פרסומים באתר אינטרנט הובילו להעברת גלעד נתן מתפקידו

היועץ המשפטי לכנסת הגיב למכתב ששלח אורי יזהר ליו"ר הכנסת בפועל, בנימין בן אליעזר, בעניין היוזמה שנקטה הנהלת הכנסת להעברת ד"ר גלעד נתן מתפקידו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. הפרסומים באתר האינטרנט "מידה" הובילו בסופו של דבר להעברתו

SemelMedina

הכנסת
הלשכה המשפטית

 

סימוכין: 00910613
ירושלים, א' בניסן התשע"ג
12במרץ 2013

לכבוד
מר אורי יזהר

 

שלום רב,

הנדון: פנייתך ליושב ראש הכנסת בפועל מיום 8 במרץ 2013

פנייתך שבנדון ליושב ראש הכנסת בפועל הועברה לטיפולי ואני מתכבד להשיבך כדלקמן:

רצ"ב לעיונך מכתב שנשלח לחברי הכנסת על ידי היועץ המשפטי לכנסת, המפרט את הנסיבות שהביאו להעברתו של ד"ר גלעד נתן מתפקידו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת, ואת הרציונלים העומדים בבסיס החלטה זו.

אנו תקווה כי תמצא במכתב הרצ"ב מענה לטענות המועלות בפנייתך.

בברכה,

דן מרזוק, עו"ד
עוזר ליועץ המשפטי לכנסת

העתק: חה"כ בנימין (פואד) בן-אליעזר, יושב ראש הכנסת בפועל

 

SemelMedina

היועץ המשפטי לכנסת

 

 

סימוכין: 00910613
ירושלים, כ"ו בטבת תשע"ג
8בינואר 2013

לכבוד

חבריהכנסת

שלום רב,

 

הנדון: העברתו של ד"ר גלעד נתן מתפקידו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת

בימים האחרונים התפרסמו בתקשורת ידיעות שונות בעניינו של עובד הכנסת, ד"ר גלעד נתן, שהועבר מתפקידו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת לתפקיד אחר בארכיון הכנסת. נוכח הצגה מעוותת של הדברים ואי-דיוקים שנפלו בפרסומים אלה, ולאור פניות של חברי כנסת וגורמים נוספים, אני מוצא לנכון לפרט בפניכם את השתלשלות הדברים בעניין זה.

תחילת הפרשה בפרסום באתר אינטרנט שלפיו מחקר שכתב ד"ר נתן בנושא המסתננים לקה בהטיה פוליטית ובמגמתיות, שנבעה, כך לפי אותו פרסום, מדעותיו הפוליטיות של ד"ר נתן כפי שבאו לידי ביטוי בכתיבתו הפובליציסטית לאורך השנים באתרי אינטרנט שונים.

בעקבות פרסום זה, ופרסומים נוספים שבאו בעקבותיו, ובהם הועלו טענות דומות, נשלח מחקרו האמור של ד"ר נתן לבדיקה חיצונית אצל חוקרת העוסקת בתחום. בדיקה זו העלתה כי המחקר אינו מוטה או מגמתי וכי הוא עומד בסטנדרטים מקצועיים מקובלים.

במקביל לבדיקה זו הועברו לבחינתי פרסומיו הפובליציסטים של ד"ר נתן, אשר התפרסמו במהלך התקופה שבה עבד כחוקר במרכז המחקר והמידע.  עיון באותם מאמרים העלה כי במקביל לעבודתו בכנסת עסק ד"ר נתן בכתיבת ביקורת פוליטית חריפה ובוטה נגד חברי כנסת וסיעות בכנסת, כתיבה החורגת לדעתי מכל אמת מידה שהדעת סובלת כשמדובר בעובדי הכנסת בכלל ובחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת בפרט.

כדי להמחיש את חומרת הדברים אבקש להביא בפניכם חלק מהדברים שפרסם ד"ר נתן במאמרים וטורי

דעה שונים:

ביום 11 בינואר 1112 כותב ד"ר נתן באתר "הגדה השמאלית":

"חברים מסיעת האיחוד הלאומי ביקרו בחוותו של שי דרומי. מעניין כשערבי ישראלי נהרג ביפו לאחרונה הם לא ביקרו שם, גם לא את משפחתה של הילדה הפלסטינית שנהרגה מכדור גומי של שוטר מג"ב.  אבל היכן שיהודי הרג ערבי, אפשר תמיד לצפות לביקור הזדהות של אנשי המקבילה הישראלית של להפן בצרפת, פלמבלוקס בבלגיה ומפלגתו של יורג היידר באוסטריה

מבחינת האיחוד הלאומי יש כאן הזדמנות להסית את אנשי ההתיישבות העובדת נגד הערבים, ליצוק עוד שנאה גזענית מזוקקת לסכסוך הישראלי פלסטיניאנשי האיחוד-הלאומי לא יחמיצו הזדמנות להסית את העובדים זה נגד זה מתוך לאומנות

המוסר הכפול של הימין הלאומני מלווה את הפאשיזם על גווניו והכלאותיו לכל אורך תקופת קיומו…".

ביום 5 בספטמבר 1118 בטור דעה לאתרYnet , תחת הכותרת "הבשורה נטולת ברק", כותב ד"ר נתן כך:

"אהוד ברק ומפלגת העבודה מתרסקים בסקרים. מול כל היריבים מטעם עצמם, אהוד ברק – הגרסה הישראלית של נפוליאון – זוכה להישגים מביכים…

ברק ביהירותו לא הפנים מעולם כי את בחירות 2001 לראשות הממשלה הוא הפסיד בגלל הגט שנתן לשמאל הציוני אבל ברק יהיר כתמיד בטוח שאנשי השמאל בכיסו, לכן הוא מרשה לעצמו להתחנף לימין ולקרוץ למרכז.

אבל ברק ברוח האטימות של מי שלא שכח כלום ולא למד כלום ממשיך למקד את מאמציו בגיוס בוחרים באותם מחנות ששייכים למישהו אחר.

גם אפרוריותם של שריה אינה מטיבה עם מפלגת העבודה, לו היו שרי העבודה מקימים מפלגה עצמאית היו נעלמים מחיי הציבור בישראל שבע דמויות חסרות משיכה אלקטורלית…".

 

ביום 9 באוקטובר 1118 באתר Ynet , תחת הכותרת "אוסטריה קיצונית? הביטו במראה", הוא כותב כך:

"משרד החוץ הביע דאגה מעליית הימין הקיצוני באוסטריה.  ממשלת ישראל רואה בעליית הימין הקיצוני באירופה בכלל ובאוסטריה בפרט בעיה חמורה.  רק חבל שמדיניותה של ממשלת ישראל כלפי מהגרי עבודה לדוגמה היתה נתפסת באותו ימין אוסטרי קיצוני כלא אנושית בהשוואה לתוכניות של אנשיו לטיפול במהגרים.  יש משהו מגוחך בתגובת ממשלת ישראל לבחירות באוסטריה, בתקופה שקוזאקים מחופשים ליהודים מבצעים פרעות בתושבי השומרוןבשעה שבחסות המינהל האזרחי, הצבא והמשטרה, משטר האפרטהייד בשטחים מוסיף להתרחב חלקה אחר חלקה.

אותו היידר ×”×™×” משתלב במפלגות הימין והימין-מרכז בלי שום בעיה.  אך הוא לא ×”×™×” ראוי בכלל להימנות עם אנשי האיחוד הלאומי או ישראל ביתנו.  דעותיו הקיצוניות באוסטריה לא היו נתפסות קיצוניות בארץ… שכן היידר לא ×”×™×” נתפס בישראל כגזען, שונא זרים וימיני קיצוני. מקסימום כמועמד ראוי במפלגת ימין-מרכז לתפקיד שר הפנים".

ביום 5 בנובמבר 1118 בטור דעה באתר Ynet, מנתח ד"ר נתן את תוצאות הבחירות בארה"ב וכותב:

"בתרגום לישראלית: הם שלחו את כל המפלגות שמימין לעבודה לאופוזיציה ונתנו את השלטון לראשונה מזה שנים לשמאל… אין שרים נצחיים במשרדי התשתיות או החקלאות ואין הזדמנות שניה לקוסמים כלכליים כושלים… בתרגום לישראלית: הבוחרים הלכו לקלפי כועסים על המציאות שהימין יצר ולא הניחו לתעמולת הפחד של נציגיו לשלוט בהם".

ביום 12 בינואר 1116 מתפרסם טור דעה נוסף של ד"ר נתן באתר Ynet , תחת הכותרת "נתניהו לא

השתנה", שבו הוא כותב, בין היתר, את הדברים הבאים:

"נתניהו חוזר ללהטוטיו ואשליותיו" ;"…הקוסם זורה שוב אשליות";" עוד קדנציה של אדון האשליות ומשרת העשירים תביא להגדלת פערים, חיסול מדינת הרווחה, הפרטת נכסי הלאום והריסת הכלכלה. את הנזק שהוא כבר גרם לשירות הציבורי, לזכויות העובדים, לשמונת העשירונים התחתונים, לחינוך ולבריאות, לתרבות ולתשתית, יידרשו עוד שנים בשביל לתקן".

סברתי כי מאמרים אלה, שאינם ממצים את כתיבתו הפובליציסטית של ד"ר נתן לאורך תקופה ארוכה ובאינטנסיביות רבה, גם אם נפסקה לפני כשלוש שנים, פוגעים פגיעה אנושה באמון חברי הכנסת בו כחוקר מקצועי נטול פניות ובאמון הציבור במרכז המחקר והמידע של הכנסת כגוף מחקר ניטראלי וא-פוליטי, ואינם מאפשרים את המשך עבודתו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת.

יובהר כי תמצית טעם קיומן של היחידות המקצועיות בכנסת והאתוס העומד בבסיסן הוא מתן שירות ממלכתי, ניטראלי ואפוליטי לחברי הכנסת מכל גווני הקשת הפוליטית.  פרסום מאמרים מהסוג הזה כנגד חברי כנסת וסיעות בכנסת חותר תחת האתוס הבסיסי הזה ולא ניתן להשלים עמו.

בנסיבות אלה, ולאחר היוועצות עם מנהלת מרכז המחקר והמידע ועם הממונה הישירה על ד"ר נתן, ועל דעת יושבת ראש ועד עובדי הכנסת, ולאחר שהבאתי בחשבון נסיבות לקולא (חלוף הזמן מאז הפרסום האחרון, כמו גם טענתו של ד"ר נתן כי לא נעשה די להזהירו מפני השלכותיה של כתיבה זו, אף כי מנהליו לא היו מודעים לחומרתה של הכתיבה), המלצתי למנכ"ל הכנסת ולמנהל חטיבת המידע להעביר את ד"ר נתן לתפקיד אחר בכנסת שאינו כרוך במתן שירות ישיר לחברי הכנסת וביצירת תכנים עבור חברי הכנסת, תוך שמירת זכויותיו של ד"ר נתן, דרגתו ושכרו.

דומני כי הפתרון, שהושג בהסכמת ד"ר נתן, ולאחר שהשמיע את טענותיו בעניין זה, הינו פתרון ראוי בנסיבות שנוצרו, וכי לא ניתן היה להתעלם מפרסומים אלה ולאפשר את המשך עבודתו כחוקר במרכז המחקר והמידע.

לבסוף אדגיש כי לפני קבלת החלטה זו לא הופעל כל לחץ פוליטי עלי או על מקבלי ההחלטות בכנסת, וכי החלטה זו לא התקבלה בשל הטענות בדבר מחקרים מגמתיים או מוטים של ד"ר נתן, שכן לטענות אלה, כאמור, לא נמצא בסיס, אלא בשל אותם פרסומים מפרי עטו, שיש בהם כדי לקעקע את אמון חברי הכנסת בו ובעבודת מרכז המחקר והמידע כגוף מקצועי ניטראלי וא-פוליטי.

בברכה,

איל ינון

העתק:
מר דן לנדאו, מנכ"ל הכנסת
מר שמוליק חזקיה, מנהל חטיבת המידע
ד"ר שירלי אברמי, מנהלת מרכז המחקר והמידע
גב' הודיה קין, יו"ר ועד עובדי הכנסת
ד"ר גלעד נתן

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

6 Responses to “פרסומים באתר אינטרנט הובילו להעברת גלעד נתן מתפקידו”

 1. דליה הגיב:

  "תחילת הפרשה בפרסום באתר אינטרנט שלפיו מחקר שכתב ד"ר נתן בנושא המסתננים לקה בהטיה פוליטית ובמגמתיות, שנבעה, כך לפי אותו פרסום, מדעותיו הפוליטיות של ד"ר נתן כפי שבאו לידי ביטוי בכתיבתו הפובליציסטית לאורך השנים באתרי אינטרנט שונים.
  בעקבות פרסום ×–×”, ופרסומים נוספים שבאו בעקבותיו,…."
  בדברים אלה שצוטטו לעיל, היועץ המשפטי של הכנסת מודה במכתב זה, שהיה מיועד במקורו לחברי הכנסת, כי הלחצים שהגיעו מאתר אינטרנט הם שהובילו להעברתו של גלעד נתן. הוא רק לא מציין את שמו של האתר, שהוא אתר ימני קיצוני וניאו ליברלי, שיש לו מטרות מעשיות: להציג עובדות בראי השקפותיו, ולהניע גורמים רלבנטיים לפעולה כדי לממש את השקפתו.
  במקרה הנוכחי אתר "מידה" הצליח להניע את הנהלת הכנסת בראשות היו"ר ריבלין, ובגיבוי היועץ המשפטי, לפעולה נגד גלעד נתן.
  הרדיפה הפוליטית אחר גלעד נתן הצליחה. אך בכך לא הסתיים פרויקט "מידה". בכוונתו לטפל גם בחוקרי החינוך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת .
  חמור מאוד שהנהלת הכנסת שיתפה פעולה עם "מידה". חמור מאוד הגיבוי שנותן יועץ משפטי להתנהלות לא הגיונית ולא צודקת זו. הרי מדובר בפרסומים של ד"ר מלפני מספר שנים. מה פתאום הוא נזכר רק עכשיו להעביר את ד"ר נתן?
  אם היועץ המשפטי מודה שד"ר גלעד נתן הוא חוקר ללא דופי, היה עליו להשאיר אותו בתפקידו ולא להעבירו.

 2. אריה רפפורט הגיב:

  מדהים שיועץ בכנסת מתבטא באופן שמחסל כל התייחסות מדעית – אובייקטיבית לייעוץ שלו .
  לא ברור מדוע לא ×¢×£ מתפקידו מיד לאחר המאמר הראשי . הוא מתנהל כטוקבקיסט *** הוצא מכאן ביטוי לא נאות – המערכת *** ולא כמישהו מצוות הכנסת.

 3. משתמש אנונימי (לא מזוהה) הגיב:

  "בעקבות פרסום זה, ופרסומים נוספים שבאו בעקבותיו, ובהם הועלו טענות דומות, נשלח מחקרו האמור של ד"ר נתן לבדיקה חיצונית אצל חוקרת העוסקת בתחום. בדיקה זו העלתה כי המחקר אינו מוטה או מגמתי וכי הוא עומד בסטנדרטים מקצועיים מקובלים".

  אז מה המסקנה?
  אולי שהדברים במאמרים שפרסם דר' נתן – עומדים גם הם בסטנדאטים אוביקטיביים?

  הפגיעה האנושה היא בסטנדרטים של חברי הכנסת ושל היועץ המשפטי.

 4. עמית הגיב:

  אני לא חושב שיש דבר כזה אובייקטיביות, אבל יש מקצוענות ומבחינה זאת נתן הוא מקצוען לעילא.
  שגתה הנהלת הכנסת כאשר נתנה לגל אנטי דמוקרטי להכתיב את התנהגותה.

 5. ק. טוכולסקי הגיב:

  והנה גם יו"ר הכנסת הודח ומנכלו ילך בעקבותיו ככל הנראה כי הם לא היו מספיק אנטי דמוקרטיים, זה רק ילך ויחמיר.

 6. דליה הגיב:

  אפילו ריבלין יותר מדי דמוקרטי לביבי. חוזרים לחשכת ימי הביניים.

Leave a Reply