חיפה כימיקלים: התכנית להגדלת בז"ן – "ירוקה" מדי

שמואל גלבהרט, חבר מועצת העיר חיפה, חושף את התנגדות שהגישה חברת "חיפה כימיקלים" לועדת התכנון לתכנית הגדלת בתי-הזיקוק. הסיבה: התכנית  שמה דגש רב מדי על נושאי סביבה

לא לתכנית המתאר החדשה לבתי הזיקוק בחיפה

ב-6.8.2012 הופקדה תכנית מתאר בתי זיקוק חיפה חפ/ 1200 ב' אדריכל שמואל גלבהרט -  יו"ר הירוקים בחיפה, אדריכל ומתכנן ערים, מתכנן פרוייקטים גדולים ומורכבים בכל התחומים, לרבות עבור המפעלים במיתחם בז"ן - הגיש התנגדות לתכנית, ומבקש חלופה לתכנית הרואה לנגד עיניה את טובת כלל הציבור, ולא רק את טובת בעלי השליטה במפעלים הפטרוכימיים הפרטיים בחיפה.להלן חלק ממכתב ההתנגדות:

לקריאה נוספת

מסתבר כי התכנית המסוכנת ביותר לשלומם ובריאותם של תושבי מרחב חיפה ועוטף בז"ן, נחשבת ע"י אחרים כ…"סביבתית מדי"!
במסמך מרתק שהגיע לידינו, מפורטת 
התנגדות "חיפה כימיקלים" לתכנית המופקדת חפ/1200ב' להגדלת בז"ן פי 3.3 ויותר.
בין עיקרי טענותיהם (לפי מספור הסעיפים):
8. התניית ההיתרים באישור המשרד להגנת הסביבה "תסרבל ותאריך את הטיפול בהם".
    [לדעתנו היא עשויה להפחית את העומס בחדרי המיון בבתי החולים…]
12. הקפאת הפליטות להיקפן הנוכחי "זו גזירה שהמפעל לא יוכל לעמוד בה".
    [לדעתנו כבר הפליטות הנוכחיות הן גזירה שהציבור לא צריך לעמוד בה…].
14. "הדגש הרב" על נושאי סביבה יגרום לסטגנציה בתעשיה, ויפגע בערך ההשקעות.
    [לדעתנו מיפגעי התעשיות הם גורמים עיקריים לסטגנציה ולבריחת צעירים מהאזור].
15. הנהלת "חיפה כימיקלים" דורשת להבטיח סודיות ביחס להיתרי הבניה ופרטיהם.
    [כמו הסודיות שאיפשרה את אישור הפצחן המיימני…].
18. יישום הדרישות הסביבתיות יהיה כרוך בעלויות כבדות.
    [מי צריך לשאת בעלויות של תרופות, אבדן ימי עבודה, תחלואה, אישפוז, וגרוע מכך?].
20. העלויות בגין יישום הדרישות הסביבתיות "במוקדם או במאוחר יקשו על קיום המפעל".
    [מוטב מוקדם ממאוחר…].
25. התכנית תביא לפגיעה קניינית בחיפה כימיקלים ועובדיה, ותרמוס את זכויותיה, בניגוד
      לחוק יסוד כבוד האדם וחרותו!
      [ומה בדבר בריאות האדם ובטיחותו?].
   נזכיר שוב כי זו התכנית הגדולה והמאיימת ביותר על האזור, לא רק מבחינה סביבתית. היא גם משעבדת את עתידו הכלכלי לצרכי בז"ן וקבוצת עופר. ובכל זאת יש הרואים בה תכנית "ירוקה" מדי, מתנגדים גם למעט המגבלות הסביבתיות שהסתננו לתוכה, ונאחזים בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו. לא פחות! כנראה אין כבר גבול לציניות ולחוצפה.
שמואל גלבהרט, אדריכל ומתכנן ערים
יו"ר הירוקים של חיפה במועצת העיריה

Tags: , , , ,

Leave a Reply