חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

זה הזמן לחקיקת זכויות יסוד חברתיות

נושאים דעות, זכויות אדם, משפט ופלילים ב 23.10.11 6:00

הכנסת החוזרת מתנומת הקיץ,  ותנועת המחאה צריכה להאבק על חקיקה ישראלית שתבטיח הגנה על זכויות יסוד. הזכות למחסה (מגורים), מזון, מלבוש, מרפא ומורה (חינוך). הגדרת זכויות יסוד חברתיות תהפוך את קבלתן מחסד לזכות, מצדקה לצדק

מאת: ק. טוכולסקי

עוד שבוע הכנסת חוזרת לעבודתה, במקביל עומד להתחדש המאבק החברתי. הקיץ תם, גם פגרת החגים ובמאבק על שינוי פני המדינה ניצבים אתגרים לא פשוטים בפני אנשי המאבק החברתי. הפסקת המאבק מיד לאחר הפגנת הכוח המרשימה של ה-03 בספטמבר, התמקדותה של התקשורת בפולחן גלעד שליט וההתרגלות לרעיון של מחאה בישראל ובעולם. עכשיו הזמן להציב יעדים קונקרטיים כאלו שיאפשרו התמקדות מחדש של המאבק.

בחודשים הקרובים נהיה עדים למה שיעלה בגורל המלצות טרכטנברג. לא מספיקות, לא מעמיקות בתחומים מסוימים ורעות מאוד בתחומים אחרים, יגיעו המלצות אלו לדיון בכנסת מן הסתם ביחד עם תחילת החקיקה למאבק בפירמידות השליטה. הממשלה והקואליציה בכנסת ינסו להציג את החקיקה על בסיס המלצות וועדות טרכטנברג והריכוזיות כשינוי משמעותי של החברה בישראל. זה לא כך, יש בהמלצות הוועדות שינויים חשובים, אבל לא שינויים מהותיים ולא שינויים מספיקים. המאבק בהמלצות הוועדות או למען יישום חלקן ויישום רעיונות ועקרונות אחרים חשוב, אולם הגיע הזמן לקבע בחקיקה הישראלית לא רק רפורמות ושינויים אלא עוגנים שיבטיחו הגנה על זכויות יסוד, באיחור של 20 שנה לפחות הגיע הזמן לחוקי יסוד שיגדירו ויגנו על זכויות העובדים ועל הזכויות החברתיות הבסיסיות.

במסגרת חקיקת חוקי היסוד נקבעו חוקי יסוד המסדירים את מעמדם ותפקידם של מוסדות כחוק יסוד הכנסת, הממשלה, מבקר המדינה והצבא. בצדם נחקקו במהלך כהונת הכנסת ה-12 חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחרותו. למרות שמותיהם הניטראליים אין חוקים אלו מגנים על חופש העיסוק  של שכיר מפני העסקה בתנאי עבדות או על כבודו של עובד קבלן וחרותו. אלו חוקים שבצד הגנה על זכויות ליבראליות חשובות כזכות מפני מעצר שרירותי מעניקות מרחב פעולה חשוב לחברות קבלן, תאגידים, ומעסיקים. לא בכדי 2 שותפים מרכזיים בחקיקת חוקים אלו היו אוריאל לין (היום יו"ר לשכת המסחר, שמאגדת מעסיקים וחברות כוח אדם וקבלן רבות) ואמנון רובינשטיין (בעבר יו"ר שינוי הליבראלית והיום מרצה במרכז הבינתחומי), בצלמם ובדמותם נבנו חוקי היסוד שנחקקו להגן על בעלי יכולת ומעסיקים, לא פחות ואולי אף יותר משהם מגנים על זכויות אדם בסיסיות. הגיע הזמן שאת החוקים הללו ישלימו שני חוקי יסוד שיבטיחו את זכויות העובד ויחסי העבודה בישראל ואת הזכויות הסוציאליות (חברתיות) הבסיסיות של כל אזרח תושב ואדם בישראל.

חוק יסוד זכויות עובדים ויחסי עבודה יבטיח את ההעסקה הישירה כצורת העסקה בסיסית ואת הסייגים המוגדרים והמוגבלים לה. חוק כזה יבטיח בצורה שאינה ניתנת לעקיפה ובצורה שאינה ניתנת להגנה באמצעות חוק יסוד חופש העיסוק את הזכות של עובד לקבלת תנאים מינימאליים ושכר מינימאלי, את הזכות להתאגדות, כאמור את ההעסקה הישירה, את הקביעות וצבירת הזכויות וכן את התנאים להפסקת עבודה. החוק גם יסדיר את שעות העבודה והמנוחה, את החופשה, ושאר דברים שבישראל כבר שכחו שהם חלק מהחקיקה או המנהג והפכו למרמס.

חוק יסוד זכויות חברתיות יבטיח ויגדיר לכל תושבי ואזרחי ישראל זכויות אוניברסאליות למשל הזכויות ל:מחסה (מגורים), מזון, מלבוש, מרפא ומורה (חינוך). הגדרת זכויות יסוד חברתיות תהפוך את קבלתן מחסד לזכות, מצדקה לצדק. הגיע הזמן שחוקי היסוד שלנו יבטיחו זכויות שבמדינות נאורות נחשבות בסיסיות. הגיע הזמן שכעת במאה ה-21 אזרחי ותושבי המדינה ידעו שהם מוגנים מפני דרות רחוב, רעב, בורות ומחלה ובקצרה הבטחה של תנאי הקיום הנדרשים לקיום בכבוד.

חקיקת חוקים אלו לא תאפשר יותר לבתי המשפט להתחמק מהגדרות כמו קיום בכבוד (בג"צ) או לתפקד כבריון שובר שביתות (בית הדין הארצי לעבודה). היא תבטיח זכויות שלא ניתן יהיה להפר במחי חוק הסדרים. היא בדיוק מה שתנועת המחאה צריכה לדרוש עכשיו מהכנסת החוזרת מתנומת הקיץ.

נערך על ידי גליה
תגיות: , , , , , , , ,

5 תגובות

 1. ל רפי :

  התנועה למען ביורוקרטיה אולטימטיבית בישראל

  מכבסת המילים פועלת שוב. הפעם קוראים לכך "חוק זכויות חברתיות" או "חוק זכויות העובד". ליד ההיפר-משפטיזציה של ישראל, חסרות לנו עכשיו עוד מערכות חוקים שעיקרם כיצד ל"חלוב את המדינה" מבלי לתת לה על כך תמורה מחייבת כלשהי. אם יש מרשם להרס עצמי של החברה והכלכלה, חוקים מסוג זה הם המרשם הזה.
  אין זה מקרה שכל החוקים "הסוציאליים" כביכול עוסקים בזכויות חד כיווניות – מהמדינה לאזרחים, אבל לא בכיוון ההפוך – מהאזרחים למדינה. הקורא הטיפש יכול לחשוב שהמדינה היא ישות ערטילאית נצחית, שנוסדה ע"י כוח עליון שגם מבטיח את קיומה לעולם ועד, יהיו הבליה אשר יהיו. ובכן, טעות גסה.
  המדינה זה אנחנו, ציבור האזרחים. כל מה שתחלק המדינה לאזרחיה, יבוא מהם ועל חשבונם, ומה שינתן ביד ימין ילקח ביד שמאל, אם לא תהיה התניה מוחלטת בין מה שמייצרים לבין מה שמחלקים.
  ואם הכל מבינים זאת, אזי אין צורך בחקיקה מסורבלת, שקיומה מותנה במציאות שאיננו שולטים בה שלטון מלא. אין מקום לחקיקה שבה מעגנים רק צד אחד של המטבע, ואין מעגנים את חובותיהם של האזרחים למדינה, לצד חובות המדינה לאזרחים. אין מקום לחקיקה שמנגנוני הביצוע שלה יוסיפו לנו עוד עובדי משינה לא פרודוקטיביים ועוד מנגנוני העדפה שמומחיותם היא יצירת שחיתות ופרוטקציוניזם.
  את כל אלה אנו עושים יותר מדי גם ללא עודף החקיקה, ומבלי שנעמיס עוד יותר את בתי המשפט ונפרנס טוב יותר את צבא עורכי הדין, המתוועכים, הלוביסטים והמעכרים בישראל. את זה אנו יודעים לעשות גם מבלי שנעסוק חדשות לבקרים בתיקוני החוקים או בפרשנויות תחיקתיות או משפטיות בגלל צורך להתאים את הציפיות הגדולות למציאות קטנה, קשה ואפורה הרבה יותר מהסיסמאות היפות.
  שוב הולכים התאורטיקנים בדרך חתחתים שלא תוביל לשום מקום. במקום לעסוק בפתרונות מעשיים אד-הוק, ויש כאלה הרבה ויותר קל להפעילם עיניינית מאשר להדיין עד אינסוף על ביצים שלא הוטלו.
  מי שרוצה באמת שינויים במציאות הכלכלית-חברתית בישראל, מוטב יעסוק בתיקון אופרטיבי של הליקויים ולא ביצירת מבנים לוגיים חסרי שחר, שרק יעצימו את הרעות החולות הקיימות.

 2. נתי :

  הימנעות מנטישת האזרחים לא תפיל את המדינה

  זאת הפחדה מטופשת במקרה הטוב וצינית במקרה היותר סביר. הענקת טיפול רפואי וחינוך לחולים ולבורים לא תגרום להם להחליט להימנע מתעסוקה. גם אין יתרון גדול למדינה בעירומים, רעבים והומלסים. היעדר טיפול בדברים הבסיסיים האלה הוא הפקרה מוחלטת ומיותרת לגמרי. אלה לא תפנוקים ואנחנו לא מדינת עולם שלישית שלא יכולה להרשות את זה לעצמה.

 3. דליה :

  טוכולסקי
  אתה צודק. זה הזמן לארגוני המחאה לדרוש חקיקת זכויות חברתיות. מבחינת הממשלה, זה לא הזמן ואף פעם לא יהיה הזמ, כל זמן שמדובר בממשלה הנוכחית. הרי הממשלה פועלת בכיוון ההפוך, מסתלקת מאחריותה החברתית ומדאגתה לאזרח.

 4. ק. טוכולסקי :

  דליה תמיד צריך לדרוש
  במקרה הטוב הממשלה תיישם אם לא לפחות היא לא תוכל להסתיר את התנגדותה הבסיסית לחקיקת חוקי יסוד שיבטיחו זכויות חברתיות וזכויות עובדים. בלי להצהיר ולנסות כלום לא יקרה.

 5. דוידי הרמלין :

  הצעת החוק של חהכל"ש בלומנטל ומצנע

  ההצעה הראלית ביותר:

  http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/1830.rtf

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.