חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

שביתת הרופאים – מסמך הדרישות המלא

נושאים בריאות ואיכות סביבה, חדשות ב 4.04.11 5:02

בימים הקרובים נקרא הרבה מידע בתקשורת על מצב מערכת הבריאות הציבורית ועל עמדות הצדדים. להלן המסמך המלא של דרישות ההסתדרות הרפואית

1. פריפריה – הסיבות לקשיים בגיוס ושימור רופאים בפריפריה:

 • מוניטין מקצועי – רופאים רבים מעדיפים לעסוק במקצועם במרכז הארץ המהווה מוקד משיכה יוקרתי
 • היעדר תשתיות בבתיה"ח והמרפאות, היעדר מכשור מתקדם ופרוצדורות מתקדמות.
 • עומס עבודה
 • מיעוט אפשרויות קידום
 • קושי בהעתקת המשפחה, עבודת בן/בת זוג, לימודים
 • קושי בהשתלמויות. מרחק ממרכזים אקדמיים
 • מרחק ממרכזי תרבות ובילוי
 • היעדר תמריץ כלכלי העונה על כל הקשיים והחסרונות

פתרונות:

אין מחלוקת כי קיים קושי במשיכת כח אדם רפואי לפריפריה, וזה עקב הבעיות המוזכרות לעיל. על מנת לפתור את הבעיה המורכבת, יש צורך בחבילת פתרונות אשר תציע מגוון של הזדמנויות כלכליות, חברתיות, תרבותיות וחינוכיות, תמריצים כלכליים ולא כלכליים. לא ניתן לפתור את הבעיה על ידי אסטרטגיה אחת, וחבילת הפתרונות אשר הר"י דורשת, מטרתה  שיפור של מגוון תחומי חיים וסיוע בהם על מנת להגדיל את האטרקטיביות של אזורים אלה לרופאים ובני משפחתם.

יצויין, כי מעטפת של פתרונות דומים לפתרונות המוצעים להלן, הוצעה על ידי ועדה לבחינת הפערים בין המרכז לפריפרייה שהוקמה על ידי משרד הבריאות בשנת 2007, ואף מסקנת מסמך מטעם מרכז המידע והמחקר של הכנסת מינואר 2011 היתה כי יש צורך במעטפת של פתרונות מגוונים.

1.        תוספת פריפריה – מענה להיעדר תמריץ כלכלי העונה על כל הקשיים והחסרונות.

אפשרות ראשונה:

 • העלאת תוספות הפריפריה באופן משמעותי
 • הכללת המתמחים בתוספות הפריפריה השקליות
 • הכללת הקהילה בקבלת תוספת הפריפריה

אפשרות שנייה:

 • תוספת פריפריה אחוזית בשיעור אחיד השקולה לכלל התוספות האחוזיות והשקליות שאנו מבקשים להגדיל לכל בתי החולים והמרפאות בפריפריה

 

2.        הוספת יחידות מקצועיות – מענה למוניטין מקצועי, התמקצעות אשר תמשוך רופאים בעלי תחומי מומחיות ולאפשרויות קידום.

 • הוספת יחידות מקצועיות בבתי חולים (מעבר ליחידות המתפנות עקב פרישה) ב-5 השנים הקרובות לפי המפתח שלהלן:

§        בי"ח גדול – 4 יחידות כל שנה

§        בי"ח בינוני – 3 יחידות כל שנה

§        בי"ח קטן – יחידה אחת כל שנה

§        50% מסך כל היחידות תיפתחנה בשנה הראשונה, ואח"כ ייקבע מדרג

מרפאות יועצות: הוספת מרפאות יועצות (מעבר למרפאות המתפנות עקב פרישה) בקהילה בפריפריה

3.        תוספת ימי השתלמות 5 ימים נוספים בשנה למשרה מלאה, הניתנים לצבירה עד לשנתיים. – מענה לקושי הקיים המימוש השתלמויות על ידי תמריץ למתן אפשרות למימוש ההשתלמות, וכן תוספת ימים אשר תיתן מענה למוניטין מקצועי. אנו מודעים כי בטווח הקצר יתכן קושי ביישום, אולם מדובר בפיתרון לטווח בינוני וארוך.

4.        חבילות משפחה/ מענקים – בא לענות  על הקושי בהעתקת המשפחה, לימודים. החבילה לוקחת בחשבון טווח התחייבות ארוך לשהות בפריפריה.

א.      חבילת דיור – אחת מהחלופות:

 

 • מענק של 250,000 ₪ לרכישת דירה בפריפריה.- הלוואה עומדת הזמינה באופן מיידי ומתגבשת לידי מענק לאחר 7 שנים.
 • השתתפות 75% מעלות שכ"ד בשנתיים הראשונות בכפוף למגורים בפריפריה
 • החזר הוצאות נסיעה לפי מפתח ק"מ (במידה ולא גר בפריפריה).

 

ב.       חבילת לימודים

 • לימודים אקדמאיים ל-2 ילדים – מימון שכ"ל לתואר מוכר בארץ.
 • מימון 75% משכ"ל לרופא (תואר נוסף / לימודי המשך).

5.        הקלת מס בשיעור 5% לרופאי פריפריה – מענה להיעדר תמריץ כלכלי העונה על כל הקשיים והחסרונות.

6.        הוספת טורי כוננויות כדי להבטיח מינימום של מומחים במחלקה – מענה לעומס העבודה.

7.        חישוב ותק מואץ לאחר 5 שנות שהייה בפריפריה, חישוב ותק יוכפל בפקטור של 1.5  – מענה למוניטין מקצועי ולהיעדר תמריץ כלכלי העונה על כל הקשיים והחסרונות.

8.        תקינה ייעודית בפריפריה – מענה לעומס העבודה

9.        מודל Full Timer בפריפריה – מענה לעומס העבודה, טיפול רפואי ואיכותי יותר לציבור

10.    קביעת מנגנון להכנסת שירותי בריאות נוספים ( שב"ן) לפריפריה  – מענה לעומס העבודה, טיפול רפואי ואיכותי יותר לציבור

11.    הקמת ועדה משותפת לפיתוח וקידום תשתיות בפריפריה ל-5 השנים הקרובות.

2. שירותי בריאות נוספים (שב"ן):

השב"ן הוא ביטוח אחיד, שוויוני, בר-השגה, ומכסה רוב מוחלט מהאוכלוסייה. אין ספק כי על פי הגדרות אלו נכון היה לסווגו כביטוח ציבורי ולהכפיפו לכללים שנמצאים בתחום הציבורי לרבות מתן אפשרות לספקו במערכת הציבורית. מסיבות של נוחות לאוצר ולכל בעלי העניין הוא מסווג כביטוח פרטי ולפיכך רוב הכספים שבו מוסתים למערכת הפרטית ולמרות שרוב האוכלוסייה משלמת עבורו רק חלק זוכה ליהנות ממנו.

בשנים 2008-2009 אחוז המבוטחים בתוכניות השב"ן מתוך סך המבוטחים בקופות מהווה כ-73%.

הר"י עומדת על כך כי יימצא פתרון לאוכלוסיות החלשות שאינן יכולות לרכוש את השב"ן.

דרישה:

קביעת מנגנון להכנסת השב"ן במערכת הרפואה הציבורית בארץ, כלומר, לאפשר שמבוטחים שבידם שב"ן יוכלו לנצל אותו במערכת הציבורית ע"י זה נוכל לאפשר למטופלים גם בחירת רופא במערכת הציבורית מבלי שיעבור כסף נוסף מהמטופל למערכת וכל המערכת תמומן ע"י כספי הביטוח. היתרון המרכזי בדרישה זו הוא שיפור המערכת והחזרת הפעילות הנעשית במערכת הפרטית למערכת הציבורית והחזרת מרכז הכובד והפיתוח למערכת הציבורית.

 • ניצול רב יותר של התשתית הקיימת בעלות שולית נמוכה.
 • מקור הכנסה לבתי החולים שאיננו מתקציב המדינה.
 • הגדלת זמינות הרופאים הבכירים בבתי-החולים.
 • הרחבת חופש הבחירה למטופלים.
 • הקטנת התורים גם לחולים ללא שב"ן.
 • שיפור בהכשרת המתמחים.

 

3. מקצועות במצוקה:

רקע:

מקצועות רפואיים רבים מאופיינים מסיבות שונות במחסור בכ"א ובתשתית בלתי הולמת לצרכים, עליה בעומס העבודה ותגמול שאינו עולה בקנה אחד עם המצוקה. התוצאה היא רתיעה של רופאים טובים מפנייה למקצועות אלו ו"בריחת" רופאים בכל הרמות- מנהלים, מומחים ומתמחים, מה שמעורר חשש כבד לעתיד מקצועות אלו. המצוקה ניכרת, בסופו של דבר, במחסור בכ"א ובעומס רב שהתוצאות הישירות הן בראש ובראשונה פגיעה ביכולת הצוות הרפואי להעניק טיפול רפואי ראוי, שירות פחות טוב לחולים, תסכול, לחץ ושחיקה בקרב הרופאים ופגיעה ביעילות המערכת.

מאפייני המקצועות במצוקה משתנים ממקצוע למקצוע. בין המאפיינים העיקריים:

1.    היעדר רופאים.

2.    עומס עבודה רב הפוגע ביכולת הצוות הרפואי להעניק טיפול רפואי ראוי.

3.    אחוז כוננויות פעילות.

4.    מספר גבוה של תורנויות.

5.    פגיעה באיכות חיים.

6.    מחסור במתמחים .

רשימת הר"י למקצועות במצוקה:

ניאונטולוגיה, המטולוגיה אונקולוגית ילדים, פסיכיאטריה של הילד והמתבגר, כירורגיה, פנימית, פיזיקאלית ושיקום, טיפול נמרץ ילדים, טיפול נמרץ כללי, פתולוגיה, רפואה דחופה, גריאטריה, הרדמה, רפואת משפחה.

וזה מבלי לפגוע במקצועות אשר מקבלים כיום והם במצוקה עקב בעיית תקנים: נפרולוגיה, אונקולוגיה, דימות (רנטגן), מינהל רפואי, המטולוגיה אונקולוגית.

הר"י סבורה כי כל הפתרונות הכלליים להלן יתנו מענה למחסור הרופאים במקצוע:

 • העלאת תוספות הקיימות (מקצוע אשר לא מקבל כיום תוספת מקצוע מיוחד יקבל את התעריף הקיים) – מענה למחסור רופאים.

 

 • Full timer  –  על פי דיון ספציפי לגבי כל מקצוע – כיום עבודת הרופא מתפצלת למספר מסגרות. מחויבות מלאה של הרופאים למערכת הציבורית תביא לזמינות רופאים בכירים בבית החולים לאורך כל שעות העבודה, חיזוק הקשר עם המטופלים ועוד.

בהסכמת הרופא והמעסיק, המטרה היא שכל עבודתו של הרופא תהיה אצל מעסיקו העיקרי  והוא לא יעבור בין מסגרות עבודה.. בנוסף, יקבעו מספר דרגות לתעריפי על בסיס התעריפים הנהוגים כיום.

 

 • מענק לגיוס רופאים למקצוע (מענק בחירה במקצוע).

 

 • מנהלי יחידות – הגדלת מספר מנהלי היחידות (כפי שיפורט בהמשך לפי מקצוע).

 

 • הוספת טורי כוננויות כך שלכל התמקצעות יהיה כונן בכל יום בחודש.

 

 • הוספת טורי כוננויות כדי להבטיח מספר מינימום של מומחים במחלקה.

 

 • מניעת שחיקה – קיצור שבוע העבודה.

 

 • תוספת תקינה ייעודית.

 

 • תורנויות מומחים – תעריף נפרד (הכפלת ימי עבודה). ) הדרישה לא רק למקצועות במצוקה).

בנוסף, פתרונות ספציפיות לכל מקצוע אשר יתנו מענה לבעיה הספציפית של המקצוע:

 

 • פנימיתמענק התמדה להשארת מומחים במקצוע (מענה למצב שבו קיימת בריחה של מומחים בפנימית להתמחות על).

תוספת שכר חודשית למומחה במומחיות-על שחוזר למחלקה פנימית לשנתיים.

 • ניאונטולוגיההגדלת מספר כונניות – יש צורך בכונן למחלקת ילודים, כונן לפגייה וכונן לחדר לידה.

הגדרת כל הפגיות כיחידות טיפול נמרץ.

 • המטולוגיה אונקולוגית ילדיםהשתלמות למניעת שחיקה ועומס נפשי- שבועיים בשנה – עקב הקשר הרציף עם המטופלים לאורך כל שעות היממה לאור אופי המחלה.
 • כירורגיהכוננות פעילה- תעריף תורנות מיון וזמן מנוחה של 8 שעות.
 • תקופת מחקר/ השתלמות- 6 חודשים כל 6 שנים.
 • פיזיקאלית ושיקום –  הגדלת מספר המיטות השיקומיות.

תקופת מחקר/ השתלמות- 6 חודשים כל 6 שנים.

 • טיפול נמרץ ילדיםטור כוננויות שני לרופאים שהם Full Timer.
 • טיפול נמרץ כלליהתמודדות עם שחיקה: תוספת ימי חופשה ותוספת ימי השתלמות.
 • רפואה דחופה –  פיילוט מלרדים – מעבר למשמרות כך שיהיה מומחה לרפאה דחופה 24 שעות.
 • רפואת משפחה

יצירת מסלול קידום.

מסלולי התמקצעות (סכרת, יתר לחץ דם וכו'…).

מענק התמדה למי שבמקצוע כבר 10 שנים, ובהמשך כל 5 שנים.

תגמול על מחקר.

הכפלת מספר הכוננויות למנהל מרפאה.

 

4. השתלמויות – CME:

בשנים האחרונות התגבר מאוד קצב ההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות בתחום הרפואה. בעקבות מגמה זו נדרש הרופא לעדכן באופן שוטף את הידע המקצועי שלו, ולשכלל את מיומנויותיו לאורך כל מחזור חייו המקצועיים. לשם כך פותחו במדינות המערב תוכניות לחינוך רפואי מתמשך (CME – Continuing Medical Education).

התהליך כולל מגוון של פעילויות לימודיות שונות, השתתפות בכנסים ובימי עיון, הרצאות, הדרכה ופרסומים מדעיים, והוא מתרכז סביב פעולתו הקלינית של הרופא.

 

מדובר בנושא חשוב שמהווה חלק אינטגראלי מהרפואה, ועל מנת ליישמו אנו דורשים:

 

 • חבילת עידוד השתלמות / התעדכנות:

 

§      מחויבות המעסיק לפינוי זמן לנושא.

 

§      השתתפות בעלות הלימודים.

 

§      תמריץ המשקף את הערך המוסף שמתקבל לעבודת הרופא.

 

 • · פירוט הדרישות/פתרונות:

1.        למנהלים יתאפשרו  195 ימי השתלמות בתום כל 6 שנים במקום 130 ימים כיום.

 

2.        למומחים בבתי"ח יתאפשרו 130 ימים בתום כל 10 שנים, במקום במהלך כל תקופת עבודתם כיום.

רופאי מרפאות בקהילה יזכו ביום השתלמות שבועי במשך כל השנה (4 שעות) מתוכם 6 ימים השמורים לבחירת ההנהלה.

גמול השתלמות לרופאים- קביעת תוספת של 5%-20% לשכר המשולב תמורת צבירת מספר קבוע של נקודות התעדכנות בגין השתלמות מדי תקופה.

 

3.        הר"י תומכת בקביעת קריטריונים מקצועיים להשתלמות וזאת באישור המועצה המדעית.

 

4.         הסדרת תנאים אשר יאפשרו יציאה להשתלמות.

5. ביטוח אחריות מקצועית

בשנים האחרונות ההוצאות בגין ביטוח אחריות מקצועית גדולה בצורה ניכרת כתוצאה מכך המעסיקים מחפשים כל דרך לצמצם עלויות, חלק מהניסיונות מלווים בפגיעה ממשית של איכות הביטוח או של הביטחון למבוטחים וחלק מהניסיונות הם תוך כדי פגיעה ממשית בזכויות הרופאים על פי ההסכמים וההסדרים שהיו נהוגים.

יש להיכנס למו"מ ולבחון את הנושא על כל היבטיו ולהגיע להסכמות כיצד הנושא יתנהל בשנים הקרובות, כך שנשיג את העלויות הקטנות ביותר אשר ישמרו על איכות הביטוח, היקף הביטוח ויקנו ביטחון לרופאים בעת עבודתם.

 

§        חידוד הזכויות והתעריפים עפ"י עקרונות "בוררות שוהם".

§        איכות הביטוח.

§        איכות המבטח.

§        בטחון ארוך טווח.

§        היקף ההגנה על פרקטיקה פרטית.

 

6. תנאים סוציאליים

הגדלת שינוי ההפרשות ושינוי התמהיל:

החיסכון הפנסיוני הוא מן הבחירות החשובות ביותר שעושה אדם בחייו, ויש לבחירה השפעה ארוכת טווח, על החוסך עצמו וגם על בני משפחתו, והנושא הפך לאחד הנושאים החשובים בעולם העבודה. הר"י מבקשת להגדיל את היקף הביטוח הפנסיוני של הרופאים למירב האפשרי-

§        אוכלוסיית הרופאים נכנסת למעגל העבודה בגיל מאוחר, וכך גם מתחילה לצבור זכויות בגיל מאוחר.

§        במשך השנים הראשונות השתכרותם נמוכה מאוד ובעבר רק הרובד הבסיסי היה מבוטח בפנסיה.

§        חלק נכבד מהרופאים מוצא את עצמו לאחר 30-40 שנות עבודה עם פנסיה זעומה.

§        על כן, קיימת חשיבות בהגדלת ההפרשות לחיסכון הפנסיוני- הן חלק עובד והן חלק מעביד.

§        בנוסף, הגדלה זו תשווה את שיעור ההפרשות שניתן כיום לקרנות הותיקות.

§        במסגרת מגמת המדינה לדאוג לחיסכון פנסיוני לתושביה, על מנת להוריד את הנטל מהמדינה, שיעורי ההפרשות האפשריים לפנסיה הועלו ל-7% ו- 7.5%- מגמה זו מצאה ביטוי בהסכם שנערך עם ההסתדרות הכללית.

 

ביטוח אבדן כושר עבודה עיסוקי לפי מקצוע רפואי –

נדרש מכיוון שכיום לרופאים עקב מבנה השכר היחודי של הרופאים, לרופאים אין ביטוח אכ"ע על 30% מהשכר.

בנוסף, קיים הצורך באובדן כושר עבודה עיסוקי על כל השכר (לפי מקצוע רפואי) אצל הרופאים מאחר שאם הכיסוי אינו עיסוקי המשמעות היא שעל מנת שרופא יקבל קצבת נכות, עליו להיות במצב שהקרן תכיר בו כנכה שאינו יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר.

יעוץ פנסיוני בלתי תלוי:

§        בעקבות שינויי חקיקה, זכות הבחירה בנושא החיסכון הפנסיוני הועברה לעובד.

§        במקביל – כיום יש מגוון מוצרים לחיסכון פנסיוני שההבדלים בינהם אינם ברורים, שינויים חקיקתיים תכופים, סוכנים/יועצים/משווקים המנסים לשכנע לעבור מהסדר כזה להסדר אחר, ניידות מלאה בין המוצרים ועוד..

§        כל זה, בשילוב עם אופי עבודת הרופאים אשר עובדים בכמה מסגרות ו/או עוברים ממסגרת למסגרת מדי מספר שנים – מחייב יעוץ פנסיוני בלתי תלוי לרופא.

§        כיום עם כניסה לעבודה לא ניתן יעוץ פנסיוני, דבר אשר יכול לפגוע קשות בזכויות הרופאים, ועל כן נדרש  יעוץ פנסיוני בלתי תלוי לכל עובד עם תחילת עבודתו.

 • פדיון ימי מחלה לפנסיה צוברת במדינה – על פי ההסכם הקיבוצי קיימת זכאות לפדיון ימי מחלה בעת פרישה על פי נוסחא שנקבעה. עקב עיוות שקיים בתקש"יר המדינה לא פודה לרופאים בעלי פנסיה צוברת, אלא רק לבעלי פנסיה תקציבית, ויש לתקן טעות זו.

 

 • מענק יובל – אנו דורשים קבלת מענק יובל לאחר 25 שנה כמקובל במגזרים אחרים,  וקבלת מענק יובל לאחר 20  שנה בפריפריה, הכללת קופ"ח לאומית ברשימת המוסדות הציבוריים, הכללת ותק בקבע (כיום נכלל ותק של שירות חובה).

 

 • החזר ביטוח רכב ורישוי – כמקובל במגזרים אחרים.

 

7. מתמחים

רקע:

לנוכח מצוקת המחסור ברופאים, המתמחים נאלצים לעבוד בעומס בלתי אפשרי, דבר הפוגע באופן מהותי באיכות חייהם, איכות הטיפול הרפואי ואיכות ההכשרה. מטרת הפתרונות היא לעודד קיום ההסכמים הקיבוציים (עמידה במספר תורנויות, יישום יום מנוחה לאחר תורנות).

 

בעיות:

 

 • עומס עבודה

 

 • פגיעה באיכות חיים

 

 • פגיעה בטיב ההתמחות

 

 • בעיית הנסיעות לתורנות ולאחר תורנות

 

דרישות/פתרונות:

 

1.        הגדלת תגמול עבור תורנות 7 ומעלה (תגמול בהיקף של 150% לעומת תורנות רגילה) ומתורנות 10 (200%). המטרה בדרישה זו איננה להביא ליישום ההטבה הכלכלית אלא למניעת המצב בו מתמחים עושים מעל 6 תורנויות.

 

2.        הפיכת תורנות במחלקה שמקבלת כמיון לתורנות מיון.

 

3.        תמריץ למתן 24 שעות מנוחה רצופות במהלך שבוע קלנדרי, שאינו יום מנוחה לאחר תורנות (צבירת יום חופש). המטרה בדרישה זו איננה להביא ליישום ההטבה הכלכלית אלא למניעת המצב בה לא מיושם מתן יום מנוחה.

 

4.        מציאת פתרון להסעה לתורנות ומתורנות בשעה שאין תחבורה ציבורית.

 

5.        מימון עבור השתלמות/כנסים אחד בארץ  ואחד בחו"ל  וזאת ללא שינוי תהליכי אישור היציאה לכנסים.

 

6.        החזר הוצאות בחינה.

 

7.        תוספת הורות- 1000 ₪ לילד עד גיל 14.

8.        הנהגת יום בשבוע של יציאה מוקדמת בשעה 15:00 במטרה להבטיח שעות  איכות של הרופאים עם ילדיהם.

 

8. מבנה העסקה

מבנה העסקה של הרופאים במערכת הציבורית הן בבתי החולים והן בקהילה איננו מתאים למצב היום. הרופאים נאלצים לעבוד ב  2-3 משרות ואינם יכולים להקדיש את רוב זמנם למערכת הציבורית. כתוצאה מכך הרפואה הניתנת  לאחר שעות העבודה אינה תמיד  מספקת דייה.

 

בשנים האחרונות מתפתחת בקצב מדאיג הרפואה הפרטית על חשבון הרפואה הציבורית הכספים של השב"נים (שלטעמנו) הם כספי ציבור מנוצלים אך ורק במערכת הפרטית ואינם משמשים לפיתוח וחיזוק המערכת הציבורית.

 

פתרונות בדרישות הר"י:

 

 • רופאים בכירים לאורך כל שעות הפעילות.

 

 • זמינות של רופאים בעלי התמקצעות מיוחדת.

 

 • הסטה של כספי השב"ן (הציבוריים) מבתי החולים הפרטיים לבתי החולים הציבוריים

כוננויות:

א.       הוספת טורי כוננויות על פי התמקצעות ופרוצדורות רפואיות במחלקה  וזאת על פי רשימה מפורטת של מספר כוננויות לכל מקצוע שתועבר על ידי הר"י. לדוגמא:מח' עיניים יהיו כוננויות ייעודיות אשר יאפשרו כוננויות של מומחה שיתמקצע בתתי מקצועות שונים להיות בכוננות כל החודש כגון, רשתית, קרנית, לשכה קדמית וכיו"ב.

ב.    הוספת טורי כוננויות בהתאם להגדלת מספר המומחים במחלקה בהתאם לנוסחה שתיקבע.

 

תגמול בגין כוננות פעילה:

ישנן מקצועות בעיקר הכירורגיה הכללית בהן בזמן הכוננות כמעט תמיד הכונן נדרש להגיע ולעבוד בחדר ניתוח לעיתים שעות רבות ברציפות ולעתים מספר פעמים באותה כוננות, דבר המהווה שיקול נוסף לא לבחור באותו מקצוע .

הדרישה היא – עבודה של 4 שעות במהלך הכוננות (במצטבר, לרבות עבודה לא רציפה) תהפוך לכוננות פעילה, שהתגמול בגינה יהיה כתורנות מיון ויזכה את הרופא בלפחות 8 שעות מנוחה, דבר שאינו מתקיים כיום, כי כיום התגמול בגין כוננות ניתן רק לאחר שהכונן מגיע ל 4 שעות רצופות והחל מהשעה 19:30 בערב.

 

תורנויות מומחים:

הר"י מוכנה, לאחר לבטים פנימיים רבים, לעשות פשרות וויתורים לטובת הצלת מערכת הרפואה הציבורית , על מנת לסייע בטווח המיידי. הר"י דורשת עבור חיוב מומחים לעבוד לילה עקב מצוקת המערכת כדלקמן:

א.       תעריף תורנות מומחה, כיום מדובר בפער קטן ביותר  לעומת תעריף מתמחה ואין ספק שאם נבקש ממומחים לבצע תורנויות יש להכפיל את התעריף בפקטור 2.

 

ב.        מציאת פתרון להסעה לתורנות ומתורנות.

 

כוננות מנהלי מרפאות:

 • עד 8 רופאים – 20 ימי כוננות בחודש.
 • מעל 8 רופאים – 30 ימי כוננות בחודש.

הקמת מודל Full Timer במערכת הציבורית במסגרתו:

ישנם רופאים אשר מעוניינים להקדיש את כל עבודתם למערכת הציבורית וגם המערכת מעוניינת בהם ולפיכך יש ליצור מסלול מיוחד עבורם אשר יאפשר להם גם להקדיש את זמנם למקום עבודתם העיקרי וגם להשתכר בכבוד. מסלול זה נקרא מסלול  full timer .

אנו ערים כי לנוכח המחסור ברופאים מערכת הבריאות מעודדת את הרופאים לעבוד במספר מקומות, יחד עם זאת, יש ליצור מסלול נפרד באותם מקרים בהם גם המעסיק וגם הרופא מעוניינים בהקדשת כל העבודה למקום אחד.

כיום עבודת הרופא מתפצלת למספר מסגרות. מחויבות מלאה של הרופאים למערכת הציבורית תביא לזמינות רופאים בכירים בבית החולים לאורך כל שעות העבודה, חיזוק הקשר עם המטופלים ועוד.

בהסכמת הרופא והמעסיק, המטרה היא שכל עבודתו של הרופא תהיה אצל מעסיקו העיקרי  והוא לא יעבור בין מסגרות עבודה.. בנוסף, יקבעו מספר דרגות לתעריפי על בסיס התעריפים הנהוגים כיום.

 

גיל פרישה גמיש:

גיל פרישה גמיש בהתאם לצרכי המערכת והסכמת הרופא – 62-70 – הסכם קיבוצי אשר יסדיר את האפשרות לדחות או להקדים את גיל הפרישה בהסכמת הצדדים, על ידי קביעת תנאים אחידים וברורים לשמירת זכויות הפנסיה ולשכר הוגן. פתרון מיידי למחסור במומחים בכלל ובפריפריה בפרט.

 

 

 

 

 

 

 

שכר בעת היעדרות:

 

שמירת השתכרות הרופא בעת היעדרות מפאת מחלה, חופשה או השתלמות -בשל מבנה השכר כאשר רופא נעדר מעבודה מסיבה כלשהי לרבות, חופשה מחלה והשתלמות שכרו יורד בממוצע ב-ֵ 46% (הטווח נע בין 42%-56% ) ויש צורך בתיקון דחוף של הנושא. בעת היעדרות הרופא זכאי לשכר יסוד + תוספות קבועות, ולא לכל תגמול על עבודה נוספת. הדבר יוצר עיוות, ומונע מהרופאים לנצל באופן ראוי את ימי החופשה, המחלה וההשתלמות העומדים לזכותם.

 

רופאים תחת קרינה:

הענקת הטבות לרופאים הנחשפים לקרינה – כיום קיים עיוות, ורק רופאי רדיולוגיה אבחנתית או ריפויית זוכים לתוספת ימי חופשה והבראה. אנו דורשים כל הרופאים שבעבודתם חשופים לקרינה, לפי קריטריונים שיקבעו (כגון נשיאת תג, בדיקות תקופתיות וכו') יהיו זכאים ל-

 

§        36 ימי חופשה

§        תוספת בדמי הבראה

 

9. קהילה

 

תוכנן להתקיים הליך משא ומתן מקביל ונפרד לנושאים הספציפיים של הקהילה ולכן טרם הוצגה רשימה סופית של דרישות. הוצגו הנקודות המופיעות במצגת.

10. שכר

 

העלאת שכר השעה ב- 50% – כיום ערך השעה של רופא מומחה עומד על ממוצע של 42 ₪ לשעה.

הצמדה:

§        שמירת השכר הריאלי החל מדצמבר  2007 (בסיס השכר שעליו נקבע פסק הבוררות), תוך שמירת הערך הריאלי של התוספות שנקבעו בבוררות (הצמדה מדצמבר 2007).

 

§        שמירה עתידית על השכר הריאלי של הרופאים לפחות למשך תקופת ההסכם.

 

 

11. קידום דרגות:

 

ייפתח מסלול התקדמות מקביל לדרגות לדוגמה על-פי ותק, ללא תלות הכרחית בתפקיד ניהולי. לדוגמה, רופא מומחה בבית חולים יוכל להתקדם לדרגה 7 לאחר ותק של 10 שנים בדרגה 6+, רופא מומחה בקהילה יוכל להתקדם לדרגה 7+ לאחר ותק של 10 שנים בדרגה 7.

יצירת מסלול התקדמות אשר ייתן מענה גם לרופאים תחומיים אשר הדרגה המקסימאלית שלהם היא 3+.

12. תוספת ותק

§      תוספת ותק רופא יוכל לצבור ותק של 40 שנה ולא 35 כנהוג כיום

§      החל מוותק מסוים, צבירת תוספת הוותק השנתית תהיה גבוהה מ-1%

 

13. תקינה

 • · המחסור בתקינת הרופאים הנו נושא בעל חשיבות עליונה אשר הר"י עוסקת בו ומנסה לקדמו מול המדינה במשך שנים רבות והוא מהווה חלק בלתי נפרד מההסכמים הקיבוציים. תקני הרופאים, שנקבעו על פי מפתחות התקינה בשנות השבעים אינם מעודכנים ואינם לוקחים בחשבון את הפרמטרים הבאים:

א.        השינויים הטכנולוגיים בעולם הרפואה.

ב.         גידול האוכלוסייה והזדקנותה.

ג.          היקף הפעילות הרפואית.

ד.         התפתחות המקצועות ותת מקצועות בתחום הרפואה: המגמה כיום בעולם הרפואה היא התמקצעות רפואית בתתי התמחויות, לדוג': אורתופדים העוסקים בכירורגיית עמוד שדרה בשונה מאורתופדים העוסקים בכף יד. התקינה הארכאית אינה נותנת מענה לצרכים האמיתיים של המערכת הרפואית ובכלל זה תתי ההתמחויות הרבות. כמובן שככל שישנם יותר תתי מקצועות קיים צורך בתקנים נוספים.

ה.        שינוי במצבת כ"א המאפשר ליותר נשים להצטרף למקצוע הרפואה המצריך את המערכת להיערך בנושאי חופשות לידה, חלקיות משרה,  שעות הנקה, שעות אם עובדת וכיוצ"ב, דבר המוביל מטבע הדברים לצורך בתקנים נוספים.

 • למחסור בכ"א רפואי ישנן השלכות חמורות שאינן רצויות במערכת הבריאות בישראל, בשנים האחרונות המצב הפך אקוטי ביותר:

 

א.    המחסור בתקנים עלול להביא לכך שזמן ההמתנה לקבלת טיפול רפואי הולך וגדל.

 

ב.    קיים עומס ולחץ בלתי סביר על כתפי הרופאים אשר מתקשים לתת מענה ראוי בזמן סביר.

 

ג.     מחלקות בתי החולים אינן מאוישות במספר רופאים במחלקות כפי הנדרש.

 

ד.    קיים עומס בלתי סביר של תורנויות המוטל על כתפי המתמחים.

 

ה.     האצת השחיקה הקשה בקרב הרופאים, אשר עלולה להשפיע על איכות הטיפול אשר נותנים הרופאים וזאת מעבר לתופעה ההולכת וגדלה של זליגת רופאים אשר עוברים לעבוד בחו"ל או בוחרים לעזוב בכלל את מקצוע הרפואה.

 

 • כל נושא התקינה עומד כעננה על הסוגיה הכבדה של המחסור ברופאים. המחסור העולמי ברופאים, והקיים גם בארץ עליו התריעו מספר ועדות שעסקו בנושא הנו תוצאה של עומס העבודה ותת התקינה. ככל שבעיות אלו לא תיפתרנה הרי שבריחת המוחות והמחסור ברופאים אף יחמירו. המחסור ברופאים קיים בכל המקצועות הרפואיים. המחסור מתבטא ביתר שאת במקצועות בהם הביקוש והדרישה בהם מועטה לדוג': ניאונטולוגיה, המטולוגיה אונקולוגית ילדים, כירורגיה, פנימית, פיזיקאלית ושיקום, טיפול נמרץ ילדים, טיפול נמרץ כללי, פתולוגיה, רפואה דחופה, גריאטריה, הרדמה ורפואת משפחה בקהילה. במקצועות אלה, לא רק שהתקינה איננה מעודכנת, הבעיה מחריפה כיוון שקיים קושי רב לאייש את התקנים . גם במקצועות המבוקשים יותר כגון: עיניים, א.א.ג, עור, פלסטיקה וכיוצב', בהם אמנם התקנים מאוישים, מצוקת התקינה עדיין שרירה וקיימת ומדובר בתת תקינה אקוטי ביותר.

 

 • תת התקינה כיום במערכת מוביל למצבים בלתי רצויים בהן המערכת מנסה למצוא פתרונות "יצירתיים" והסדרים זמניים בלתי רצויים, כגון: איחוד מחלקות, קביעת תורן או כונן אחד לשתי מחלקות, דבר שכמובן פוגע באיכות הטיפול ואף בבטיחותו.

 

 • הכשרת רופאים –  עומס העבודה ותת התקינה דוחקים מטבע הדברים את נושא ההדרכה וההכשרה הרפואית של מתמחים הצידה. כאשר בוחנים את נושא התקינה יש לתת דגש גם על הצרכים העתידיים של המערכת ועל פתרונות לטווח ארוך ולא על פתרונות נקודתיים שהרי המתמחים של היום הנם המומחים של מחר ואם לא יהיו די מומחים לא יהיה מי שיחנך את דור המתמחים הבא.

בעקבות המלצות ועדת אמוראי, ולאחר ש משרד האוצר סרב לבצע בדיקה מקצועית של מערך התקינה, שכרה הר"י בשנת 2006 את שרותי חברת "ארגו", חברת הנדסה[1], כדי שיפתחו מודל תקן למשרות רופא תוך בדיקת המצב הקיים מבחינת תקן ומצבת רופאים במספר מחלקות בארץ.

הפיילוט התבצע בחמש מחלקות שונות בבתי חולים שונים בארץ ומסקנתם החד משמעית הייתה כי בכל המחלקות נמצא שנדרש תקן גבוה בהרבה מהתקן הקיים וכי נדרשת תוספת תקינה משמעותית שבין 25% ועד ל- 100%.

הר"י בודקת את נושא התקינה גם כיום, ועל פי ממצאים ראשונים של בדיקות הר"י עם חברת ההנדסה "ארגו" המומחית לחקר עבודה ובליווי מומחים מהאקדמיה:

 

 • מספר רופאים – פער בין התקן הקיים לבין הנדרש במספר דיסציפלינות שנבדקו 18%-86%.
 • אינטנסיביות עבודה – התקינה ל- "Down Time" –כמחצית מהרצוי וכשליש מהקיים במשק.

 

הר"י הציגה בפני המעסיקים את הדרישה בנושא הכוללת:

 • הוספת תקנים בהתאם לעבודה שנערכה המפרטת את התקינה הנדרשת לכל המערכת (בתי חולים וקהילה).
 • תקינה יעודית לפריפרייה ולמקצועות במצוקה.
 • מעבר לנוסחת תקינה משופרת שלוקחת בחשבון את השינויים שהתרחשו בעולם הרפואה, את הפרמטרים הרלוונטיים לכל מקצוע (לאו דווקא מיטות) ואשר מאפשרת התאמה וגמישות כך שניתן לאמוד את כמות המשרות הנדרשות ביחס לתרחישים שונים.

 

14.גמלאים:

 

הקמת קרן עזרה לרופאים שגימלתם נמוכה משכר המינימום –

 

קיימות קבוצות רופאים שעם פרישתם לפנסיה זכאים לפנסיה זעומה של כמה מאות שקלים.

 

מדובר בדרך כלל ברופאים שהועסקו אצל המעסיקים בצורות העסקה שונות, עולים חדשים שהצטרפו בגיל מאוחר למעסיקים החתומים על הסכמים קיבוציים ועוד.

הדרישה: הקמת קרן לעזרה הדדית בפיקוח שופט בדימוס עבור רופאים אשר קצבת הפנסיה שלהם נמוכה משכר המינימום. היכולת הכלכלית של הרופאים תיבחן על פי מבחני הכנסה וקריטריונים מקובלים, והללו יקבלו מדי חודש השלמת פנסיה לשכר מינימום.

15. רופאים תחומיים

•         תשלום תוספת מקצועות מיוחדים לרופאים תחומיים.

•         תשלום תוספת פריפריה לרופאים תחומיים.

•         קידום דרגות.

 

 

16. תאגידי בריאות והסכמים דומים

הסדרת מעמדם ותנאי עבודתם של רופאי תאגידי הבריאות ושל רופאים במעמד דומה בכללית ואצל מעסיקים אחרים

 

17. תיקון עיוותים

נושאים בהיקף קטן שיש לתקן. חלקם הועברו לועדות מעקב.

 

 

 


[1] בשיתוף עם חברת מרטנס הופמן ביצעו פרויקט זה, בהנחיית דר' עירד בן-גל מאוניברסיטת תל אביב, בקרה ועזרה של    פרופ' אבי שטוב מהטכניון.

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , ,

6 תגובות

 1. נדב פרץ :

  הכל טוב ויפה, ואני אשמח לעמוד בלב שלם מאחורי מאבק הרופאים – אבל התנאי לכך הוא שיורידו את הדרישה שלהם לשב"ן (סעיף 3, שר"פ במינוח המקובל).

  במילים יפות של שוויון לפריפריה, הרופאים דורשים לאפשר לבכירים ביותר להרוויח מהמתקנים הציבוריים שכולנו מימנו – במחיר של הרס הרפואה הציבורית.

 2. רופאי מרפאות בקהילה יזכו ביום השתלמות שבועי במשך כל השנה (4 שעות) מתוכם 6 ימים השמורים לבחירת ההנהלה. :

  רופאי מרפאות בקהילה יזכו ביום השתלמות שבועי במשך כל השנה (4 שעות) מתוכם 6 ימים השמורים לבחירת ההנהלה.

  לעלול ל5 שעות בשבוע במקום 4 שעות לכל ימי השבוע ,כי היום אנו מקבלים 5 שעות עד 130 שעות מה שיוצר שאם אתה בתכנית השתלמות פעם בשבוע נגמרות לך בחודש יוני ואז אתה חצי שנה ללא שעות השתלמות והפכת לעבד אצל המעסיק שלך !!
  להתייחס לרופאים בקהילה ליותר רצינות

 3. ורד :

  רפואת קהילה

  שלום.
  אנו רופאי הקהילה סובלים מעומס בלתי סביר ותנאים קשים ביותר, בייחוד במרפאות העירוניות.
  אין לנו כיום זמן וכלים לעשות רפואה נכונה, איכותית ויסודית והדבר פודע קשות במטופלים ומעמיס על המדינה, על הרפואה היועצת ןעל בתי החולים מבלי לדבר על התחלואה שיכולנו להקטין. רופאים עושים עבודת קודש בתנאים בלתי אפשריים. יש לבדוק ע"י גוף בלתי תלוי את המצב בקהילה, את התקינה, את העומסים והמטלות של הרופאים. לא סתם רופאי משפחה מומחים צעירים בורחים…..

 4. מערכת עבודה שחורה :

  לרופאי הקהילה

  לאתר הזה יש יותר מאלף קוראים ביום, כולל גם פוליטיקאים ועיתונאים.

  רובם לא קוראים כל טוקבק וטוקבק.

  אם אתם רוצים להגיע אליהם, שילחו לנו מאמר דעה, תיאור יום עבודה שלכם או מכתב ששלחתם לח"כ. כתובתנו blacklabor בגימייל.קום

  כמו כן חשוב לנו לדעת האם לדעתכם הר"י מייצגת אתכם נאמנה או (כפי שנרמז בתגובה של נדב פרץ למעלה) בעיקר את הרופאים הבכירים.

 5. ל רפי :

  הדיון מתנהל בכללי משחק שגויים

  מקריאת דרישות הרופאים והתגובות המתפרסמות להם מצד משרדי האוצר והבריאות מכאן, וכותבים פרטיים מכאן, אני מתרשם ששוב מתנהל כאן, על גב הציבור, דו-שיח של חרשים.
  כל אחד מהצדדים התדיינים מבין את רצונו ובעיותיו אבל שומע ואינו מנסה לבין את דברי בר-השיח שמולו.
  ברור , או לפחות צריך להיות ברור לשני הצדדים שלא יתכן תיקון שכר של 50%. לא יתכן משום שאין לכך מקורות. לא יתכן משום שלא הוצגה תכנית שתראה מה עתידה תוספת כזו לתת לציבור, ולא יתכן משום שעם כל החשיבות וההבנה לתרומם של הרופאים, הם אינם יחידים בשטח, ואפילו לא המקופחים ביותר מבחינה יחסית.
  בכדי לעסוק ברצינות בדרישה לתוספות שכר ישירות ו/או עקיפות בהיקף של עשרות אחוזים ביחס למצב הקיים, חייבים לעצב מחדש את מערכת יחסי הגומלין במערכת הרפואית, בדומה למה שנעשה במערכת החינוך ובהתאמות המתבקשות.
  מול סדרי עבודה מתוקנים ומתוקננים, יש להציג תפוקות מתוקננות. מול הוספת מתקנים ואמצעים, צריך להציג התיעלות – התיעלות בניצול הקיים והתיעלות כתוצאה מניצול משופר של התוספות. מול תיקון מהפכני כיום, יש להציג צפי להתפתחות המערכת בחמש ועשר השנים הבאות, משום שאין סבירות שניתן יהיה לעשות "תרגיל" דומה, פעם נוספת, בעתיד הקרוב.
  אל תוך המסגרת המתוקנת והמתוקננת מחדש, חייבים להבנות עקרונות למערכת בריאות ממלכתית בישראל – דהיינו, מהיכן יבואו המקורות, מה ייעשה בה ומה לא יותר להעשות בה (למשל: לא לרפואה דיפרנציאלית מפלה על יסוד מצב כלכלי, יהיה שמה אשר יהיה) וקריטריוני מעקב ובקרה.
  במילים אחרות: מול דרישות הרופאים, יש להציג את מגבלות האמצעים. מול שיפור תקנים ותנאים, את התמורות שאלו יביאו (במונחים כמותיים ובקריטריונים ברי מדידה), ומול הקודקוד המקצועי והממשלתי, את הצפי הציבורי-אזרחי (למשל: היכן ינתן תיעדוף אזרחי להשקעות חדשות – במרכז או בפריפריה, באזורי ספר או בשכונות יוקרה. או, למשל: ריבוי מתקנים וציוד שאינם מנוצלים "מסביב לשעון" או "סל תרופות" משופר; שידרוג רמת השרותים של הבריאות הפיסית מול שידרוג שרותי בריאות הנפש; זמינות שרותים ורמת ביורוקרטיה, לעומת היקף ההשתתפות ודרכי ההשתתפות של הציבור במימון הנוסף של שרותי הבריאות "הממלכתיים" מעבר לחלק הכלול בתקציב המדינה וכו'). ללא איזון סביר בין שלושה קודקודים אלה – חבל על הזמן והכסף שנבזבז על השגת הסדר שבמקרה הטוב יחזיר אותנו לנקודת ההתחלה של הויכוח הנוכחי תוך שנתיים-שלוש.

 6. מיכאל לינדנבאום :

  ל רפי-מספיק עם הבדיות על "אין"

  "אין מקורות"? "מגבלות באמצעים"?
  אדון ל רפי: מאיפה הסיפורים האלה ש"אין כסף".
  הכסף נמצא בכמויות אדירות במשאבי הגז הימיים,ים-המלח,פוספטים,ביטול ההפרטות המטורפות שמעבירים את כל עושרה של המדינה ל-20 משפחות,העלאה תלולה של מס חברות והמיסוי הישיר על בעלי הכנסות של 50-100 ש"ח ועד מליוני ש"ח בחודש.
  אנו רוצים רפואה ציבורית מלאה ולא רפואה לעשירים כמו באמריקה.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.