חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

האוניברסיטה הפתוחה – קיצור תולדות ההתארגנות

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, חינוך ותרבות ב 9.02.11 5:04

חבר וועד-העובדים באוניברסיטה הפתוחה סוקר את התפתחות יחסי העבודה במוסד האקדמי הגדול בישראל – מתחילת מאבקם של העובדים על הזכות להתארגן ועד החתימה על ההסכם הקיבוצי

מאת ד"ר דרור בר-ניר

האוניברסיטה הפתוחה (להלן – או"פ) – אחת משמונה האוניברסיטאות המוכרות על-ידי המל"ג , והגדולה שבהן – ממוקמת ברעננה ולה כ- 60 מרכזי לימוד הפזורים בכל רחבי הארץ, המאפשרים לכל אחד ואחת נגישות להשכלה גבוהה.

מאז הקמת האוניברסיטה, ב-1974, הועסק הסגל האקדמי הזוטר של האו"פ – שכיום מונה כ-1000 מנחים וכ-300 מרכזי הוראה – בחוזים אישיים. תנאי ההעסקה שבתחילה היו סבירים, הדרדרו במשך השנים לתנאי העסקה מקפחים המתייחסים לסגל האקדמי הזוטר כאילו הינם עובדי קבלן. תנאי העסקה אלה כוללים, בין היתר, פיטורים מדי סמסטר (המנחים) או מדי שנה (מרכזי ההוראה), תנודות משמעותיות בהיקף ההעסקה מסמסטר לסמסטר,חוסר התייחסות לוותק, הנחתות מההנהלה חדשות לבקרים, דרישה לזמינות גבוהה לסטודנטים ללא תגמול מתאים.. ראוי לציין כי שכרם של המנחים לא עודכן ב-15 השנים האחרונות

ההתמרמרות המתמשכת בקרב הסגל האקדמי הזוטר, הובילה למספר נסיונות התארגנות בעשורים האחרונים, שלא צלחו. בראשון שבהם, בסוף שנות השמונים, ניסה הסגל האקדמי הזוטר להתאגד בעזרת ההסתדרות הכללית. אך ההנהלה, בתמיכת ההסתדרות הכללית (שהיתה אמורה לייצג את עובדים), הצליחה למוסס התארגנות זו. ניסיון נוסף של מרכזי הוראה (וביניהם הח"מ) וקבוצות עובדים נוספות של האו"פ שפנו להסתדרות בניסיון התארגנות קודם (ב-2005), נדחו בנימוק שהסגל האקדמי הזוטר באו"פ אינו מסוגל לשבות…

שורשי ההתארגנות החלו בכנס המנחים שנערך ברעננה, בשנת 2006 – לרגל מעבר האוניברסיטה למשכנה החדש. באותו כנס, נשמעה ביקורת נוקבת מצד הקהל על תנאי העסקת המנחים, שבאותה העת לא הוגדרו כחלק מסגל ההוראה. דבריו של הנשיא נקטעו שוב ושוב בקריאות ביניים, הרצאות שתוכננו לכנס בוטלו. לאחר הכנס זומנו מספר מנחים (ביניהם שרון קטרון – המובילה את ההתארגנות עד היום) לפגישה עם נציגי ההנהלה. מעבר למילים יפות, לא נעשה שום דבר אופרטיבי בעניינם. .

המנחים המארגנים פנו להסתדרות הכללית, בחודש נובמבר 2007, כדי שתסייע להם בהקמת ארגון עובדים – אך ההסתדרות התייחסה בצורה לא רצינית ולא אחראית לחומרים שהועברו לידיה ולא סיפקה מענה לעניינים חשובים בתהליך של התארגנות עובדים חדשה.

בחודש פברואר 2008 נוצר הקשר הראשוני עם ארגון "כח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי" (להלן – כוח לעובדים), שרק הוקם. ההתארגנות קיבלה ייעוץ ארגוני ומשפטי אינטנסיבי ממובילי צוות הארגון –  עו"ד איתי סבירסקי, שי כהן וד"ר עמי וטורי, שמלווים במסירות אין קץ את ההתארגנות גם היום. בסוף חודש פברואר, התקיים כנס היסוד המרשים והמרגש של המנחים באו"פ. מרכזי ההוראה, שאורגנו על-ידי עו"ד דידי לופו, ד"ר אורלי שנקר, הח"מ ואחרים, הצטרפו רשמית להתארגנות ולסניף באפריל 2008.

תוך ארבעה חודשים בלבד בהיותו מייצג של למעלה ממחצית הסגל האקדמי הזוטר, הפך סניף עובדי/ות האו"פ בארגון כוח לעובדים לארגון יציג.

בשל חילופי הנשיאים באו"פ, התעכב המשא ומתן הרשמי בין נציגות הסגל האקדמי הזוטר וההנהלה, והחל רק בחודש אוקטובר 2008. בשל אי הסכמתה של הנהלת האו"פ להתחייב על חתימה או לפחות על חתירה להסכם קיבוצי, נקלע המשא ומתן למבוי סתום, והוכרז סכסוך עבודה בחודש דצמבר 2008. צעדים ארגוניים, ובהם שביתות אזהרה בנות יום אחד במרכזי הלימוד ברמת גן וברעננה, שנערכו בחודש ינואר 2009,  לא שינו את עמדתה של ההנהלה ולכן הכרזנו על שביתה כללית, שהחלה ב-21 באפריל והסתיימה לאחר כשבעה שבועות. השביתה הסתיימה לאחר שהתקבלה התחייבות של ות"ת שההנהלה תחתום על הסכם קיבוצי, לפחות עם המנחים. כמו כן הוסכם על תהליך גישור בתיווך השופט העליון בדימוס, פרופ' יצחק זמיר.

למעלה משנה של משא ומתן מפרך ומתיש, בסיועו של המגשר, הובילו בסופו של דבר להסכם קיבוצי בין האוניברסיטה הפתוחה לארגון כח לעובדים. בהסכם עוגנו יחסי העבודה בין ההנהלה לכלל סגל האקדמי הזוטר. השיפורים בתנאי ההעסקה של מרכזי ההוראה לא הוכנסו להסכם הקיבוצי, כפי שהוסכם. ההסכם הקיבוצי נחתם בראשי תיבות ב-21.9.2010.

במקביל התעוררה ההסתדרות לפעולה – אותה הסתדרות שלא רצתה, לאורך השנים, לסייע לעובדי האו"פ להתארגן. אותה ההסתדרות שעמדה מנגד וביודעין אל מול הכשל הניהולי המתמשך באו"פ ואפשרה לאו"פ, כמעסיקה, להמשיך ולפגוע בזכויות הסגל האקדמי הזוטר שלה. הרעיון שהארגון החדש, כוח לעובדים, יגיע להסכם מול מעסיק גדול כמו האו"פ, כנראה הפריע לראשיה, והם החליטו לנסות לטרפד את ההסכם, ולו רק כדי למנוע הישג משמעותי מכוח לעובדים: חתימה על הסכם קיבוצי רחב היקף עם המוסד להשכלה גבוהה הגדול ביותר בישראל. בסיועה של קבוצה קטנה של סגל ההוראה, שראו את עצמם כנפגעים מהסכם, החל מסע הפחדה אגרסיבי, רצוף שקרים, עיוותים וטענות חסרות יסוד ובסיס כנגד ההסכמות בין האו"פ לכוח לעובדים. בתחילת ספטמבר, לקראת סיום המו"מ הארוך שניהל כוח לעובדים, הודיעה ההסתדרות להנהלת האו"פ שהיא הארגון היציג של הסגל האקדמי הזוטר וזאת ללא כל הצגת כל נתונים, סימוכין או טפסים לגבות הצהרה זו.

משאיומיה, הלא מגובים, לא נענו על ידי ההנהלה פנתה ההסתדרות לבית הדין הארצי לעבודה בחודש אוקטובר 2010 בטענה שהיא הארגון היציג של הסגל האקדמי הזוטר, ובכך ל"גזול" את היציגות מארגון כח לעובדים. לאחר דיון משפטי ארוך שנערך בירושלים ב-26.10, דחה בית הדין, ב-20.1.2011 את כל טענות ההסתדרות, והכריז על כוח לעובדים כארגון היציג של הסגל האקדמי הזוטר באו"פ ובכך איפשר את חתימת ההסכם.

טקס החתימה הרשמי על ההסכם הקיבוצי, שתוקפו לשלוש שנים, התקיים ברעננה ב-31.1.2011.

ההסכם ההיסטורי וההסכמות שאליהן הגיעו כוח לעובדים והאו"פ, משנות לחיוב, לעיתים בצורה דרמטית, את תנאי העסקת הסגל האקדמי הזוטר, להלן עיקרי ההישגים:

 1. לאחר 37 שנות פעילות יש באוניברסיטה הפתוחה ארגון עובדים של הסגל האקדמי הזוטר.
 2. חובת היוועצות של האו"פ עם נציגות העובדים בנוגע לכל שיני העלול להשפיע על תנאי ההעסקה של הסגל הזוטר.

מנחים

 1. רצף תעסוקתי מלא של 12 חודשים (או 6 חודשים לסמסטר).
 2. השוואה לתנאי הסגל הזוטר באוניברסיטאות האחרות.
 3. אין יותר "מעמדות" של מנחים מבחינת שכר- חישוב השכר הוא אחיד לכולם
 4. תוספת שכר ממוצעת של 24% למנחים
 5. במשרות חדשות תנתן עדיפות למנחים קיימים.
 6. הפרשות מלאות לפנסיה ולפיצויים בשיעור המיטיב ולקרן פנסיה.
 7. זכאות לקרן השתלמות.
 8. מנגנון הפסקת עבודה הוגן ושקוף

מרכזי הוראה

 1. שיפור בטבלאות השכר הקיימות.
 2. הגדלת היקף המשרה המינימאלי.
 3. הפחתת מספר הבחינות הנבדקות במסגרת היקף המשרה בקורס השני ומעלה.
 4. שינויים בהקף המשרה ימותנו בהתאם לממוצע בשלוש השנים האחרונות ולא בהתאם לשינוי של סמסטר יחיד.

הישג נוסף, חשוב לא פחות, היה האומץ שמאבק הסגל האקדמי הזוטר נתן לסגל המנהלי. אומץ שאפשר להם, שוב לראשונה מאז תולדות האו"פ, להתאגד ולחתום על הסכם קיבוצי.

עכשיו יבחן ההסכם בדרך ביצועו, ובתפקוד שני הצדדים ביחסי עבודה קיבוציים. בהתאם למציאות שתתפתח נתארגן בהדרגה למשא ומתן לקראת ההסכם הקיבוצי הבא.

הרבה עובדים עדיין לא מאוגדים במדינתנו. אתם מוזמנים להצטרף למטות הפעולה של כוח לעובדים באזור מגוריכם כדי  לסייע לארגון לאגד אותם. פרטים באתר כוח לעובדים.

תודה ליפית יצחק ושרון קטרון על הערותיהן והארותיהן לכתבה זו.

הכותב, מרכז הוראה, מלמד מיקרוביולוגיה וביולוגיה של התא באוניברסיטה הפתוחה. חבר אסיפת הנציגים של ארגון "כוח לעובדים", וחבר בצוות המו"מ של נציגות סגל ההוראה האקדמי באו"פ מול ההנהלה

נערך על ידי רביב נאוה
תגיות: , , , , ,

5 תגובות

 1. מתן :

  פורסם לראשונה בגיליון דצמבר 2010 (הראשון) של עיתון כוח לעובדים
  http://workers.org.il/newsletter

 2. מנחה באו"פ :

  מעולם לא היו "מעמדות" של מנחים מבחינת שכר

  מנחים שעבדו יותר קיבלו יותר. מנחים שעבדו פחות קיבלו פחות.
  עכשיו הוגדר תשלום עבור היקף משרה כאשר היקף המשרה אינו בדיוק פרופורציוני להיקף העבודה. זה הכל. כולם ירויחו אותו שכר, אבל תמורת עבושה שונה.
  (זה בגדול. כמובן שהיו גם עיוותים. עכשיו יש יותר. אבל להציג את התמונה כאילו כולם עבדו אותה עבודה והיו רק "מעמדות" שונים זה פשוט לא נכון).

 3. מנחה :

  תיקון טעות והערות

  למיטב ידיעתי האו"פ קיימת 30 שנים ולא 37. למען שלמות התיאור של המהלכים אולי ראוי להזכיר את השבתות האזהרה בסמסטר הראשון של שנת 2010.

  לגבי המנחים שהתארגנו בהסתדרות, אם כבר מפרטים את מעלליהם, כדאי להזכיר גם את ההשתוללות המבישה של חלק מהם במפגש שנועד להציג את ההסכם. ה"מופע" הזה מנע ממני ורבים אחרים דיון מסודר ומועיל על ההסכם, ו"שרף" לכולנו ערב. זה לא שחשוב מאוד להרגיז אותם ולהזכיר להם, אני מעדיף להשאיר את הסיפורים האלה מאחור, אבל לפי המגיב השני כנראה שאצל חלק מהם זה לא המצב.

 4. דרור בר-ניר :

  תגובות למגיבים - מהמחבר

  למתן – הכתבה שאתה מדבר עליה עוסקת באותו נושא אך אינה זהה לה.

  למנחה (מגיב 2) – בודאי שיש שלושה מעמדות. המעמדות ה"גבוהים" לא קבלו יותר בגלל עבודה נוספת, אלא על אותה עבודה.
  ולמגיב 3 – האוניברסיטה הפתוחה הוקמה ב-1974 מאז ועד היום חלפו לפי חשבוני 37 שנים.
  ולגבי הערתך על תומכי ההסתדרות – אתה צודק ואכן חבל שלא התייחסתי לכך.

 5. אורןה :

  כסטודנט שלומד באו"פ בדיוק מאז ניצני המאבק ועד היום, מאוד משמח לראות את סיום המאבק ותוצאותיו.

  בתקופה שבה אין התייחסות מספקת לתנאי העובדים (בעיקר בענפים מסויימים), המאבק הזה יכול להוות תקווה למאבקי עובדים נוספים.

  בסיטואציה הספציפית הזו, אגב, היה אינטרס גדול גם לשלטונות האו"פ לסיים כך את המאבק. סגל זוטר הוא הפנים של האוניברסיטה, ואחראי במידה רבה להצלחתה ולאחוז הגבוה של הסטודנטים המרוצים. סגל זוטר לא מרוצה ולא קבוע יפגע ישירות באוניברסיטה.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.