חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

בי"ס אורט מיטרני חולון – מכתב תלונה לראש העירייה

נושאים חינוך ותרבות, מכתבים ב 18.09.11 5:55

להלן מכתב תלונה על ההתנהלות בבית-ספר אורט מיטרני, בניהולה של אורנה אייזנמן, הממוען אל ראש עיריית חולון, מר מוטי ששון,  האחראי על החינוך בעיר. עד כה, הפרסומים בעבר אודות הבעיות לא הביאו מזור לבית-הספר. הבעיות חזרו ונשנו גם בשנת הלימודים תשע"א. אולי נחוצה התערבות ראש העירייה כדי שבית הספר יתחיל לתפקד כראוי לטובת תלמידיו

ט"ו אלול תשע"א
14 ספטמבר 11

לכבוד
ראש עיריית חולון
מר מוטי ששון
באמצעות הדוברת: גב' נורית בייסקי
[email protected]

לכבוד
מנכ"ל עיריית חולון – גב' חנה הרצמן
[email protected]

מכתב תלונה על בית-ספר אורט מיטרני בחולון

מכתב זה נשלח אליך בתוקף אחריותך על החינוך בעיר חולון ממני, דליה בלומנפלד, פעילה בנושאי חינוך באתר "עבודה שחורה"

אתר "עבודה שחורה" הוא בלוג עיתון אינטרנטי העוסק בנושאי מדינת הרווחה, וביניהם בנושא החינוך.

לאחרונה הגיעו למערכת האתר תלונות רבות של עובדי הוראה על בעיות הניהול בבי"ס אורט מיטרני בחולון, בהנהלת אורנה אייזנמן,  בשנת הלימודים האחרונה תשע"א. מדובר במרכז חינוך ותיכון טכנולוגי, שלומדים בו כ-140 תלמידים.

כבר בשנת הלימודים הקודמת תש"ע פרסם האתר מספר כתבות על  בעיות הניהול בבית הספר, וביניהן מכתב למשרד החינוך.

להלן רשימת קישורים משנת תש"ע מאתר " עבודה שחורה" לרשומות שסקרו את בעיית אורט מיטרני:

אורט מיטרני חולון – תלונות על אי סדרים

אורט מיטרני – טחנות הצדק טוחנות לאט

אורט מיטרני חולון – עכשו גם בקול ישראל

זבולון אורלב, התערב נא בנעשה באורט מיטרני בחולון

אורט "מיטרני" – על משמעותה של "גמישות ניהולית"

לאור התלונות החדשות של עובדים אחרים משנת הלימודים תשע"א, שקיבלנו לאחרונה, מתברר שהבעיות בניהול לא נפתרו, והן חזרו ונשנו גם בשנת לימודים האחרונה .

עיקר התלונות קשור בתפקודה הבעייתי של מנהלת בית הספר.

להלן ראשי פרקים של התלונות:

א. תחלופה גבוהה של מורים אינה מאפשרת קיום גורם קבוע ומחנך

מאז מינויה של המנהלת הנוכחית לתפקידה, קיימת תופעה של תחלופה גבוהה של מורים אשר אינה מאפשרת קיום גורם קבוע ומחנך בביה"ס. מנהלת ביה"ס סילקה את הצוות הוותיק, מקבלת ומפטרת מורים חדשים כדי למנוע ביקורת על תפקודה. אין צוות קבוע ויציב שישמש גורם מחנך בבית הספר. בעבר היו פניות לאחראים בעניין זה, ומידע על כך פורסם בעבודה שחורה בקישור זה . מגמה זו נמשכה, על אף התלונות שנשלחו לגורמים האחראיים. בשנת הלימודים תשע"א מנה צוות בית הספר כ-22 מורים. בסוף השנה נשארו כ- 12 מורים. כ- 50% מהמורים עזבו/ הועזבו. מדובר בתחלופה גבוהה של כמחצית המורים.

בעיה נוספת שבלטה בשנת תשע"א היא העסקת סטודנטים ללא ניסיון, ללא תעודות מתאימות וללא כישורים בהוראה לתלמידים מתקשים. מדובר באוכלוסיית תלמידים מתקשה, שזוהי לה הזדמנות שנייה. קבלת עובדים, ללא רישיונות הוראה, וללא קבלת אישור זמני להעסקת עובדי הוראה ללא רישיון, עלולה להזיק לתלמידים ולגרום לאותם מורים סטודנטים תסכולים שיגרמו להם לעזוב את ההוראה בעתיד. האם ידוע לכם על הבעיה? מה בכוונתכם לעשות כדי להביאה לידי פתרון?

ב. בעיות בביקור סדיר בביה"ס – ביה"ס מונה 140 תלמידים. כמחצית מהם הופיע ללימודים

בשנת הלימודים תשע"א, לפי דיווחים שהגיעו אלי, מתוך כ-140 תלמידים, הרשומים במצבת התלמידים, כמחציתם נעדרו מלימודים באופן עקבי. תלמידים רבים נהגו להגיע רק בשעה 10.00 בבוקר, וכבר בשעה 12.00 בצהריים, עזבו את כותלי בית הספר.  בשעה 12:00 בצהריים בית הספר נותר ריק מתלמידים, למרות שמערכת השיעורים הייתה ארוכה יותר. בעיית הביקור הסדיר לא השתפרה ביחס לשנה הקודמת, וזאת למרות חילופי האחראים לנושא במהלך שנת הלימודים. הטיפול בביקור הסדיר עבר מהיועצת של בית הספר אל רכז המשמעת, אך הבעיה לא נפתרה. האם אתם מודעים לבעיית הביקור הסדיר, שנמשכת מספר שנים. מה בכוונתכם לעשות בנידון?

ג. ביה"ס עשיר בתקציבים, אך התלמידים אינם מקבלים תוכניות העשרה פדגוגיות, חברתיות ועוד

יש תקציבים לביה"ס. לפי המידע שהתקבל לגבי תשע"א, אפיון התלמידים המתקבלים לביה"ס זיכה אותו בתקצובים מוגדלים ממספר גורמים כמו שח"ר, העירייה, רשת אורט, משרד החינוך. בשנת הלימודים האחרונה, התקבלה גם תרומה של מיליון ₪. למרות זאת, התלמידים לא נהנו מכך, לא בציוד לתלמיד, לא בספרייה ולא בהעשרה פדגוגית. הם לא קבלו את כל שעות מקצועות הלימוד ולא שעות חיזוק, תגבור, שעות פרטניות והנחייה אישית, שלהן היו זקוקים. כך דווחו התלונות. תקציבים הושקעו בטיפוח החיצוני של בית הספר כמו גינון, חיפוי קירות בחדר המדרגות, ריהוט למשרד המנהלת.  האם נושא התקצוב והפיקוח עליו נבדק על ידי משרד החינוך, או הגורמים האחרים האחראים לכך? (במכתב הקודם שפרסמנו כבר הועלו בעיות אלה)

לפי המידע שהגיע אלינו לגבי תשע"א, חלק מהתלמידים לא למדו את מלוא מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים המתוקצבים להם ממשרד החינוך. ביה"ס דווח על מגמת מערכות הספק פיקוד ובקרה ותוקצב בגינם, אך בפועל לא נלמדו כלל המקצועות שמגמה זו מחייבת על פי תוכנית הלימודים. כך גם במגמת אומנות שבגינה ביה"ס תוקצב. בנוסף רשת אורט ישראל קבלה שעות תקן אך בפועל הומרו שעות יקרות אלה לשעות אפקטיביות והמורים בביה"ס תוגמלו שלא בהתאם לחוזר מנכ"ל. למרות שביה"ס קבל תקציבים לתגבור הלימודים של תלמידים מתקשים מטעם אגף הרווחה החינוכית במשרד החינוך (אגף שח"ר) וממקומות אחרים, לא התקיימו בפועל תגבורים אלה. האם ידוע לכם על  אי קיומם של שיעורי התגבור בביה"ס, האם בחנתם את התקצוב, והאם קיבלתם דיווח שוטף על הנושא?

ד. חוסר טיפול בבעיות אלימות, סמים, עישון, אלכוהול

נושא האלימות זכה לפרסום בתקשורת. אם תיכנס לקישור זה, תיווכח לדעת שבין כותלי בית הספר נשברה לסת של תלמיד. הוא אושפז עקב כך בבית-חולים, והנושא נחקר במשטרה.

ממידע שקיבלנו לגבי שנת תשע"א, הבעיות הללו היו קיימות במשך השנה, ולא זכו לטיפול הולם. מה בכוונתכם לעשות כדי להוביל למצב שלא יתקיימו בעיות אלימות בבית הספר?

אני מפנה את התלונות למשרדך.

האתר ישמח לקבל מענה למכתב זה, שיפרט את הדרכים לפתרון הבעיות בביה"ס.

האתר ימשיך לעקוב אחר המתרחש בבית הספר עד שהבעיות יבואו על פתרונן.

מכתב זה והמענה לו יתפרסמו באתר "עבודה שחורה" http://www.blacklabor.org/

מאת:

דליה בלומנפלד

עבודה שחורה: פועלים למען מדינת רווחה

www.blacklabor.org

דוא"ל לפניות: [email protected]

נערך על ידי דליה
תגיות: , , ,

45 תגובות

 1. חיים ארז :

  אפשר להשתגע

  חולון, שנושא החינוך היה לאורך שנים במקום הראשון והמתקראת "עיר הילדים", הדרדרה בשנים האחרונות לאחד המקומות האחרונים במדינה. הנה עוד דוגמא! ושלא יספרו לנו שהתלמידים אשמים…זה רק המנהלת והעומדים מאחריה והתומכים בה מהעיריה וממרכז אורט.
  תתעוררו שם בעיריה ותעשו מעשה !

 2. יעקב כהן :

  אמרתי את זה ממזמן בעיריה

  אני אבא ל-2 תלמידים שסבלו בבית ספר הזה בשנים האחרונות.
  התלוננתי בזמנו כ-5 פעמים במחלקת החינוך בעיריה על הנעשה בבית ספר ועל ההפקרות הקיימת בו. כדאי שמישהו מהעיריה יבוא ויווכח כמה תלמידים מגיעים ביום יום ללמוד שם. פחות מ-20% מהרשומים ! כל היתר מתקדמים משנה לשנה בלי לבוא בכלל !

 3. איתן איצקוביץ :

  אני התיאשתי כבר. עזבתי את העיר הזאת ועברתי לכפר סבא.
  בושה !

 4. דליה :

  שילחו מכתבי תלונה עם העתק אלינו

  ליעקב כהן ואיתן איצקוביץ, נא שילחומכתבי תלונה לראש העירייה ולמשרד החינוך עם העתק אלינו ל"עבודה שחורה". אנו נפרסם ונעקוב אחר הטיפול בבעיה. ככל שיישלחו יותר מכתבים, הגורמים האחראים יהיו חייבים להוביל את הבעיה אל פתרונה.

 5. בל יאוש אגרנט :

  בל יאוש

  לכל הכותבים בדף הזה ובעיקר לארז – אל תתיאשו !
  אתם נלחמים מלחמת קודש לחינוך ילדינו בחולון. עוד תלונה או שתיים וחומות העיר תיפולנה !!
  אני כבר שומע את הרעש שלפני רעידת האדמה !!

 6. 3 מורות :

  אנחנו 3 מורות שהשנה לא הוזמנו לימי היערכות, לא קיבלנו מערכת שעות או יותר נכון נתבקשנו לשבת בחדר מורים בחוסר מעש לא ללמד ולקבל משכורת של משרה שלמה

  למה?

  כי ככה המנהלת באורט מיטרני אורנה איזנמן החליטה

  כספי ציבור כבר אמרנו?

  לאחר שהקמנו זעקה בהסתדרות המורים החליטה המנהלת באורט מיטרני:

  נלמד בכל שעה תלמיד אחד כך במשך 20 שעות שבועיות.

  אם היו תלמידים אז מילא.
  אבל הבעיה שאין תלמידים עד השעה 9-10 ואין תלמידים לאחר 12

  אז

 7. דליה :

  תגובה 7 מלמדת שכסף יש. תגובה 7 מלמדת שהכסף מתבזבז.
  תגובה 7 מלמדת שהתלמידים אינם נהנים מהכספים הללו.
  3 מורות שאמורות ללמד כיתות שלמות, ובמקום זאת מלמדות שיעור פרטי (או מה שנקרא פרטני), זה בזבוז משאבים. לא חבל?
  האחראים לכך הם עיריית חולון, רשת אורט ומשרד החינוך.
  אני פונה לכל הגורמים הללו להתחיל לטפל בבעיה כדי למנוע בזבוז משאבים יקרים.

 8. מרים ישראלי :

  חבל

  כואב על התלמידים

 9. מרים ישראלי :

  בשנת הלימודים הקודמת תשע"א נקלטו בבית הספר ע"י מנהלת בית הספר אורנה איזנמן שלושה סטודנטים מוכשרים דרך פרויקט "חותם". שלושתם מהטופ שבטופ… צעירים מוכשרים וחדורי מוטיבציה ורצון טוב.
  בסוף השנה שלושתם פוטרו מאורט מיטרני, לשלושתם כתבה מנהלת ביה"ס אורנה איזנמן מכתב הערכה שלילי למשרד החינוך ולראשי הפרויקט. בנוסף הגדילה לעשות מנהלת ביה"ס והמליצה על שלילת רישיונה להורות של אחת מהן, וזאת למרות שהיא לקחה חלק מוצלח במלאכת החינוך בביה"ס, הגישה לבגרות באנגלית מספר רב של תלמידים, תרמה מזמנה להכלת התלמידים והקימה חוג מפואר לריקודים שייצג את ביה"ס בכבוד. כל זה מדוע? כי שלושת הסטודנטים הרהיבו עוז ופנו לממונים עליהם ולראש עיריית חולון מר מוטי ששון וראשי מנהל החינוך בעיר להלין על יחסי האנוש הלקויים בין מנהלת ביה"ס, העדר תמיכה וליווי ובעיות פדגוגיות כאלה ואחרות הפוגעות בשורה האחרונה בתלמידי ביה"ס.

 10. סתם מורה :

  חינוך 2011

  עצוב לשמוע שבשנת 2011 עדיין קיימים בישראל בי"ס כאלה. העיקר עובדים על רפורמות מפה ועד הודעה חדשה אבל שוכחים את העיקר – הנשמה! איפה הפיקוח על בתי ספר כאלה? איך יכול להיות שכבר שנים מתלוננים על המנהלת הזו, שהאינטרנט מפוצץ בחומרים עליה ועדיין היא מנהלת? והכי כואב שדווקא לתלמידים שהכי זקוקים לתמיכה, למישהו שירים אותם ויאמין בהם.

 11. מורה לשעבר במיטרני :

  לצערי הרב גם אני עברתי תחת ידייה של מנהלת זו (אם ניתן לקרוא לה כך) ועד היום אני מצולקת. לצערי, הדברים הם הרבה יותר גרועים ממה שזה נראה. קשה לתאר במילים מה הולך שם אבל זו השפלה והתעללות נפשית במורים. מורים הולכים במסדרונות בי"ס בפחד, מפחדים לדבר או לטעות. לא אגזים אם אומר שלטעמי בי"ס מנוהל באווירה של טרור, בשיטות של הפרד ומשול, יצירת סכסוכים מכוונים בצוות ולא אכביר עוד בדוגמאות. כל הכוח בידיים שלה ולצוות המורים אין שום סמכות חוץ מלהיות בייביסיטר עבור חבורת תלמידים שאין לה עתיד במקום זה.

 12. אור :

  אין דין ואין דיין

  הפקרות אחת גדולה באורט מטרני אם כל כך הרבה מורים עוזבים או מפוטרים והמנהלת עדיין מכהנת בתפקידה אז מה המסקנה? איפה ההגיון? מי ישמור על הילדים שלנו באורט מטרני? מי יתן את הדין על ניהול כושל שכך קורה כל סוף שנה?
  אולי ראש העיר יואיל בטובו הפעם ויתכבד להתיחס לכל השאלות שבכתבה.

 13. דליה :

  למרים ישראלי תגובה 10
  נשמח לקבל פירוט על שלושת הסטודנטים מפרוייקט חותם. אנא כתבי למייל מערכת "עבודה שחורה".

 14. ג אנונימית :

  כתבה על אורנה איזנמן מנהלת אורט מיטרני חולון משנת 2009 במקומון חולון בת ים

  כתבה על אורנה איזנמן מנהלת אורט מיטרני חולון
  משנת 2009 במקומון חולון בת ים

  עמוד1
  http://imageshack.us/f/26/17959702.jpg/

  עמוד 2
  http://imageshack.us/f/9/20330912.jpg/

 15. ג אנונימית :

  ועוד כתבה על אורנה איזנמן מנהלת אורט מיטרני משנת 2010

  ועוד כתבה על אורנה איזנמן מנהלת אורט מיטרני משנת 2010

  עמוד1
  http://imageshack.us/f/849/88206922.jpg/

  עמוד2
  http://imageshack.us/f/545/83063317.jpg/

  עמוד3
  http://imageshack.us/f/101/12422723.jpg/

 16. מורה במערכת :

  להפיל אותה אחת ולתמיד!

  מידע אישי אני יכולה לומר כי מיטרני מהווה מסגרת חינוך בלתי אפשרית עבור המורים והתלמידים כאחד. אני חושבת שהתלמידים שהכי זקוקים לעזרה והכי לא יצליחו לעמוד על הרגלים לבד לא מקבלים את כל מה שמגיע להם. בי"ס כמו מיטרני משמר את הפער החינוכי, משמר את הילדים האלה בשוליים. כמורה בבי"ס זה, הרגשתי שקצצו לי את הכנפיים, לא נתנו לי להתפתח ולצמוח. במקום שבו האוכלוסייה כל כך מורכבת ומאתגרת בלשון המעטה, דרושה מערכת תומכת ומגבה עוד יותר, דבר שיכולתי רק לחלום עליו.
  צריך לשים לזה סוף אחת ולתמיד. בואו נתאחד כולנו ונעיף אותה מהכיסא אותו היא כ"כ אוהבת לחמם. זה פשוט לא הגיוני שכבר שנים מתריעים לגביה וכולם ישנים טוב בלילה….

 17. אחד שהיה שם ויצא בזמן :

  הייתי מורה באורט מטרני שנה אחת בלבד, שנה אחת יותר מידי.
  שם ראיתי בית ספר קטן שבראשו מנהלת שאינה יודעת לנהל, כל מי שהעז לחלוק על דעתה הפך לאויב. מורים בנוניים הקרובים לצלחתה הפכו לאנשי שלומה, והסכימו לכל מילה שהוציאה מפיה,מבלי לבחון את ההגיון.בלי מחשבה בלי דעה אישית.מצב זה הוביל כמובן למצב בלתי נסבל, כי מי שרצה לשרוד שם, היה צריך להסכים עם הרבה מעשים בלתי חנוכיים בעליל,הרבה אפליות,אי שמירה על טוהר הבחינות ועוד. בקיצור תלמידים חלשים שבאו להתחזק יצאו מוחלשים יותר משניכנסו.
  ברחתי מבית ספר זה.

 18. יסמין א. :

  בחינות בגרות

  כדאי לבדוק מה קורה בבחינות הבגרות… אומנם תלמידים ספורים ניגשים לבגרות, אך ידוע לי על רמאויות. מורים שעוזרים לתלמידים בזמן הבחינה בידיעת המנהלת. למשל בחינת הבגרות באנגלית האחרונה… תלמידים ישבו עם פלאפונים בבחינה.

 19. מ. מרשת אורט ישראל :

  בשנה שעברה התבצעה ע"י רשת אורט ביקורת הנהלת חשבונות באורט מיטרני

  בשנה שעברה התבצעה ע"י רשת אורט ביקורת הנהלת חשבונות באורט מיטרני
  2 ליקויים חמורים שמשכו את עיני:

  א. תשלום חריג למספר מורים בשעות שהן לא שעות תקן (קבלני הוראה בביה"ס שמרוויחים מעל למותר).

  ב. מנהלת בית הספר אורנה איזנמן משכה כסף מקופת בית הספר עבור קבלות לחניית רכבה בתל אביב באופן קבוע באותו יום ובאותה שעה במשך תקופה ארוכה מאד.

  לא הרבה נעשה בנושא באורט ישראל…
  והמבין יבין…

 20. פחדנית :

  רוצה שתדעו כמה דברים

  אני הייתי בשנה שעברה מורה בבית הספר ולכן לא אכתוב שם אבל אני רוצה שתדעו כמה דברים:

  יש בבית הספר מצלמות נסתרות ואורנה יכולה לראות ולשמוע כל מה שקורה בכל מקום !!

  יש בבית הספר מלא אלימות סיגריות וסמים קלים

  בבחינות הבגרות חוגגים ומעתיקים חופשי

  אורנה החליפה 7 יועצות לבית הספר במשך 5 שנים

  בשנה שעברה אורנה לא נתנה ל-4 מחנכות לצאת לטיול שנתי עם התלמידים שלהם כי רצתה להעניש אותם ונתנה למזכירה שלה לצאת איתם.

  בחופש הגדול אורנה טסה לצרפת עם מורה חברה שלה מחנכת, רכזת מחויבות אישית רכזת מגמת אומנות חברת הנהלה וחסרת רישיון הוראה ועם המזכירה שלה

  חדר המחשבים הוא רק לתפאורה שבאים מבקרים. המורה למחשבים הוא גם אב בית

  רוב התלמידים באים ב 9 והולכים לעבוד ב 12 חלק בכלל לא באים שבועות שלמים כי הם עובדים.

  אין יומני כיתות ואורנה כותבת מי בא ומי לא בא כך שאף אחד לא באמת יודע מה קורה אבל הכסף התקציב זורם

  שבאה ביקורת אורנה משנה מערכת שעות ומעבירה מכאן לשם תלמידים רק כדי ליצור רושם שיש תלמידים בבית הספר

  כל הכסף מושקע בתפאורה בגינה ובקישוט בכל מקום

  אין חדר מורים כדי ליצור הפרד ומשול בקרב המורים

  אין ועד מורים כי רוב המורים הם עובדי קבלן ללא רישיון הוראה והם לא חברים בארגוני המורים. שאר המורים שהיו קבועים פוטרו או הועברו או ברחו

  בעירייה (בדרג הכי גבוה) נותנים לאורנה גב ואורט גם אם הוא רוצה הוא לא יכול לעשות לה כלום כי העירייה ישר מאיימת לסגור גם את אורט חולון הגדול אם יגעו באורנה.

  בקיוסק תלמידים אין פיקוח תברואה ויום אחד משהו יאושפז בגלל מה שהולך שם

  רכזת חברתית בבית הספר היא גם מחנכת אבל אין לה כל תאר וגם לא רישיון הוראה, סה"כ היא ילדה צעירה שהגיעה כעוד מינוי מהעירייה

  אין רישום לא באורט ולא בבית הספר לציוד הרב שיש בבית הספר וזה פתח ל….

  אורנה עושה מה שבא לה כמה שבא לה ואיך שבא לה

  3 מורות מקבלות השנה משכורת בלי ללמד כיתות שלמות. בכל שעה הן מלמדות תלמיד אחד וכ-60 שעות שבועיות מבוזבזות. בנוסף הם מלמדות כל אחת יומיים ככה שהם לא יכולות להיפגש בכלל.

  אורנה מדווחת על מגמות לימוד אך אין בכלל את כל המקצועות שצריך ללמוד למגמות האלה והתלמידים לא יקבלו שום תעודה ממשרד העבודה או משרד החינוך אחרי שיגמרו ללמוד במיטרני

  הכול שקרים להורים ולתלמידים

  אורנה עושה הרבה רעש וצלצולים עם כל מיני המצאות כמו חוג לריקודי בטן או מחול עם חוג לגינון, לקולנוע, לאיפור, לקוסמטיקה, חוג לשייט לקולנוע וכל מיני רק שלא לומדים כאן מה שבאמת צריכים ללמוד לפי החוק וכל שנה היא משנה מגמות לימוד ומעבירה תלמידים כאילו שזה שוק

  תלמידות יושבות על הברכיים של הסגן של אורנה והוא מלטף אותן

  למשרד החינוך בכלל לא אכפת לעירייה בטח שלא וגם לא לאורט כולם גוזרים קופון כי בית הספר מקבל לכל תלמיד תקציב פי 3 מבית ספר אחר כי זה מרכז חינוך טכנולוגי

  ורק שתדעו שאת כל הדברים האלה אמרנו לראש העיר מוטי ששון בשיחה שהייתה לנו אבל הוא לא עושה / עשה כלום ואותנו פיטרו. למה? תחשבו לבד…

 21. ט. שפוחדת להחשף :

  אין יוצעת עדיין לביהס + תחלופה אסטרונומית של מורים ועובדים

  לגב איזנמן מנהלת מיטרני היו במשך 5 שנים ארבעה סגנים:

  ניסים הועבר
  ארז פוטר
  זאב ברח
  והיום יושב לצידה איתי

  איתי שהפך בין יום לאיש חינוך הוא איש קולנוע ומתמחה באומנויות לחימה אך ללא רישיון הוראה .
  כיום איתי הוא:
  מחנך כיתה.
  סגן מנהלת.
  רכז משמעת.
  אחראי ביקור סדיר.
  ועוד תפקידים כאלה ואחרים.

  תלונות רבות הגיעו על איתי, חלקן בתהליכים כאלה ואחרים וחלקם פורסמו:

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4082142,00.html

  חבל שאוכלוסיה כזו של תלמידים אינה זוכה לדמות פדגוגית משמעותית שתתנהל לצידה.

  נ.ב.
  שאר חברי הנהלת בית הספר אף הם אינם נושאים בתארים כלשהם ואף לא בעלי רישיונות הוראה + 7 יועצות התחלפו במשך 5 שנים כי ם פוטרו והיום אין לבית הספר עדיין יועצת (אולי זהה לא ממש חשוב לבית ספר עם אוכלוסיה כזו לדעת אורנה…..)

 22. הבל הבלים :

  צדק תדק תרדוף

  שלום רב,
  אני מורה חדשה במרכז חינוך אורט מיטרני וברצוני להגיב לאותן שמועות זדוניות שמתפרסמות ברשת.

  ראשית כל, אני מתביישת בשם אותן מורות שמשקיעות את רוב שמנן בהכפשת שמו של בית הספר, בזמן שאני יושבת בביתי ומשקיעה את זמני בהכנת במערכי שיעור ודאגה לעתיד התלמידים.
  לאחרונה נחשפתי לעוד ועוד מכתבי שטנה כנגד ההתנהלות הבית ספרית ולדעתי הדבר חייב להיפסק!
  אני מורה מחנכת של 20 נערות ונערים מקסימים ועבורי להגיע ליום עבודה במיטרני- זוהי זכות.

  לאותן מורות אכולות קנאה, יש בפי מסר מאוד ברור-
  תפסיקו להיות "קדושות מעונות", אין לאף אחד צורך בתסכולים שלכן!
  העבודה הבלתי פוסקת בתור אנשי חינוך לא מוגבלת לשעות הבית ספר, אלא מתחילה טרם כניסת הילדים בשער ונמשכת הרבה לאחר יציאתם.
  אנו לא רק מורים, תפקידנו להציב מודל אמיתי לחיקוי! מכתבי השטנה שלכן רק מעידים על חוסר הכנות שלכן.
  באם עבודתכן הייתה אי פעם מבורכת, הרי שלא הייתן עסוקות ברכילות חסרת כל ביסוס והייתן עוסקות בחינוך.

  לכל אותן מורות ומורים החתומים על המכתבים בשמות בדויים, על ההשמצות של מורים לשעבר- תתקדמו בחיים שלכם ותניחו לנו, אלו עם המוטיבציה והרצון האמיתי ללמד ולחנך

  הפרסומים באתרים פומביים פוגעים בילדים שלנו, התלמידים ניגשים אליי ושואלים האם סוגרים את בית הספר.. אילו רק ידעו שהנגע המוציא את השמועות הללו ילמד אותן באופן פרטני שעה לאחר מכן..

  לאותן שלוש מורות החתומות בגאון על מכתב התלונה, למרות שאנחנו יודעים מי אתן (אתן מציקות לנו כל יום בבית הספר) אני מפצירה בכן לנהוג בדרך ארץ ולחדול מלהתחבא מאוחרי מסכות ושמות בדויים, אתן פוגעות בתלמידים והורסות חיי אדם לחינם.
  "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו" זהו ערך שלימדתי בכיתה בזמן שאותן מורות יושבות וזוממות כיצד להתנכל לצוות המורים, כמה אירוני.

  לסיום,
  אני לא צריכה שתעזרו לי, שתנסו לגרור אותי לאותי בור שאתן כבר נמצאות בו שנים, תנו לאנשי חינוך צעירים בעלי מוטיבציה לבוא ולשנות! אתן נמצאות במקום שלא וב לכן? קומו ועזבו, אין צורך להשאיר אחריכן חורבה ולאחר מכן להאשים אחרים, כנראה שפשוט פג לכן התוקף.
  טיפ ממרום שנותיי- ברגע שלא טוב לכן במקום העבודה, קומו ותעזבו, הרי זה לא שאתן נשארות עבור הילדים כי הוכחתן כבר שאין לכם רצון בטובתם מי שמפרסם כאלו דברים וממשיך להגיע לעבודה במטרה לסכל ותסכל.. אולי צריך לבדוק את עצמו טוב טוב..

 23. עובדת לשעבר במוסד :

  קשה מנשוא לקרוא את הדברים.
  אני פונה בתחינה ממש אל האחראיים על בית הספר,
  קחו אחריות!
  עשו את הדבר הנכון!
  דאגו לכך שבית הספר יחזור להיות "הזדמנות שנייה" לתלמידים היקרים האלה.
  תודה

 24. אחת שעוקבת אחר המתרחש :

  כל מי שעוקב - לא לפספס את הקישור הבא על הלינקים שבו

  כל מי שעוקב – לא לפספס את הקישור הבא (כולל שני הלינקים בסיפא):

  http://www.blacklabor.org/?p=38540

  שתמציתו:
  עבודה שחורה: בפרשת אורט מיטרני מנסים להשתיק את קולנו

  נושאים חינוך ותרבות, משפט ופלילים, על עצמנו ב 17.10.11 4:10

  מנהלת אורט מיטרני ביקשה מבית המשפט להורות על הסרת פרסום

  בשבוע שעבר הוגשה לבית משפט השלום בתל-אביב בקשה להסרת פרסומים מאתר עבודה שחורה. הבקשה נוגעת לפרסומים אשר הובאו כאן ביום 18.09.2011 ונוגעים לתלונות על אי-סדרים בבית הספר אורט מיטרני חולון. הבקשה, שהובאה על ידי מנהלת בית הספר, מובאת כאן במלואה וכך גם תגובת עבודה שחורה.

  'עבודה שחורה' רואה בקשה מסוג זה כנסיון השתקה ודרך לעצור את הפעילות של חבריה למען חינוך, רווחה וחופש ביטוי.

  הבקשה שהוגשה לבית המשפט

  תשובת עבודה שחורה לבית המש

 25. חברת ארגון המורים :

  הצעה חברית

  לכותבת בתגובה מספר 23

  הצעה חברית מחברת ארגון המורים

  כל המורים שהיו ערב כניסתה של הגב' אורנה איזנמן לתפקיד מנהלת אורט מיטרני כבר לא עובדים בביה"ס זולת 3 מורות חברות הסתדרות המורים ומנהלת ביה"ס שהיא חברת ארגון המורים – יתר העובדים והמורים בביה"ס אינם חברי ארגוני המורים שכן כולם עובדי קבלן לצערי. http://www.haaretz.co.il/misc/1.1116876

  אני מציעה לגב' אורנה איזנמן לצאת מהמגרש המשפטי – למשוך את בקשתה לצו מניעה ולמשוך את תביעתה האישית כנגד אחד המורים שכבר פוטר ומצהיר (ראי תגובה מס' 1 כאן) ש"דף מיטרני" מאחוריו: http://www.takdin.co.il/searchg/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%94%20%D7%90%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%9E%D7%9F%20%20%D7%90%D7%A8%D7%96%20%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99_hd_0L38mCJ8pDLmqC30rE5zXT2unC2veT6ri.html

  כניסת נושא אורט מיטרני למגרש בית המשפט תוביל לזעזוע מערכתי קשה ותתפוצץ לגב' איזנמן בפרצוף בבומרנג מפלצתי – מגרש בית המשפט הוא לא רחבת הלובי בבית הספר (רמז על כך עו"ד עבודה שחורה: כדי לתבוע על לשון הרע, יש לבוא נקייה וצחה כשלג ואיך שלא נסתכל על זה אין כאן שלג ואת לא צחה, לא בפרשייה האחרונה ולא בכלל הפרשיות, מזיוף תוצאות וועד המורים דרך פרשיית הקבלות ועד לאופן ניהול ביה"ס…… ).

  ארגון המורים לא יגן על חברת הארגון שתובעת באופן פרטי חבר אחר בארגון המורים ואתר תקשורת מוביל, ובטח שהדבר קורה ללא התייעצות עם ארגון המורים ובאי כוחו.

  משכי ידך מבית המשפט וככל שתקדימי תטיבי, משכי את הבקשה לצו המניעה ואת התביעה שקדמה לה והתרכזי בניהול בית הספר התיכון הטכנולוגי, מרכז חינוך אורט מיטרני תוך מתן חופש ביטוי…..

  חברת ארגון המורים

 26. מורה שעזבה את מיטרני :

  מכתב גלוי למנהלת בית הספר - תגובה ל- 23

  למנהלת מיטרני – הכותבת בשם "מורה חדשה",
  אני מורה לא חדשה ולא וותיקה ,מורה עם וותק בנוני שעבדה איתך והייתה ביחסים מצוינים איתך, עד שראיתי את העוול שאת עושה במו עיני ולא יכולתי יותר,קמתי ועזבתי, למרות תחינותיך שאשאר .
  אני מורה שראתה הכול תקופה ארוכה ושתקה, כי לא רציתי להיפגע כמו כולם .
  לא חשבתי אז, לאיזה שפל תגררי את חברותי הוותיקות וגם הצעירות.
  גם את המורות החדשות והצעירות השפלת. מורות בוגרות אוניברסיטה בהצטיינות מוכשרות עם מוטיבציה ענקית,מוטיבציה שחנקת ביד גסה עד שקמו ועזבו אותך כמו כל המורים האחרים.
  הרבה מורים טובים ראיתי בבית הספר הזה וכולם עזבו אותך. חוץ משלוש המורות הוותיקות שאיליהן את מפנה את מכתביך, בשם אותה "מורה חדשה", הן נשארות כל אחת מהסיבות שלה.
  ואת מנהלת בית ספר, את מכנה את המורות שלך "נגע", בפה מלא, כיוון שאת מסתתרת תחת השם "מורה חדשה".
  כל מי שמכיר אותך כמוני, יודע את סגנון הדיבור שלך, "טיפ ממרומי שנותיי" זה הסגנון שלך. למורה צעירה אין "טיפ ממרומי שנותיי" כי היא בתחילת הדרך.
  גם המשפט "אם לא טוב לכן קומו וצאו" זה הביטוי ששמעתי ממך בימים ההם.
  אשאל אותך בגילוי לב למה את לא עוזבת?
  את הביקורת על הנעשה בבית הספר כולם יודעים. משלחות מאורט, משרד החינוך והעירייה באים והולכים בודקים ורושמים הערות וביקורות, ואת כל מה שיש לך להגיד זה שהמורות הוותיקות שלא נמצאות כלל בכיתות גורמות לכל הנזק וההשמצות.
  אני לא נמצאת היום באורט מיטרני, תודה לאל, אבל אני בקשר הדוק עם חברותי שנשארו שם, ובקשר גם עם המורות הצעירות שלא נמצאות שם. חשוב שתדעי מנהלת בית ספר, שכינויים מבזים כמו "נגע" כפי שכינית אותן או "פג לכן התוקף" כפי שכתבת רק משפילים אותך עוד קצת. הדברים מובאים לידיעת כולם, כולל המורים והעובדים הוותיקים מבית הספר האזורי בעין גדי, שיודעים דבר ושניים על כל הפרסומים, וגם על דברים שטרם פורסמו.

 27. הורה :

  אין לי מושג על מה אתם מדברים פה ואני רק יכול להגיד לכם שהבן שלי שהיה מאוד קשה לנו איתו והא השתפר מאוד בגלל היחס שקיבל מהמנהלת מהאנשים בבית הספר.

 28. גם אני עבדתי במיטרני :

  עבדתי בבית ספר מעל שנתיים והיה גם לי לא פשוט לעבוד תחת מרותה הקשה והרעה של המנהלת אייזנמן.
  גב' אייזנמן מתנהגת כמו דיקטטור ורודן אם מישהו עושה משהו שלא כפי שהיא רוצה היא ישר הופכת אותו לאויב שלה.אני עזבתי את בית הספר בגלל שהיא רצתה שאעשה משהו לא חוקי וישר.
  כשהבינה שאני רוצה לעזוב היא הבינה שעשתה טעות ושזה יכול לעלות לה ביוקר אז היא התנצלה,דבר שלא אופייני לה בכלל, אבל היה כבר מאוחר ואני החלטתי שאני בבית ספר כזה לא נשאר כי האווירה היתה מאוד עכורה ולא נעימה.
  אפילו המזכירות שלה היו יושבות ובוכות על מר גורלן שהן עובדות עם מנהלת כזו. ולהכנס לחדר מורים היה מפחיד שמא לא יושב שם איזה משת"פ שישר יילך ויעביר לה אינפורמציה גם על משפט או מילה שלא ממש מתריסה או פוגעת.
  ההתחלפות של המורים ואנשי מנהלה היה בקצב מסחרר,רק הספקת בקושי להכיר מעט את המורה שעובד איתך וכבר תוך כמה שבועות עוזב או נעזב.

  אני שמח שעשיתי את המעשה הנכון וברחתי משם ומקווה שמנהל חדש יגיע בקרוב ויוטב לכולם.

 29. עילי :

  מכתב על זבל

  אני עילי אני בן עשר אנחנו גרים בשכונת סביון באילת ויש שכונה ששמה סחלב שקרובה לביתי ובה יש פח זבל שליד חלוננו אנחנו מריחים ריחות לא נעימים יש זבובים ויתושים שמפרעים לנו לסיכום אני מבקש שתזיזו את הפח זבל מליד ביתי

 30. ומה עם כדורי הריטלין שהיא מחלקת לתלמידים ללא מרשם?????????? :

  מצער שמערכת החינוך נותנת במה למנהלת שמתנהגת בבריונות ואופן התנהלותה גובל בעבריינות.
  בני הנוער המדהימים שלומדים בבית הספר זקוקים למודלינג חיובי, לערכים ולדוגמה אישית אך במקום זה לומדים בזכות משרד החינוך בריונות מהי.
  לא ארחיב רק אוסיף שבחלקת האלוהים שלה היא גם נותנת לכל תלמיד שיוצא מהכיתה ומפריע ריטלין על דעת עצמה, ללא מרשם וללא בדיקת רופא ומעבר לכך שהיא משחיתה את נפשם של התלמידים היא גם יכולה להרוג אותם או לחלופין לגרום לנזק בלתי הפיך. עבדתי שם תקופה קצרה וברחתי כל עוד נפשי בי, ובתוך טווח הזמן הזה נתקלתי בתלמידים שחוו התקפי חרדה נוראיים ותגובות נפשיות ופיזיות קשות מלקיחת הכדור, כאמור ללא מרשם רופא. היא פשוט מסממת את התלמידים. לפטר אותה זו מתנה עבורה, היא צריכה לשבת מאחורי סורג ובריח כשם כל העבריינים ולא במערכת החינוך שגם ככה קלוקלת….

 31. איתי פרץ :

  הפנייה למכתב ההתנצלות

  אבקש לפרסם לינק זה בתגובה לכתבה

  קישור http://braude3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=0da1bf5b-2410-4a1b-9ed5-9340627268fa&page=94705cef-1366-404b-99ca-b56c639f8ec3&fol=64c6f14a-3a3b-4f0f-af84-41d1a1f5d77b

 32. מערכת עבודה שחורה :

  דבר מנהלת בית הספר בנוגע לשמו הטוב של בית הספר

  186 איש קראו את המאמר

  מרכז חינוך אורט "מיטרני", חולון

  ‏יום שלישי 24 אפריל 2012‏

  ב' אייר תשע"ב

  תלמידיי היקרים, צוות חינוכי יקר והורים נפלאים,

  התנצלות והכחשה

  אני שמחה לבשר שהסיפור המכוער מאחורינו.

  אני מצטערת שהיו מי שחשפו את התלמידים בעל כורחם

  להשמצות והכפשות על בית הספר, על הצוות החינוכי ועליי.

  אני מודה לתלמידים ולהורים שעמדו ושמרו אמונים לבית הספר,

  לצוות הניהול ולמורים הנאמנים.

  נמשיך באהבה בדרכנו החינוכית למען תלמידי "מיטרני".

  שלכם,

  אורנה איזנמן

  מנהלת ביה"ס

  קובץ מצורףהתנצלות והכחשה. (242.9kb)
  קובץ מצורף2התנצלות והכחשה. (261.9kb)

  גרסת מדפסת
  שתפו:
  Delicious
  Twitter
  Facebook

 33. איתי פרץ :

  התנצלות והכחשה

  אני מבקש לפרסם את שני המכתבים שמופיעים בקישור : בנוגע להתנצלות וההכחשה של האדון שדאג להכתמת שמנו ושלח את ההתנצלות וההכחשה לכל אותם גורמים/אתרים שאצלם הכפיש את בית הספר שלנו ואת המנהלת שלנו.
  קישור למכתבים:
  http://braude3.ort.org.il/Apps/WW/Page.aspx?ws=0da1bf5b-2410-4a1b-9ed5-9340627268fa&page=94705cef-1366-404b-99ca-b56c639f8ec3&fol=64c6f14a-3a3b-4f0f-af84-41d1a1f5d77b

 34. לאיתי :

  אתה מוזמן לפרסם בתגובות את שני המכתבים. כל תגובה מכתב. מה הבעיה? אתה יכול לפרסם כרצונך. אין שום בעיה בכך.

 35. דניאל מול :

  התנצלות והכחשה

  כמורה ומחנך מזה 3 שנים באורט מיטרני חשוב לי לציין את ההשמצות חסרות התקדים שמתבססות על דברים לא נכונים על מנהלת ביהס.
  בית הספר בניהולה של אורנה הוא בית שני לתלמידים ולצוות.
  אורט מיטרני נותן כלים, הכשרה והכי חשוב מוטיבציה ואמונה בתלמידים! כולם יכולים להצליח!!!

  אני מצרף בהודעה זו קישורים להתנצלותו של האדון שמחפיש את שמו של ביהס ואת שמה של מנהלת ביהס.

  http://c3.ort.org.il/APPS/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/0da1bf5b-2410-4a1b-9ed5-9340627268fa/89ca941f-efea-400f-94e4-8fd05dc4af00/6e6f5368-5373-4a92-866e-3dfebea7ea8d.JPG

  http://c3.ort.org.il/APPS/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/0da1bf5b-2410-4a1b-9ed5-9340627268fa/89ca941f-efea-400f-94e4-8fd05dc4af00/3aa3321f-78b9-45be-9659-220bcc0c85eb.JPG

 36. לקסי :

  המחפיש במומו מכפיש

 37. דניאל :

  התנצלות והכחשה

  כמורה ומחנך מזה מספר שנים באורט מיטרני רוצה לציין כי האדון שמכפיש את בית הספר, התנצל והכחיש בפני בית משפט.
  בית הספר בניהולה של אורנה איזנמן הוא בית שני לתלמידים ולצוות​!!!!​
  אורט מיטרני נותן כלים, הכשרה והכי חשוב מוטיבציה ואמונה בתלמידים! כולם יכולים להצליח!!!

  אני מצרף בהודעה זו קישורים להתנצלותו של האדון שמכפיש את שמו של ביהס, ואת שמה של מנהלת ביהס שלנו.

  http://c3.ort.org.il/APPS/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/0da1bf5b-2410-4a1b-9ed5-9340627268fa/89ca941f-efea-400f-94e4-8fd05dc4af00/6e6f5368-5373-4a92-866e-3dfebea7ea8d.JPG

  http://c3.ort.org.il/APPS/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/ba3c28fc-8c3e-46d9-b4f3-effda4c7e27b/0da1bf5b-2410-4a1b-9ed5-9340627268fa/89ca941f-efea-400f-94e4-8fd05dc4af00/3aa3321f-78b9-45be-9659-220bcc0c85eb.JPG

 38. לקסי :

  מודה ועוזב ירוחם

 39. דליה :

  עובדים רבים התלוננו על המתרחש בבית הספר בזמנו, ולא זה המצוין בתגובות הקודמות. התלונות הללו הן הסיבה לתגובה במערכת של מיקי חיימוביץ, ולא זו הספציפית אליה חוזרים ומתייחסים בתגובות. אני חוזרת ואומרת, עובדים אחרים התלוננו.

 40. איתי פרץ :

  הבהרה

  בפעם האחרונה אני רושם את הדברים הבאים, גב' דליה בלומנפלד !
  כל התכתובת שאת מפיצה מחדש בחסות האדון שעומד מאחורייך הם אותם שקרים ואותם הכפשות והוצאת דיבה קשה שחוזרות על עצמם באופן לא תמוה בזמן הזה . על כן האדון שמפעיל אותך נקרא בבית משפט להתנצל ולהתכחש ואף שילם, ואף נמצא בהתראה ! מכאן ואילך איננו משחקים יותר את המשחק הנמוך והרע שלכם. אציע למנהלת שלי כיצד לפעול. אינני מעוניין בתשובתך. אני שוב שולח את שני מכתבי ההתנצלות כולל פנייה אל אתרכם להפסיק את מסע ההשמצה שמשום מה את מתעלמת ממנו.

 41. דוקטורי ארז :

  לגברת דליה בלומנפלד
  אתר עבודה שחורה

  שלום רב.

  1. אבקש שוב, בכל לשון של בקשה להסיר מיידית את כל תלונותי ואמירותי בעבר כנגד הגברת אורנה איזנמן. אין לך/לכם כל רשות או/ו סמכות או/ו את הסכמתי לשימוש חוזר בדברי / בתלונותי בעבר.
  2. למען הספר ספק, חזרתי בי ועודני, מכל האשמות ו/או האמירות ו/או התלונות ששלחתי ו/או פרסמתי לגורמי חינוך שונים ובאתרי אינטרנט שונים בעבר. כל האשמות ו/או האמירות ו/או התלונות אשר הטילו דופי בתפקודה ו/או ביושרה ו/או במיקצועיותה של הגב' אורנה איזנמן כמנהלת ביה"ס ובכלל היו ועודן ללא כל ביסוס.
  3. התנצלתי והצטערתי בעבר ועודני מצטער ומתנצל על עוגמת הנפש הרבה והפגיעה בשמה הטוב של הגברת אורנה איזנמן.
  4. למען הסר ספק, אין לי כל תלונה כנגד הגברת אורנה איזנמן בכלל. ולא היה ידוע לי על פוסט זה בפרט.

  אבקש בכל לשון להסיר את פרסומי בעבר מאתר האנטרנט הזה ובכלל ולא לחזור ולהשתמש באמירותי ובתלונותי שאין להן כל בסיס.

  הגברת איזנמן עושה במקצועיות ראויה לכל שבח עבודת קודש עם אוכלוסיית תלמידים הלומדים בבית הספר אורט מיטרני. רק העוסקים בהוראה יכולים להבין את חשיבות פועלה של הגב' איזנמן.

  הבעתי את צערי, התנצלתי וחזרתי בי מכל האשמותי בעבר, ועודני – יש בי רק הערכה על פועלה של הגב' אורנה איזנמן בביה"ס התיכון אורט מיטרני, חולון.

  דליה – במידה והפעם לא תעני לבקשתי להסרת כל אמירותי ותלונותי, ובמידה ותמשיכי לעשות שימוש נלוז וללא רשותי בתלונותי חסרות הבסיס מהעבר או אז אאלץ לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותי. אבקשך שוב, להסיר את כל פרסומי מהעבר, ולחדול מהשימוש באמירותי מהעבר.

  אורנה, ומורי ביה"ס התיכון אורט מיטרני – צר לי על הפרסומים בעבר ועל השימוש באמירותי בהווה, אם אתבקש, אשמח לתת במה להערכתי הרבה לפועלכם בעבר ובהווה. יישר כוח.

  דוקטורי ארז
  0522524689

 42. מערכת עבודה שחורה :

  2 תגובות הוסרו מרשומה זו.

 43. עבודה שחורה » אורנה אייזנמן מ"אורט מיטרני" לא כפי שהוצגה ב"מערכת עם מיקי חיימוביץ" :

  […] מערכת עבודה שחורה על בי"ס אורט מיטרני חולון – מכתב תלונה לראש העירייה […]

 44. מיכאל :

  בתור אחד שלומד בבית ספר המקסים הזה מזועזע לקרוא מה כותבים עליו, אומנם זה ניכנס עוד בשנת 2011, אך היום בשנת 2017 הבית ספר השתפר פלאות, הכולל צוות מצויין, מגמות מושקעות, המון יחס ואהבה מהמורים כלפי התלמידים, לפני שאתם ממשיכים להשמיץ בית ספר שבזמנו היה קיים רק 4 שנים ועוד הוקם מהריסות תבואו היום לאותו בית ספר, ומבטיח לכם שזה אחד מבתי הספר המיקצועיים והמהנים ללמוד בו.

 45. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  http://www.holononline.com/events/16277

  סהר בצ'י

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.