חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הארכת תוקף החוק המאפשר הקמתן של משטרות עירוניות

נושאים איכות השלטון, דעות, משפט ופלילים, שיכון ושלטון מקומי ב 22.07.13 1:26

היום תדון ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בהצעה להאריך את החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות, הנותן סמכויות בלתי סבירות לפקחים עירוניים. מערכת עבודה שחורה מבקשת להזכיר שוב את מגרעותיו של החוק

חוק ההסדרים 2011-2012 - הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור

מאמר זה  מציג את הביקורת על הצעת החוק, והוא מתייחס אל הבעייתיות בהקמת משטרות עירוניות עד כדי פגיעה בדמוקרטיה. כמו כן מתייחס המאמר אל הקמת קרן חילוט שעלולה להמריץ את המשטרה לתפוס יותר ויותר רכוש כדי לחלטו מאת: איילת עוז

לקריאה נוספת

ביום שני 22.ביולי 2013 בשעה 09:00   תדון ועדת הפנים והגנת הסביבה בהצעת החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות. (השם הרשמי: הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשע"ג-2013). לפי ההצעה, הפקחים העירוניים יקבלו סמכויות של שוטרים ברשות המקומית בה הם עובדים.  תוקף החוק בעניין שחוקק ב- 2011 עומד לפוג בסוף חודש יולי 2013. חוק זה בא להחליפו. חוק זה הוא במתכונת הוראת שעה למשך שנתיים בלבד והוא יוחל על 13 רשויות מקומיות.

הצעת החוק הופיעה לראשונה בחוק ההסדרים 2009 ולא זכתה להיכנס לספר החוקים. גם לא ב-2010. לעומת זאת, בחוק ההסדרים 2011- 2012 זכתה לקבל תוקף של חוק כהוראת שעה, וזאת למרות ההתנגדויות הרבות לקיומו.

ההתנגדות האזרחית לקיום החוק במשך שנים לא מנעה מראש הממשלה וממשרד האוצר שתחת ראשותו, להמשיך ולנסות להפוך את ההצעה לחוק, למרות היבטיו האנטי דמוקרטיים. ההתחשבות בהתנגדות האזרחית באה לביטוי בניסוחה כהוראת שעה, בהגבלתה לפרק זמן של שנתיים ובהחלתה על 13 רשויות מקומיות בלבד, ולא על כל הרשויות המקומיות במדינה. אבל נראה כי עם חלוף הזמן, בעתיד הלא רחוק, מגבלות אלה יוסרו, והצעת החוק כולה תוחל על כל רשויות המדינה, ללא הגבלת זמן, תקבל תוקף חוק על כל היבטיו האנטי-דמוקרטיים.

אתר "עבודה שחורה", כמו גם במות אחרות, פרסם מאמרים המביעים התנגדות לקיומו של חוק כזה. (ראו מאמרים אלה:  הפרטת המשטרה תביא להשחתת המשטרה, משטרה עירונית, איך אבדה התקווה בפתח, חוק ההסדרים 2011-2012 – הצעת חוק לייעול האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור). האגודה לזכויות האזרח בדקה את שתי הצעות החוק (זו מ-2011 וזו מ- 2013) בעין מקצועית ופרסמה את השגותיה. למרות זאת, הממשלה בשלה. מתעלמת מההתנגדות הציבורית לקיומו של החוק, ובשיטת השלבים מפעילה חוק זה תחילה באופן מוגבל ונראה שבהמשך באופן מלא.

האגודה לזכויות האזרח מנמקת את התנגדותה לחוק זה. להלן חלק מבעיות החקיקה שהציגה האגודה:

 1. "מעניקה לפקחים סמכויות למניעת מעשה אלימות, גם במקרה של עבירה עתידית: הצעת החוק מעניקה לפקח שיקול דעת נרחב להפעיל את סמכויותיו גם במקרה של חשש מביצוע עתידי של עבירת אלימות. הדבר פותח פתח לפרופיילינג ולאפליה על בסיס מוצא, לאום ועוד.
 2. באין מנגנון עצמאי ואפקטיבי לטיפול בתלונות הציבור: הצעת החוק מבקשת להרחיב את מגוון הסמכויות הפוגעניות שרשאי פקח להפעיל מבלי להסדיר באופן אפקטיבי מנגנון לטיפול בתלונות הציבור נגד הפקחים. הפיקוח והטיפול בתלונות על פעילות הפקחים העירוניים המקבלים לידיהם סמכויות שיטור, מונחים על ידי המשטרה ופועלים לצד שוטרים, צריך להיעשות על ידי המשרד לביטחון פנים ולא על ידי הרשות המקומית. המשרד המסמיך את הפקחים הוא גם המשרד שצריך לבצע את הפיקוח והטיפול בתלונות. הטיפול בתלונות צריך להתבצע ברמה הארצית, באופן שוויוני ואחיד.
 3. הפקחים יהיו רשאים להפעיל סמכויות מעין-שיטוריות ללא נוכחות שוטר: בניגוד להצעת הממשלה לפיה הפקחים והשוטרים יפעלו יחדיו ככוח משולב למניעת אלימות, הצעת החוק מאפשרת לפקחים להפעיל את הסמכויות הפוגעניות שלהם כלפי הציבור על בסיס "הנחיה" בלבד מצד המשטרה. יש לקבוע בחוק כי הפקחים, שאינם כפופים למסגרת המשטרתית על כל המשתמע מכך (הכשרה נרחבת, מקיפה ומתמשכת; כללי ונהלי המשטרה; כפיפות למח"ש להליכים משמעתיים ועוד), יהיו רשאים להפעיל סמכויות רק לצד שוטר או בסיור משותף."

העברת החוק בכנסת בפרוסות פרוסות, תוך התעלמות מרצון הציבור, אותו ציבור שבחר את הכנסת, מעידה על כרסום הערכים הדמוקרטיים של המדינה. הממשלה כופה את החוק הר כגיגית על ציבור המסרב לו, ובכך מראה לציבור האזרחים שהיא אינה מתחשבת ברצונו.

העברת החוק בחוק ההסדרים, במקום לקיים דיון ציבורי ולשקול לעומק את כל היבטיו ואת עמדות הנוגעים בדבר ואת עמדות הגופים הציבוריים, היא הוספת חטא על פשע.

כך הולכת ומתכרסמת הדמוקרטיה בישראל.

מכתב האגודה לזכויות האזרח לח"כים בעניין זה:

לוועדת פנים – חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס 1), התשעג-2013 – סופי (1)

נערך על ידי נדב פרץ-וייסוידובסקי
תגיות: , , ,

5 תגובות

 1. עדו :

  "הערכת" או "הארכת" תוקף?

 2. ק. טוכולסקי :

  חוק רע ומיותר שמאפשר תופעה רעה ומיותרת. עוד דוגמא למה אפשר לצפות מהשלטון הנוכחי.

 3. מערכת עבודה שחורה :

  האגודה לזכויות האזרח שלחה מכתב לחברי הכנסת בו היא מבקשת מהם להתנגד להצעת החוק:
  אנו קוראים לכם להתנגד להצעה מאחר וזו מבקשת להאריך לארבע שנים נוספות פיילוט רגיש ומורכב, בעל אפשרות לפגיעה משמעותית בזכויות אדם, וזאת מבלי שנבחנה
  התנהלות הפיילוט והשלכותיו באופן מספק. מדובר בפיילוט המעניק לפקחים עירוניים סמכויות כמו-שיטוריות למניעת מעשה אלימות, לרבות במקרה של חשש לביצוע עתידי של עבירת אלימות– וזאת ללא נוכחות שוטר. את הטעמים להתנגדותנו העקרונית להענקת סמכויות רגישות אלה לפקחים עירוניים, פירטנו בהרחבה במכתבנו ליו"ר ועדת הפנים דאז, ח"כ דוד אזולאי, מיום 7 בפברואר 2011 (לינק למכתב ). כפי שמפורט במכתבנו המצ"ב, הפיילוט בקושי יצא לדרכו, ובשל פגרת הכנסת, טרם עלה בידי ועדת הפנים לבחון באופן מספק את אופן התנהלותו. בנסיבות אלה, לא יכולה להיות כל הצדקה להארכת הוראת השעה לתקופה כה ארוכה – פי שתיים מתוקף הפיילוט המקורי. כן לא יכולה להיות כל הצדקה לצמצום פיקוח ועדת הפנים על התנהלות הפיילוט הרגיש, כמוצע בהצעת החוק.

 4. עמית :

  מקווה מאוד שישכילו להפיל את ההצעה הרעה והמיותרת הזאת.

 5. בנין משותף שנלקחו ממנו החצרות של הבנין בטאבו כתוב לכל אחד 2 חד שווים :

  המשורה לא עושה כלום ולא אוכפת את החוק, לא באה לבעלי הדירות לפרק את החצרות האלה,
  ביד צו על אחד הדירות ולא פירקו ולא עשו צו עשה,
  בכל כניה יש חצר משותפת בומת הקרקע,
  וכל אחד שגר בקומה א גידר את החצר ולקח אותה לעצמו מדובר בגניבה
  5 כניסות
  גם גונבים את המים
  פניתי לכל הרשויות לא מטפלים בכך
  הדיירים בקומה א התחברו חיבור פיראטי גם למיים וחייבו 35,000 את כל דיירי הבנין זה לא רבי איתי
  זה הכל הבנין המשותף
  מחלקת המים גבוה כספים בגניבה מכל הבנין כולם קשישים, 30 משפחות,
  ==============================
  לחייב רק את בעלי החצרות!!!!!

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.