אריאל אטיאס, פרסם את הקריטריונים לזכאות לדיור

התאחדות הסטודנטים הארצית פנתה לראש הממשלה ולשר השיכון בבקשה לפרסם את הקריטריונים לזכאות לדיור. יש לוודא כי תהליך קביעת הקריטריונים יהיה שקוף ושוויוני ולפרסמם בהקדם האפשרי על מנת להסיר את הערפל סביבם

התאחדות הסטודנטים הארצית פנתה לראש הממשלה, בנימין נתניהו שיתערב באופן מידיי בסוגיית מחיר למשתכן ויורה על פרסום הקריטריונים לזכאות לדירה מוזלת בפרויקטים ייעודיים.

במהלך השבועות והחודשים האחרונים אנו למדים מאמצעי התקשורת ומהתבטאויות של אישי ציבור וביניהם שר הבינוי והשיכון, על התקרבות המועד של פרסום הקריטריונים העדכניים לזכאות לדירה מוזלת בפרויקטים ייעודיים של משרד הבינוי והשיכון, בין היתר במסגרת "מחיר למשתכן".

עוד נודע לנו כי הקריטריונים האמורים ייקבעו במהלך הימים הקרובים על-ידי מועצת מקרקעי ישראל וטרם פורסם נוסח רשמי של הקריטריונים האמורים, על כן פנה איציק שמולי יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית לראש הממשלה להתערבותו המיידית בנושא.

שמולי: "מצוקת הדיור ההולכת ומעמיקה היא שהובילה מאות אלפי ישראלים וישראליות לצאת לרחובות ולמחות בקיץ האחרון. כתוצאה מכך, פרסמה הוועדה לשינוי חברתי כלכלי שמינית אתה דוח שציין במפורש כי יש לערוך שינויים מבניים שיסייעו לאוכלוסייה צעירה ועובדת, בין היתר בתחום הדיור. לצערנו, ההטבות המקנות זכאות לדירות מוזלות מיטיבות באופן ברור כיום אך ורק עם אוכלוסיות מרובות ילדים, וכמעט שאינן מסייעות לאוכלוסיות אחרות. לא בכדי התעורר ויכוח ציבורי ופוליטי עמוק סביב סוגיית הקריטריונים המקנים את הזכאות, בו מעורבים ארגונים חברתיים, סיעות פוליטיות ואזרחים מן השורה. אנו רואים בתחום הדיור בכלל וסוגיית 'מחיר למשתכן' בפרט כאבן בוחן ראשית להתמודדות הממשלה עם המחאה החברתית. כמי שמייצגים ציבור של מאות אלפי צעירים וצעירות, אנו מעוניינים לוודא כי תהליך קביעת הקריטריונים יהיה שקוף ושוויוני. על כן נודה על התערבותך המיידית לטובת פרסום המידע והקריטריונים בהקדם האפשרי.

שמולי גם פנה לשותפות הקואליציוניות המחויבות למעמד הביניים, ובראשן: ישראל ביתנו ועצמאות וביקש את התערבותן המיידית בנעשה בכדי למנוע מחטף אפשרי במנהל מקרקעי ישראל.

………לאחר שפנה ……לראש הממשלה, …….., פנה …… איציק שמולי גם לשר השיכון אריאל אטיאס שיפרסם את הקריטריונים ויסיר את הערפל סביבם.

בהתאחדות הסטודנטים חוששים ממחטף אפשרי במנהל מקרקעי ישראל ובו הניקוד שמציע השר ליוצאי צבא יהיה רק כסות לניקוד גבוה יותר אשר לקריטריונים אחרים שיפלו לרעה את מעמד הביניים העובד. כל זאת תוך הסכמה שבשתיקה של ראש הממשלה.

התאחדות הסטודנטים פנתה לשר השיכון ….. בבקשה שיסיר את הערפל סביב הקריטריונים לזכאות לדיור מוזל ויפרסמם באופן מיידי. התאחדות הסטודנטים ציינה ×›×™ במהלך השבועות והחודשים האחרונים היא למדה מאמצעי התקשורת ומהתבטאויות של אישי ציבור על התקרבות המועד של פרסום הקריטריונים העדכניים לזכאות לדירה מוזלת בפרויקטים ייעודיים של משרד הבינוי והשיכון, בין היתר במסגרת "מחיר למשתכן".

שמולי פנה לאטיאס ומסר: "יש לוודא ×›×™ תהליך קביעת הקריטריונים ×™×”×™×” שקוף ושוויוני ולפרסמם בהקדם האפשרי על מנת להסיר את הערפל סביבם – פרסם את הקריטריונים".

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply