חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

גדעון סער תומך בשינוי מעמד מכללת אריאל

נושאים חינוך ותרבות, מכתבים ב 16.07.12 1:39

לאחר ששר האוצר הבטיח תוספת תקציבית למכללה באריאל, פנה שר החינוך גדעון סער במכתב ליו"ר מל"ג יהודה ושומרון  והציג את תמיכתו להכרה במרכז האוניברסיטאי באריאל כאוניברסיטה. זאת לאחר שהועדה לתכנון ותקצוב החליטה כי אין הצדקה לאוניברסיטה נוספת בישראל. הסמכות הסופית היא של מל"ג יו"ש. הנה המכתב:

לכבוד

פרופ' עמוס אלטשולר
יו"ר מל"ג יהודה ושומרון

שלום רב,

הנדון: שינוי מעמד "המרכז האוניברסיטאי יהודה ושומרון באריאל"

החלטת הממשלה מס' 3579 מיום 2.5.2005 קבעה, כי היא "רואה חשיבות לאומית בהסבת המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל לאוניברסיטה, כמנוף לחיזוק מערכת ההשכלה הגבוהה באזור". למען הסר ספק, החלטה זאת עדיין בתוקף, באשר מעולם לא בוטלה, מכוח עקרון 'רציפות הממשל'.

בעקבות החלטת הממשלה, התבקשה חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה באשר לזהות הגוף אשר רשאי להכריע בסוגיית הסבת המכללה האקדמית יהודה ושומרון לאוניברסיטה. בהתאם לכך, קבע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה), עו"ד יהושע שופמן, כי "הסמכות להחליט בנושא היא של המועצה להשכלה גבוהה יהודה ושומרון שתדון בעניין לאחר קבלת חוות דעתה של הועדה לתכנון ותקצוב…".

בהמשך לכך, בתאריך 11.10.2005, הוקמה ועדת הערכה לבחינת הפעילות האקדמית במוסד, שהורכבה מפרופסורים מ-6 אוניברסיטאות מחקר בישראל: פרופ' ישראל אומן מאוניברסיטה העברית, פרופ' עמוס אלטשולר מאוניברסיטת בן-גוריון (יו"ר), פרופ' מאיר וילצ'יק ממכון ויצמן, פרופ' דוד חסון מהטכניון, פרופ' יובל נאמן (ז"ל) מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' דניאל שפרבר מאוניברסיטת בר-אילן.

בישיבתה מיום 30.8.2006 דנה מל"ג יו"ש בהמלצות ועדת ההערכה האמורה והחליטה לאמץ את עיקרי המלצותיה כדלקמן:

1. לתת למכללה הכרה זמנית לחמש שנים כאוניברסיטה.
2. מל"ג יו"ש תהפוך את ההכרה הזמנית להכרה קבועה לאחר שיתקיימו כל התנאים המנויים לעיל.
3. בתקופת ההכרה הזמנית לא יכונה המוסד כאוניברסיטה כי אם "מרכז אוניברסיטאי" או בדומה.
4. אימוץ הישגים אקדמיים אותם על המכללה לממש כתנאי לכניסה לתוקף של ההכרה הזמנית וכן את היעדים בהם על המוסד לעמוד בתקופת ההכרה הזמנית כתנאי לקבלת ההכרה הקבועה כאוניברסיטה.

כמתחייב מהמלצות ועדת ההערכה ומהחלטות מל"ג יו"ש בנדון, השלימה המכללה האקדמית יהודה ושומרון בחודש יולי 2007 את העמידה בתנאי הסף להכרה הזמנית כאוניברסיטה ובהתאם לכך החלה תקופת "ההכרה הזמנית" באישור מל"ג יו"ש תוך שינוי השם ל"מרכז אוניברסיטאי".

בכדי לעקוב אחר העמידה במימוש התנאים והיעדים האקדמיים בהם המרכז האוניברסיטאי צריך לעמוד בתקופת ההכרה הזמנית, מינתה מל"ג יו"ש ועדת מעקב אקדמית בהרכב הבא: פרופ' ישראל אומן מהאוניברסיטה העברית, פרופ' עמוס אלטשולר מאוניברסיטת בן-גוריון (יו"ר), פרופ' מאיר וילצ'יק ממכון ויצמן, פרופ' דוד חסון מהטכניון, פרופ' טוביה מילוא מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' דוד שפרבר מאוניברסיטת בר-אילן.

למרבה הצער, עוכב קידום הנושא בתקופת כהונת הממשלה הקודמת.

כזכור, בתחילת כהונת הממשלה הנוכחית פעלתי לקידום הנושא. בעקבות זאת, אישרר המפקד הצבאי את הכרה הזמנית במכללת אריאל כמרכז אוניברסיטאי וקבע אף הוא כי תקופת ההכרה הזמנית תסתיים ב- 15.7.2012.

בחודש ינואר 2012, לקראת תום שנות ההכרה הזמנית, הוגש הדוח המסכם של ועדת המעקב אשר קבע כדלקמן:

"אנו קובעים פה אחד כי המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון מתפקד כאוניברסיטה לכל דבר ועניין, הוא ראוי להיות אוניברסיטה, ואנו ממליצים למל"ג יו"ש להמיר את ההכרה הזמנית כאוניברסיטה שקיבל המוסד ל-5 שנים, להכרה קבועה כאוניברסיטה בתום 5 שנות ההכרה הזמנית ב-15.7.2012".

מכתב שר האוצר אלי מהיום (15.7.2012) הבהיר כי בהנחה שהמרכז האוניברסיטאי באריאל יוכר על-ידי הגורמים המוסמכים כאוניברסיטה, יינתן תקציב תוספתי בתוואי עולה ומדורג. יש בכך כדי להפיג את החשש (שהיו גורמים שטרחו ללבותו) כאילו הקמת אוניברסיטה שמינית תפגע בתקציב אוניברסיטאות המחקר הקיימות.

בנסיבות אלה ועל יסוד המתווה שפורט לעיל ונוכח מסקנות ועדת המעקב, אני תומך בהשלמת שינוי מעמד המוסד, מהמרכז האוניברסיטאי יהודה ושומרון באריאל – לאוניברסיטה, דבר שיהלום מגמת המדיניות שהותוותה בהחלטת הממשלה מלפני למעלה משבע שנים.
ב ב ר כ ה

גדעון סער

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , ,

7 תגובות

 1. טל :

  צביעות.
  מה זאת אומרת "אין הצדקה לאוניברסיטה נוספת"? מישהו זוכר את הרעיון לאוניברסיטת הגליל, וכל המאמצים של מכללות מסוימות להגיע לקריטריונים שיזכו אותן במעמד של אוניברסיטה? אין לזה שום הצדקה ושום משמעות מבחינת צמצום הפערים בין הפריפריה למרכז למשל?

  הסיבה ש"אין לזה הצדקה" היא כי אריאל נמצאת בשטחים, וזה יעמיק את האחיזה של ישראל בשטחים. אבל א. מה הקשר בין זה לבין השכלה גבוהה? הקריטריונים הם לא נייטרלים ובעיקר מתייחסים לרמה הלימודית? ב. למה זאת בעיה לפנות אוניברסיטה ולא בעיה לפנות יישוב? ג. מי קבע בכלל שאריאל מתפנה בהסכם עתידי? לפי מה שאני יודע יש קונצנזוס לסיפוח אריאל כחלק מסיפוח גושי ההתיישבות.

 2. דליה :

  אני לא מבינה מה זה מל"ג יהודה ושומרון. לדעתי, צריכה להיות מל"ג אחת, ללא הפרדה בין מדינת ישראל לבין השטחים הכבושים. אם נחוצה הפרדה, עדיף שלא תהיה כלל מל"ג יו"ש.

 3. דליה :

  אם הגורמים החליטו שאין צורך באוניברסיטה, מדוע שר האוצר מקצה כסף למימון האוניברסיטה באריאל? לגבי דיור, חינוך, בריאות טוענים שאין די כסף. פה ההוכחה שיש כסף, אך יש מי שמחליט למה להקצות אותו. ההתנהלות הביורוקרטית צורמת פה, לדעתי. מהדיור הציבורי לקחו את הכסף, למרות שיש אזרחים המשוועים לסיוע, ונותנים לאוניברסיטה שגורמים מקצועיים טוענים שאינה נחוצה.

 4. ל רפי :

  הגברת דליה מתממת, או…
  איו"ש טרם סופח למדינת ישראל ולפיכך מתנהל בכללים המתאימים לשטח מוחזק, שאינו כבוש ואינו מוגדר בריבונות מדינה כלשהי.
  לפיכך, מנהלת ישראל את השליטה באיו"ש ובתושבים היהודיים היושבים בו ברשות המדינה וביוזמתה, באמצעות כלים שונים, החל מאלוף הפיקוד הממונה על כוחות צה"ל שהם כיום הריבון הזמני בשטח, וכלה בהסדרים דוגמת מל"ג איו"ש שאינם מתפרשים כסיפוח דה-פקטו של השטח (אף שיש סיבה טובה מאוד לספח שטחים מסויימים, שברור שבכול הסדר – עם החלפת שטחים או בלעדיהם – תמשיך ישראל להחזיק בהם).
  כשם שאין מקום להתעמר בתושבי איו"ש שהם אזרחי ישראל, אין מקום לכך גם ביחס למרכז האוניברסיטאי באריאל. "התרוץ" השקוף של המל"ג אינו מבלבל איש. משמעות ההחלטה של המל"ג היא צביעות מוחלטת: ראשית, משום שהוא אינו מופקד על הפיתוח הלאומי, אלא על ההשכלה האקדמית, ובכך נפסק שהמרכז באריאל עומד. שנית, מפני שרצונותיהן וצרכיהן של האוניברסיטאות הקיימות, אינם חשובים או עדיפים יותךר מאלה של המרכז באריאל, והמל"ג אינו אמור להיות שומר הסף של האינטרסים הפרטניים של חבריו. ושלישית, היכן תקום אוניברסיטה נוספת, אינו החלטה אקדמית, כי אם החלטה פוליטית, ובהחלטות כאלה צריכה לטפל הממשלה ולא המל"ג. אין ספק שהקמת אוניברסיטה נוספת היא החלטה פוליטית, משום שיש יתרון כלכלי, תדמיתי, תעסוקתי, חברתי, ואנושי להחלטה כזו, המעניקה קידום וגיבוי לישוב בו מוקמת האוניברסיטה. כך או כך, לא המל"ג אחראי לכל השיקולים הללו, ולא לשמם נבחר או בעצם מונה…

 5. יונתן כ. :

  דליה הגורמים המקצועיים באוניברסיטאות גם טועניםהשחא צריך מכללות ושבכלל האקדמיה הייתה יכולה להיות מקום נהדר אלמלא היו בה סטודנטים.

 6. כל הכבוד לשר החינוך!! :

  כל הכבוד!! על הקמת אוניברסיטה נוספת בישראל!!! מהלך היסטורי!!

 7. משתמש אנונימי על חימום בסולר :-) :

  לדליה
  הנה מל"ג יו"ש:
  על המל"ג הזה אחראי המפקד הצבאי בשטחים, והוא צריך לאשר החלטת מל"ג יו"ש בעניין.
  הסיבה להפרדה – החוק הישראלי לא חל בשטחים. דרך אגב אם את נוסעת ברכב שלך לבקר מישהו שחי בשטחים, דיר בלכ – הביטוח שלך לא תופס שם.

  ושאר הפירוט
  הקמת מל"ג יו"ש
  ככלל, מדינת ישראל נמנעת מהחלה ישירה של חוקיה על שטחי יהודה ושומרון. בין היתר, אין ביו"ש תחולה ישירה לחוק המועצה להשכלה גבוהה. לפיכך, המועצה להשכלה גבוהה, הפועלת מכוח חוק זה, אינה מוסמכת לפקח על המוסדות האקדמיים אשר הוקמו ביו"ש מאז 1967‎.

  בשנת 1992 הגישה מכללת אריאל בקשה למועצה להשכלה גבוהה לקבל הכרה בשתי המחלקות העצמאיות הראשונות שלה לתואר ראשון (הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והנדסת כימיה וביוטכנולוגיה). תשובת המל"ג, הייתה כי על פי חוק המל"ג, אין גוף זה יכול לטפל בפניית המכללה, בשל מיקומה הגאוגרפי מעבר לקו הירוק, שכן חוק המל"ג אינו חל בו.

  כדי לפתור בעיה זו החליטו משרדי הממשלה הרלוונטיים, המשפטים, החינוך והביטחון, בתיאום עם היועץ המשפטי לממשלה, כי:

  חוק המל"ג יחול מעבר לקו הירוק באמצעות צו המפקד הצבאי, דהיינו אלוף פיקוד המרכז. זאת, כפי שנעשה גם לגבי חוקים ישראליים רבים אחרים שהוחלו על היישובים ביו"ש באמצעות צו המפקד הצבאי.
  יוקם גוף בשם "מל"ג יו"ש", שסמכותו תחול לגבי מוסדות להשכלה גבוהה מעבר לקו הירוק. "צו מל"ג יו"ש" קובע כי בגוף זה יהיו חברים חברי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג ירושלים), או כאלה שהיו בעבר חברים בו. סמכות מל"ג יו"ש לגבי המוסדות להשכלה גבוהה שברחבי יהודה ושומרון, תהיה זהה לזו של המל"ג לגבי מוסדות הממוקמים בתחומי הקו הירוק.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.