חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הסתדרות המורים – דחיית הבחירות היא הפרת התקנון

נושאים דעות, זכויות עובדים ותעסוקה, חינוך ותרבות ב 29.10.10 14:48

הכינוס של מועצת המורים של הסתדרות המורים, שיתקיים ביום א', נועד לאשר את דחיית הבחירות עד אחרי שהיועצים המשפטיים יסיימו להכין תקנון חדש. הבעיה היא שהדחייה תגרום לכאורה להפרת התקנון

מאת: דליה בלומנפלד

ביום א' 31.10.10  תתכנס מועצת המורים של הסתדרות המורים כדי לאשר את דחיית מועד הבחירות לוועידת ההסתדרות בהתאם לסעיף 22 לתקנון הסתדרות המורים.

המבוא הארוך המופיע בהזמנה לכינוס יוצר רושם שהנימוק לדחייה היא פעילותם של היועצים המשפטיים של ההסתדרות, היושבים על המדוכה כדי לשנות את התקנון. התקנון הקיים מיושן, ויש צורך בהתחדשות. בהזמנה כתוב: " מזה זמן מעירים לנו היועצים המשפטיים שלנו, שיש לעדכן ולהתאים את תקנון הסתדרות המורים לתקופה הנוכחית."

נראה שעבודת היועצים המשפטיים אורכת זמן, והם לא יצליחו לסיים את עבודתם עד המועד הנקוב בתקנון לעריכת בחירות שהוא 1 בפרואר 2011. אי לכך נוצר צורך לדחות את הבחירות.

ההילה המשפטית האופפת את ההזמנה יוצרת אצל הקורא תחושה שהשינויים המוצעים נובעים מרצון לפעול לפי חוק ולהתעדכן מבחינה חוקית. אך הילה זו מסתירה בחובה לכאורה הפרת חוק בהתנהלות ההסתדרות. ההפרה נעוצה בהצעה לסדר היום, המבקשת לדחות את הבחירות פעם נוספת.

תקנון 22 להסתדרות המורים קובע: "הבחירות לוועידה הכללית נערכות אחת לארבע שנים. מרכז האגודה רשאי לדחות את הבחירות לוועידת האגודה בתנאי שההחלטה על כך תתקבל במרכז פה אחד או במועצה ברוב של שני שלישים."

לפי תקנון ההסתדרות, הבחירות צריכות להתקיים כל 4 שנים. ב- 1 בפברואר 2006 היו בחירות. המועד הבא לעריכת הבחירות צריך היה להיות 1 בפברואר 2010.  ידוע  שמזכ"ל ההסתדרות יוסי וסרמן קיבל אישור מהוועידה להאריך את הקדנציה בשנה אחת, מ-4 שנים ל-5 שנים. לפיכך, מועד הבחירות הבא צריך להיות ב – 1 בפברואר 2011  ולא מעבר לכך.

המזכ"ל יוסי וסרמן קיבל הסכמה לדחייה אחת. לפי התקנון של הסתדרות המורים, ברור לכולי עלמא שמועד הבחירות הבא כבר נקבע לפברואר  2011, ולכן תמוה אותו סעיף לסדר היום בהזמנה, המתייחס לדחייה נוספת של הבחירות. אם הכוונה היא לבקש דחייה בשנה נוספת ולהאריך לשש שנים את קיום מועד הבחירות, הרי זוהי התנהלות המנוגדת לתקנון ולמנהל תקין. במלים אחרות, התנהלות לכאורה בלתי חוקית. אם קיימת כוונה להתנהל לפי חוק, יש לקבל את  פברואר 2011 כתאריך המיועד לעריכת הבחירות ללא עוררין וללא דחיות.

שלושה חודשים עד פברואר 2011 הם פרק זמן די ארוך, והוא מספיק כדי לאפשר לצוות המשפטנים של ההסתדרות להכין הצעת תקנון מותאמת, וכדי לאפשר להסתדרות המורים להעביר את ההצעה לראשי הסיעות ולצירי הוועידה. אין צורך בדחייה נוספת של הבחירות. בקדנציה ארוכה של חמש שנים אפשר היה לשנות את התקנון. אי ביצוע השינוי, לאור העובדה המצוינת בהזמנה, שהיועצים המשפטיים הציעו מזה זמן לשנות, אינו מצדיק את דחיית הבחירות. אם הזמן לא מספיק, אפשר להשאיר זאת לקדנציה הבאה.

ולגבי התקנון. השמועות אומרות שהתקנון ישונה. השאלה היא אם מעמד ההסתדרות ישונה מאגודה עותומאנית לעמותה. אם רוצים לבצע התאמות לתקופתנו, יש לשנות את המעמד הסטאטוטורי של הסתדרות המורים מאגודה עותומאנית לעמותה. סביר להניח ששינוי מהפכני כזה לא יבוצע. המצב המשפטי הנוכחי נוח יותר לפעולה. מעמד של עמותה דורש שקיפות, אישור לבקרה ולפיקוח חיצוניים.

וביחס לתקנון, שמועות מפי מורים מבשרות כי  יש כוונה לשנות את שיטת הבחירות להסתדרות המורים. במקום הצבעה בשני פתקים (אחד לוועדי הסניפים המקומיים והאחרת לוועידה הכללית ההסתדרות), תיקבע בתקנון שיטת הצבעה בפתק אחד בלבד, לוועדי הסניפים. המורים מפרשים זאת כרצונו של המזכ"ל להמשיך ולקבע אותו בתפקידו.

השאלה היא אם בסופו של עניין, הבחירות יידחו בניגוד לתקנון, והאם התקנון ישונה כדי לאפשר למזכ"ל להמשיך בתפקידו.

הערה

לפני הפרסום ביקשתי תגובה מדוברות הסתדרות המורים, אך היא עדיין לא הגיעה.

ברגע שתגיע, נפרסם.

להלן השאלות שהוצגו בפני הדוברות:

 1. האם ביום א'  31.10.2010 תתכנס ועידת הסתדרות המורים?
 2. מה מטרת כינוס הועידה?
 3. לפי תקנון ההסתדרות, הבחירות צריכות להתקיים כל 4 שנים.  ב- 1.2.2006 היו בחירות. המועד הבא צריך להיות 1.2.2010.ידוע לי שמזכ"ל ההסתדרות יוסי וסרמן קיבל אישור מהוועידה להאריך את הקדנציה בשנה אחת, מ-4 שנים ל-5 שנים. לפיכך, מועד הבחירות הבא צריך להיות ב-1.2.2011 ולא מעבר לכך.האם יש כוונה בכינוס הקרוב לדחות את הבחירות מעבר לתאריך  ב-2011? כלומר, האם יש כוונה להאריך בשנה נוספת, ל 6 שנים, את קיום מועד הבחירות?
 4. האם יש כוונה לשנות את שיטת הבחירות להסתדרות המורים. האם במקום הצבעה בשני פתקים (אחד לוועדי הסניפים המקומיים והאחרת לוועידה הכללית ההסתדרות), תופעל שיטת הצבעה בפתק אחד בלבד, לוועדי הסניפים?
 5. לפי המידע המופיע בהזמנה לכינוס מועצת המורים (מתאריך 12.10.2010), המזכ"ל וסרמן מכנס את מועצת הסתדרות המורים כדי לאשר את דחיית מועד הוועידה. מדוע הוא לא מכנס את מרכז המורים? מדוע הוא לא מכנס את הוועידה עצמה? מדוע הוא מכנס דווקא את מועצת המורים?
 6. מה יהיה נוהל ההצבעה בכינוס הזה? האם ההצבעה תהיה גלויה או הצבעה חשאית?
 7. מהו נוהל הבחירות למינוי המזכ"ל בסיעה לפי התקנון?
 8. האם הנוהל לבחירת המזכ"ל באמי נעשה בהצבעה גלויה או בהצבעה חשאית?
 9. גילה קליין הציגה מועמדותה למזכ"לות ההסתדרות. האם היא תקבל את רשימת עובדי ההוראה החברים בהסתדרות המורים עם כתובות, טלפונים ומיילים (כפי שיש למזכ"ל וסרמן)?
 10. מה אומר על כך התקנון. האם התקנון מתיר העברת נתוני כל עובדי ההוראה  למועמדים?
 11. לפי מידע שקיבלתי, המזכ"ל וסרמן  הדיח את גילה קליין מרשימת סיעת אמ"י. האם זה נכון?
 12. מהן הטיעונים להוצאתה מהסיעה?
 13. האם יש תקנון לסיעת אמ"י. האם יש תקנון המפרט תהליך הדחת חבר מסיעה, שנבחר בזכות בוחרים ולא וועדה מסדרת?
 14. מה נוהל פרסום המידע על מועד הבחירות? האם פרסום המועד מאפשר למתמודדים חדשים להתארגן לקראתן?
נערך על ידי דליה
תגיות: , ,

16 תגובות

 1. דנית :

  שי לחג

  די לקטר על השי.די לשלם את המס ?אנו כבר לא נחשבים חברים אלא עמותה וגם זאת רק לנושא רווחה בלוי ופנאי.אז לא חייבים את הסתדרות המורים.הם זנחו אותנו אז למה לשלם?

 2. סיגל :

  חוצפה חוצפה חוצפה והמורים שותקים

  די נמאס לנו שוסרמן עושה מה שבא לו. המורים הפכו לכלי משחק בידי אנשים שלא רואים את טובת ציבור המורים. מה פתאום שידחו שוב את הבחירות, וסרמן מפחד להפסיד בגדול???? ברור שהוא יפסיד, מגיע לו להפסיד……הפכנו לעבדים של מערכת החינוך.

 3. ענת שניידר :

  האם במועצת הסתדרות המורים ישנו את התקנון כדי להתאימו לוסרמן? וסרמן יודע את כוחו במועצה, ולכן בחר לכנס המועצה ולא המרכז לדחיית הבחירות. וסרמן יודע מה קורה בשטח. כפי שאומרים מקורביו השטח בוער, המורים מתוסכלים מ"האופק החדש", לא טוב להם לבחירות.
  דחיית הבחירות ושינוי התקנון, שיאפשר שינוי שיטת ההצבעה בבחירות, ייטיבו עם וסרמן. יקשו על גילה קליין המתמודדת לתפקיד המזכ"לות. יאפשרו לוסרמן זמן נוסף לנסות להרגיע את המורים.
  שינוי שיטת ההצבעה תבטיח שיו"ר הסניפים במאמציהם כדי להיבחר יבטיחו את בחירתו של וסרמן. האם חושש וסרמן שבשיטה הקיימת יו"ר הסניפים ייבחרו אך הוא לא ייבחר? האם הוא יודע שגם יו"ר הסניפים, החשים את השטח, כועסים עליו?

  כזכור בסוף ינואר 2006 בבחירות הקודמות נבחרתי לוועידת ולמרכז הסתדרות המורים.

  עם בחירתי נוצרה בעיה גדולה, לא מקובל בהסתדרות המורים להתנגד לדרך…, לא שמרתי על שתיקה. התנגדתי והבעתי התנגדותי, דבר לא מקובל בהסתדרות המורים. דרשתי וועדת ביקורת ללא הצלחה. הבעתי את התנגדותי לחתימה על האופק החדש, המורכב מהרעות תנאי עבודת המורה. זעמתי על כי חברי המרכז אישרו ההסכם בלי לראותו במלואו. כשראיתי שיש כוונה להסתיר הסכם האופק החדש, הקמתי אתר אינטרנט המפרסם את הסכם האופק החדש ונותן במה למתנגדים.
  http://www.2all.co.il/Web/Sites/morim/DEFAULT.asp
  פרסמתי והפצתי את ההסכם וארגנתי הפגנות מורים כנגד ההסכם. את הביקורת השמעתי גם בתקשורת וגם בוועדות הכנסת.
  או אז החליט וסרמן להוציא אותי ממרכז הסתדרות המורים.
  כמו היום התקנון של ההסתדרות הפריע לו. עפ"י התקנון רק הנבחר יכול להתפטר. לא ניתן להדיח נבחר הציבור.
  הפתרון היה מהיר, וסרמן זימן את המועצה, לשינוי התקנון. הזמנה בהתראה קצרה ביותר, רק כשליש מהחברי המועצה הגיעו ושינו את התקנון רטרואקטיבית. בהסתדרות המורים ניתן לשנות התקנון ולהתאימו לכל בעיה שצצה.

  היכן בדמוקרטיה, יעשו שינוי תקנון וירחיקו חבר אופוזיציה, שנבחר בבחירות?
  היתכן בדמוקרטיה שהנבחרים יאריכו את הקדנציה של עצמם פעמיים? מארבע שנים לשש שנים?
  האם כאשר יש חשש למפלה בבחירות הנבחרים מאריכים הקדנציה שלהם ע"י דחיית הבחירות?
  האם החשש מהמתמודדת גילה קליין כה גדול?
  האם החשש מזעמם של המורים הסובלים מהאופק החדש כה גדול?
  האם במנהל תקין במצב זה דוחים הבחירות ליום טוב יותר, משנים התקנון כדי שיאפשר לשמר על המתמודד המכהן למזכ"לות?

  גם ב- ynet התפרסמה כתבה בנושא:

  http://www.blacklabor.org/?p=23472

 4. רונית :

  אתם כל כך בורים ולא מבינים כמה אופק חדש טוב למורים

  אני מלמדת באופק חדש כבר 3 שנים נהנת משכר גבוה וההורים מכבדים אותי ונעים להגיע לבית הספר והכל בזכות וסרמן.. אתם פשוט לא מבינים כמה הרפורמה נהדרת ואתם סתם משמיצים לשם ההשמצה. תתבגרו!!

 5. גדעון :

  קל להעביר מסר שקרי.
  כל המורים בקו העימות ובאזורי פיתוח שנמצאים באופק חדש עם ותק של 20 שנה ומעלה משכורתם נעה בין 10000 ל- 14000 ש"ח.
  ניתן לבדוק זאת בסקר קצר בבתי הספר טלפונית.
  אני צפיתי בסרטון של הס' המורים שבו מורים מעידים על משכורות של למעלה מ- 12000 ש"ח אז מה כל המהומה סביב אופק חדש.
  הרעש נובע מאלה שאינם רוצים לעבוד ורוצים להמשיך את התדמית הכושלת של מערכת החינוך

 6. גדעונית :

  רונית וגדעון - אתם כל כך שקופים....

  כנראה שאתם כ"כ רגילים להגיב מטעם היו"ר המהולל וסרמן בזכות האופק החדש , הורוד והנפלא – עד כי לא שמתם לב שנושא המאמר הוא הבחירות הנידחות ליו"ר הסתדרות המורים…..מעניין מדוע נקשרו השניים יחד…???!!! אכתוב בפעם האלף….אם כל-כך טוב, אז למה בכפייה??? אם כולם כ"כ מרוצים אז מדוע לא להעתר ל"קומץ" שמעוניינים להמשיך עבודתם בתנאים הקודמים ??? אתם יודעים את האמת…גם אני !

 7. ארטור-לדליה :

  נדמה לי שאת השאלה הכי חשובה את שוכחת לשאול

  בבקשה הוסיפי שאלה זו לשאלות שהפנית לדוברת ההסתדרות .

  כמה חברים מתוך 200 חברי המועצה (הנבחרים)הינם מקבלי שכר מההסתדרות על מוסדותיה או שלוחותיה ?

  אם יתנו לך את התשובה אז תביני שוסרמן יכול לקבל גם החלטה לסובב את כדור הארץ בכיוון הפוך ברוב עצום ואוטומטי .

 8. ל. שלומית :

  לרונית, בכותרת תגובתך מסתתר תפיסה סמויה

  של הסתדרות המורים ובכירי האוצר.
  התפיסה כי המורים הם בורים או טפשים ולכן הם הצליחו לכפות עליהם את ההסכם הרע והמקפח.
  במשך 3 שנים הצליחו להוליך את המורים בכחש, כי ניצלו את האמון שרחשו המורים למנהיגיהם.
  הצגת ההסכם המקפח נעשתה בדרכי רמיה תוך ניצול אותו אמון.
  נציגי הסתדרות המורים הבטיחו הרים וגבעות, והמורים האמינו…
  קולותיהם של אלה שזעקו והבינו הושתקו ברגל גסה.
  אז אל תתבלבלי רונית, המורים אינם בורים או טפשים, אפשר לרמות כל אדם שמאמין שלעולם לא תפגעי בו.
  ניצול אותו אמון הוא עוול שאין לו כפרה.
  ועוד דבר רונית, אפשר היה לתקן, אך הסתדרות המורים נשבתה במקסם השווא שרקחה למורים והמשיכה להציגו כפתרון הפלא לחוליי מערכת החינוך, גם זה על גבם של המורים.
  רונית, כותרת תגובתך "אתם כל כך בורים…" אינה ראויה לאיש חינוך.
  עדיף להיות בור מאשר חכם להרע.

 9. הצופה :

  היכונו לקבלת קים איל יוסי – הנשיא הנצחי ובן האלמוות

 10. ענת שניידר :

  שיעור בעושק של מורים - חדשות מחלקה ראשונה

  בבלוג של חדשות מחלקה ראשונה news1 http://www.news1.co.il/Archive/003-D-53304-00.html

  כותב גיגי דניאל
  "מערכת החינוך נמצאת כבר שנים בדעיכה, כאשר הדבר בה לידי ביטוי בהתדרדרות מוסרית של הנוער ובהתדרדרות בהישגים הלימודיים של תלמידי ישראל השאלה המתבקשת היא מה הביא את המורים ואת המערכת למצב הזה, והתשובה הברורה, היא גם מפתיעה"
  "התשובה מצויה, למרבה הפלא, באופי ההתארגנות של המורים עצמם, כאשר מסתבר שהמדינה הצליחה לשבור את ארגוני המורים, על-ידי כך שגרמה לפיצול בין שני ארגוני המורים הגדולים, ובמקביל לכך יצרה ברית עם הסתדרות המורים, שהפכה להיות חותמת גומי של המדינה. הסתדרות המורים הפסיקה לייצג את האינטרסים האמיתיים של המורים, ומורים רבים מרגישים מרומים על-ידי ההסתדרות, שכפתה עליהם את ההצטרפות לרפורמת "אופק חדש", שרק פגעה בתנאי השכר שלהם, הגדילה את שעות העבודה שלהם, וחמור מכך הגבילה את היכולת שלהם להיאבק על זכויותיהם כאזרחים.
  מכאן שהבעיה האמיתית היא לא שאין תקציב במערכת החינוך, אלא שאין מי שילחם על תקציב, מאחר שארגון העובדים הגדול של משרד החינוך "מכר" את המורים תמורת אינטרסים צרים, והסכים להמשך העושק שהם עוברים. ההוכחה לכך היא שאפילו דוח השכר האחרון, שמצביע בפירוש על המצב העגום של המורים, וגם לא פרסום תקציב המדינה וחוק ההסדרים ששוב פוגעים בחינוך, גרמו לתגובה הולמת של הסתדרות המורים, שהייתה אמורה להוביל את המאבק המיוחל, על עתידו של החינוך בישראל."

 11. שי כהן :

  את הסכם שיתוף הפעולה שנחתם עם עיני מישהו ראה? או אישר?

  ומה אומרת על זה חוקת הסתדרות המורים?

 12. גדעונית :

  יום שחור נוסף בתולדות הסתדרות המורים

  המזכ"ל הכל יכול, ווסרמן, הצליח במזימתו והבחירות נדחו בשנה נוספת !!! לא ייאמן….מדוע הוא כה חושש מבחירות ???? הייתכן שהאופל החדש שהגה אינו כה וורוד ונפלא ותואם את סרטוני התעמולה שלו ????!!! לא נעים להודות, אך ההתנהלות הזו מזכירה, לצערי הרב, משטרים אפלים, כוחניים…אוי למדינה המאפשרת זאת…בושה למערכת החינוך(???)שזה אחד ממנהיגיה …!!!

 13. דלית :

  כולכם המגיבים באתר : אינכם יודעים מה מתחולל בהסתדרות המורים . יש מדיניות של טרור, הפחדה, ה"אח הגדול" . לכן חברי המועצה הצביעו כפי שהצביעו

 14. ל. שלומית :

  האם קיבלתם מענה לקושיות שהציגה דליה?

  בהסתדרות המורים גילו זריזות מפתיעה כאשר חתמו על הסכם אופק חדש. חתמו בלי לחשוב ולהרהר.
  לכן, קשה לי להבין מדוע נדרש זמן כה רב לענות על 14 שאלות כל כך פשוטות.

 15. דליה :

  שלומית שלום
  לצערי דוברות הסתדרות המורים לא הטריחה עצמה לענות על השאלות.

 16. רותי :

  אם כבר משנים את התקנון….אז בבקשה! בבקשה! יש לקבוע שמועמדים יכולים להיות אך ורק מורים העובדים בפועל במערכת ולא פנסיונרים!!!!! נראה אותם מדיחים את עצמם מיצוג!?שערוריה, לא נמצא עוד סקטור כזה שגימלאים מנהלים הסכמי עבודה/שכר למי שעובד!! הם מזמן שכחו איך נראית כיתה וכמה קשה ללמד כיום, מה הפלא שהם חותמים על הסכם כזה?.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.