צדק חברתי, הורדת מסים לחזקים אינה פתרון

פרופ' אביה ספיבק מסביר שתורת חילחול העושר מהעשירים פשוט לא עובדת וגם מה שצריך לעשות

Tags: ,

Leave a Reply