חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

בחירות 2013: מה מציעות המפלגות – חינוך

נושאים בחירות 2013, חינוך ותרבות, פוליטי ב 6.01.13 5:05

מדי יום נביא השוואה בין מצעיהן של 4 מפלגות: יש עתיד, העבודה מרצ וחד"ש בתחומים שונים לקראת הבחירות לכנסת. רוצים לצרף מפלגות נוספות להשוואה – שלחו לנו את סיכום המצע שלהן – [email protected].

והפעם: מה מתכננות המפלגות בתחום החינוך וההשכלה הגבוהה?

מאת יעל מרום

4. חינוך והשכלה גבוהה

 

 

 

 

הנושאים

יש עתיד

עבודה

מרצ

חד"ש

4.1 חינוך

1הקמת מועצה לאומית לחינוך שתשחרר את הזיקה הפסולה שבין חינוך לפוליטיקה ותבטיח גיבושן של תכניות מקצועיות ארוכות טווח אשר תקבע סל חינוך הכולל את התכנים והכלים להם זכאי כל ילד בישראל.

– חיזוק החינוך הציבורי:
הפחתה משמעותית של תקצוב מוסדות חינוך ממיינים, המשתמטים מאחריותם לכלל ילדי ישראל.

-חינוך חינם "על אמת" מגיל 3: צמצום התשלומים להם נדרשים היום ההורים.

-לימודי יסוד: על מדינת ישראל להגדיר את לימודי היסוד במערכת חינוך לכל ילד.

– שינוי שיטת מדידה והערכה: ושינוי הלמידה מכוונת-בחינות לחוויה מעוררת סקרנות והשראה.

– צמצום מספר בחינות הבגרות לכדי ארבע בחינות חיצוניות בלבד: שפה (עברית/ערבית, הבנת הנקרא), מתמטיקה, אנגלית ומקצוע בחירה אחד. היתר יוערכו על ידי מורי בית הספר ויהיו חלק מתעודת הבגרות.

 מעמד המורים: העלאת שכר המורים בהתאם לשכר הממוצע במשק; העלאת רף הקבלה לתכניות הלימוד להוראה;

– מערכת חינוך טכנולוגית – הקמת בתי ספר טכנולוגיים המותאמים למאה ה- 21, אשר יהוו מחצית ממספר בתי הספר בארץ ויאפשרו גם לתלמידים שאינם ניגשים לבחינות בגרות עיוניות, לזכות בעתיד מקצועי ובמסלולי קידום.

-חינוך בלתי פורמאלי:  חיזוק תנועות הנוער ולהגדלת התקנים לבוגרי בתי ספר תיכון היוצאים לשנת השירות.

– מעמד המנהלים: העצמת מעמד המנהלים ולהעלות את שכר המנהלים בהתאם.

– הגיל הרך: העברת הבעלות  על החינוך בגיל הרך למשרד החינוך (ממשרד התמ"ת) ובכך, יפוקחו תכני הלימודים ומחירם;

-התאמת יום הלימודים בכל מערכת החינוך, לשעות המקובלות בשוק העבודה בישראל.

-שילוב ילדים וסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים: סל החינוך שיוגדר, יכלול שירותים נדרשים לילדים ולסטודנטים בעלי צרכים מיוחדים.

– מלחמה בפערים – בין תושבי המרכז לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית; תקצוב דיפרנציאלי

-חינוך מגדרי

-שינוי מבנה מערכת החינוך בישראל :הגדרה מחדש של הסמכות והאחריות, העצמת  תפקידה של המדינה כמעצבת מדיניות החינוך וכמפקחת על קיומה, והעברת סמכויות הביצוע לשלטון המקומי, לתאגידי חינוך ולבתי הספר.

חיזוק מערכת המקצועות ההומאניים ואיזון בין ערכים לאומיים וערכים אוניברסאליים.

איזון בין ליבה ערכית משותפת לבין רב תרבותיות וחיזוק החינוך לשוויון, שלום וסבלנות

חיזוק חינוך ממלכתי וציבורי באמצעות הגדלת התקציבים הציבוריים המופנים לחינוך הציבורי

הפחתה הדרגתית של  תשלומי הורים עבור חינוך ילדיהם, תוך הצבת יעד לביטולם

-חוק חינוך חינם מגיל 3 חודשים

שיתוף פעולה עם מסגרות לא פורמאליות, שיתוף פעולה בין הורים למורים

– העמדת הקיום המשותף בין יהודים וערבים בעדיפות גבוהה

-הכנסת תכנים של חיזוק מעמד העובד ושמירה על זכויותיו במערכי הלימוד

– הטמעת תכנים פלורליסטיים הנוגעים  לציבור הלהט"בי במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי,

קידום מעמד המורה: חיזוק האוטונומיה הפדגוגית של המורים; חיזוק מעמדו של המורה כדמות חינוכית ושיפור בתנאי שכרו; העלאת סף הקבלה למקצוע ההוראה וחיזוק המכללות לחינוך ולהוראה.

החזרת אחריות המדינה לשירותי בריאות לתלמיד

שיקום ופיתוח חינוך טכנולוגי

-החינוך הבלתי פורמאלי: הגדלה של המשאבים הלאומיים המוקצים למימון פעילותן של תנועות הנוער, להכשרתן המקצועית וליוזמות ההתנדבות לשנת שירות; הרחבת אחריות הרשויות המקומיות לקיומן ופעילותן של תנועות הנוער; הקצאת דיור למדריכי תנועות הנוער הפועלים בקהילות שונות, ובפרט באזורי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

 

-מערכות חינוך נפרדות  להבטחת זכויות קולקטיביות: כל קבוצה תרבותית תוכל לקיים מערכת חינוך נפרדת, בכפוף למחויבותה ללמד לימודי ליבה.

-בתי הספר יפעלו כבתי חינוך ויעודדו את התלמידים לצריכת תרבות ואמנות כחלק מפיתוח טעמם האסתטי של הילדים ועידודם להיות בעלי חשיבה גלובלית ובעלי ראייה ורגישות  אוניברסאלית.

– חקיקת חוק חינוך חינם מגיל שלושה חודשים, ומימון הוצאות לטיפול בילדים עד גיל 8 למשפחות עובדות.

קידום הערכה חלופית בבתי הספר [פורטפוליו, עבודות גמר, עבודת אמנות, עבודות חקר ועוד]  וצמצום מספר בחינות הבגרות למינימום, לא יותר מ 4 בחינות.

החלת יום לימודים ארוך תוך אספקת ארוחת צהריים חמה לכל תלמידי ישראל.

-שילוב תלמידים עם מוגבלות בחינוך הכללי, בהתאם לרצון הוריהם, ותקצוב סל שילוב השייך לילד (ולא למסגרת אליה הוא משתייך) באופן דיפרנציאלי לפי רמת תפקוד.

– תקצובם הממלכתי של מוסדות החינוך במדינת ישראל יותנה בלימוד תכנית הליבה המחייבת של משרד החינוך.

– הקטנת מספר התלמידים בכיתה.

קביעת מדדים נוספים לבחינת בתי הספר

-עידוד חדשנות חינוכית שעיקרה שימוש בכלים טכנולוגיים להשבחת תהליכים

-החלת מדיניות אפליה מתקנת לישובים ולאוכלוסיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית.

– חינוך לשלום

– ביטול הפרטת שרותי הבריאות לתלמיד.

תקצוב מוסדות החינוך באופן דיפרנציאלי, לפי רמתו הסוציו-אקונומית של כל יישוב.

-תקצוב אך ורק על ידי המדינה האחראית באופן מלא על תקצוב בתי הספר.

-ייזום חקיקה שמטרתה להמריץ את מערכת החינוך הערבית על ידי מתן משאבים מיוחדים לבניית מערך חינוכי מגיל 3 ועד תיכון.

העלאת שכר המורים באופן משמעותי והפיכת ההוראה והחינוך למקצועות מועדפים, על מנת לעודד את כניסתם של אנשים מוכשרים ובעלי יכולות למערכת.

-העלאת רמת ההשכלה של המורים ועידוד המורים להיות בעלי תואר שני לפחות.

הבטחת היותו של מנהל בית הספר דמות חינוכית- אוטונומית האחראית על התחום הפדגוגי בלבד. והעלאת שכר מנהלי בתי הספר ומוסדות החינוך ב-50%

-הבטחת פעילותן של תנועות הנוער על-ידי הכפלת תקציבן

-חינוך לשוויון באמצעות הוצאתם אל מחוץ לחומרי הלימוד של תכני לימוד קיימים, אשר מקבעים סטריאוטיפים נשיים וגבריים, והכנסת תכני לימוד המטפחים חשיבה שוויונית.

– ביטול ההעדפה התקציבית לבתי-ספר ייחודיים;

הגדלת התקציבים לחינוך;

השלמת הפעלתו של חוק חינוך חינם מגיל 3 וביטול תשלומי ההורים.

ניהול מדיניות של העדפה מתקנת לקבוצות המקופחות בקרב הילדים והנוער.

שיפור התנאים הפיסיים ופתרון בעיות הבטיחות בבתי-הספר;

בלימת תהליכי המסחור במערכת החינוך;

-צמצום מספר התלמידים בכיתה ל-25;

יישום מלא של חוק החינוך המיוחד ושל חוק השילוב, כך שלכל הילדים הזקוקים לו יוענקו תנאים חינוכיים ופיסיים הולמים;

הנהגת מפעל הזנה בתשלום סמלי בכל בתי הספר שבהם פועל יום חינוך ארוך

-העלאת שכר המורים ושיפור תנאי עבודתם;

-הקמת תיכונים עיוניים והבטחת רמה גבוהה של הוראה בבתי-הספר בשכונות ובערי הפיתוח באמצעות תגמול מורים ותוכניות העשרה

-יישום תוכניות לימודים בבתי-הספר ובמוסדות החינוך בכל הדרגים, אשר יחנכו את הצעירים לכיבוד האדם, נגד קיפוח בשל השתייכות לאומית, אתנית או עדתית, נגד קיפוח מגדרי או בשל נטייה מינית, נגד מיליטריזם, לדמוקרטיה, לאחווה יהודית-ערבית ולידידות בין העמים; הוצאת סממנים מיליטריסטיים

 

4.2 השכלה גבוהה

הסדרת כללי המועצה להשכלה גבוהה בחוק, תוך הקשחת גבולות הגזרה והסמכויות בין המערכת הציבורית לזו הפרטית;

מתן אפשרות לגמישות ניהולית של המוסדות;

נתינת מענקים נרחבים לאקדמאים שיבחרו לחזור לארץ ולסגל מצטיין;

מתן מלגות לסטודנטים נזקקים והקמת מעונות נוספים;

קביעת יעדים ומקצועות מועדפים (כמו מקצועות המדעים וההנדסה), אותם תעודד לרכוש, תוך מתן תמריצים נאותים והמשך טיפוח המקצועות האחרים.

כל אלו, ייקבעו בתכניות רב-שנתיות ותוך הקמת "שולחן עגול" של כלל הגורמים במערכת, במטרה לפתור את הבעיות במשותף.

שמירה על החופש האקדמי ועל האוטונומיה של מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.

גידול ההקצאה הציבורית למוסדות ההשכלה הגבוהה.

עצירת מגמות ההפרטה של החינוך הגבוה בישראל.

הקמת קרן לאומית עבור מערכת ההשכלה הגבוהה, אשר תהיה מיועדת לסיוע בשכר לימוד ומתן מלגות

חיזוק מדעי הרוח והאמנויות והמשכת קיומם ופיתוחם.

שיתוף ציבור הסטודנטים ובנציגיו בקביעת המדיניות לפיה תתנהל מערכת ההשכלה הגבוהה

-הבטחת ייצוג לסטודנטים במוסדות השונים, ובפרט בועדה לתכנון ותקצוב, של המועצה להשכלה גבוהה.

-סבסוד מחצית משכר הלימוד לסטודנטים להוראה.

הפחתת שכר הלימוד עד להעמדתו על סכום סמלי, של דמי רצינות בלבד. לא יונהג שכר לימוד דיפרנציאלי בין חוגים שונים.

הגדלת המלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים, במיוחד בתחומי הרוח והחברה, לשם עידוד הישארותם בארץ.

העדפה מתקנת בתנאי הקבלה לאוניברסיטאות ולמכללות לאוכלוסיות בעלות נגישות נמוכה

הגדלת ייצוג הנשים, הערבים ואוכלוסיות בעלות נגישות נמוכה בסגל האקדמי.

-פתיחת קורסים בשפה הערבית ומתן אפשרות להגשת עבודות בערבית

-הכרה בתשלומי שכר הדירה כהוצאה מוכרת לצרכי מס והבטחת היצע מספק של דיור במעונות בשכר דירה נמוך.

-הקמת גוף חיצוני במוסדות אקדמיים שיחקור תלונות על הטרדות מיניות במוסדות.

הפסקת ההעסקה הפוגענית של "מורים מן החוץ"

-העסקת חברי הסגל הזוטר רק בהתאם לתנאי ההסכמים הקיבוציים.

הבטחת מעמדה העצמאי של המל"ג והות"ת

חופש ביטוי וחופש התארגנות פוליטית

-ביטול שכר הלימוד במוסדות הציבוריים להשכלה גבוהה;

– התנגדות לפגיעה בחופש הביטוי וההתארגנות הפוליטית של סטודנטים;

העלאת תקציבי הממשלה המיועדים להשכלה הגבוהה

הגנה על האוניברסיטאות מפני תכניות הפרטה;

הכרה בהתארגנויות של הסטודנטים הערבים והבטחת שילובם באופן שוויוני במרקם החיים האוניברסיטאי;

 

נערך על ידי רביב נאוה
תגיות: , , , , , , ,

2 תגובות

  1. גליה :

    יעל, תודה.

  2. יעל :

    בשמחה גליה, למדתי מזה לא מעט.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.