חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

חוק הפללת הלקוח – חינוך מחדש באמצעות חקיקה

נושאים דעות, משפט ופלילים ב 8.03.12 1:09

הבעיה בחוק המפליל את לקוחותיהן של העוסקות בזנות הוא שהוא מנסה לחנך. לדעתו של מנחם לוריא, ההתערבות בכללי המוסר והאתיקה של הפרט באמצעות חקיקה אינה דמוקרטית ופסולה

הקדמה

כבר ב-2008 ועדת המשנה לסחר בנשים ניסחה הצעת חוק שבה מופיע תיקון לחוק העונשין והוספת חוק המפליל את לקוחותיהן של העוסקות בזנותהחוק הישראלי המוצע הינו נוסח עברי של חוק זהה שחוקק בשבדיה בעשור הקודם, והוא מבוסס על הנורמה החברתית הרואה לנגד עיניה את שוויון זכויות הנשים. בבסיס החשיבה החקיקתית עומדת הגישה שהעיסוק בזנות היא פעילות עבריינית, שנעשית בשולי החברה על ידי נשים שגורלן לא שפר עליהן, וכי יש בו טעמים של ניצול, שימוש בגופה של האישה באופן שאיננו מוסרי, עבירות אינוס, סחר בבני אדם ובאבריהם.

אני מבקש להבהיר: המאמר הזה דן אך ורק בתופעת הזנות בקרב ובין בגירים לבגירים ולא בקרב קטינים ובני נוער. בקרב האחרונים לא רק שאין בחוק החדש מזור אלא שמזור חייב להיות בתחומי אחרים שאינם בתחום אחריותה של משטרת ישראל אבל כן בתחום חובתיה של המדינה לאזרחיה הקטינים.

הזנות בראי החברה הישראלית

במצב היום, הקודקס הפלילי הנוכחי במדינת ישראל פועל נגד הזנות באמצעות אכיפה בתחום של סרסרות לזנות וניהול בתי בושת, בעבירות של סחר בבני אדם ושהייה בלתי חוקית בארץהצעת החוק החדשה מ-2008 באה להפליל את הלקוחות של העוסקות בזנותגישה חדשה זו להפללת הלקוחות נבדקה בסקר עמדות הציבור, שיזמה ח"כ זהבה גלאון ומרכז המחקר והמידע של הכנסת באמצעות חברת טלסקר שביצעה. מתברר שתוצאות הסקר עומדות בניגוד גמור להצעת החוק ולרוחה.

בסקר נשאלו שאלות לגבי:

 • העמדתו לדין של הלקוח.
 • מידת צמצום תופעת הזנות במקרה ויתקבל חוק שמאפשר להעמיד לדין את הלקוח.
 • עמדת הנשאלים לגבי העמדה לדין של הזונה עצמה.
 • עמדת הנשאלים לגבי אפיון הנשים העוסקות בזנות.

תוצאות הסקר מלמדות ש:

 • 78.2% מהנשאלים סבור שאין להעמיד את הלקוח לדין.
 • 24.4% מהנשאלים סבור שהפללה פלילית של הלקוח תצמצם מאוד את תופעת הזנות.
 • 36.5% מהנשאלים סבור שהפללת הלקוח תצמצם במעט את תופעת הזנות,ו-31.1% סבורים שהפללת הלקוח לא תצמצם את התופעה בכלל.
 • 73% מהנשאלים סבורים שאין להעמיד לדין את הזונה עצמה.
 • 65.5% מהנשאלים סבור שמצבן של העוסקות בזנות מתאפיין במצב כלכלי קשה.
 • 20% מהם סבור שהעוסקות בזנות מכורות לסמים.
 • 18% מהנשאלים סבור שהעוסקות בזנות עברו טראומות בחיים וסבלו מניצול.
 • 11.7% מהנשאלים סבור שהעוסקות בזנות הובאו ממדינות חבר העמים.
 • 10% מהנשאלים סבור שהעוסקות בזנות עושות זאת מתוך רצון להרוויח כסף.

את המסמך המלא ניתן לקרוא כאן.

מה מציע החוק החדש?

הצעת החוק מבקשת לתקן ולהוסיף לסעיף 85 לחוק העונשין כדלקמן: לקוח של זונה יורשע על פי התיקון להצעת החוק, ובית המשפט רשאי להורות על מתן צו מבחן על טיפול בקהילה, על פי תוכנית שיורה בית המשפט. היה ועמד הנאשם במבחן המוצע לא יורשע בדיןבחוק העונשין תתוסף עבירה: “הרוכש שירותי זנותדינו – מאסר שישה חודשים". בסעיף משנה מורה המחוקק לבית המשפט לפסוק פיצויים לניזוק, ואם לא פסק יואיל לנמק פסיקתו.

מוסיפה הצעת החוק: קצין משטרה רשאי להציע לחשוד שרכש שירותי זנות לעבור טיפול בקהילה. הסכים החשוד, ייפסקו הליכי החקירה. עמד החשוד בהסכמתו ועבר את הטיפול בקהילה, החקירה תיפסק ותיגנז. לא יוגש כתב אישום. אם לא עמד החשוד בטיפול בקהילה, תימשך החקירה ויוגש כנגדו כתב אישום. כל זה בתנאי שזו לו העבירה הראשונהמהו הטיפול בקהילה? על פי הצעת החוק שר העבודה והרווחה בהתייעצות עם שר המשפטים יתקינו את התקנות הנדרשות על מנת לברר שאלה זו.

לעיון בנוסח המלאכאן.

דברי ההסבר לחוק

על פי דברי ההסבר המצורפים להצעת החוק, הזנות הייתה מותרת בעבר, אלא אם מדובר בקטינים. יחד עם זאת, משטרת ישראל פעלה נגד הזנות על ידי אכיפת איסורים אחרים בפרק עבירות הזנותי,קרי: ניהול בתי בושת וסרסרות לזנות. כמו כן,אכפה משטרת ישראל עבירות של סחר בבני אדם בהקשר לעוסקות בזנות.

הצעת חוק זו משנה את המצב, והופכת את צריכת הזנות לעבירה. בחקיקה זו הכנסת מביעה את הגישה שהזנות הינה תופעה שלילית ואסורה, פוגעת בכבוד האישה, בחירותה ובשוויון הזכויות של נשים בחברה. הצעת החוק נועדה להלחם בצרכני הזנות ועל ידי כך להדיר את התופעה מן החברה הישראלית, באמצעות הפיכת הלקוח המשלם לעבריין על פי דין.

פתרון בעיית הלקונה בחוק

הצעת החוק החדשה פותרת את בעיית הלקונה שקיימת בנוסח הקיים של החוק, בו הזנות מותרת, אך הסרסרות לזנות וניהול בתי בושת הן עבירה. לפי החוק החדש, הזנות הופכת עבירה, ומשטרת ישראל יכולה לאכוף ישירות את עבירת הזנות ולא באמצעות עבירות אחרות כגון סחר בבני אדם.

אבל אליה וקוץ בה. בהצעת חוק זו מספר חסרונות.

ארבעה החסרונות העיקריים בהצעת החוק החדשה

הצעת חוק זו מעלה לפחות ארבע בעיות:

 1. מבלבלת בין תחום החינוך לבין תחום המשפט והחוק.
 2. יוצרת קושי באכיפת החוק.
 3. משתמשת בעונש מאסר שלא יוביל למניעת העבירה.
 4. הצעת החוק כוללת תקנות, שמשמעותן היתר למתקין לנהוג לפי שיקול דעתו, תופעה המרוקנת את החוק מתוכנו. תקנות בחקיקת משנה במקום חקיקה ראשית יוצרות בעיות לעתיד.

קיימת הבחנה ברורה בין חוק לבין חינוך. אין לערבב ביניהם

כאשר ההתפתחות החברתית מצריכה חקיקת חוק בתחום מסוים, והעשרת הקודקס הפלילי, כמו בתחום המגדר ושוויון זכויות הנשים, תפקיד החוק להגדיר את הסטייה מהנורמה החברתית החדשה, ולהטיל עונשים על סטייה זו במטרה ליצור גבולות חדשים למותר ולאסור בחברה. אם המחוקק חושב שלא היה מענה נכון עד היום להתנהלות צרכני הזנות וצריך להטיל עליהם עונש יואיל לחוקק ולהטיל עונש, עונש כמו שמעניש גנב.

הבעיה בחוק החדש שהוא מנסה לחנךהחוק מציע לצרכן הזנות מבחן שבמסגרתו יעבור טיפול בקהילה על פי תכנית שיורה בית המשפט. האם תפקידו של בית המשפט הוא לבנות תכניות חינוכיות לנאשמים בצריכת זנות? כשישנה סטייה חדשהאו חושבים שיש כזו, צריך חוק. לא צריך בחוק סדרת חינוך. זה לא נכון, לא מוסרי ולא דמוקראטיבית ספר תפקידו לחנך, הבית והמשפחה – תפקידם לחנך. המוסר והאתיקה של החברה שבה אדם חי – הם המסגרת החינוכית שלו. כשמתערבים בכללי המוסר והאתיקה של הפרט באמצעות חקיקה זה פסול, לא דמוקראטי, ואסור שיעשהבחוק הזה יש משהו חדש: חינוך בכפייה (הכפייה היא אימת הדין) וזה פסול.

וכיצד יאכפו?

על מנת להפליל לקוח בצריכת מין בתשלום יש צורך שהזונה עצמה תהיה עדת תביעה כנגדו. אחרת, אין עבירה של צריכת מין בתשלום. והרי הזנות בישראל איננה מוסדרת כמו גם התשלום בעבור השירות הזה. שוב נזדקק לניסיון השבדי, שמלמד אותנו שרבות מהזונות שהתבקשו להעיד כנגד הלקוחות שלהן, פשוט סירבו, בכל מיני דרכים די יצירתיות, ובעיקר בהפיכת תשלום האתנן לא לתשלום בכסף עבור שירות, אלא במתן תשורה כמתנה או כהוקרת תודה על השירות – בדומה (אך ממש לא זהה) לתשלומי תשר במקומות שבהם זה נהוג.

אנחנו רואים מניסיונה של שבדיה, שממנה מועתק החוק, שישנו קושי רב בהוכחת מרכיבי העבירה שיש להוכיח על מנת להרשיע אדם בעבירה הזו. אנחנו רואים שתופעת הזנות לא הצטמצמה, אלא שינתה את מנהגיה בציבור. הזנות בחוק נעלמה עד נעלמה לגמרי, אבל נעשית הרחק מעינו הפקוחה של הציבור. בהסתר ועל ידי המצאת כל מיני "פטנטים" שיתחזו לפעילות שאיננה עבריינית. אבל בפועל מדובר באספקת שירותי מין בתשלום. בעיית הזנות לא נעלמה אלא כוסתה על ידי שטיח.

עונש מאסר לא יוביל למניעת העבירה מוסר והתנהלות רציונאלית

ההנחה היא שבני אדם מתנהגים בצורה רציונאלית, גם בתחום ההתנהגות המוסרית. ועל כן, כל חברה משיתה על עצמה מערכת של חוקים ובצידה ענישה שמטרתה לצייר גבולות להתנהלות המוסרית של הפרטים בחברה. אך זהו מקח טעות. אין מקום להניח שהציבור מתנהל באופן רציונאלי

במאה ה-18 שונה הקודקס הפלילי האנגלי ובצידן של הרבה מאוד עבירות הונהג עונש מוות בתלייה. המחשבה החברתית הייתה שעונש המוות ירתיע סוטים פוטנציאליים ורמת הפשיעה והאלימות בחברה תרד. על מנת לממש את הצורך הזה קבע, אז, המחוקק האנגלי שלאחר הרשעה בעבירה שבצידה מוות בתלייה, ייאספו תושבי העיר במקום מרכזי, כרוז יודיע מהי העבירה ונסיבותיה שבגינה הורשע הנידון למוות, ובסיום ההקראה – לקול צהלת הקהל יש לומר – יומת האדם לעיני כל הנוכחים.

ככל שהלכו והתרבו מעשי התלייה וההוצאה להורג, כך הלכו והתרבו מעשי העבירה שהקודקס הפלילי ציין לגבי מוות בתלייה – בדיוק ההיפך ממה שחשבו והמליצו המחוקקים האנגלים וחוקרי התנהגות האדם דאזמשבוטלו עונשי המוות על מירב העבירות (למעט נטילת חיים ובמעט מאוד מדינות באירופה) מימדי הפשיעה האלימה, בין אדם לחברו, ועבירות הרכוש הלכו ופחתו.

גם בישראל, מזה שנים, המחוקק הולך ומחמיר את העבירות שבצידה של פקודת התעבורה במטרה להפחית את תאונות הדרכים, וגם במקרה של ישראל כמות הנפגעים וכמות תאונות הדרכים הולכת ועולה, והענישה,ההולכת ומחמירה,לא מונעת ולו מעשה עבירה אחד.

גם ההתנהלות המוסרית איננה רציונאלית וניסיון לכפות עליה כללים באמצעות חקיקה שבצידה ענישה בכלל וענישה קשה בפרט, לא רק שלא עוזרת למגר את תופעות הפשיעה, אלא, ובאורח פלא, מגבירה אותןכאשר מדינה מחמירה את רמת הענישה הצמודה לכללי האיסור שבקודקס הפלילי שלה – התוצאה הסופית היא שרמת העבריינות עולה ואת מה שמבקשים להוקיע מקבלים, בדלת האחורית, כעצימות גבוהה יותר והנזק רב על התועלת.

לקריאה נוספת מתוך מסמכי מרכז המחקר והמידע של הכנסת: כאן.

נערך על ידי דורון
תגיות: , , ,

13 תגובות

 1. אלמוני :

  שלום רב,
  למרות שאני מבין את המניע העיקרי שמיוצג בהצעת החוק, אבל אני חושב שיש אספקט מסוים שלא חשבו עליו. זכורה לנו התקופה שהומוסקסואליות היתה מחוץ לחוק. ואפילו שהיו תקופות ארוכות שהחוק לא נאכף כלל, העובדה שאנשים שבכול ממד אחר היו אנשים נורמטיביים, ובכל זאת היו פושעים בעיני החוק הפך אותם לנרדפים ונתונים לסחיטה באיומים. תקופה אפלה ללא ספק.
  הצעת החוק הנוכחית, שכנראה לא תמגר השימוש בשרותי מין מהעולם, למרות שכנראה תסלק אותם מהרחובות (דבר שכשלעצמו הוא מבורך), תהפוך אוכלוסיה ענקית – שלא רואים את עצמם כפושעים כאשר הם מקבלים, לדוגמא, מסג׳ אירוטי במקום מטופח מאישה עצמאית – אוכלוסיה שתהיה חשופה לסחיטה בכל תחום מתחומי החיים מפוליטיקה ועד חיי המשפחה בבית.
  המניע לסחיטות מסוג זה הוא גדול מממילא – *** הוסר ע"י המערכת *** – אבל הקלות שבה אפשר יהיה לחשוף אנשים שצרכו שרותי מין יחד עם הנפוצות של הפשעים הללו יהפכו את הסחיטות למיניהם למכה חברתית ממש.
  אפילו ביחסים בין בני זוג אשר בתנאים רגילים היו אולי היו נפרדים ומתגרשים, החוק החדש יתן ביד האישה איום בלתי מידתי. אני רואה איך אנשים יאלצו לבחור בין חצי שנת מאסר לבין כניעה לתכתיבים בלתי נסבלים.
  בעקבות המבול של השימוש בסחיטה, דבר שאני צופה שיקרה, יעכרו גם היחסים בין גברים לנשים בכלל. זהו איום דומה לזה שנשים מרגישות במדינות מסוימות בהם הן וכל מעשיהן נתונים לפיקוח מפחיד מצד הגברים בסביבתן הקרובה. התחזית הזו היא ממש איומה, וחייבת להתממש כך נדמה לי כאשר כל-כך הרבה גברים יהיו לפתע פושעים בפועל ובפוטנציה.

 2. אנונימי :

  לכבוד שלי יחימוביץ

  ראיתי שאת תומכת בחוק הזנות וברצוני להתייחס…. מסתבר שכבר התיחסו להצעת חוק זו על גלי האתר, וגם עלו כמה גברים, אולם הם העלו את התנגדותם מנקודת מבטה של נותנת שרותי המין. חשבתי לעצמי שאת זה תעשנה אותן נשים טוב יותר והייתי מצפה מהגברים שיביאו את נקודת מבטם. בעיניי זה מגוחך שגברים ידברו רק מנקודת מבטן של נותנות שרותי המין, והייתי מוסיף, שבשל כך הם נשמעים באוזני אפילו בלתי אמינים. יחד עם זאת קל להבין מדוע אין הם מגלים את ליבם, שכן הם כלואים במלכודת שמהותה היא מלכודת בגדי המלך החדשים. החלטתי להעלות דברים אחרים ומנקודת מבט אחרת ואני מקווה שתקראי בתשומת לב. אעשה זאת באופן אנונימי, לא בפני שאני מתבייש במעשיי, שאינם מוסריים או לא חוקיים לכאורה, אלה בגלל שאני מאמין שאלה ענייניים אינטימיים, ויפה להם הפרטיות.

  אתחיל מנקודה רחוקה לכאורה. איננו מאשימים אישה שמקיימת מין מזדמן, או מין לא משמעותי, משום שכולנו יודעים שאהבה וזוגיות הולכים יחד עם מין אבל ההיפך אינו נכון. מין לא הולך בהכרח עם אהבה וזוגיות. בדרך כלל נראה במין מזדמן צורך בל יגונה. רוב הנשים יודעות שהן יכולות להשיג מין מזדמן בקלות וללא תשלום משום שרבים הגברים הזמינים לצורך זה, ורוב הגברים ישתפו פעולה בחינם. אבל ביחס לגברים המצב שונה. גבר שמחפש מין חסר משמעות יתקשה בדרך כלל לקבל זאת ללא תמורה כלשהי.

  מעניין שגם מי שמגנים אישה שתעשה זאת למען טובות הנאה, למשל, כדי לסלול את דרכה בחיים דרך חדרי מיטות, לא יעלו בדעתם להעניש אותה על כך. כלומר אם אישה סוללת את דרכה דרך חדרי המיטות של כל הקצונה הבכירה במשטרה היא בסדר. זה בסדר לקבל טובות הנאה תמורת מין זה בסדר, ולפחות חוקי אבל לתת זה לא בסדר ולא חוקי.

  האם פועל ביניין שמעמיס בלוקים שעות רבות לא היה מעדיף ללטף אישה ולהביאה לסיפוק תמורת 200 שקלים לחצי שעה. הוא היה מסכים ואף שמח לעשות זאת אך רוב הנשים יכולות לקבל זאת בחינם. וביחס לאותן נשים שלא יכולות לקבל זאת בחינם והיו רוצות, האם היינו רוצים להקשות אליהן עוד בכך שהיינו הופכים אותן גם לעברייניות.

  האם אפשר לקנות מישהו בסכום של 200 שקלים. נראה לי שדווקא תשלומים גבוהים הם מתכון לשעבוד אנשים (ביקור הגברת של דירנמט), סכומים גדולים כמו עשרות אלפי דולרים עבור תשעה חודשים של הריון לא שלה זה יותר דומה לשעבוד תמורת כסף. למרות זאת איננו הופכים לעבריינים את אותם זוגות שמעסיקים פונדקאית. גם לא את אותם אנשים שמעסיקים עובדים זרים בתנאים קשים. אף אדם לא ראה את עצמו כשהייה קטן כמנקה את התחת של זקן עבור שכר זעום, למרות זאת אינך אומרת להוציא את אותם צרכנים של אותם שרותים קשים אל מחוץ לחוק. דווקא מסגיסטית שנותנת גם שרותי מין אינה חשה מושפלת ומנוצלת כשהיא עושה זאת תמורת שכר גבוה יחסית. ההיפך, היא מרוויחה די טוב וגם לא משלמת מיסים בדרך כלל.

  לא נראה לי שמטרת החוק היא להגן על נשים משום שיש כבר די חוקים נגד סרסרות, נגד עבדות, נגד אונס, נגד הטרדה, נגד כפית מין על מי שאינו כשיר שכלית או מכל סיבה אחרת. אין צורך בחוק שכל מטרתו בעצם לפגוע בגברים. מסתבר שיש כמיליון משתמשים בשרותי מין בחודש, אם נוריד את הזקנים והילדים, אנחנו מדברים על שליש מהגברים במדינה… כל חודש. המטרה היא, כך נראה לי, כמו סוונרולה בשעתו להפוך את רובנו לעבריינים. נגרום לכך שאנו נתבייש בצרכים שלנו. אנו נסתיר אותם. אנשים שיש להם רגשי אשם, נוחים לשליטה ולהשפלה.

  רוב הנשים שאני מכיר שנותנות שרותי מין עושות זאת בהסכמה ובתנאים טובים. ובאשר לאלה שמנוצלות, ויש כאלה, טוב תעשה חברות הכנסת והרשויות אם ימצאו דרכים לעזור להן לצאת ממעגל חייהן הקשה על ידי השקעת כספים ומאמצים – דווקא מתוך הכספים הרבים שמתגלגלים בתעשיית המין לטובת אותן נשים, לא על ידי כך שהן תהפוכנה את הרצון הנורמלי של גברים במין מזדמן לפשע, ובוודאי לא על ידי הצעות מתנשאות של חינוך מחדש כמו שמקובל בסין הקומוניסטית.

  אי אפשר לעצור את הצורך במין מזדמן. הוא תמיד יצוץ בתחפושות שונות. טיפול מיני, סירוגייט, טנטרה, טיפול גוף נפש, אירוח, מסג ועוד ועוד ועוד. אבל אפשר לגרום לרובינו הגברים רגשי אשם, לגרום לכך שאנו נהייה בעיני עצמינו קטנים ועלובים.

  לסיכום אני לא מתבייש בכך שאני רוצה לעיתים למצוא לעצמי מין לא משמעותי. ואני אפילו יודע שבכוונה אני רוצה שיהייה לא משמעותי… כדי שלא יפגע בדברים המשמעותיים בעיניי.

  אני לא רוצה לילל בזכות המסכנים, הרווקים, האימפוטנטים, הנכים, הם אינם הרוב כנראה למרות שגם אותם אני בודאי לא מגנה.
  אני גם מניח שלא תרצו לעשות outing לחייל שיריון שבא לחופשה ואין לו חברה. אבל בודאי, אני מניח, שאתן רוצות לרדוף את עורך הדין שנמצא מקבל שרותי מין אצל מסגיסטית, או את חבר הכנסת שיתפס ובהחלט יהיה מאוד שמח לחשוף אותו קבל עם ועולם וגם לפני אישתו וילדיו.

  אני חושב שגם נשים וגם גברים רשאים לרצות ולקיים באופן דיסקרטי על פי רצונם מין מזדמן ובלתי משמעותי כשזה נעשה בהסכמה. זה נכון שנשים זקוקות לכך פחות, וזה נכון שלרוב הנשים שעושות זאת הדבר מתאפשר חינם, אבל אין לא הופך אותן לצדיקות גדולות יותר מאותם גברים שמוכנים לשלם לאישה שעושה זאת בהסכמה.

  מדובר בגברים שברובם הגדול, אינם מתכוונים לפגוע להשפיל או לשעבד נשים. הם נמשכים בעוצמה רבה לצורך הזה במין מזדמן, והם מוצאים נשים רבות אשר מסכימות ואף רוצות, כשהתנאים טובים, להעניק להם נחמה תמורת תשלום לא קטן כלל. אם התשלום נמוך מדי אזי יש להעלותו אבל לדעתי, במקרה זה התנאים אינם תנאי ניצול.

  זה לא הוגן ולא חכם להפוך אותנו לעבריינים. אל נא תהפכי את רובנו לשפלים ומושפלים בעיניי עצמנו ולעבריינים בעיניי החוק.

 3. ארז :

  זנות כשלעצמה אינה פשע לא מצד נותנת השרות ולא מהצד השני (גברים ונשים על כל ארבעת האפשרויות). את מבינה יפה שאינה פשע מצד נותנת השרות, ואין לך זכות להאשים את הגברים. היעלה בדעתך להגביל את לבושה של אישה – כפי שנהוג במאה שערים או בארצות האיסלם – כדי לחסל או למנוע פשיעה שקשורה בנשים???
  כסף אינו מילה גסה, הוא תחליף לתגמולים אחרים – בכל איזור בחיים אנו משלמים. אנשים משלמים עבור מסג' אנשים משלמים עבור סיוע נפשי. אנשים לא עושים שום דבר בחינם, וגם סיפוק מיני אינו יוצא מכלל זה.
  כמעט כל דבר יכול להעשות בתנאי עבדות, אפילו סופר אפשר להעסיקו בתנאי עבדות והשפלה. לכן עלינו לגנות את תנאי העבדות. דווקא, מי שמרוויחה היטב אינה מושפלת בדרך כלל, לעומתה מי שחייה במצוקה כלכלית זוכה להוותה למעמדים משפילים למכביר.
  בהשפלה ובעבדות שתארת צריך להלחם – זה ברור. אני לא פוגש אותה בכלל, ואינני תמים או מתמם.
  יש אנשים, רומנטיים בעיני עצמם, שחושבים שסיפוק מיני קונים באהבה בלבד, זוהי תפישה אישית ואין לחייב אותה על הציבור כולו.
  אינני עורך השוואה בין גברים לנשים כדי להפוך אותם לשווים. אני עורך השוואה רק לצורך ההסבר. גברים שונים מאוד מנשים והדבר מתבטא יפה בכך שלא במקרה גברים נמצאים תמיד בצד שקונה ונשים בצד שמוכר. וזה לא רק בגלל שנשים יודעות לקיים משא ומתן טוב יותר, באופן קונסיסטנטי כל הזמן. זה כנראה נובע מכך שנשים גם אוהבות לפתות כפי שגברים אוהבים את החרמנות. ולא חשוב כרע מהי הסיבה לכך… אני לא מאשים לא את אלו ולא את אלה, זו דרכו של עולם.
  אני בודאי לא הייתי רוצה לפגוע, להשפיל, או לשעבד נשים. ואולי כדאי שאספר לך דברים שאת אולי לא יודעת – משום שאת נסחפת עם התעמולה של זהבה גלאון ושלי יחימוביץ – ובכן, בין המסגיסטיות שגם עושות הרפייה, יש בעיקר נשים אינטליגנטיות מטופחות שומרות על עצמן וגם סימפטיות ללקוחות. נעים לשוחח עימן, והן שמחות כשהן מצליחות למצוא חן, ושמחות לקבל הכרת תודה, בדיוק כפי שאת שמחה להצליח ולזכות בהכרת תודה מהלקוחות שלך.
  מה שאני מתכוון לומר שהן עושות שזאת תמורת כסף, אבל לא הכל כסף, אחרי ככלות הכל.

 4. מערכת עבודה שחורה :

  שלוש התגובות שלמעלה, מאת "אלמוני", "אנונימי" ו"ארז", נשלחו מאותה כתובת IP.
  זו אינה כתבתו של המגיב הקבוע בשם "מגיב אנונימי".

 5. מנחם לוריא :

  אלמוני,

  כתבת כל כך הרבה אבל פיספסת את העיקר.
  –מרכז המידע של הכנסת הציג את דעת הציבור – ולמרות זאת השיירה המשיכה.
  –מחר שוטר ישלח אותי להתוות לביבי נתנהיו במסע הבחירות שלו ולכל דבר שיאמר למחות כפיים כי זו התקנה שהתקין השר לפי החוק לעניין העונש.
  –המשטרה לא אוכפת הרבה דברים חברת מל"מ-תים,למשל,אוכפת את עבירות המהירות והענישה המוגבאת רק העלתה את כמות התאונות ולא הורידה אותם כמו שמציין עושה דברו של שר הפנים המפקח הכללי של המשטרה (מאיפה המציא את זה?)

  –השאלה כאן היא לא האם החוק הוא טוב או לא והיא לא מעמדה של הזונה ושל הלקוח שלה אלה האם אנחנו מוכנים שיחוקקו חוקים שתכליתם לחנך אותנו ולא להסדיר לקונות בהתנהגות האנושית שלנו כחברה.

  –השאלה פה היא האם ראוי שהכנסת תחוקק חוקים שצייבור בכלל לא רוצה ואת הענישה תשאיר לשיקול דעתו של שר,שלא לדבר על שיקול דעתו של שוטר.

  מנחם.

 6. מנחם לוריא :

  להתוות צ"ל להתלוות
  נתנהיו צ"ל נתניהו
  המוגבאת צ"ל המוגברת

  המקלדת עקומה….

  מנחם

 7. ק. טוכולסקי :

  החוק הזה הוא עוד אות מתה, כבר היום אסור לרכוש שירותי זנות מקטינים לפי חוק העונשין והעונש על רכישת שירותי זנות מקטין 3 שנות מאסר. לא המשטרה ולא הפרקליטות פועלות לפי החוק כי קשה מאוד להוכיח רכישת שירותי זנות כשאין רצון מצד מוכר השירות להודות.
  אז חוקקו עוד חוק שירבוץ בספר החוקים כאבן שאין לה הופכין.

 8. מנחם לוריא :

  בקונסטלציה הזו אפילו זה:"אז חוקקו עוד חוק שירבוץ בספר החוקים כאבן שאין לה הופכין." לא!
  מנחם

 9. יונתן כ. :

  אם אני לא טועה הטענה היא שבשבדיה זה כן צמצם את מימדי הזנות במידה רבה.

  חלק ממטרתם של חוקים זה לחנך את הציבור הרי בפועל אין אפשרות לאכוף חוק שהציבור ממש מתנגד לו.

 10. מנחם לוריא :

  "אם אני לא טועה הטענה היא שבשבדיה זה כן צמצם את מימדי הזנות במידה רבה." שינה אין בתי בושת יש כל מיני "בעזרת השם".ויש כתב אישום נגד המלך על צרכנות זנות … 🙁 או אם תרצה 🙂

  "חלק ממטרתם של חוקים זה לחנך את הציבור הרי בפועל אין אפשרות לאכוף חוק שהציבור ממש מתנגד לו."
  מטרת חוק היא להסדיר חיים בחברה לא לחנך ועל אחת כמה וכמה כשאר הציבור בכלל לא מעוניין בחוק כזה (ראה את דברי מחלקת המחקר של הכנסת בעניין).

  אני ממש לא רוצה שהדו שיח שמיד יובא אי פעם יקרה במקום כלשהו שבו אני חי…

  שוטר: רוצה שאסגור לך את התתיק?
  נחקר: כן בטח.
  שוטר: אז תלך לעמותת "מלאו את השם" ואם אם יתנו חוו"ד דעת טובה נסגור את התיק.

  מנחם.

 11. יונתן כ. :

  תקרא לזה להסדיר או שתקרא לזה לחנך זה ממש לא משנה,החוק קובע לאנשים איך להתנהג.

  מה הבעיה שאנשים ילכו לג'ון סקול ויקבלו אופציה לעונש חינוכי במקום עונש אמיתי?

  יש המון סוגי דו שיח שאני לא רוצה לראות כולל דו השיח "אז כמה זה ל..אה טוב כנסי לאוטו".

 12. מנחם לוריא :

  "החוק קובע לאנשים איך להתנהג" בדיוק קובע את המותר ואסור לא מחנך ולא שולח לסידרת חינוך.

  אני מניח שאתה לא מוריד מוצר מהמדף בסופר ובגלל המחיר יוצא יחד איתו מהסופר בלי לשלם. ומאחר ואתה,בוודאות,לא עושה את זה אתה לא עושה את בגלל שכך חונכת בבית הספר ובבית וגם בגלל שאתה יודע שאם תיתפס ותורשע החברה הישראלית תסלק אותך מעל פניה למקסימום 3 שנים בכלא רמלה עם ההוא שמותר לו לקבל ביקרים רק עם מעיל של שב"ס…אבל אין לי ספק שאתה לא עושה את זה רק בגלל שבחוק העונשין סעיף 384 כתוב מיהו גנב וגם כתוב שהעונש על גניבה הוא שלוש שנים.

  "מה הבעיה שאנשים ילכו לג'ון סקול ויקבלו אופציה לעונש חינוכי במקום עונש אמיתי?"

  משטרה,ובתי המשפט הם לא מחנכים זה עושים בבית הספר. מי שעובר על החוק החברה מרחיקה אותו מעל פניה (המשטרה תתפוס ותאשים ותמצא ראיות – בית המשפט ירשיע ויפסוק ויקצוב את העונש) לתקופת זמן קצובה וברורה – זה שם המשחק. אין תחליף לזה אלא אם רוצים ליצר פה מדינת גנון לאומית.
  חוץ מזה אבי אבות הפסול היא הכנסת סעיף הענישה בחוק העונשין במסגרת חקיקת משנה. מחר יחליטו שהעונש הראוי למי שהיה לקוח של זונה הוא….. כבר אמרתי את זה אז נחדש – כי מחרתיים יחליט השר שמקומו של הלקוח שנתפס הוא במחנה הרכוז שנבנה כרגע ליד ניצנה שבנגב ובו יאכלסו את הפליטים מאפריקה (לא המצאתי את זה יש דבר כזה שנבנה על פי החלטת ממשלת נתניהו) אז מחר השר יחליט,בחקיקת משנה, שהמקום של הלקוח הוא בגולאג הזה (והייתי פה עדין). מה פתאום שר מחליט על ענישה בחוק הפלילי מאיפה הביאו את הפטנט הזה – ואם זו דמקראטיה לדידך אני לא שותף לזה!!!

  "יש המון סוגי דו שיח שאני לא רוצה לראות כולל דו השיח "אז כמה זה ל..אה טוב כנסי לאוטו"." במילים אחרות מתחם הבורסה ואת זה בדיוק תפסיק לראות. לפי השיטה הזו יש המון דברים שפשוט נטאטא מתחת לשטיח ונעזר בכנסת לחוקק חוקים פליליים שלצידם ענישה בחקיקת משנה, למשל: בחוק העונשין אין סעיף של גניבת חשמל. בא נוסיף גניבת חשמל ונאפשר לשר התשתיות הלאומיות,בחקיקת משנה, לקבוע עונש. זה אותו שר שרצה חברת חשמל כשרה ואז…. בחקיקת המשנה הוא יוכל לתעדף את אותם אלה שכן גונבים חשמל וכן מחברים ציוד פיראטי וכן מסכנים את הרשת ולהכשיר את השרץ הזה בקלי קלות. אני במדינה כזו לא ממש מוכן לחיות זה חייב להיעצר – כאן ועכשיו!!!

  מנחם.

  נ.ב
  יונתן, תפסיק לראות סרטונים של "קצרים" … 🙂 🙂 🙂

 13. ימימה :

  ואולי כדאי לדעת גם את העובדות. החוק יפגע פגיעה אנושה בנשים שבשמן הוא מדבר.
  הנה מחקר על החוק בשוודיה, מהמרכז לזכויות אדם של אוניברסיטה בוושינגטון.
  http://rightswork.org/wp-content/uploads/2012/04/Issue-Paper-4.pdf

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.