לגורם פרטי:

 I. המאסדר צריך לבחון האם הגורם שהוא מתכוון להקנות לו את הזכות הינו גורם ריכוזי ואם כן, האם הקניית הזכות המסוימת תביא להגברת הריכוזיות כלל משקית.

II. המאסדר אחראי לבחור איך להקנות את הזכות, כך שתישמר התחרות הענפית.

ßהתנועה לאיכות השלטון סבורה כי חשוב לתת את הדעת בעת הדיונים על פרק זה בהצעת החוק, בין היתר, על חמשת הדגשים שלהלן:

  1. הגבלת "רישיון" ו"חוזה" רק לפעילות בנושא תשתית חיונית– ראוי לבחון האם מדובר בהגבלה הכרחית. להערכתנו, גם נושאים שאינם מוגדרים כיום כתשתית חיוניות עלולים להיות מהותיים בכל הנוגע להשפעתם על הריכוזיות של המשק. כך למשל, חברת מזון גדולה רוכשת חברת פיצוחים קטנה. על פניו, אין בעיית תחרות בענף הפיצוחים. אולם, בראייה כללית יותר, שעה שחב' המזון רכשה חברת פיצוחים בכוחה להפעיל לחץ על הסיטונאים השונים, שישווקו את הפיצוחים שלה על חשבון "מקום מדף" של חב' פיצוחים אחרות, משום שהיא תאגיד חזק ביחס לשאר ספקי הפיצוחים- ובכך יצאו הצרכנים מופסדים והתחרות נפגעה.
  1. רשימת "נושאי תשתית חיונית" ו"תחומי תשתית חיונית" ומנגנון העדכון של רשימה זו – רשימה זו מצויה בתוספת להצעת החוק ומונה 23 נושאי תשתית חיונית. רשימה זו אינה ממצה כלל ועיקר, ישנם נושאים שבוודאות נחשבים לשירות חיוני ולמרות זאת, לא מופיעים בהצעת החוק, כגון: בנקאות, ביטוח, פנסיה, תעופה, נמלים, רפואה.
  2. מיהו גורם ריכוזי– הרף גבוה מדיי בפועל, לב העשייה של המשק נשאר מחוץ לתחולת החוק. קיימות בהקשר זה שתי חלופות, אחת מהן דורשת כי לגורם תהיה אחיזה ביותר ממחצית מכלל הפעילות בתחום התשתית החיונית, שוב מדובר בדרישה גבוהה מדי, שתחול רק על מונופולים. האחרת קובעת שגורם ריכוזי הינו גורם שמחזיק בזכות ונחשב לגורם פיננסי או ריאלי משמעותי, הגדרה שמכסה מעט מאוד גופים במשק.
  3. בכל הנוגע להגדרת"הקצאת זכות"
  • "למעט הארכת רישיון או חידוש של רישיון" – החרגה זו תמוהה למדי. אמנם בדברי ההסבר לסעיף זה נכתב בבירור כי ההחרגה חלה רק על המקרים בהם הארכת הרישיון או חידושו אינה מצריכה שיקול דעת הדומה לזה שמופעל בעת ההקצאה הראשונית. חשוב להגביל באיזשהו אופן את ההחרגה הזו, אם באמצעות הוספת התנאי שמופיע בדברי ההסבר, או באמצעות הוספת תנאים אחרים, כמו למשל פרק הזמן שהרישיון ניתן לו.
  • חסרה התייחסות ל"העברות המשך" של נכסים שכבר עברו הפרטה, מגורם פרטי לריכוזי – נראה כי מדובר בפרצה קלה לעקיפת הוראות החוק. החוק היום מסיים תפקידו בהעברת נכסי המדינה ממנה לגורם פרטי, כל מה שנעשה לאחר מכן, לא נמצא בהוראותיו. דבר זה עלול להוביל, להבנתנו, לכך שגורם ריכוזי יוכל ללא כל מגבלה חוקית ופיקוח לקבל לידיו הזכות מגורם פרטי שעבר את מסננת החוק וקיבל לידיו הזכות. מוצע להחיל את הפרק גם על "העברות המשך" מידי גורם פרטי לגורם פרטי אחר, כל עוד מדובר בתשתית חיונית (או בשירות חיוני).
  1. ביטול משרה ייעודית ונפרדת לממונה על צמצום הריכוזיות– נדמה כי ההבחנה בסימן זה בין שני בעלי התפקידים הינה קוסמטית למדי. למרות שהתנועה מברכת על כך שיהיה גורם שתפקידו יהיה לצמצם את הריכוזיות במשק, אנו סבורים כי משרה זו צריכה להיות מאוישת ע"י הממונה על הגבלים עסקיים. הסיבה לכך היא שלממונה על צמצום הריכוזיות אין תפקידים מהותיים בעלי שיקול דעת. יצירת מנגנון חדש, תוביל לעודף בירוקרטיה ולבזבוז כספי הציבור. מדובר בהסדר יעיל יותר מזה המוצע בהצעת החוק.
נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.