שוויון בנטל התעסוקה – הממשלה מקימה מרכזי הכוון תעסוקתי לחרדים בירושלים ובבני-ברק

הממשלה פועלת כבר עתה, לפני הקמת הקואליציה, לשיתוף חרדים בשוק העבודה. משרד התמ"ת בשיתוף עם משרד האוצר, עיריית ירושלים, עיריית בני-ברק והג'וינט יפעילו מרכזי הכוון תעסוקתי להשמת חרדים בשוק העבודה. להלן ההודעה שפרסם משרד התמ"ת

מאת: מערכת עבודה שחורה

משרד התמ"ת ומשרד האוצר משיקים תכנית חדשה לשילוב חרדים בשוק העבודה במטרה להגדיל את שיעורם בכוח העבודה במשק. במסגרת התכנית, חתם משרד התמ"ת על הסכמים חדשניים עם עיריית ירושלים ועיריית בני ברק להפעלת מרכזי הכוון תעסוקתי להשמת חרדים בשוק העבודה, בהיקף של כ-70 מיליון ₪ לתקופה של 3 שנים, מהם יוקצו 48 מיליון שקלים למרכז בירושלים. אירוע השקה חגיגי של הפרויקט עם עיריית ירושלים, התקיים ביום א' האחרון, במעמד שר התמ"ת, שלום שמחון, סגן שר האוצר, יצחק כהן, ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, מנכ"ל הג'וינט, ארנון מנטבר ובכירים נוספים.

מרכזי ההכוון התעסוקתי החדשים ישרתו כ-6,000 פונים חדשים בירושלים ובני ברק מדי שנה והם ייפתחו במהלך שנת 2013 ויופעלו באמצעות הרשויות המקומיות בפיקוח, מעקב ובקרה של משרד התמ"ת. המרכזים יוקמו על בסיס תכנית מפת"ח – מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים, אשר פותחה והופעלה מספר שנים ע"י תב"ת – תנופה בתעסוקה, שותפות בין ג'וינט ישראל והממשלה לפיתוח תכניות קידום תעסוקה והסבתן מתכנית במתכונת ניסיונית מצומצמת לתכנית לאומית רחבה. ייחודיות המרכזים החדשים מתבטאת בכך, שלראשונה, יוקצו משאבים משמעותיים לטיפול הן בצד היצע העובדים והן בצד הביקוש לעובדים.

המרכזים יפעלו במתכונת שתאפשר לספק את כל כלי הסיוע, הן לפרט והן למעסיק, תחת קורת גג אחת. בין כלי הסיוע שיופעלו: אבחון תעסוקתי, סיוע בהשמה וליווי לאחר השמה, סדנאות והכשרות להשלמת השכלה בסיסית הנחוצה לשוק העבודה וכן הפניית משתתפים למגוון הכשרות מקצועיות, לימודי הנדסאות ולימודים אקדמיים. בנוסף, יפעילו המרכזים כלי סיוע למעסיקים, כשהדגש הניתן הינו הרחבה משמעותית של מעגל המעסיקים באמצעות עידודם לקלוט עובדים חרדים. במרכז התעסוקה המוקם בירושלים, יינתנו מענים תעסוקתיים לתושבים בתחומי האבחון, מיון והשמה, הכשרה מקצועית, יעוץ לקראת לימודים גבוהים כולל סיוע במהלכם וקשר עם נותני שירותים שונים הרלוונטיים לתחום התעסוקה. כמו כן, יינתנו תמריצים למעסיקים בגין העסקת עובדים מקרב האוכלוסייה החרדית ומימון להכשרות פנים-מפעליות. המרכז מוקם במסגרת פעילות  העירייה לשלב את המגזר החרדי במשק הישראלי, בשיתוף נציגי הציבור וראשי הקהילות, ובכך להגדיל את שיעורי ההשתתפות בכח העבודה בירושלים.

במשרד התמ"ת ובמשרד האוצר רואים בהגדלת שיעור התעסוקה בקרב הציבור החרדי יעד ראשון במעלה. לפי נתוני בנק ישראל שיעור התעסוקה של גברים חרדים עלה בשנים האחרונות באופן משמעותי ותכנית זו באה לתת מענה לביקוש ההולך וגובר בקרב החרדים לעבודה וללימודים, תוך מתן דגש ליצירת היצע תעסוקה הולם.

להמשך קריאה

Tags: , , , , ,

Leave a Reply