חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

מארץ קדושה ל"הולילנד" – התנגדות לתזכיר החוק של הרפורמה בתכנון ובנייה

נושאים איכות השלטון, מכתבים, תכנון ובניה ב 12.04.10 6:09

המקרה של שחיתות שלטונית קשה (לכאורה), כפי שנחשפה בפרשת הולילנד, ממשיכה להטיל צל כבד על חוק התכנון והבניה. לפניכם מכתב מאת אורי שטרן שנשלח לראש הממשלה, שר הפנים ושרים נוספים המפרט את הכשלים בחוק

לכבוד                                                                                                      11.04.2010

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן
שר הפנים, אלי ישי
שר המשפטים, יעקב נאמן
שר האוצר, יובל שטייניץ
שר השיכון והבינוי, אריאל אטיאס
שר התחבורה, ישראל כץ
שר החקלאות, שלום שמחון
שר התשתיות הלאומיות, עוזי לנדאו
חברי כנסת של סיעות הקואליציה
היועץ המשפטי של משרד הפנים
אתר "עבודה שחורה"

הנדון: מארץ קדושה ל"הולילנד" – התנגדות לתזכיר החוק של הרפורמה בתכנון ובנייה

שלום רב,

הרפורמה בתכנון והבנייה עברה בקריאה ראשונה בכנסת למרות התנגדות עזה של רבים וטובים. החוק אושר משום שקודם נמרצות על ידי ר"מ ושר הפנים על אף שמרבית ח"כ אינם יודעים על מה הצביעו.

כאזרח עובד אני מתקשה לעבור על החוק במלואו ולתת את כל ההסתייגויות שלי ממנו. עולם התכנון והמשפט אינו עולמי המקצועי וזמני מוגבל. לכן אני נשען על ניתוחם של ארגונים ואנשי מקצוע רבים, אותם אני מעריך. ארגונים אלו מייצגים את רוב החברה מבחינה חברתית וסביבתית.

פרשת "הולילנד" המתפרסמת בימים אלו חושפת את שחיתות ברמת הוועדה המקומית למרות בלמים רבים שקיימים. החוק המוצע גורם לפרויקטים מסוג זה קלות רבה בצורה משמעותית לקבל את מבוקשם על חשבון טובת הציבור. אנא ראה בפרויקט זה כמייצג לבעיה רחבה הרבה יותר  העתידה לבוא בעקבות החוק החדש.

רמת הבהילות וחוסר השקיפות בכל מערכת מרמזת על שיקולים זרים ומפחיתים במידה ניכרת את האמינות של המהלך.

אני פונה אליך בבקשה למנוע את קידום החוק המוצע כיום ולבחון כיצד ניתן לשלב עקרונות של תכנון חברתי וסביבתי ולקדם הליך שקוף בשיתוף הציבור.

אנא שתפו את נציגי הציבור בתחומי החברה והסביבה בפיתוח החוק על מנת שיהיה חוק מקובל על כולם ולא רק על בעלי ממון.

בברכה,
אורי שטרן
מהנדס מערכת
לוטם
052-6477808

רצ"ב הערותיי על סעיפי החוק אשר הספקתי לקרוא.

כמהנדס מערכת, בבואי לתכנן מערכת חדשה ראשית כל אני מגדיר מהן מטרות המערכת, ממטרות אלו גוזר את האמצעים להשגה וממשיך לתכנון המפורט.

בהתייחס לחוק התכנון והבניה, בהעדר מטרות לחוק – הדבר מקשה על היכולת לבחון את החוק, לכן אגדיר את מטרות החוק לפי מיטב הבנתי, כאזרח מן השורה.

המטרות המוצעות:

1.      ייעול מערכות התכנון והשלטון.

2.      מתן מענה הולם לכלל צרכי הפיתוח והשימור של מדינת ישראל בראייה ארוכת טווח.

3.      קידום השוויון ושוויון ההזדמנויות; קידום תכנון איכותי לצרכי כלל קבוצות האוכלוסייה, צמצום פערים חברתיים וכלכליים והבטחת צרכי תושבי המדינה, לרבות דיור בהישג יד לכלל האוכלוסייה.

4.      שמירה על בריאות הציבור ועל איכות הסביבה.

5.      שמירה על ערכי הטבע, הנוף, המורשת והחקלאות ומחויבות לעקרונות של פיתוח בר קיימא.

6.      שקיפות בהליכי קבלת החלטות ובמידע תכנוני.

7.      שיתוף הציבור בהליכי התכנון.

הערות לחלק ב' – מוסדות התכנון

8. הרכב המועצה הארצית – ההרכב נראה מוטה בצורה חזקה לכיוונו של שר הפנים אשר ממנה 12 מתוך 26 החברים במועצה. זהו ריכוז כח גדול במיוחד.

11. א., 16, 21.א,24, 47 ממלאי תפקידים במועצה –מי יפקח על מינויים אלו? מדוע שר הפנים ממנה את ממלאי התפקידים ולא המועצה בכללותה? מדוע היועצים הם חיצוניים ולא עובדי מדינה? איך ימנע ניגוד עניינים של יועצים אלו בין עבודתם הפרטית לציבורית?

11. ד. כפל תפקידים של היועצים – נראה שהאינטרס הציבורי ייפגע אם אותם יועצים ימליצו בכל הוועדות.  אצלנו בתעשייה נהוג לקבל עצות מכמה שיותר גורמים על מנת לקבל תוצאה אופטימלית. ע"י שימוש ביועצים שונים מקבלים זווית ראיה רחבה ובחינה מעמיקה של המקרה.

13. א.הרכבה של ועדת המשנה – חסרים נציגי שר הבריאות והרווחה.

14. הרכבה של ועדת המשנה לתשתיות – חסרים נציג שר הבריאות והרווחה, נציג הארגונים המקצועיים בתחום התכנון והבניה.

17. הרכב וועדת המשנה לערעורים – חסרים נציג שר הבריאות והרווחה, נציג הארגונים המקצועיים בתחום התכנון והבניה.

19. הרכב וועדת המשנה למתקנים ביטחוניים – חסרים נציג שר הבריאות והרווחה, נציג הארגונים המקצועיים בתחום התכנון והבניה.

29. הרכב ועדת משנה מחוזית – חסרים נציג שר הבריאות והרווחה, נציג הארגונים המקצועיים בתחום התכנון והבניה.

32. הרכב ועדת משנה לשיכונים – חסרים באופן בולט נציג שר הרווחה ונציג ארגון חברתי.

הערה לכל וועדות הערר: הרכבי הוועדות מצומצמים וסמכויותיהן מרובות. במערכת המשפט ערעור על החלטת שופט נדונה בהרכב 3 שופטים, ערעור על החלטת 3 שופטים נידונה בהרכב 5 שופטים. בהצעת חוק זו, ערעור על החלטת המועצה הארצית שמונה 30 אנשים נידונה בפני 3 אנשים. זוהי מערכת ערר לא סבירה ומנוגדת לכל מטרות החוק.

34-36. וועדת ערר ארצית – לוועדת הערר יש סמכות בלתי מוגבלת. לשלושה חברים בלבד, ניתן הכוח לתת ולבטל היתרים, לשנות היטל השבחה, תשריט ופיצויים בניגוד לעמדת המועצה הארצית.  במקרה זה ניתן לומר שוועדת הערר היא מחליפה לגמרי את הצורף במועצה הארצית והוועדות המחוזיות. על כל החלטה של המועצה הארצית ניתן לערער ולהגיע להחלטה של פורום מצומצם זה אשר כוחו מוחלט. אין נציג לגופים החברתיים-סביבתיים. הסעיף מרוקן  את המועצה הארצית ממשמעות.

40-42. וועדת ערר להיתרים – לוועדת הערר יש סמכות בלתי מוגבלת. לחמישה חברים בלבד, ניתן הכוח לתת ולבטל היתרים, לשנות היטל השבחה, תשריט ופיצויים בניגוד לעמדת הוועדה המקומית.  במקרה זה ניתן לומר שוועדת הערר היא מחליפה לגמרי את הצורף בוועדות מקומיות. על כל החלטה של המועצה הארצית ניתן לערער ולהגיע להחלטה של פורום מצומצם זה אשר כוחו מוחלט. אין נציג לגופים החברתיים-סביבתיים. הסעיף מרוקן לחלוטין את הוועדות המקומיות ממשמעותן

49-50. וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה – לוועדת הערר יש סמכות בלתי מוגבלת. לשלושה חברים בלבד, ניתן הכוח לתת ולבטל היתרים, לשנות היטל השבחה, תשריט ופיצויים בניגוד לעמדת הוועדה המקומית. על כל החלטה של הוועדה המקומית ניתן לערער ולהגיע להחלטה של פורום מצומצם זה אשר כוחו מוחלט. אין נציג לגופים החברתיים-סביבתיים. הסעיף מרוקן לחלוטין את הוועדות המקומיות ממשמעותן.

57. 1. מה הכוונה מועצת הרשות המקומית? דרוש להגדיר את מספר הנציגים. ישנן רשויות אשר להן 5 חברי הנהלה ויש רשויות אשר להן 14 חברי הנהלה. על מנת שתהיה משמעות גם לנציגים שהם לא נציגי הרשות, יש להגדיר כמה נציגים יש לרשות ומי ממנה אותם.

150. הוועדה למינוי חברים מקרב הציבור – בחירת חברי הוועדה מוטלת באופן כולל על שר הפנים. אין כאן שום שיקול לטובת הציבור. נציגי הציבור צריכים להיבחר באופן שייצג את האינטרסים של כלל הציבור: אנשים אשר מייצגים את החברה באופן כולל ופעילים בארגוני סביבה וחברה. חברי הוועדה יהיו מינויים פוליטיים ולכן גם ה"חברים מקרב הציבור" שיבחרו יהיו מינויים פוליטיים.

סיכום הערות

ברפרוף על החוק המוצע נראה כי לא נלקחו בחשבון כל שיקולי טובת הציבור.

ריכוז סמכויות גדול אצל שר הפנים, מערכת תכנון עם מיעוט בלמים וחוסר בשיתוף הציבור.

מנסחיו ראו את עצמם בתפקידם לזמן רב ולא ראו את האפשרויות הרבות אשר החוק נותן לתפקידם ולאנשים לא ישרים אשר עלולים לשבת במקומם.

ערכים של הסכמה רחבה ודיון אמיתי של כל בעלי העניין: תושבים, ארגוני סביבה, ארגוני חברה, מומחי בריאות, אנשי פיתוח  יגרום לתוצאות טובות יותר לכולם.

תהליך תכנון נכון אשר לוקח בחשבון את כל השיקולים עלול לקחת קצת יותר זמן אך להוביל לתוצאה טובה בהרבה.

נערך על ידי יוחאי
תגיות: , , , , , , , , , ,

4 תגובות

 1. דליה :

  האם נתניהו יקח בחשבון את ההתנגדות הציבורית למחטף הרפורמה?

 2. זו לא שאלה של התנגדות ציבורית :

  זו שאלה של אצבעות בכנסת. האם למאיר שטרית הזיזה ההתנגדות הציבורית לחוק הביומטרי?

  אם אנחנו רוצים לבטל את רוע הגזרה אנחנו צריכים קודם לזהות את הח"כים שאותם אפשר לשכנע (לא דב חנין ולא ביבי)

  איתי

 3. ירושלים של זהב :

  ובבואי היום לבכות לך
  על רהב ושקרים
  נאנחות הן אבניך
  אשר קדרו עם השנים.
  כי כל פינה בך
  רק נדל"ן היא
  ספוגה בדם כה רב
  עוד אזכרך ירושלים
  בליל קר ולעת שרב

  ירושלים של זהב
  לחמדנים חסרי פשרות
  הלא לכל יסוריך
  הם כינורות.

  אלמוני

 4. בקשת החברה להגנת הטבע - להפגיז את יעקב נאמן :

  http://www.teva.org.il/?CategoryID=216&ArticleID=5144

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.