מכתב "ראשי המשק" – אין גבול לחוצפה

קטעים נבחרים מתוך מסמך מטריד ביותר על ריכוזיות המשק במדינת ישראל שנכתב ע"י פורום ראשי המשק

מאת: אורי שניבאום

בשנת 2010 בצעד יוצא דופן החליטה ממשלת ישראל על הקמת ועדה שתחקור ותמליץ לממשלה על צעדי המדיניות הנדרשים, לרבות תיקוני חקיקה וצעדים אופרטיביים, להתמודדות עם שאלת מבנה האחזקות במשק. לחצים אלו הביאו את בעלי ההון ליצירת מסמך פרטי אשר חוקר את התופעה אף הוא. המסמך שאצטט מתוכו  הוא פרי עבודתו הרצינית ונטולת הפניות של פורום ראשי המשק ,פורום המאגד כ-200 מהבעלים, היו"רים והמנכ"לים של החברות הגדולות במשק.

המסמך נפתח בהצהרה מרגשת :

לאחר שעיין בכל החומרים שהוצגו בפניו, החליט הפורום לאמץ את דו"ח שיינין כי אין ריכוזיות עודפת במשק הישראלי, ועל כן, טוען הפורום כי אין צורך לקבוע מדיניות כלשהי לטפל בסוגיה זו.

נכון, אין ריכוזיות במשק. הטענות הקשות בדבר הריכוזיות אינן מעוגנות במציאות. פערי השכר,חלוקת העושר הקוטבית והשתלטותן של משפחות ההון על מרב החברות הציבוריות והפרטיות הוא חלום בלהות דמיוני שה"סוציאליסטים" מפחידים בעזרתו ילדים ליברלים תמימים.

ניראה כי ההסתמכות הבלעדית של אותו פורום על דו"ח שיינין,דו"ח שהוזמן ע"י חברת ההחזקות IDB שבבעלותו של נוחי דנקנר , הוא לא מקרי ומשקף את אופיו החד צדדי והמסולף של מסמך זה.

לאחר אימוץ האקסיומה בדבר חוסר ריכוזיות עודפת במשק הישראלי ממשיך המסמך ופורש את משנתו.

בחלק הבא נכתב במסמך כי הפורום מצא לנכון להביע את עמדתו ולהציע את המלצותיו בסוגיות השונות הנוגעות לעניין. אבחר שלא להתעמק בהמלצות הנוגעות לנושאים כלכליים "טהורים" בשל חוסר ידע וחוסר עניין. בחרתי להתעמק בהמלצות שמשקפות יותר מכול את צביעותם וכוונתם המלאה של אותם ראשי משק ליצור בלבול מושגי

ולנתב את הדיון הציבורי למקום כוזב. להלן ההמלצות המרכזיות:

א. המלצתו הראשונה של פורום ראשי המשק היא להקמתה של ועדה במשרד ראש הממשלה, שתבחן את הסוגיה של אי השוויון בישראל ותמליץ על מדיניות להקטנתו. אי השוויון בישראל – קריטי ומחייב טיפול.

ה. עוד קורא הפורום לרגולטורים והמחוקקים להקטין את העומס הרגולטורי המוטל על החברות ולהגדיל את טווחי הזמן ליישום. המצב הקיים גורם להשקעת משאבים כספיים וניהוליים עודפים לניהול מתגונן, דבר הפוגע בהתפתחותן של החברות ובערך שהן משיאות למשקיעים.

ז. פורום ראשי המשק איננו מאמין כי נכון למדינה להחליט מראש על תנאים קשיחים לכל מצב של מכירת נכסים ממשלתיים או הנפקת רישיונות וזיכיונות. יש להשאיר למדינה את הגמישות הנדרשת מהשאת הערך למדינה בכל מקרה.

ח. הפורום קורא לממשלה ליצור תמריצים ואפליה מתקנת לעסקים קטנים ובינוניים, כמובן תוך שמירה על עקרון שיוויון ההזדמנויות במשק.

ט. פורום ראשי המשק קורא להגדלת הענישה על כל הפרות חוק הנוגעות לשחיתות שלטונית תוך יצירת אוירה חדשה של קשר יעיל בין הון ושלטון בין המשק והממשל, למינוף ההשקעות הזרות והישראליות בישראל, להגדלת התעסוקה ולשגשוג המדינה, תוך הקטנת הפערים הכלכליים בין שכבות האוכלוסיה השונות.

לאחר מכן ממשיך המסמך כך :

אי השוויון בחלוקת ההכנסות

"דומה שאין נושא קריטי למשק הישראלי כמו גם למדינת ישראל מאשר הקטנת אי השוויון בחלוקת ההכנסות. אי השוויון בישראל גבוה מהמצב הרצוי, הן מהבחינה הערכית והן מהבחינה התפקודית של המשק ושל המדינה. יתכן שהמטרה של ישראל לא צריכה להיות דווקא שוודיה ונורווגיה ואפילו לא הממוצע האירופאי"

כבר מתחילתו של הקטע ניכרת "הדאגה" של משפחות ההון לאי הצדק בחלוקת ההכנסות. כמובן שאין שום עדות לחלקם במציאות זו. ייתר על כן הם מנסים לרדד את התביעה לחלוקה צודקת יותר ומציעים לנו לוותר על "אבן הבוחן השוודית" ולבחור ב… ובכן הם מציעים לנו לוותר על המודל השוודי או הנורווגי ואפילו הממוצע האירופי, אך מה הם כן מציעים לנו? ראשית כל הם מציעים לנו סדרה של הצדקות לאותו חוסר שוויון : "ישראל יש נסיבות מקלות לרמתו הגבוהה של אי השוויון, ובכלל ×–×” היותה מדינת הגירה, קיומן של תרבויות בדלניות (חרדים וערבים) בהן גם שיעורי ילודה גבוהים,עובדים זרים וכו' " פעם נוספת אין כל אזכור לחלקן של משפחות ההון ולמדיניות הממשלה שמפריטה את עצמה לדעת ומוכרת את נכסיה וחברותיה במחירי הפסד עצומים לאותן משפחות מצומצמות.

המסמך חושף אותנו לסיבה האמיתית לחוסר הדיון וההתעסקות בנושאים החברתיים : "העיסוק הפופוליסטי בריכוזיות במשק, הון ושלטון, שכר בכירים וכו' מסתיר את הסוגיות האמיתיות המצריכות חשיבה לטווח ארוך, תכנון, חשיבה וביצוע של פעולות לא פשוטות." ואף מוסיף המלצה ידידותית : "המלצתו הראשונה של פורום ראשי המשק היא להקמתה של ועדה במשרד ראש הממשלה, שתבחן את הסוגיה של אי השוויון בישראל ותמליץ על מדיניות להקטנתו." – כמובן שאותה ועדה שתקום לא צריכה להתעסק בענייני הון-שלטון וריכוזיות יתר הם אינם קיימים.

אסיים בסעיף המטריד ביותר בעייני :

"מדינת ישראל בכלל והמשק הישראלי בפרט סובלים בשנים האחרונות מנתק גובר והולך בין ההון והשלטון, בין תל אביב וירושלים. נתק ×–×”, המבוסס על חשש מתמיד משחיתות, העלולה לנגוע בהון ובשלטון, גורם נזק רב לכלכלת ישראל…  …הנתק בין הרגולטורים, הממשל והכנסת ובין החברות, לא מאפשר חקיקה ו/או התנהלות שלטונית אפקטיבית. "

וממליץ : "פורום ראשי המשק קורא להגדלת הענישה על כל הפרות חוק הנוגעות לשחיתות שלטונית תוך יצירת אוירה חדשה של קשר יעיל בין הון ושלטון בין המשק והממשל למנוף ההשקעות הזרות והישראליות בישראל, להגדלת התעסוקה ולשגשוג המדינה תוך הקטנת הפערים הכלכליים בין שכבות האוכלוסייה השונות"

סעיף זה משקף את הסכנה החמורה ביותר שנשקפת לנו מפורום זה,לא בכדי מוען המכתב לפקידי מפתח בממשל הישראלי. האג'נדה של המסמך ברורה :המשך ביסוס ההון כמכתיב המדיניות הכלכלית-חברתית במדינת ישראל.

המסמך בוחר להתעלם מהמחקרים האחרונים של הOECD שממקמים את מדינת ישראל במקום ה22, והלא מחמיא, מתוך 33 במדד השחיתות ולטשטש את חלקו של ההון בביסוס הפערים הכלכלים-חברתיים; אותם בעלי הון השולטים על חלקים נרחבים במשק,מקדמים את חברות הקבלן האכזריות ומתנגדים התנגדות נחרצת לכול פיקוח או רגולציה של ההון מעיזים לעוות ולמסמס את הגורמים לפערים הכלכלים במדינת ישראל?

בחירתם של בעלי ההון להקים ועדה פרטית אשר תוצאותיה יוטו לטובתם אינה מקרית. זהו ניסיון ליצירת דה-לגיטימציה לכנסת ישראל ולהצעות החוק אשר מקדמות כלכלה שוויונית יותר.

זהו מסמך הזוי ומסוכן שמשקף את כוונתם של בעלי ההון להנציח את שליטתם במשק ובמדיניות הכלכלית של מדינת ישראל. רק מלחמה עיקשת ואמיתית על התודעה הציבורית ומאבקים  חברתיים כדוגמת המאבק על חלוקת רווחי הגז יצלחו ליצור מציאות בה ההון ירוסן ואנחנו,האזרחים הקטנים, נזכה למידה של שוויון.

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

14 Responses to “מכתב "ראשי המשק" – אין גבול לחוצפה”

 1. אלי סתוי ציר העבודה הגיב:

  הקשר הון ,שלטון, תקשורת ,ורגולציה,
  הוא ללא כל ספק ,האויב המסוכן העוצמתי והנחוש ביותר של הדמוקרטיה ,הכלכלה והחברה בישראל,
  ועל כלל הציבור בישראל ,להמשיך ולסמן אוייב זה כמטרה אסטרטגית לאומית עליונה,כדי לאפשר את המשך התנהלותה התקינה והמתקדמת של מדינת ישראל בארץ ישראל.

 2. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  זוהי מהפכת ההפרטה שגרמה לשוד הגדול בתולדות המדינה,והמקורבים לשלטון העושק הניאו -ליברלי הפכו למיליארדרים מהיום למחר.

  כמה גנבים עלובים הפכו ל"ראשי המשק" בחסות שלטון הליכוד.

  הם לא היו כלום לפני 1977 .

 3. יפית שרר הגיב:

  ×”×’×™×¢ הזמן למנהיגות אמיצה, נחושה ומאוחדת שפועלת מתוך אידיאולוגיה אמיתית ולא מתוך הסתכלות על הפופולריות שלה בבחירות הבאות. אני מאמינה שהאתגר החברתי הגדול ביותר העומד בפני מדינת ישראל של היום הוא הקטנת הפערים בחברה הישראלית. ×”×’×™×¢ הזמן שהחלטות על מדיניות המשק תתקבלנה על סמך מה שטוב למדינה ולא על סמך מה שטוב לקבוצה זו או אחרת – מדיניות זו תגביר את הלכידות והמעורבות החברתית. טוב היו עושים אם דוח מסוג ×–×” ×”×™×” × ×’× ×–. או לחילופין מפורק לגורמים וכל סעיף בו לרבות סעיפים כלכליים נסתרים אחד לאחד.

 4. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  לכידות חברתית,פירושה מה שטוב לציבור ולרווחתו.
  המושג "טוב למדינה" מזכיר את שנות השלושים באירופה ,בהם,בשם המדינה כאילו ,דאגו לאינטרסים של העשירים.

 5. יובל פלטין הגיב:

  אני דווקא אהבתי.. שלטון ההון מעדיף בדרך כלל שלא ידעו על קיומו. הם הם מרגישים צורך להתגונן במסמך ההזוי הזה, סימן שאנחנו(האתר וקוראיו) צריכים להתעודד ולהגביר את מאמצינו.

 6. עודד משעולי הגיב:

  טעות היסטורית היא שאותם "גנבים" נהיו עשירי המשק בחסות הליכוד, כפי שהפטיר מיכאל, וזאת משום שאף ממשלה, אם מהימין, מהשמאל או מהמרכז לא פעלה מאז כדי לעצור או לצמצם את מדיניות ההפרטה והריכוזיות שקיבלה תאוצה דווקא בזמן ממשלת האחדות הלאומית ב-86, ושיצחק רבין היה מגדולי מקדמיה.
  כולם נושאים באחריות, ואת ×–×” חשוב לזכור. לדעתי הלקח מזה הוא שאי אפשר לשאת עיניים למנהיגים שלנו ×›×™ הם לא יביאו את השינוי – הוא חייב לבוא מאיתנו!

 7. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  השינוי יבוא מאיתנו כאשר נצטרף לעבודה עכשיו ,ובפריימריז של ה-12 בספטמבר נצביע עבור של"י כמנהיגה הס"דית של העבודה המתחדשת.
  של"י לא עובדת בשביל אף טייקון והיא ההיפך הגמור של רבין ולהקת המליונרים שפיזזה סביבו.

 8. דקל-דוד עוזר הגיב:

  אין דבר כזה מדינה.
  יש נציגי ציבור.
  נאמנים של כל הציבור.
  מטרתם שכלל הציבור יהנה.

  המטרה הראשונה במדרגה של נציגי הציבור היא צדק חלוקתי, לפני כל מטרה אחרת.

 9. המחקר ×”×–×” לא מפליא בכלל ואני סבור שנפל ,לצערי, על אוזניים כרויות במסדרונות השלטון אבל…

  ה"מחקר" הזה לא מחזיק מים: על פי כל פרמטר יש במשק הישראלי ריכוזיות יתר שמגדילה את הפערים החברתיים ומנציחה אותם.

  ה"מחקר" הזה לא מחזיק מים כי די להתסכל באתר הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה של מ.י בע"מ עצמה ולראות כיצד הפערים החברתיים התעסוקתיים ההשתתפות בכוח העבודה, תשלום מיסים, ומדדי האי שיוויון החברתי הולכים וגדלים כשמצפינים צפונה מדומניון ת"א וכשמדרימים דרומה מדומניון תל-אביב.

  לא צריך את ד"ר שיינין מלכך פיכתו של השלטון כדי לראות בעין שה"מחקר" הזה לא שווה את הנייר עליו נכתב, מספיק לקחת אוטובוס מספר 7 של דן (למתאבדים שבינכם ברכבם הפרטי) ולסוע מצפון תל-אביב באכה חניון רידינג דרך מגדלי אקירוב ועד לדרום העיר ולבעבור ביעף מספר תרבויות, מספר קבוצות אתניות ומספר עובדים מהעשירון/מאיון עליון של דומניון תל אביב ועד לעניי ענייה של הדומניון שמקורם המדינות אפריקה השונות. את הפערים בשכר, בשיוויון ההזדמניות ובחופש הפרט אפשר לראות, לשמוע ולחווש ולא צריך את שיינין שישכתב לנו את ההווה.

  מנחם

 10. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  "ראשי-המשק" הנוכלים,פושעי ההפרטה והמשת"פים שלהם בפוליטיקה,ואנשי הפשע המאורגן ה"רגיל",יכולים להישאר רגועים.

  השר ארונוביץ אמר שהגיע הזמן לחסל את הפושעים האמיתיים-אנשי יחידת העילית "להב" של המשטרה,שמתמחים בפשע המאורגן הפוליטי והפלילי.

 11. כיוצא יחידת "להב" (כשאני הייתי שם ×”×™×” לה שם אחר וזה ×”×™×” מזמן…) אני מודיע לך חגיגית שאם תשים יהבך עליהם ×–×” משול לשם את כספך על קרן הצבי לדחוף לאחוריו פלפל חריף לוודא שירוץ רחוק ומהר. אחסוך ממך את דעתי על השר שכן לא בא לי לשחזר את תביעת נתניהו נגד ערוץ 10.

  מנחם.

 12. הדברים בשם אומרם –> http://news.walla.co.il/?w=/1/1820785

  מנחם

 13. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  למנחם,
  "שאם תשים יהבך".
  הלכה גם מראית העין .
  הפשע המאורגן הפוליטי והפלילי כבר לא מתבייש משום דבר.

  חסר לנו איזה פוטין-ליברמן רציני,והכל יהיה מושלם.

 14. הדברים מדברים בעד עצמם –>
  http://it.themarker.com/tmit/article/15237

Leave a Reply