המלחמה בסמים – איך הרשויות החלשות נפגעות פעמיים

במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שנושאו: "תוכניות למאבק בנגע הסמים המוצעות לרשויות המקומיות" סוקר ד"ר גלעד נתן את גזרות האחריות ואת המימון למאבק.  האחריות הישירה מוטלת על הרשויות המקומיות ועיקרה של הפגיעה ברשויות החלשות היא הדרישה להשלים מימון מתקציבן (מטצ'ינג).  מי שזקוקה יותר גם מתקשה לממן את חלקה ולכן אינה מקבלת דבר

להלן פרק הסיכום והמסקנות במחקר

נקודות לדיון וסיכום

 • לא בכל הרשויות ניתנים שירותי מניעה, שיקום וטיפול לנפגעי סמים, אסירים משוחררים  וקטינים בסיכון. הבעיה בולטת במיוחד ברשויות באשכולות 1-3. מן הראוי לפעול לשיפור הנגישות של רשויות באשכולות 1-3 לתוכניות מניעה, טיפול ושיקום של נפגעי התמכרויות, אסירים משוחררים וקטינים בסיכון.
 • אחת הבעיות שעלו בזמן הכנת המסמך היא העדר היכולת של רשויות חלשות לטפל בבעיה בשל חוסר יכולת לעמוד במימון הנדרש מהן בשל שיטת המטצ'×™× ×’.
 • לשיטת המטצ'×™× ×’ יש מעלות לא מעטות, לדוגמא היא מחייבת את העומדים בראש רשות מקומית להתייחס לשירותים הניתנים בשיטה זו ברצינות ולקחת אחריות על המדיניות המקומית בתחומים בהם יש מטצ'×™× ×’. עם זאת ברשויות חלשות השיטה יצרה עיוות שכן רשויות חלשות מראש אינן מסוגלות להעמיד את המטצ'×™× ×’ וכך דווקא ברשויות אלו במקרים רבים לא ניתנים שירותי רווחה ומניעה בתחומי הטיפול בהתמכרויות והטיפול בנוער בסיכון.
 • המטצ'×™× ×’ אינו המגבלה היחידה על רשויות מקומיות. גם רשויות שמעוניינות ומסוגלות להעמיד את התקציב הנדרש נדרשות בחלק מהתוכניות להמתין בשל מגבלות תקציביות. יש לציין ×›×™ התקציבים הניתנים למשרדים השונים אינם מותאמים למצב שבו כל הרשויות יבקשו את השירותים. כך נוצר מצב בחלק מגורמי הטיפול הממשלתיים כרשות למלחמה בסמים והרשות לשיקום האסיר שגם אם כל הרשויות בהם אין היום מתאמים ורכזים יוכלו לעמוד בחלקן לא יוכלו רשויות אלו להקצות את חלקן בתקציב.
 • העדר יכולת תקציבית של רשות מקומית היא בעיה מרכזית אולם לא הבעיה היחידה. רשויות מסוימות בוחרות מסיבות שונות שלא לטפל בבעיה מסוימת במיוחד בתחום הטיפול בהתמכרויות ובמיוחד בתחום הטיפול בנפגעי סמים. בעיות נוספות:

א.      חוסר מודעות של רשויות לגבי תוכניות קיימות וזכאותן להשתתפות בתוכניות אלו מהווה בעיה.

ב.      התעלמות של רשויות מטיפול בבעיות של נפגעי התמכרויות ונוער בסיכון.

 • קיים פער בין רשויות יהודיות ערביות ומעורבות ביחס להפעלת תוכניות מניעה שיקום וטיפול בתחומים שנבדקו, ברשויות ערביות שיעור התוכניות נמוך משיעורן מתוך הרשויות. בעוד שברשויות יהודיות ומעורבות שיעור התוכניות גבוה משיעורן מקרב הרשויות. היות ורוב מוחלט של הרשויות במגזר הערבי (65 מתוך 80) שייכות לאשכולות 1-3, סביר להניח שלמטצ'×™× ×’ יש השפעה מרכזית בשיעור ההשתתפות הנמוך ברשויות אלו.

יש מקום לבחון שיטות תקצוב ומימון מתואם שייקחו בחשבון את המצב הכלכלי של הרשויות וברשויות, את קיומן של אוכלוסיות שנזקקות לשירותים ואת יכולתן של רשויות לתקצב תוכניות לטיפול בנפגעי התמכרויות, אסירים משוחררים וקטינים בסיכון.

האשכולות שבהם מדובר הם מתוך: אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של אוכלוסייה 2006, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  באפיון זה הרשויות החלשות ביותר הן באשכול 1 והחזקות ביותר הן באשכול 10.

לקריאת המסמך השלם:
תוכניות למאבק בנגע הסמים המוצעות לרשויות המקומיות

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , , ,

4 Responses to “המלחמה בסמים – איך הרשויות החלשות נפגעות פעמיים”

 1. דקל-דוד עוזר הגיב:

  http://www.facebook.com/makeitlegal#!/note.php?note_id=174809082551875

  המלחמה בסמים היא מלחמה בזויה והזויה ששופכים עליה את כל המשאבים של המשטרה והתוצאה היא עידוד פשע וטרור.
  במקום להילחם בצמחים שאלוהים נתן לעולם, שילחמו במחבלים ובסוחטים. במקום לכלוא ולהתעלל במשתמשים להשקיע בחינוך, במקום שוטרים שמגינים על עבריינים שוטרים שעוצרים את העבריינים.

 2. דליה הגיב:

  מדוע הרשויות המקומיות צריכות לטפל בבעית הסמים?
  נחוצה רשות ארצית אחת, שתרכז בידיה סמכויות התווית מדיניות וביצוע, ותשתף פעולה עם הרשויות המקומיות כדי לטפל ביעילות בבעיה. להפיל את הטיפול בסמים על הרשויות המקומיות, שממילא עמוסות בבעיות אחרות, זה בעצם לא לטפל בבעיה לעומק בכל רחבי הארץ. הביזור של הטיפול בבעיה בין הרשויות המקומיות מחליש את יעילות הטיפול.

 3. לאחר ששימוש בסמים יהפוך לחוקי יש להקים רשות ממלכתית שתקציבה יהיה תקציב ה"מלחמה בסמים" של היום (כולל כל תקציב המשטרה לטיפול בעבירות רכוש ומין הקשורות קשר ישיר ל"מלחמה בסמים").
  מקור תקציבי נוסף יהיה ההכנסות ממסים על הסמים.
  אפשר גם להרחיק ולהוסיף את תקציבי הבטחון שיחסכו כתוצאה מהקטנה משמעותית בתזרים המזומנים של ארגוני הטרור האיזוריים.

  כל התקציבים הללו, אכן צריכים בסופו של דבר להגיע לרשות ממלכתית אשר תדאג לחינוך טוב דבר שיפתור את רוב הבעיות שיוצרים הסמים. אותה רשות גם תדאג לשיקום טוב של מי שהחינוך לא הצליח לטפל בו. כל "אכיפה" בעניין הזה דומה לנסיון לאכוף את חוקי היובש מאלכוהול בארה"ב של תחילת המאה הקודמת.

 4. תיקון קטן – לא התכוונתי לכתוב שכל עבירות המין והרכוש קשורות לסמים אלא שיועבר התקציב של הטיפול בחלק של העבירות הללו שכן קשורות בסמים. והם לדעתי, הרוב ויעלמו מהר מאד מהרחוב לאחר שתגמר ×”"מלחמה" המיותרת הזו.

Leave a Reply