דב חנין – סיכום שנתיים של חקיקה חברתית וסביבתית

הודעה לעיתונות, לא נגענו ובהחלט התרשמנו (גם מהפרגון לחברי כנסת אחרים) 


סיכום חקיקה של ×—"כ  דב חנין – שנתיים לכנסת ×”18

לרגל סיום כנס החורף 2011 ושנתיים לכנסת ה-18, מובאות להלן יוזמות החקיקה של חה"כ ד"ר דב חנין (חד"ש) בשנתיים האחרונות. הכנסת ה-18 היא מבחינתנו כנסת קשה במיוחד. גם בתחום החקיקה אנחנו מקדישים את מירב מאמצינו לבלימת חקיקה אנטי דמוקרטית מסוכנת, בהישגים קטנים מדי. ובכל זאת, גם בכנסת הקשה הזו היו לנו הצלחות חקיקה חשובות. אלה עיקריהן:

הצעות חוק שעברו בקריאה שנייה ושלישית ונכנסו לספר החוקים

 1. חוק מניעת פיטורים מחזוריים – מונע העסקת עובדים בהתקשרות לתקופה קצובה, ופיטורין מחזורים, ובעקבותיהם העסקה מחודשת, שיטת התחמקות של המעסיקים מחובת הבטחת התנאים הסוציאליים ופיצויי פיטורים. יחד עם ח"כ שלי יחימוביץ'.
 2. חוק חובת התקנת אביזרים חוסכי מים במבני ציבור – מחייב התקנת אביזרים חוסכי מים, ובכלל ×–×” חסכמים, בכל המבנים הציבוריים, וזאת כדי לחסוך מים. יחד עם ×—×”"×› אופיר אקוניס, יוחנן פלסנר וניצן הורוביץ.
 3. חוק הפיקדון – החל כהצעת חוק פרטית שלי שלאחר מכן הוצמדה להצעת חוק ממשלתית בעניין. החוק במהדורתו הסופית כולל הישגים משמעותיים ובראשם הטלת האחריות הישירה על היצרנים, על בסיס עיקרון "המזהם משלם".
 4. חוק מסירת מידע להורה – מעגנת את זכות שני הורים החיים בנפרד לקבל מידע לגבי ילדיהם. יחד עם חה"כ יריב לוין.
 5. חוק איסור ייבוא מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי שנוסו על בעלי חיים – החוק אוסר ייבוא לארץ של מוצרי קוסמטיקה וניקיון, שאינם לצרכי בריאות, וחומרי ניקוי שתהליך ייצורם ×”×™×” כרוך בניסויים בבעלי חיים. יחד עם ×—"×”×› איתן כבל וניצן הורוביץ.
 6. חוק איסור × ×”×™×’×” בחופים – קובע איסורים ברורים והגדרות לנהיגה בחופים, מחדד את הענישה ומייצר מנגנוני אכיפה אפקטיביים ומודרניים לאיסור ×”× ×”×™×’×” בחופים.
 7. חוק התייעלות אנרגיה במבני ציבור – קובע מנגנון מקיף להפחתת השימושים באנרגיה במערכת הציבורית. בין היתר, כל מוסד ציבורי מחויב לתכנית מוגדרת של הפחתה בצריכת אנרגיה. כמו כן כוללת ההצעה שורה של אמצעים לחיסכון באנרגיה לרבות התקנה של נורות חסכניות, החלפת ציוד חשמלי ונוהל להפעלתו החסכונית. עם ×—×”"×› ניצן הורוביץ ואורית זוארץ.
 1. *חוק האכיפה הסביבתית – מקנה לפקחי המשרד להגנת הסביבה סמכויות רחבות של חיפוש וחקירה. חידוש גדול נמצא בהכפפתן התקדימית של מערכות הביטחון השונות לאכיפה אזרחית, עליה ניטש בכנסת מאבק ממושך. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה ותעלה בשבוע הקרוב להצבעה במליאה.
 2. *חוק איסור פרסום שירותי זנות – המתמודד עם המנגנון הכלכלי שביסודה של תעשיית הזנות.  יחד עם ×—"×› אורית זוארץ. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה ותעלה בשבוע הקרוב להצבעה במליאה.
 3. *חוק המונע רישום פלילי אוטומטי של עבירות משמעתיות צבאיות כגון סירוב פקודה או היעדרות משירות. יחד עם חה"כ מירי רגב ואורי אריאל. הצעת החוק אושרה לקריאה שניה ושלישית בוועדה ותעלה בשבוע הקרוב להצבעה במליאה.
 1. *חוק הכניסה לישראל (הארכת רישיון לעובד זר בתחום הסיעוד) – מאפשר, בנסיבות מסוימות, המשך שהיה בישראל למטפלים סיעודיים בתום תקופת הרישיון שלהם. יחד עם ח"כ דוד אזולאי. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית ומוכנה להצבעה במליאה.
 2. חוק פטור מארנונה לבתי ספר שדה – מסייע למוסדות החינוכיים הסביבתיים החשובים הללו. יחד עם ×—"×› זבולון אורלב.
 3. חוק הרשות הלאומית לפינוי מוקשים – מקים ראשות שתפעל לפינויים וסילוקם של מאות שדות מוקשים הפזורים בארץ. יחד עם קבוצה גדולה של יוזמים אותה הוביל, בראשית המהלך, ח"כ צחי הנגבי ובהמשך ח"כ רוני בראון.

 

הצעות חוק  שעברו בקריאה ראשונה ונמצאות בהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה

 1. הצעת חוק הענקת סמכות לבית הדין לעבודה להאריך מועדים להגשה – מטרת הצעת החוק לאפשר לבית הדין לעבודה, להאריך את המועדים להגשת תובענות נגד המוסד לביטוח לאומי וערעורים לבית הדין על החלטותיו. עד היום החוק לא נתן אפשרות לבית הדין להאריך מועדים אלו, אפילו אם הטעמים היו מוצדקים.
 2. הצעת חוק צמצום חובת חבישת קסדה ברכיבה באופניים – הצעת החוק מצמצמת במידה ניכרת את החוק מהכנסת ה-17, שקבע שנסיעה באופניים ללא קסדה הינה עבירה פלילית. לפי ההצעה החדשה תוגבל ההצעה רק לנסיעה אתגרית וספורטיבית מחוץ לעיר וכן לילדים ובני נוער. יחד עם ח"כ שלי יחימוביץ'.
 3. הצעת חוק הגבלת השימוש בשקיות פלסטיק – הצעת חוק הבאה להסדיר את הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק חד פעמיות בתהליך הדרגתי ותוך סבסוד חלופות חסכוניות ומקיימות יותר.
 4. הצעת חוק איסור מכירת סיגריות באמצעות מכונות אוטומטיות – הצעת החוק נועדה לצמצם את הנגישות של סיגריות ומוצרי עישון עבור בני נוער. במצב כיום, על אף האיסור על מכירת מוצרי טבק למי שטרם מלאו לו 18 שנה, ניתן לרכוש מוצרים אלו ללא הזדהות בעזרת מכונות אוטומטיות. יחד עם ×—"×› אורי אריאל.

הצעות חוק שבעבר עברו קריאה ראשונה ונאבקים על החלת דין רציפות שיאפשר המשך קידומן

 1. הצעת חוק אחריות מזמין לזכויות עובדים של קבלן שירותים – הצעת החוק קובעת שהאחריות לשמירה על זכויותיהם של עובדי הקבלן אינה מוטלת רק על כתפי הקבלן המעסיק אותם אלא גם על כתפי המוסד שהזמין את שירותי הקבלן.
 2. הצעת חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד – הצעת החוק מציעה לאסור על מעביד לדרוש ביטחונות מעובדים, כדוגמת הדרישה של סכומי כסף כפיקדון שיוחזר לעובד רק אם יתמיד בעבודתו מעבר לתקופה נקובה.

הצעות חוק שעברו בקריאה טרומית:

 1. הצעת חוק לעידוד תחבורה ציבורית– הצעת החוק הקובעת חובת הכנת תכנית כוללת לקידום התחבורה הציבורית ומהלכים לקידום תחבורה ציבורית באמצעות המדינה ומוסדות השלטון המקומי, בין היתר באמצעות: שיפור השירות למשתמשים בתחבורה הציבורית, קביעת עדיפויות דרך לתחבורה הציבורית, שיפור שילוב אמצעי התחבורה הציבורית השונים, הפחתת זיהום האוויר והוזלת עלויות הנסיעה בתחבורה הציבורית.
 2. הצעות חוק מים אפורים – מסדירה שימוש חוזר במים ובכך צמצום היקף צריכת מי השתייה. יחד עם ×—"×› ניצן הורוביץ.
 3. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מסירת מידע בגין משכון כלי רכב)- הקובע כי בעת העברת בעלות על רכב ייבדק באופן אוטומטי מידע בדבר קיומו של משכון על הרכב. יחד עם ח"כ גדעון עזרא.
 4. הצעת חוק צער בעלי חיים (איסור עקירת ציפורניים שלא לצרכי בריאות) – מטרתה למנוע סבל מיותר וסיבוכים בריאותיים שנגרמים לחתולים שלא לצורך. יחד עם ח"כ איתן כבל.

 

מידע נוסף על הצעות החוק הנזכרות לעיל וכן על הצעות חוק רבות נוספות בשלבי החקיקה השונים באתר של ח"כ דב חנין: http://www.dovblog.org

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 Responses to “דב חנין – סיכום שנתיים של חקיקה חברתית וסביבתית”

 1. ארז צ. הגיב:

  ללא ספק מודל עיר לכולנו בתל אביב,
  צריך לשמש דוגמה ומופת.
  אין מרחק גדול בין המפלגות הדוגלות בפתרון מדיני של שתי מדינות לשני עמים.
  חבל על פיזור הכוח והמאמץ.

  בברכה, ארז

 2. פעיל מעיר לכולנו הגיב:

  אני גאה בדב, לא רק על החקיקה הנמרצת והעבודה הרצינית והמשמעותיתף אלא גם ביכולת לשתף פעולה באופן נקודתי עם חברי כנסת מסיעות שונות בנושאים שונים. דב מציג לנו מודל שבמרכזו עומדת הסולידריות מול המודלים המקוטבים ששולטים היום בשיח הישראלי.

 3. עודד גלעד הגיב:

  יש דבר כזה, תענוג אזרחי.
  זה התענוג שחשים כשהנציג שבחרת בו עובד בשבילך לא רק מכל הנשמה אלא גם ביעילות, כמו שידעת שיעשה.
  תודה דב!

Leave a Reply