חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

מספר הרופאים לנפש בישראל יורד בהתמדה

נושאים בריאות ואיכות סביבה, שולחן הניתוחים ב 4.03.10 6:05

סגן שר הבריאות חה"כ יעקב ליצמן הזהיר בועדת הכספים של הכנסת, כי מספר הרופאים לנפש בישראל יורד בהתמדה וצפוי להגיע ב-2020 ל- 2.7 רופאים לאלף נפש. מה ניתן ללמוד משיעור הרופאים ביחס לכלל האוכלוסייה, והאם מגמה של ירידה במדד זה קשורה לפגיעה ברמת בריאות האוכלוסייה

מאת: שרון אסיסקוביץ'

סגן שר הבריאות הזהיר בועדת הכספים של הכנסת כי מספר הרופאים לנפש בישראל יורד בהתמדה וצפוי להגיע ב-2020 ל-2.7, אם יימשכו מגמות הנוכחיות של הגידול באוכלוסייה ובמספר הרופאים הפעילים. זוהי מסקנת דו"ח שהוכן על-ידי משרד הבריאות עוד ב-2007. בדיקה של נתוני משרד הבריאות מעלה ששיעור הרופאים המועסקים במערכת הבריאות (בכללה – ציבורית ופרטית) לאלף נפש נשאר יציב למדי בין שנת 2000 לשנת 2008 – כ-3.4 רופאים., ובין 2007 ל-2008 חל גידול זעיר של כ-2% בשיעור הרופאים לאלף נפש. ביחס לסוף שנות התשעים חלה ירידה בשיעור הרופאים המועסקים במערכת הבריאות לאלף נפש. סוגייה זו מעלה שתי שאלות חשובות יותר – האחת, מה משמעות מדד זה, שקל יחסית להפיקו אך לא תמיד קל לפרשו, והשנייה, האם מגמה של ירידה במדד זה קשורה לפגיעה ברמת הבריאות של האוכלוסייה (וצפויה להשפיע עליה בעתיד).

במדינות מפותחות שונות ניתן למצוא שיעורים שונים (ומשתנים לאורך השנים) של רופאים ביחס לאוכלוסייה. שתי סיבות מרכזיות הן הבדלים ברמת הפיתוח הכלכלי ומבנה מערכת הבריאות. בדרך-כלל, ככל שרמת הפיתוח הכלכלי עולה, כפי שנמדדת למשל ברמת התמ"ג (או התל"ג) לנפש, כך עולה שיעור הרופאים ביחס לאוכלוסייה. שיעור הרופאים ביחס לאוכלוסייה נחשב למדד לפיתוח כלכלי וחברתי. ברם, שיעור המועסקים במערכת הבריאות וההתפלגות בין רופאים, אחיות (אני מתנצל על ההטייה המגדרית) ועובדים אחרים במערכת הבריאות מושפעת ממבנה מערכת הבריאות דוגמת היחסים בין המגזר הציבורי והמגזר הפרטי, עוצמת האיגודים המקצועיים השונים ומערכות התגמול של עובדים ושל שירותים במקרים של מערכות בריאות שונות. גם למסורת ותרבות רפואית יש השפעה על שיעור הרופאים ועל התפלגות המועסקים במערכות בריאות במדינות שונות. יש מערכות בריאות שבהן עיקר ההסתמכות על הגשת שירותים היא על רופאים ויש מערכות בריאות שבה חלקם של הרופאים מצומצם יותר, וקיימת הסתמכות רבה יותר על מרכיבים נוספים דוגמת אחיות.

לפי נתוני ה-OECD קיימים פערים בין המדינות המפותחות, הגם שבכולן יש נטייה לגידול לאורך השנים, ביחס בין מספר הרופאים לבין גודל האוכלוסייה. לא רלוונטי להשוות בין ישראל לבין ארה"ב, אך במחוזותינו אוהבים להביט באש האולימפית של הקפיטליזם… בארצות-הברית היו ב-2007 2.43 רופאים מועסקים במערכת הבריאות לאלף נפש. בבריטניה, גם כן מדינה שאין טעם רב להשוותה לישראל, אך מערכת הבריאות בה היא בעיקר ציבורית (בשונה מארצות-הברית) היו ב-2007 2.48 רופאים מועסקים במערכת הבריאות לאלף נפש. בקנדה, עוד מדינה שמערכת הבריאות שלה שונה לחלוטין מזו הישראלית במבנה שלה אך קשורה מאוד בארצות-הברית (גם בתחום הבריאות – מעבר למה שאולי ניתן לחשוב) היו ב-2007 2.18 רופאים מועסקים במערכת הבריאות לאלף נפש. במדינות שדומות לנו יותר בגודל אוכלוסייתן היה שיעור הרופאים המועסקים במערכת הבריאות לאלף נפש דומים או מעט גבוהים יותר מבישראל: באוסטריה – 3.75, בבלגיה – 4.03, בהולנד – 3.93, בנורבגיה – 3.86, בפורטוגל – 3.51 ובשוויץ – 3.85. באירלנד – רק 3.03. במדינות גדולות יותר דוגמת צרפת, גרמניה ואיטליה היו שיעורי הרופאים המועסקים לאלף נפש דומים עוד יותר לאלו שבישראל – 3.37, 3.50 ו-3.65, בהתאמה. הבדל גדול בין מרבית המדינות הללו לבין ישראל הוא שבין שנת 2000 ל-2007 נרשם גידול בשיעורי הרופאים המועסקים במערכת הבריאות לאלף נפש. במיוחד מרשים הגידול באירלנד, בהולנד, בנורבגיה ובבריטניה – 36%, 23%, 35% ו-29%, בהתאמה. בישראל, לעומת זאת, בשנים 2007-2000 ירד שיעור הרופאים המועסקים במערכת הבריאות לאלף נפש ב-1%.

הטענה כי ראוי להגדיל את שיעור הרופאים המועסקים במערכת הבריאות בישראל ביחס לאוכלוסייה היא נכונה בראי השוואתי. להגדלת שיעור הרופאים ביחס לאוכלוסייה צפויות השלכות ככל שהדברים אמורים בהגדלת המשאבים הציבוריים והפרטיים לבריאות, על חשבון מטרות ראויות אחרות. ההחלטה בעניין היא ערכית ופוליטית. שאלה אחרת היא האם הגדלת שיעור הרופאים ביחס לאוכלוסייה צפוייה להביא לשיפור איכות הבריאות באוכלוסייה.

מחקרים שונים חלוקים בשאלה האם מערכות בריאות מהוות מרכיב חיוני באיכות הבריאות של האוכלוסייה ככל שהיא נמדדת באמצעות תוחלת חיים ותמותת תינוקות, למשל. להוצאה לבריאות ולשיעור הרופאים ביחס לאוכלוסייה יש השפעה חיובית אך שולית ביחס לגורמים אחרים כתזונה, הרגלי עישון ושתייה ואיכות הסביבה. בכל מקרה, עדיף להיות בריא. ברם אי אפשר לשלול את החשיבות של מערכות בריאות לטיפול במחלות ובפציעות – טיפול שבלעדיו לא נאריך חיים. גם עם עיקר המשאבים של מערכות בריאות מוקצים לקבוצות אוכלוסייה מצומצמות ותוצאותיהן מוגבלות, דוגמת חולים במחלות קשות דוגמת סרטן וקשישים, הרי שלמערכות בריאות יש חשיבות ביחס לכל אחד ואחת מאיתנו (ושלא אובן לא נכון – אני חושב שראוי להקצות משאבים לטיפול בחולים במחלות קשות דוגמת סרטן ובקשישים, ולו רק בשם הסולדיריות החברתית שכולנו עשויים להזדקק לה ביום מן הימים).

אם מערכות בריאות הן חשובות והגדלת שיעור הרופאים ביחס לאוכלוסייה היו מטרת מדיניות חשובה, הרי שחשוב גם איך לעודד ולהגדיל את מספר הרופאים המועסקים במערכת הבריאות. אם "סתם" נגדיל את מספר הרופאים ואת שיעורם ביחס לאוכלוסייה, אזי אנחנו עלולים להחמיר חלק ממצוקות מערכת הבריאות ולא לשפר את בריאות האוכלוסייה. בלא מדיניות ברורה ושיתוף פעולה בין משרדי הבריאות והאוצר, ההסתדרות הרפואית בתי החולים וקופות החולים, רוב הרופאים החדשים יועסקו במרכז הארץ ובמקצועות רפואיים שיש בצידם פוטנציאל לרווח ברפואה הפרטית, ולהבדיל גם ב"רפואה השחורה", ויותר רופאים ייפנו למערכת הרפואה הפרטית הפחות שוויונית ופחות נגישה לקבוצות חלשות כלכלית. הפערים במערכת הבריאות ובתוצרי הבריאות צפויים לגדול אם המדיניות תהיה רק כזו של הגדלת מספר הרופאים. נדרשת, אם כן, התערבות ממשלתית ב"כוחות השוק". עד לאיזה היקף ובאילו אופנים רצויה ההתערבות? שאלות טובות.

נערך על ידי גליה
תגיות: , , , , , , , ,

תגובה אחת

  1. ק. טוכולסקי :

    זה טוב שליצמן מזהיר, ומה הוא עושה? דואג שיהיו יותר תקנים לרופאים בבתי החולים? שיותר צעירים יקבלו השכלה שתאפשר להם ללכת ללמוד רפואה? שתהיה נגישות ללימודי רפואה ליותר אנשים?
    סגן שר הבריאות לא אמור להזהיר הוא אמור לדרוש באותה התמדה בה הוא פועל למען אינטרסים צרים גם דרישות שמשרתות את הציבור הרחב. הוא לא מהאו"ם הוא השר בפועל.

    צריך בישראל יותר רופאים ויותר אחיות ולו בכדי שהמשמרות של רופאים ואחיות לא יהיו מטורפות באורכן. צריך יותר בתי חולים ויותר נגישות של האוכלוסייה לבריאות. אז שיתכבד סגן השר להפסיק להזהיר ויתחיל לעבוד.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.