חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

החשב הכללי לזהבה גלאון: כפיפות מנהלתית לצורך בקרה

נושאים כלכלה ותקציב, מכתבים ב 13.11.08 5:02

החשב הכללי, שוקי אורן, משיב למכתבה של ח"כ זהבה גלאון, ומצדיק את החשיבות בכפיפות המנהלתית לאוצר. האם הסבריו משכנעים? בבקשה, תגובותיכם

ב- 15 בספטמבר הגיעה תשובה למכתבה של ח"כ זהבה גלאון

לכבוד

ח"כ זהבה גלאון

הנדון: החשבים בשירות מוסדות הממשלה  (מכתבך מיום 13.8.08)

שר האוצר בקשני להשיב למכתבך שבסימוכין ולהלן התייחסותי:

חשבי המשרדים הממשלתיים ויחידות הסמך כפופים לחשב הכללי מנהלתית ומקצועית ומבצעים את ההוראות השונות בנושא הכספים, לרבות חוק חובת המכרזים, חוק הרשאת נכסי המדינה, תקש"יר ותכ"ם. אין צורך להדגיש את החשיבות הרבה בתפקידם של החשבים והגזברים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, המשמשים כ"שומרי הסף" בעניינים הנוגעים לשמירה על כספי הציבור ולעמידה בהוראות הדין.

כידוע, גזברי בתי-החולים אמונים על בקרה ופיקוח על תקציב בית-החולים, והם משמשים לעניין זה כנציגיהם ושלוחיהם של החשב הכללי וחשב משרד הבריאות ופועלים בבית-החולים מטעמם. על הגזברים לפעול בעצמאות מקצועית מליאה, בהתאם לחוק, להוראות ולנהלים של החשב הכללי וחשב משרד הבריאות.

כמו כן, קיימת חשיבות רבה בכפיפות מנהלתית של חשב ות"ת לחשב הכללי וזאת כדי לאפשר ביצוע בקרה יעילה על אופן הקצאת התקציב המוקצה על-ידי הממשלה (העומד על כ- 6 מיליארד ₪) וביצועו.

אחד הכלים החשובים בביצוע פיקוח ובקרה הוא הפרדת סמכויות בין היחידות המקצועיות לבין היחידה המשלמת. והכפיפות המנהלתית והמקצועית של החשבים והגזברים לחשב הכללי מאפשרת העדר תלות ומונעת ניגודי עניינים. כמו כן, ברור לכל כי אחריות ללא סמכות יש בה כדי לפגוע בפיקוח ובקרה על ביצוע תקציב המדינה.

אזכיר כי מבקר המדינה בדוחו"ת שפרסם בשנים האחרונות מתייחס גם הוא הן לבעייתיות של כפיפותם של גזברי בתי-החולים למנהלי בתי-החולים והן לצורך בהידוק הפיקוח של משרד האוצר על השימוש שות"ת עושה בתקציבים שברשותה.

חשוב לציין, כי בניגוד לאמור למכתבך שבסימוכין, אין בהכפפה המנהלתית של הגזברים לחשב הכללי כדי להתערב בשיקולים המקצועיים של מנהלי הגופים השונים, אלא לוודא כי ההתנהלות הכספית תבוצע על-פי ההוראות ובגלל זה הקצאת כספים על-פי קריטריונים ברורים ושקופים כפי שנקבעו מראש. קביעת המדיניות נשארת בסמכותם הבלעדית של ההנהלות השונות ואין בהכפפת החשבים והגזברים כדי לפגוע בסמכות זו. הנני רואה בחשבים כמנהלי הכספים של משרדי הממשלה ויחידות הסמך אשר תפקידם לסייע להנהלות המשרדים בביצוע המדיניות שנקבעה.

 למרות האמור לעיל, ברצוני לציין כי נושא זה לא נכלל בחוק ההסדרים לשנת 2009.

 

בכבוד רב

שוקי אורן

 

העתק: שר האוצר – מר רוני בר און

           מנכ"ל משרד האוצר – מר ירום אריאב

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

תגובה אחת

 1. ל רפי :

  התשובה ברורה מאליה ואין בה שום הפתעות. ויכוחים ממן זה קיימים כבר שנים רבות ועיקרם הוא עד כמה האוצר הוא גורם גרולטורי ועד כמה הוא מנהל-על של כל גורמי הביצוע הממשלתיים ויחידות הסמך שלהם.
  ויכוח זה לא יפתר בתכתובת ממין זה, אלא בשינוי הוראות החוקים והתקנות הנוגעים, דהיינו בהתרת חסמים ביורוקרטיים, מבלי להתיר את הרצועה לכדי הפקרות כללית.
  ראש הממשלה, אם ירצה באמת, יכול לגרום לשינוי המציאות הקיימת, אבל… .
  מן הדין שהכנסת, באמצעות אחת הוועדות הנוגעות – כספים, כלכלה, חוק ומשפט וכו' – תכנס לעבי הקורה, תבחן את הנושא ביסודיות ותגבש לגביו גישה חדשה.
  ביסודה של גישה חדשה צריכים לעמוד מספר עקרונות:
  א. אחריות וסמכות ניהוליים של גורמי ביצוע אינם ניתנים להפרדה.
  ב. ניצול יעיל של משאבי המדינה, מחייב צימצום הביורוקרטיה הניהולית והרגולטורית.
  ג. הממשלה אינה אמורה להיות גורם משקי מבצע ותפעל ככזה רק במקרים חריגים. לכן, נהול שיש לו משמעויות עיסקיות, פרויקטאליות ו/או תפעוליות, ככל שרק ניתן, יבוצע ע"י גופים חוץ-ממשלתיים, בהתקשרויות מתאימות.
  ד. מנהלים שמקבלים סמכות, נושאים גם באחריות אישית לתוצאות פעילותם ולהשגת היעדים שנקבעו לגופים שבראשם הם עומדים (תוצאות ברות מדידה במסגרת של מגבלות זמן ועלויות). עקרון זה הוא מנדטורי, אם רוצים באמת בשינוי.
  אותו דין יחול על מנהל הכספים הראשי של גוף מבצע, לגבי חריגה מנורמות ניהול תקינות לגבי הפעילות הפיננסית של הגוף.
  ה. משרד האוצר יקצה משאבים לפי מדיניות הממשלה ויפקח על השימוש בהם, אך לא יתערב בבצוע הפעילויות הלכה למעשה. (לא יעצור הזרמה שאושרה כחוק, לא יעכב העברות כספים באופן שימנע מהאחראי לביצוע עבודה רצופה ויעילה, ולא יתערב בשיקולי הגורם האחראי לביצוע, בדרך שתאלץ אותו לקבל "תכתיבי התנהלות" של משרד האוצר.
  שינויים בנוסח כזה, הם "שינוי דיסקט" מובהק באופן שבו פועל ונתפס כיום משרד האוצר, אבל גם באופן שבו אנו מתיחסים לאחריותם של מנהלים, פקידים, פוליטיקאים וידוענים אחרים שסורחים. הוא חייב להיות חד, ברור, בעל שיניים חדות ולחול על כולם בעת ובעונה אחת, שאם לא כן לא יהיה אפשרי.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.