חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

האשמה: הטכניון מנסה לשבור את ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה, חינוך ותרבות, מכתבים ב 19.12.10 6:07

אורי אבי-נעם, יו"ר ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון מבקש את עזרת חברי ועדת החינוך של הכנסת וטוען כי הנהלת המוסד מנסה לרסק את הארגון, המהווה ארגון יציג לסגל הזוטר

16 בנובמבר, 2010

לכבוד: חברי ועדת החינוך של הכנסת

הנדון: בקשת דיון בועדת החינוך בניסיונות התנכלות הטכניון לארגוננו ושלילת ייצוג מן החוקרים הזוטרים במוסד

לחברי ועדת החינוך שלום רב.

אני כותב אליכם כדי לבקשכם לשקול לקיים דיון בועדת החינוך על צעדים תוקפניים ובלתי-ראויים אשר הנהלת הטכניון נוקטת כלפי ארגוננו, ארגון הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון.

לארגוננו שני 'כובעים', אותם אסקור בקצרה כדי להסביר את הרקע לצעדי הטכניון. בכובענו האחד, אנו מייצגים את החוקרים הזוטרים בטכניון, אשר מועסקים במחקר בתמורה למלגות. בעבר היו החוקרים הזוטרים מועסקים בשכר, ומאז המעבר להעסקה תמורת מלגות נשחקים בהדרגה תנאי ההעסקה והמעמד של חברי קבוצה זו.

בכובענו השני, ארגוננו מאגד את כלל הסטודנטים לתארים גבוהים בטכניון, בכללם כאלו אשר אינם מועסקים כחוקרים או כמורים. פעילויות התרבות והרווחה המיועדות בעיקר לחברי הסגל הזוטר מוצעות גם ליתר המשתלמים לתארים גבוהים, והענייניהם הסטודנטיאליים מטופלים גם במשותף, בשל הקרבה בין שתי האוכלוסיות. זאת בהתאם למודל ארגוני אשר אינו נפוץ באוניברסיטאות האחרות בארץ, אך קיים במכון וייצמן וכן באוניברסיטאות שונות בעולם (ובפרט אונ' מוכרות כגון סטנפורד, אונ' קליפורניה בברקלי ועוד).

אציין שרובם הגדול של המשתלמים לתארים גבוהים בטכניון חברים בארגון; לארגון נציגים בחבר הנאמנים של הטכניון; משרדים בבנייני הטכניון; נציגויות במועצות היחידות האקדמיות, בסנאט הטכניון ובועדותיו – אנו מוכרים רשמית מזה שנים רבות כמייצגי ציבור זה.

אלא מאי, פעילותנו המאבקית, ובפרט העובדה שנאלצנו לנקוט בהליך משפטי מול הטכניון בנושא מעמד החוקרים הזוטרים, עוררו כעס רב בהנהלת הטכניון. בתחילה התבטא הדבר בלחצים ואיומים להביא לסגירת הארגון: מנכ"ל הטכניון היוצא, פרופ' כוכבי, אמר לנו כי "אני אסגור אתכם". נשיא הטכניון הנכנס, פרופ' פרץ לביא, תהה בפגישת ההיכרות עימנו מדוע אנחנו קיימים, וטען כי מן הראוי שנתפרק ונסתופף יחד עם תלמידי התואר הראשון. מנכ"לית הטכניון הנכנסת, ד"ר שטיין, הסבירה כי אנו עומדים בפני "קיר אטום" כל עוד אנו דורשים זכויות והכרה במעמדנו כעובדים, ואמרה שאלא אם נוותר על כל הדרישות בנושא זה, הדלתות יהיו סגורות בפנינו.

אך המילים היתרגמו בתוך זמן מה גם למעשים:

הפסקת העברת נתונים מקוונת: מזה כשנה משבשת הנהלת הטכניון את העברת הנתונים אלינו, בכל פעם בצורה שונה ובתירוץ שונה. היעדר הנתונים פוגע בתפקוד מערכות המחשוב שלנו וביכולתנו לתת שירות לציבור שלנו (כולל שירותים אשר הטכניון עצמו מממן). היעדר נתונים הינו מזיק במיוחד בתחילת שנת לימודים, שכן זהו הזמן בו אנו פונים למשתלמים החדשים לתארים גבוהים, להזמינם להגיע למשרדינו ולעניינם בחברות בארגון. היעדר פרטי המשתלמים גם מקשה עלינו, ולעתים מונע מאיתנו, לבצע גביית דמים. לא למותר לציין, כי לכל ארגון בטכניון – ארגוני העובדים ואגודת הסטודנטים לתואר ראשון – גישה מלאה לנתוני האוכלוסיה אותה הם מייצגים.

הנפקת כרטיסי סטודנט פלסטיים באופן מפלה ולעומתי: במשך שנים היו אגודות הסטודנטים בטכניון – אגודת הסטודנטים לתואר ראשון וארגוננו שלנו – מנפיקים את כרטיסי הסטודנט הפלסטיים (כאשר הטכניון מנפיק אישורי סטודנט חתומים ומוחתמים). לאחרונה החל הטכניון להנפיק כרטיסי פלסטיק, אך רק למשתלמים לתארים גבוהים; תלמידי תואר ראשון אינם יכולים לקבל כרטיס. יתר על כן, הטכניון משדל שוב ושוב את המשתלמים לתארים גבוהים להגיע ולהנפיק את הכרטיס הטכניוני, כאילו מדובר ב"חלופה חינמית" לחברות בארגון המייצג
אותם. זאת באותיות קידוש לבנה, בסימני קריאה ובצבעים עזים.

שלילת היכולת לשליחת דוא"ל לציבורנו: נשללה מאיתנו באמצעים טכניים האפשרות לשלוח
הודעות דואר אלקטרוני לכלל המשתלמים לתארים גבוהים.

הפסקת הגביה עבור הארגון: מאז ומעולם מבצע הטכניון גבית דמים עבור הארגון בניכוי ממלגות המחקר. לפני מספר שבועות הופסקה הגביה, מבלי שקיבלנו כל הודעה בעניין, וגם פנייתנו בכתב לברר מהו התירוץ לכך לא נענתה.

ניתוק קשר וסירוב לקיים הידברות: באופן כללי יותר, מזה כשנה מסרבים חברי הנהלה בטכניון לענות למכתבינו, בכל נושא כמעט. מנכ"לית הטכניון הודיעתנו כי עד אשר נוותר על כל דרישותינו בנושא מעמד הסגל הזוטר, מכתבינו לא ייענו. ההנהלה מסרבת כמובן לקיים גם פגישות עבודה בנושאים השונים, אם מקצועיים ואם סטודנטיאליים, ובעיות שונות נותרות בשל כך ללא מענה במשך זמן רב.

פיטורים והרעת תנאי עבודה של חברי הועד: שלושת חברי ועד ארגוננו – אני, סגני וחבר ועד נוסף – כולנו איבדנו את שיבוצנו בהוראה. סגני, אייל רוזנברג, פוטר לחלוטין; חבר הועד הנוסף, גל תמיר, חווה פיטורים באמצע סמסטר אשר בוטלו לאחר מחאה מצידו, ולאחר מכן ביטול רטרואקטיבי של שיבוצו להוראה לטובת שיבוץ אחר, בהיקף מצומצם יותר ובמקצוע אשר אינו מתאים לתחומו המקצועי. אני חוויתי מצב שונה, בו שובצתי ללמד מקצוע אשר לא פורסם לסטודנטים, כך שאיש לא יכול היה להירשם אליו – ומשלא היו נרשמים, שיבוצי בוטל
לאחר תחילת הסמסטר, כך שלא נמצא לי שיבוץ חלופי מתאים. סגני תבע את הטכניון בביה"ד לעבודה, ונמצא כי אכן פוטר שלא כדין ונפסקו לו פיצויים. אך הוא לא הוחזר לעבודתו, למרות שלא הייתה ואין היום כל מניעה לשבצו. בשלושת המקרים מדובר בפיטורין או הרעת תנאים ללא הצדקה ומסיבות בלתי-ענייניות.

שידול והצעת מימון ניסיון 'השתלטות' על ציבורנו: נמסר לנו, כי הנהלת הטכניון פנתה לאגודת הסטודנטים לתואר ראשון בטכניון, והציעה לראשיה ליזום ניסיון 'השתלטות' בו תצרף אגודת הסטודנטים (אס"ט) לשורותיה משתלמים לתארים גבוהים; בתמורה לכך הוצע, לפי המידע שבידינו, מימון ע"י הטכניון של משרד ייעודי בתוך אגודת הסטודנטים לתואר ראשון, עובדים במשרד, ופעילות לוגיסטית ופרוצדוראלית נוספת לתמיכה בניסיון כזה. זאת כאשר המשתלמים לתארים גבוהים מיוצגים, כאמור, על-ידי ארגון מוכר בכל מובן ורמה על-ידי כל המוסדות האקדמיים והאחרים. ואכן, מספר ימים לאחר שקיבלנו מידע זה, נשלחה הודעה למשתלמים לתארים גבוהים מטעם הטכניון, המזמינה אותם להצטרף לאס"ט (לקריאה לחצו כאן).

בכל מסגרת ארגונית בה חלקים שונים ועצמאיים מתגלעים לעתים חיכוכים, אי-הסכמות וסכסוכים. אך מוסד אקדמי המתוקצב מכספי המדינה מחויב לעקרונות יסוד של הגינות בהתנהלותו – ולא ייתכן שישתמש בכוחו הארגוני, ואף בכספי המדינה, שימוש גס ותוקפני כדי לנסות למוטט ארגונים עימם ההנהלה אינה רואה עין-בעין, ולנסות לשלול מאוכלוסיות בתוכו את ייצוגן.

בכנות,
אורי אבי-נעם
יו"ר הארגון

עותקים: ד"ר דני שפרוך, יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטאות
איציק שמולי, יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

לקריאה נוספת:
כאן תמצאו חוברת המסבירה את הרקע למאבק: הידרדרות תנאי העסקת החוקרים הזוטרים בטכניון בעשורים האחרונים
כאן לקט מסמכים בנושא
בימים הקרובים נפרסם מכתב של חה"כ שלי יחימוביץ' לנשיא הטכניון, אנו מקווים כי חברי כנסת נוספים יתערבו בענייו

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , , , , ,

5 תגובות

 1. שי כהן :

  אני יכול לחשוב על דרך בה הנהלת הטכניון תתגעגע לימים של ארגון משתלמים מנומס

  התשובה בלינק למעלה, בהצלחה
  סולידאריות!

 2. עמי וטורי :

  בהצלחה ל"ארגון הסטודנטים לתארים מתקדמים" של הטכניון. הנהלת המוסד מזכירה בהתנהגותה את הנהלת מכון וייצמן לפני כשנתיים. אותה תחושה הגורמת למוסדות מחקר מובילים לחשוב כי הם מעל לכללי ההגינות הבסיסיים וכי זכותם לנהוג בכוחנות כאוות נפשם.

 3. דקל-דוד עוזר :

  הדרך הנכונה היא לעשות איחוד מחולק

  כמו שאמר שי כהן: תיכנסו למשא ומתן עם אגודת הסטודנטים איך אתם נכנסים להיות תחת כנפי האגודה, אבל לא כפופים בשום דבר.

 4. איתי :

  ג"נ – אני חבר מו"ח.

  מלבד ההצעה המעולה של שי, יכול להיות שהתגובה החכמה היא לוותר בהצהרה על הטיפול באוכלוסיות של סטודנטים לתואר מתקדם שאינם עובדים באוניברסיטה כחוקרים או מורים.

  אמנם יהיו לכם פחות חברים (ופחות הכנסות), אבל יהיו גם פחות נושאים לטפל בהם, ותהיו ממוקדים במטרה.

  במצב כזה טיעון ההנהלה של "עידוד תחרות" לא יהיה רלוונטי וצעדים של ההנהלה נגד איגוד עובדים ייתקלו מן הסתם בביקורת גורפת מצד איגוד הסגל הבכיר, ההסתדרות והכנסת, שלא לדבר על עילה לפנייה לבית הדין לעבודה.

 5. sic transit :

  ממכון ויצמן נושאים אליכם עיניים

  רק שלא תגמרו בפשרה כלשהי… ואז יחל המאבק גם ברחובות. (שם גם מדווחים נוכחות בסוף כל חודש ולא רשאים לעבוד כלל)

  כתב ההגנה של הטכניון מציג את האקמיה הישראלית במערומיה וראוי לפרסום מקיף בכל כלי התקשורת, כמו גם ההתהכלות של המוסד למי שתובע את זכויותיו.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.