postpass act=ul view postpass עבודה שחורה » חוק ההסדרים 2011-2012 – פרק ד' – עובדים זרים

חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

חוק ההסדרים 2011-2012 – פרק ד' – עובדים זרים

נושאים דעות, זכויות אדם, זכויות עובדים ותעסוקה ב 25.10.10 0:25

ניתוח פרק חוק ההסדרים העוסק בהגירה והשלכותיו על העובדים הזרים בישראל.

מאת: הדר גורודיסקי

הערת המערכת: חלקו  הראשון של הניתוח מציג במלים פשוטות את ההחלטות הכלולות בפרק זה. חלקו השני  ("אחרית דבר") מכיל את דעתה של הכותבת על הבעייתיות בהחלטות אלה ובעיקר בכך שהן ממשיכות מצב של היעדר מדיניות הגירה. 

פרק ד'1 – תחום העיסוק של העובד הזר.

 שר הפנים יקבע באשרה וברישיון הישיבה של העובד הזר  את תחום עיסוקו המוגדר של העובד הזר.

סעיף 3א(ג2) ו-(ג3)-עובדים זרים ותחום גיאוגרפי & תחום הסיעוד.

 1.שר הפנים (בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים) יקבע את מספר המעסיקים שעובד זר בתחום הסיעוד רשאי לעבור במהלך שהייתו כדין בישראל.

  *שימת לב לנסיבות סיום העסקת העובד הזר אצל מעסיקיו השונים.

מטרה: למנוע ניצול לרעה של העובד הזר את האשרה והרישיון שניתנו לו.

2.יש לקבוע באשרה וברישיון של העובד הזר אזור גיאוגרפי אשר בו יהיה רשאי העובד לעסוק , בתחום העיסוק הקבוע לו באשרה וברישיון.

* תהיה שימת לב לצורך בניוד עובדים בתחומי העיסוק השונים.

 סעיף 6א (א)-במידה והיית שוהה שלא כדין=שוהה בלתי חוקי= שב"ח

החלטת ממשלה 1274 טוענת-

מי שנכנס לישראל או שהה בה שלא כדין תקופה העולה על 30 ימים ,לא יוכל להכשיר את שהייתו בישראל ולקבל אשרה ורישיון לישיבת מעבר , ביקור , ארעי או קבע.

סיוג ההגבלה:

אותו בן אדם שהיה שב"ח יכול לבקש אשרה ורישיון, במידה והא כבר לא בארץ וניתן לתת לו אשרה ורישיון בחלוף תקופה.

תקופה = ככל שהמבקש שהה תקופה ארוכה בישראל כך התקופה שבה יאלץ להישאר מחוץ לארץ תהיה גדולה יותר. ( תקופה היציאה מהארץ לא תעלה על 10 שנים.)

סעיף 6א(ב)(5)- הארכת רישיון.

 שר הפנים רשאי לחדש אשרה ורישיון שניתנו לעובדים זרים אפילו אם הם הפכו להיות שוהים בלתי חוקים, זאת בתנאי:

  1. עוד לא חלפו 4 שנים מהיום שבו קיבלו את האשרה ורישיון הישיבה.
  2.  אם השהייה שלא כדין יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב או שנבצר מהמבקש במשך כל תקופת שהייתו שלא כדין להגיש בקשה להסדרת שהייתו בישראל.

סעיף6א (ב)(7)- הזדהות עם המדינה

 אם מבקש האשרה ורישיון הישיבה פעל פעולה ממשית לקידום תחום הביטחון , הכלכלה או החברה, יהיה רשאי שר הפנים לאפשר לו, לאחיו או להוריו רישיון ואשרה.

 6א(ג)- כשהמצב פטאלי

לאפשר לתת אשרה ורישיון לשב"ח  אם ישנו חשש מבוסס שביציאתם מישראל הם מסתכנים בפגיעה ממשית וקשה בחייהם או בגופם או בחיי התלויים בהם או בגופם של התלויים בהם.

סעיף6א(ד)- במידה ולא הלך פעם ראשונה

אם עובד זר ביקש אשרה ורישיון לישיבת ארעי או קבע סורבה, לא ידונו בבקשה חדשה שלו ,אלא אחרי שנתיים, אלא אם כן חל שינוי מהותי בנסיבותיו.

 סעיף 6א(ה)- נישואין

אם עובד זר נישא לאזרח ומכוח נישואיו מגיש בקשה לקבלת אזרחות ישראלית , עליו לעבור את השלבים הבאים.

1.לקבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור.

 ולאחר מכן

2.לקבל אשרה ורישיון לישיבת ארעי

ובמידה ועמד בכול התנאים במשך כול השנים הללו יקבל אזרחות ישראלית.

 # אם לפני שביקש אזרחות ישראלית מתוקף נישואיו היה שב"ח, יהיה עליו לעבור את תקופת הצינון מחוץ לארץ ורק לאחר מכן לעבור את אותו תהליך.

פסקה 4- הסנקציה

אם עובד זר יעבוד בעבודה שלא בתחום עיסוקו המוגדר- שר הפנים רשאי לבטל את רישיון הישיבה שניתן לו.

 חברות פרטיות לתיווך עבודה בקרב עובדים זרים

1.אם בוטל רישיון עסק בעבר לא ניתן להוציא חדש עד שיחלפו 3 שנים.

2.במידה ולא חלפו 3 שנים מביטול החברה:

אפשר(לא חובה, עפ"י שיקול דעת) לא לתת רישיון למבקשים הבאים:

 א.אם היית בעל תפקיד בכיר בחברה שביטלו לה את הרישיון.

 ב.אם היית בעל אינטרס בחברה שביטלו לה את הרישיון

 ג. אם היית בעל עניין אינטרס בצורה עקיפה.

ד. אם היית בעל אינטרס או בעל תפקיד בכיר אצל בכיר שעבד בחברה שביטלו לה את הרישיון .

3. יש הבדלה אם אותו בכיר בחברה היה שכיר.

4. אם הקשר בין פעולותיך ,בחברה שלה נשלל הרישיון, לבין הסיבה לסגירת החברה גדול יותר כך יש הצדקה גדולה לא לאשר לך את הרישיון לחברה פרטית אחרת.

 פסקה (3)- אמינות והגינות

יש לחייב לשכה פרטית שעוסקת בתיווך (או לא עוסקת בתיווך) למסור למבקש העבודה, לעובד ולמציע העבודה (בקיצור, לכול העוסק בדבר) כול מידע הנוגע בענייני העבודה.

 פסקה (4)- תשלום נוסף

  1. אם לשכה פרטית לקחה תשלום נוסף שלא כחוק ממבקש עבודה דינה קנס.
  2. אם לשכה פרטית לקחה תשלום שלא כחוק מעובד זר דינה מאסר לשלוש שנים או קנס.
  3. אם אדם גבה כסף מעובד זר שלא כחוק דינו מאסר לשלוש שנים או קנס.

 אחרית דבר:

 באמצעות חוק ההסדרים נעשה שימוש לעקוף החלטות בג"ץ ובית המשפט העליון, לדוגמא:

 1.בחוק ההסדרים נקבע: שר הפנים רשאי לקבוע כללים המגבילים את מספר המעברים בין מעסיקים של מהגרי עבודה בתחום הסיעוד ואת האזור הגיאוגרפי בו יחויבו מהגרי עבודה לעבוד.

ב-2006 בג"ץ 4542\02 פסק שהצעה זו פוגעת בכבודם של העובדים כבני אדם ,שוללת את האוטונומיה שלהם ואף כינה זאת "כמעין עבדות מודרנית".

 2.בחוק ההסדרים נקבע: עובד ששהה בארץ שלא כדין יחויב לצאת לתקופת הצטננות לצורך קבלת אשרה ורישיון שהייה בארץ מחדש, גם אם אותו אדם נשוי לאזרח או תושב ישראלי.

ב-1999 וב-2006 קבע בית המשפט העליון כי הצעה זו איננה חוקתית היא פוגעת בזכות היסוד לחיי משפחה וכמו כן לא תואמת משטר דמוקרטי.

.מרבית החוקים פתוחים לחוות דעת פרטית ובלעדית של שר הפנים.

המצב שנוצר הוא שאין תוואי ברור כיצד לפעול, כול שינוי של שר פנים יכול לשנות את המציאות בפועל לפי ראות עיניו ללא צורך לשנות את החוק הכתוב.

 כידוע, היום, בישראל 2010 אין לממשלת ישראל מדיניות הגירה ברורה, פומבית ומוסדרת.

שימוש בחוק ההסדרים לעיגול פינות וסתימת חורים בנושא עובדים זרים מקדמת תהליכים לא דמוקרטים ודוחה את הקץ- לקבוע מדיניות הגירה ברורה ושקופה.

_________

חוות דעת  זו היא חלק מפרויקט "ציבור, רוצה להשתתף בחוק ההסדרים?" מהבלוג "ללא אליבי" בשיתוף אתר עבודה שחורה.

עמוד הפרויקט ב"ללא אליבי"

עמוד הפרויקט ב"עבודה שחורה"

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.