העובדים כסחורה, המקרה של הוט

 נטע חוצן שבה ומצביעה על העוולות שחברת התקשורת הוט גורמת לעובדיה.  חוצן גם מרחיבה ואומרת, אמנם לא במפורש, "היום הוט מחר כולם"

מקרה הוט כאבן בוחן
האם אנחנו מפסידים בקרבות אבל מנצחים במלחמה? או שאנחנו מנצחים לפעמים בקרבות אבל מפסידים במלחמה?
מאת נטע חוצן.
[בוקסה=52423]חברת הוט – שהפכה לחברה פרטית בבעלותו של פטריק דרהי
http://www.themarker.com/markerweek/1.1885895, שמינף כספים לצרכי קניית החברה והוא מחוייב עכשיו לסחוט ממנה כל גרוש כדי להחזיר אותם – מחליטה באופן חד צדדי להעביר עובדים (להלן – "הסחורה") לידי קבלן. וכל האמצעים כשרים.
חברת הוט החתימה עובדים מפוטרים על טפסי התפטרות מרצון כדי לעקוף את חובת ההודעה מראש וכדי לזרז את מכירת ה"סחורה" בטרם יצליחו העובדים להקים וועד יציגhttp://www.blacklabor.org/?p=52423#comment-365537. הפיטורין  הם חלק ממהלך ניתוק כל קשר משפטי בין החברה לבין "הסחורה". בבית הדין לעבודה ניתנה למפוטרים ה"מתפטרים" אפשרות להתחרט. לא ברור כמה התחרטו בפועל ולא ברור גם מהו עתידו של הוועד שקם למרות כל נסיונות ההכשלה, מאחר שחברת הוט ממילא מתכחשת ליציגותו בכל מיני תירוצים וממשיכה בהליך מכירת ה"סחורה". אם תצליח המכירה תיפטר הוט באחת מחלק מהמצטרפים להתארגנות וכך תוכל לטעון שאין לוועד מספר חתימות שמאפשרות יציגות.
לא ידוע איך מתכוננים ב"כוח לעובדים" לפעול . מטבע הדברים הם שומרים את הקלפים שלהם קרוב לחזה, אבל מקריאת החלקים הגלויים במפה ניתן לגזור מספר מסקנות לא מעודדות במיוחד.
המלחמה להעסקה ישירה של עובדי קבלן היא קשה וארוכה. השלבים הראשונים אמורים להיות שלבי בלימה. כל הצלחה היום ומחר של מכירת עובדים כסחורה היא כשלון בשלב החשוב של הבלימה.  לכן אפשר ×”×™×” להניח שכל מי שעוסק במלחמה בהעסקה קבלנית יתגייס עכשיו למאבקם של עובדי הוט. נכון, בצנרת מתגלגל אולי חוק של שר החינוך שאם יתקבל יאפשר אולי העברת עוד ועוד מורים להעסקה קבלנית.  אבל דווקא בגלל זה הצלחה בקרב הבלימה של עובדי הוט, שמתנהל כאן ועכשיו ברגעים אלה ממש, אמורה להיות  קריטית מאוד לכל נסיון עתידי של מכירת עובדים, מורים ואחרים. וגם ההיפך נכון. כשלון בקרב הבלימה במקרה של עובדי הוט יחזק את הנסיון להמשיך במכירת הסחורה גם במגזרים אחרים. לצורך העניין ×”×–×” כמו גם לענינים אחרים – אין עובדים חשובים יותר וחשובים פחות.
אז איפה ההתגייסות לשלב הבלימה?
מישהו חושב שבחברת הוט לא יודעים לקרוא מפה? שהם לא רואים מה קורה?
שהם לא מזהים שהמאבק נגד העסקה קבלנית מתרכז בעיקר במגזר הציבורי ופחות במגזר הפרטי?
האם צריך להזכיר כאן שהשחיקה בעבודה המאורגנת התחילה במגזר הפרטי ועברה משם למגזר הציבורי? המחשבה שתיתכן בכלל עבודה מאורגנת רק במגזר הציבורי היא בעיני כשל לוגי, שלא לדבר על כשל מוסרי. המחשבה שקודם נציל את המגזר הציבורי ואחר כך נראה, היא מתכון מובטח לכשלון, ×›×™ למגזר הציבורי יש לכך תשובה בדוקה – צמצום המגזר הציבורי ×¢"×™ העברת עוד ועוד "סחורה" לשוק הפרטי "המוגן" יותר מפני מאבקי עובדים.
לכן מעל דפי עבודה שחורה אני מרשה לעצמי להפנות קריאה לכל הנוגעים לדבר – תמיכה מסיבית בעובדי הוט עכשיו היא תמיכה בי, בך, בנו, בכולנו היום ומחר. אלה מבינינו המנויים בהוט לא חייבים למהר ולבטל את המנוי (זאת תהיה ממילא עוד פגיעה בעובדים, ולא ברור שהמתחרה טוב יותר), אבל חברת הוט צריכה לשמוע את קולנו. וזה בנוסף לכל פעולה של עזרה, תמיכה והבעת סולידריות עם עובדי הוט. ×›×™ הוט כרגע היא אבן בוחן – האם אנחנו ביחד או כל אחד לחוד. (להתגייסות כזאת יש גם חשיבות בכל מה שנוגע להתנהלות בתי-הדין לעבודה, אבל נעזוב את ×–×” לעת עתה).
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

33 Responses to “העובדים כסחורה, המקרה של הוט”

 1. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  נ' טכנאי נוסף בחברה. " בפועל דווקא מאז השינויים הטכנולוגיים, קיימת עלייה ברמת התקלות. בנוסף, חברות הקבלן עדיין לא ערוכות להתמודד עם היקף הלקוחות, והתוצאה היא שבמקום 50 קריאות בשעה מבוצעות בפועל 15 בלבד".
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4397844,00.html

 2. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/486/008.html?hp=1&cat=402

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  http://www.themarker.com/career/1.2060862

 4. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  את שתי התגובות האחרונות לא הצלחתי להכניס אלא בנפרד.

 5. עובד הוט שמפחד שגם אותו יורידו הגיב:

  הוט הינה חברה בריונית המרשה לעצמה לפטר חומר אנושי מדהים ולהעבירם לקבלן על מנת למקסם את הרווחים. העובדים שעוברים לקבלן בא הקבלן ומפתה את העובדים להיות קבלנים על מנת לא לשלם תנאים סוציאלים לאותו עובד האים זה לא נקרא שוק עבדים מה שקורא פה? המשק כולו צריך להתעורר ולהתגייס למאבק עובדי הוט המאבק הוא לא רק שלנו היום זה חברת הוט מחר זה יקרה או שקורה בחברות אחרות והציבור לא מיודע

 6. אידיאולוגיה אן קשיים כלכליים הגיב:

  לפני כמה אמשים התגלגלה לתיבה שלנו מעטפה של הוט. בפנים היתה התרעה אחרונה בהחלט לפני ניתוק.

  וואו.
  אבל במבט שני –
  ההתרעה היתה מיועדת ל"מעבדת אנימציה".
  מעבדת אנימציה היא עוד פרויקט של
  אראל מרגלית שנסגר לפתע.
  הדירה השכורה על שמם אצלנו בבניין נעזבה די בפתאומיות (זמן קצר מאוד אחרי שמרגלית נכנס לכנסת).

  ועכשיו השאלה – האם החוב להוט הוא אקט אידיאולוגי של מרגלית או קשיים כלכליים.
  ואם קשיים כלכליים, למי עוד הוא חייב חלילה? האם זה עולה בכלל על הדעת?

  לא, זה בטח אקט אידיאולוגי.
  מצד שני, מי יודע?
  מישהו?

 7. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  בפרסומת הקודמת רק שדדו את מי שלא עשה מבצע בהוט.
  בפרסומת החדשה – תנחשו מה – כבר רוצחים את מי שלא עשה מבצע בהוט.

  אבל את השירות האמיתי להוט עושים הטכנאים השובתים – הם ממחישים ללקוחות איך יראה השירות כשעוד ועוד עובדים יפוזרו בין עוד ועוד קבוצות קבלנים.

 8. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  חובה להקשיב כאן –
  https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/14096d25b6a3ee4c

 9. […] מעורער (חלק גדול מהעובדים נתפסים ×¢"×™ מעסיקיהם כסחורה לכל דבר ועניין). הדיור יקר מאוד, הנגישות לרפואה הציבורית מתייקרת, גם […]

 10. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  משבר השירות של הוט נטישת מאות לקוחות.
  עכשיו הוט מטילים את האחריות על סכסוך העבודה. עד לפני שבוע הם הכחישו בכלל את קיומו.
  http://www.themarker.com/career/1.2099969

  http://www.themarker.com/technation/1.2102490

 11. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  סיכום המאמר:
  "תמיכה מסיבית בעובדי הוט עכשיו היא תמיכה בי, בך, בנו, בכולנו היום ומחר. אלה מבינינו המנויים בהוט לא חייבים למהר ולבטל את המנוי (זאת תהיה ממילא עוד פגיעה בעובדים, ולא ברור שהמתחרה טוב יותר), אבל חברת הוט צריכה לשמוע את קולנו. וזה בנוסף לכל פעולה של עזרה, תמיכה והבעת סולידריות עם עובדי הוט. כי הוט כרגע היא אבן בוחן – האם אנחנו ביחד או כל אחד לחוד. (להתגייסות כזאת יש גם חשיבות בכל מה שנוגע להתנהלות בתי-הדין לעבודה, אבל נעזוב את זה לעת עתה)."

  כבר זמן רב מתנהל פה דיון על הריפורמות בחינוך. אנשים רבים משתתפים בדיון וסביר שמלווים אותם משתתפים פסיביים. אף אחד מהם לא טרח להתייחס בהזדמנות זו למאבק של עובדי הוט.

  מאבקים מתחוללים ביקומים מקבילים – יכשלו.

 12. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  למה צריך לפטר מאות עובדים מסורים שעושים את העבודה בצורה הכי מקצועית?

  נראה ×›×™ התשובה לכך היא שדרהי מתעניין בטווח הקצר, משום שהוא צריך לשרת חובות כבדים שלקח על עצמו – ואחריו המבול.
  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000874075#fromelement=hp_morearticles

 13. נטע הגיב:

  טכנאי הוט שובתים: פיטרו אותנו ב-SNS
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4420931,00.html

  בעקבות הפיטורים טכנאי הוט פתחו בשביתה לא הגבלת זמן
  http://www.themarker.com/career/1.2103719

  אם לא יקרה משהו נראה שבקרוב מאוד יגיע זמנו של פוסט סיכום (משהו על פרדוכס חדש במתמטיקה).

  ומה צריך לקרות?

  מכתבים בצרפתית לעיתונות הרלבנטית בצרפת. (מישהו ירים את הכפפה?)

  מבול טלפונים ללשכת מנכ"ל הוט, שיכול כמובן להחליף את הטלפון אבל אפשר למצוא את החדש
  חברה: הרצל עוזר – מנכ“ל
  טלפון: 077-7078888
  פאקס 0777077006

  ללקוחות אין טעם לאיים בנטישה, לפני שדורשים פיצוי על שירות גרוע
  זכויות הלקוח להלן
  https://soundcloud.com/user933969951/doowpjc27ec9

  לפנות למועצת הכבלים טלפון
  מועצת הכבלים/והסדרת שידורים ציבוריים ברדיו וטלויזיה
  מזכירת המועצה: מזל ששון:
  מס' טלפון: 02-6702210/2/4
  פאקס 026702450

  להגיב לכל הפרסומים.

  אבל הכי חשוב
  שכל הכוחות שמאמינים בזכות העובדים להתארגן ישמיעו עכשיו ביחד קול – כולל פניה לשר התקשורת שנהיה אילם.

  כנ"ל ניעור חברי הכנסת (וביניהם כץ, אבוקסיס).

  הוט מתכוונת להציב רף סטנדרים נמוך מאוד שימשוך אחריו רבים לרצפת הרף הזה.
  כולנו – עובדים ולקוחות נשלם על ×–×”.

  ומה שלא ברור לי עד הסוף למה הארגון היציג לא מערער על החלטות תמוהות של בית הדין האזורי לעבודה.

 14. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  זה עתה שבתי משיחה עם נציג הוט (רק, רק עשר דקות המתנה).
  לא , אין אצלך תקלה בשלט, לוח השידורים אכן כווץ.

  ×–×” זמן מה שאצבעותי מגרדות את ראשי בפליאה –
  מה גורם לחברה להילחם בלקוחות שלה במהלך שנראה כמו הליכה על כל הקופה – והכל רק כדי למנוע התארגנות עובדים?

  למה הם מוכנים
  1. לשקר-
  נציג ההנהלה בשיחה איתי:
  "עשרה ימי המתנה לטכנאי זה זמן סביר".
  "ברצינות, זה לא בגלל השביתות?"
  "לא, מי אמר שיש שביתות. אין שביתות זה שטיוית" (הוא הזדהה בשמו המלא)
  "בדה-מרקר למשל, ובכלכליסט"
  "עדיף לך להאמין להם ולא לנו?"

  פחחחחח

  2. לחתוך בלוח השידורים.

  3. לספק ממירים זולים שמסכנים את הטלויזיה ולהסתכן בתביעות?

  למה? האם יתכן שההתנהגות הבריונות והדורסנית הזאת היא חלק מאסטרטגיה מחושבת? על מה הם בונים?
  רמז –
  https://soundcloud.com/user933969951/doowpjc27ec9

  תשובה מפורטת יותר – בעתיד הקרוב.

 15. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  אם מדובר על חברת חשמל הממשלתית שנותנת שירות משובח במחירים הזולים בעולם,הרי אחת דינה בגיהינום התאצ'ריסטי הליכודי-מערכניקי:הפרטה,וחיסול העבודה המאורגנת.
  במקרה של החברה הפרטית "הוט",לבעלים מותר להתעלל בעובדיו ובלקוחות ולעשות ככל העוךה על רוחו,כי בסך הכל מדובר על תקלות נקודתיות זניחות.

  שימו לב כמה זמן מסך ואיזה ארכנות מקדישה התקשורת בשרות משטר ההפרטה הניאו-ליבראלי ל"טיפול" והסתה בלתי פוסקת נגד חברת חשמל,וכמה זמן היא מקדישה,אם בכלל,ל"תקלות הזניחות" ב"הןט" בבעלות הטייקון פטריק דרהי.

  חמור יותר משאגת התליינים הטובחים,היא עובדת שתיקתם של הכבשים.

  שהציבור ימשיך לשתוק.דופקים אותו בבטחון התעסוקתי,במערכת הבריאות והחינוך הכושלים,והוא ,מה שנקרא "מבסוט חאלס".

  אכן יש לנו סיבה ל"גאווה ישראלית".

 16. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  לקוחות HOT הוט, למקרה שתהיתם – ×”× ×” הוכחה חותכת: הנהלת הוט מורה לעובדים לשקר ללקוחות מפורשות.

  הטכנאי לא הגיע? אסור להגיד שזה בגלל שההנהלה מצמצמת את מספר הטכנאי ומעבירה אותם לחברות קבלן, או שזה קשור לשביתה בה נאלצנו לפתוח כדי שהנהלת הוט תעצור את ההעברה לקבלנים ותשב למשא ומתן עם הועד היציג. במקום זה, ההוראה היא לשקר שזאת "תקלה נקודתית".

  מעבר לזה, הנציגים מונחים להציע "הטבות", במקום הפיצוי הקבוע בחוק על סך 600 ש"ח

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=556329904429323&set=a.547940901934890.1073741827.547632648632382&type=1&theater

 17. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  ועדת העבודה, הרווחה והבריאות הפרוטוקולים מוצגים בסדר כרונולוגי יורד.
  מתאריך: 8.9.13
  http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx

 18. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  כוח לעובדים‫ הכריז היום על יציגות בחברת ת.א.ט, אחת מחברות הקבלן בה מועסקים טכנאי ‬HOT הוט‫!

  הצלחתם של עובדי ת.א.ט להתארגן במסגרת כוח לעובדים מהווה רוח גבית חזקה לשביתת עובדי הוט.
  עובדי ת.א.ט משדרים מסר חשוב של סולידריות להנהלת ת.א.ט
  https://www.facebook.com/hotvaa

 19. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  אפקט הפרפר
  http://healworlds.blogspot.co.il/2013/08/blog-post_3488.html

  ועד עובדי תל אביב טלקום
  http://www.facebook.com/telavivtelcom

 20. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=332772923519436&set=a.312540625542666.1073741828.311428062320589&type=1&theater
  3.7.13

  בנוסף לקישור בתגובה 22

 21. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  עוד ממעללי חברת הוט.
  שימו לב לתגובה 3 במאמר בדה-מרקר.
  האם יתכן שיש דברים בגו?

  03

  0minus
  0plus

  איפה הרגולטור? איפה שר התקשורת? איפה המועצה לכבלים ולווין? עד מתי הוט וקבלני הדמה שלה יוכלו להמשיך ולצפצף על החוק? האם מישהו מלמעלה נתו הוראה להעלים עין? הרי שבירת העבודה המאורגנת היא הדגל של מעסיקיו הקודמים והנוכחים של אורי יוגב
  עד כאן

  14:02
  02.10.13

  http://www.themarker.com/career/1.2130804

 22. מתעללים גם בלקוחות והשר שותק כמו דג. הגיב:

  הוט נתן הוט לקח, יהי שם הוט מבורך.
  חברה שמתעללת בלקוחות שלה, לא יהיו לה מעצורים בנוגע להתעללות בעובדים.

  עכשיו לקחו מהלקוחות את התרגום בערוץ הבידור של הבי.בי. סי. ודווקא עכשיו, כשיש הרבה סדרות חדשות מעולות.

  חלק מהצופים העוקבים אחרי איסטאנדרס לאורך שנים – קיבלו זפטה בפרצוף ישר לקראת כניסת השבת. אין יותר תרגום.

  מכיוון שזה חידוש מאתמול בלילה, 109 לקוחות היו על התור במוקד דקות אחרי שהתחיל שידור איסטאנדרס היום ביום שישי אחה"צ.

  אם לקוחות הוט לא יתארגנו נרד כאן לשפל המדרגה בכל הקשור לנורמות של התנהלות מסחרית לסוגיה.

 23. מתעללים גם בלקוחות והשר שותק כמו דג. : הגיב:

  11.8.2013

  הקלטה של התעללות ודבר המועצה לכבלים
  https://www.facebook.com/pages/%D7%99%D7%94%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%99-%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99/128393563871554

  *** הערת המערכת: ניסינו למצוא את ההקלטה שבהפנייה ולא הצלחנו ***

 24. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  מסתבר שאין דבר זנה קיצוץ בעובדים ובזכויותיהם ובו זמנית עמידה בתנאי שירות מינימליים ללקוח

  בגלל זמני ההמתנה הארוכים: "הוט" נקנסה בלמעלה מ-100 אלף שקלים.

  http://www.mako.co.il/news-money/consumer/Article-0c9de586269f141004.htm

 25. נטע חוצן הגיב:

  דרך אגב, מישהו שמע פעם את הרצוג אומר איזה מילה לטובת עובדי הוט?
  אשמח לקבל קישור.
  בינתיים ההרצל עוזרים יכולים לחייך – הגוורדיה הישנה העיפה את היחימוביץ הזאת שחיטטה לסוחרי העבדים בכיס ולא נתנה להם מנוחה.

  או כפי שהצהיר הבוקר אראל מרגלית בשמחה "חזרנו לימים הטובים של רבין ובייגב שוחט". אכן ימים טובים למפריטנים למיניהם.
  בבקשה-
  "שלושה עשורים של הפרטה" שימו לב לעמוד 10
  http://www.adva.org/UPLOADED/privatization.pdf

  אכן, זה לא כל כך פוליטיקל קורקט, אבל אלה הן העובדות.

  ונורא לחשוב שעד היום לא נחתם מעולם אף הסכם שלום עם הפלסטינים, אלא נייר הבנות שקובע מעין הפסקת אש והתחיייבות הצדדים לפעול באותה תקופה (5 שנים) באופן מדיני ולא צבאי למען הסכם שלום ופתרון קבע לסכסוך הישראלי פלסטיני.

  מתנגדים לנייר הזה היו מלכתחילה משני הצדדים ובמה שנוגע לממשלה הישראלית החתומה על הנייר הזה, לצערי הרב לא היה לה מושג איך מתמודדים עם ההתנגדות הזאת ולא היה לה מושג אמיתי איפה נמצא בעניין הזה רוב הציבור הישראלי שהיה מבולבל וחשדן. זה לא הפריע לאף אחד לממן בכספי ההפרטות המסיביות והפקרת עובדים לידי קבלן כמה פרויקטים חיוביים כשלעצמם שעשתה אז אותה ממשלה, תוך שהיא מייצרת מציאות של עובדים כסחורה וכרסום מסיבי בכוח ההתארגנות של העובדים.

  אז בוקר טוב לסוחרי העובדים – עשיתם את ×–×”. שמתם את בוז'×™ בראש, שדר אגב – מישהו זוכר איזה אמירה שלו מעניינת חדשנית מקורית באיזשהו תחום?

 26. נטע חוצן הגיב:

  ברחה לי התגובה לפני המשפט האחרון.

  סליחה אם מישהו נפגע מאמירות שאפילו יחימוביץ לא הרשתה לעצמה. אבל מהעובדות אי אפשר לברוח ובלי אומץ לעמוד מול הדיאלקטיקה של החיים לא נגיע רחוק. עובדה

 27. נטע. הגיב:

  תודה למיכאל

  טוב מאוחר מאף פעם
  אפרופו בלימה-
  דני גוטוויין | כן, להלאים
  http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1275601

Leave a Reply