אופק חדש – סיעת נח"ל זקוקה לעזרתכם

חברות סיעת נח"ל בהסתדרות המורים מבקשות מהמורים המלמדים במסגרת הרפורמה להעביר להן מידע על הדרישות ממורים, לצורך הבהרת הקשיים ביישום הרפורמה למינהל הפדגוגי במשרד החינוך

ב-1 בדצמבר 2011 שלחה גילה קליין, יו"ר סיעת נח"ל בהסתדרות המורים מכתב לשר החינוך, מר גדעון סער, ובו בקשה לקיים שולחן עגול לבדיקה יסודית של הקשיים ב"אופק חדש". במכתבה כתבה קליין בין השאר את הדברים הבאים:

"הריני מבקשת בזאת מכבוד השר, כמי שאמון על המערכת החינוכית הגדולה בארץ ונכון לא הכי קלה, לזמן דיון דחוף ולהתערב באופן מקצועי ואיכפתי בבעיות, הידועות מזה מספר שנים, בעקבות רפורמת אופק חדש, אך לצערי הגורמים הרלוונטים לא ערים לקשיים מהשטח ולקולות הזועקים…

נשמח להעלות בפניך ובפני הצוות המקצועי שתבחר, את הבעיות שאנו כנציגי נחל בהסתדרות המורים שומעים כל הזמן: שחיקה קשה, עומסי עבודה לא ראויים ולא בריאים למערכת, תנאי עבודה שוחקים ולא הוגנים, טירוף מערכות. לצערי כל אלה מתרחשים כיום אצל מי שאתה אחראי להם, הן כמעסיק והן כמי שצריך להגן עליהם למען עתיד טוב יותר למערכת החינוך במדינת ישראל." 

בעדכון של סיעת נח"ל לחבריה נמסר כי בעקבות המכתב נפגשו ביום שלישי ה-7 בפברואר יו"ר הסיעה גילה קליין וארבעה נציגי סניפים נוספים עם מירי נבון, מתאמת פעולות המינהל הפדגוגי במשרד החינוך.

"מטרת הפגישה היתה להציג בפניה את הקשיים והמצוקות של עובדי ההוראה, הנובעים מהנדרש במסגרת העבודה ככלל ולאחר הפעלת אופק חדש בפרט. חברי הסיעה יצאו מהפגישה בתחושה טובה, שיש אוזן קשבת ונכונות לטפל. הגב' מירי נבון בקשה מחברי הסיעה, לשלוח מייל ובו פירוט כל הנדרש מהמורים, ובפרט משימות אשר גולשות מעבר לשעות ההוראה הפרונטאליות."

להשתתפות בתהליך אפשר להשתמש בטופס יצירת הקשר באתר סיעת נח"ל, או לפנות בדוא"ל לראש הסיעה, גילה קליין.

הערת העורך

מבט מרפרף במחקרי הערכה של ראמ"ה לרפורמת אופק חדש לשנים 2008-2009 מבהיר כי המידע (כמותי ואיכותני) מונח בפני קובעי המדיניות במשרד מזה זמן רב. כמה ציטוטים לדוגמה:

  •  88% מן המורים (שנכנסו לרפורמה) מדווחים כי היו רוצים להמשיך ביישומה. עם זאת העלו המרואיינים השונים בקשות לשינויים באופן היישום. השכיחות שבהן היו להפחית את העומס המוטל על המורים, להוסיף שעות שהייה ולצמצם את היקף שעות ההוראה הפרונטאליות. בקשות שכיחות נוספות היו להעלות עוד יותר את שכר המורים והמנהלים בהלימה לעלייה בדרישות עבודתם, לספק תנאים פיזיים מתאימים לעבודת המוריםולהתייחס לצרכים שונים בנושא התפתחותם המקצועית.
  •  64% מהמורים שהצטרפו לאופק חדש מדווחים על תחושה של עומס כבד בעבודה בבית הספר (לעומת 53% מהמורים שלא הצטרפו), ו-55% מדווחים על תחושה של עומס כבד בעבודה בבית (שיעור זהה דווח ע"י המורים שלא הצטרפו).
  •  המפקחים, המנהלים והמורים ציינו את השעות הפרטניות כיתרון החשוב ביותר של אופק חדש, בעיקר בשל תרומתן לשיפור הקשר בין המורה לתלמיד ולקידום התלמידים במישור הלימודי, הרגשי והחברתי. יתרונות נוספים שצוינו בסקר הם העלייה בשכרם של המורים בעקבות הצטרפותם לאופק חדש, והשפעתה החיובית של הרפורמה על האקלים בבית הספר ועל תחושת המסוגלות העצמית של המורים בעקבות הפעלת השעות הפרטניות. 

     החיסרון הבולט ברפורמה, לפי דיווחי מפקחים, מנהלים ומורים, הוא העומס הרב המוטל במסגרתה על המורים, ובהקשר זה צוין גם מספרן המועט של שעות השהייה לעומת תוספת המאמץ שנדרשת מהמורים בעבודתם במסגרת הרפורמה. חסרונות נוספים שצוינו הם מחסור בתנאים פיזיים מתאימים וכן הוצאת תלמידים מכיתות לצורך השתתפות בשעה הפרטנית. המנהלים ציינו כחיסרון של אופק חדש גם אי-שביעות רצונם משכרם שלהם וממידת הסמכות והאוטונומיה הניהולית שניתנו להם במסגרת הרפורמה.

  • מרבית המורים מייחסים לאופק חדש הגברה ניכרת בעומס המוטל על המורה. יום העבודה הבסיסי התארך והמבנה שלו שונה. ה'חלונות' וה'דלתות', שהיוו מעין פסק זמן למנוחה, התמלאו בשעות פרטניות ויום העבודה הפך למלא ודחוס. שעות השהייה היו אמורות לאפשר למורים לסיים את כול עבודות הנוספות במסגרת יום הלימודים, בלי לקחת עבודה הביתה, אבל הכול מסכימים שהדבר לא קרה. השיעורים הפרטניים דורשים עבודת הכנה מיוחדת ורבה, אם רוצים לעשות אותם כהלכה. המעבר משיעור פרונטאלי לשעה פרטנית וחזרה, במסגרת יום העבודה, מגוון יותר, אך דורש יותר משאבים של ערנות, דריכות והתארגנות. בסך הכול, בחינת חוויית העומס על ציר הזמן אצל המורים מגלה התרגלות מסוימת, אבל לא הקלה של ממש. המורים הפחיתו את התלונות בנושא מתוך הכרה שזה המצב, אבל הוא עדיין מקשה עליהם ומשמש גורם משמעותי בביקורתם על אופק חדש. מעבר לכך, ניתן לציין הבדל במידת העומס בסוגים שונים של בתי ספר ובין קבוצות מורים שונות. העומס המרבי נרשם אצל מורים בבתי ספר שבו מתנהל יום לימודים ארוך, כשהמנהל דרשני יחסית, ולמורה ילדים קטנים בבית.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply