חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הבחירות לארגון המורים: החלטות השופטת ותגובת הנתבעים לעתירה

נושאים חדשות, חינוך ותרבות ב 19.02.10 6:00

בהמשך לפרסום תביעתה של ר"ח, אנחנו מביאים לפניכם מידע מעודכן, הכולל את הנוסחים המקוריים הרלבנטיים. מעיון במידע המשפטי מתברר כי הבחירות נמשכות כסדרן ועוברות לשלב השני
מאת: דליה בלומנפלד

א. כזכור הסתירה ר"ח מציבור המורים ומפעיליה את דבר העתירה שהגישה נגד ארגון המורים, שפורסמה כאן במלואה

ב. ביום רביעי בלילה (17.2.10) הופץ אימייל מטעם ר"ח ובו דברי פרשנות על הפסיקה המקדמית של השופטת, ללא הנוסח המקורי וללא פרטים נוספים (הודעת רוח חדשה)

ג. אנחנו מביאים בפניכם את נוסח ההחלטה המקדמית כפי שנכתב בכתב ידה של השופטת על גבי התביעה, וכן דברי התשובה של ארגון המורים.

ד. ביום חמישי ( 18.2.10) קיבלה השופטת החלטה חדשה המבטלת את הצו שהטילה בבקשתה הראשונה. הנוסח מובא בהמשך.

ה. השופט דן ארבל (המפקח על הבחירות) חזר ארצה ביום חמישי (18.2.10).

החלטתה של כבוד השופטת הילה גרסטל ב-10.2.2010:

"לנוכח נסיעת המפקח לחו"ל, והאמור בסעיף 2 להודעה ובקשה למתן ארכה…..: מטעם המשיבים שהוגשה ביום 8.2.2010, אני נעתרת למבוקש בסעיף 8 בכל הנוגע לדיונים בפסילות לעררים. אם יופצו רשימות מועמדים – יודגש בעת ההפצה כי אין מדובר ברשימות סופיות."
(צילום ההחלטה)

מתוך תגובת ארגון המורים לעתירת ר"ח ולהחלטת השופטת שנשלחה לבית המשפט:
(את הנוסח המלא ניתן לראות כאן)

"בקשה דחופה לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד ותגובת ארגון המורים לבקשה למתן הוראות":

א.   ההחלטה התקבלה ללא שהיו בפני בית המשפט הנכבד העובדות המלאות והתקבלה ללא קבלת תגובת כבוד המפקח על הבחירות ותגובת ארגון המורים

לאחר שסיימה ועדת הבחירות את דיוניה בעררי הבחירות, בהתאם להחלטת כבוד המפקח על הבחירות ובהתאם להוראות תקנון ארגון המורים ונהלי הבחירות, כל עתירות המוגשות על החלטות וועדת הבחירות בעררי הבחירות והבקשות לפסילת קלפיות מוגשות למוסד השיפוט הפנימי של ארגון המורים – הוא בית דין החברים.

ויוזכר ויודגש: פסק דינו של בית המשפט מיום 21.12.09 אשר עיגן את הסכמת הצדדים, לא ביטל את סמכותו של מוסד השיפוט הפנימי של ארגון המורים, לא קבע, כי ערעורים על החלטות כבוד המפקח על הבחירות יופנו לפתחו של בית המשפט הנכבד ולא ניתן להיענות לניסיון התובעים לעקר מתוכן את שיקול דעתו וסמכותו של בית דין החברים של הארגון, באופן בו יוחלפו בבית המשפט הנכבד.

בהתאם להלכה הקבועה מקדמת דנא, חזקה על כל חברי ארגון, כי הוראות התקנון של הארגון בו הם חברים, ידועות להם והרי הצטרפותם לארגון כמוה כהסכמה להוראותיו של תקנון הארגון, וכמוה – כפי שפסק בית המשפט בעבר – כחתימה על שטר בוררות  ……………………….."

" ב.    פעולותיהם ההרסניות של התובעים

1.              פעולותיהם ההרסניות של התובעים הבקשה למתן הוראות הוגשה בחוסר סמכות, תוך שפעם נוספת פונים התובעים לבית המשפט הנכבד, כאשר טרם מוצו ההליכים במוסד השיפוט הפנימי של ארגון המורים – בית דין חברים הדן בערעורים על החלטות ועדת הבחירות. כך, קובע תקנון ארגון המורים, כך הורה כבוד המפקח על הבחירות ובכך מודים התובעים עצמם בסעיף 12 לבקשה כי זו הדרך בה יש לנקוט, ואף מציינים כי פנו בעצמם לבית דין החברים בערעור. במקום להמתין לבית הדין המקיים בימים אלה דיונים בערעורי בחירות שייאמר דברו, בחרו התובעים בחוסר סמכות לפנות לבית המשפט הנכבד.

כך, הלכה למעשה, מבקשים התובעים מבית המשפט הנכבד, לרוקן מתוכן את תפקידו של כבוד המפקח על הבחירות

לכבוד המפקח על הבחירות נשלחה בטעות הודעת מייל במסגרתה קרא מר שמולי בינג, מפעילי התובעת 2, לכל הפעילים בתנועה שלא לפעול בהתאם להנחיות כבוד המפקח על הבחירות וכי "יש לנהוג כאילו אין מפקח". עוד האשים והשמיץ מר בינג את כבוד המפקח על הבחירות כמי שמוטה לטובת הנהלת הארגון וטען כי "חבל על המאמץ בניסיונות לייצר פיקוח אפקטיבי". על כך כבר נתנה וועדת הבחירות את דעתה והעבירה את הנושא החמור לטיפולו של בית דין החברים.

"עוד התברר, כי התובעים ניסו להפריע לניהול תקין של הבחירות ולשבש את הבחירות בבתי הספר והורו לוועדות הקלפי בבתי הספר להעביר את פרוטוקולי הבחירות למטה שלהם ולא לוועדת הבחירות. כך מתנהלים התובעים – על ידי חתירה תחת הוראות כבוד המפקח על הבחירות ובמטרה להפריע לניהול תקין של הליך הבחירות ולנסות להטות את תוצאותיו בדרך של תכסיסים ופעלולים. בעקבות ניסיון בוטה זה של התובעים לשבש את מהלך הבחירות נאלץ כבוד המפקח על הבחירות לפנות לבא כוח התובעים, עו"ד בך והורה לו להורות לתובעים לחדול מכך מיד.

"אם לא די בכך, מאז שהוגשה בקשת התובעים "למתן הוראות" פונה התובע 1 עצמו ופונים פעיליהם של התובעת לחברי וועדת הבחירות בפניות רבות לטלפונים הסלולאריים האישיים שלהם, בטלפונים למקום עבודתם, ובטלפונים לביתם תוך הטרדה של ממש ותוך פגיעה של ממש בפרטיותם בעבודתם הפרטית, והכל, במטרה כנראה, להשפיע על החלטותיהם ובניגוד להוראות מפורשות של כבוד המפקח על הבחירות אשר הורה כי פניות לוועדת הבחירות תיעשה דרך המזכירות ולא באופן אישי. לאור דברים אלה, נאלצה וועדת הבחירות לפרסם ביום 9.2.10 הודעה באתר הארגון המורה שוב כי פניות לוועדת הבחירות ייעשו אך ורק באמצעות מזכירת וועדת הבחירות…………"

החלטתה החדשה של כבוד השופטת הילה גרסטל ב- 18.2.2010
(ההחלטה החדשה של השופטת)

"לנוכח שובו הצפוי של המפקח היום לארץ, יבוטל הצו עם שובו והוא יהא אחראי לפיקוח בהמשך הטיפול בנושאים המפורטים."

החלטתה החדשה של השופטת דוחה למעשה את העתירה של ר"ח. הניסיון לעכב את הבחירות או לפסול אותן נכשל. תהליך הבחירות נמשך כסדרו, וביום ראשון 21.2.10 יתחיל השלב השני של הבחירות.

קישורים רלבנטיים
הודעת המפקח על הבחירות על הגשת עררים לבית דין חברים
(ולא לבית משפט מחוזי – פניה למחוזי היא בניגוד לתקנון הבחירות)
בגלל הטרדות טלפוניות: רק מזכירת וועדת הבחירות תקבל את הפניות
מאמר בעבודה שחורה על התדיינויות משפטיות קודמות

נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , , , ,

10 תגובות

 1. דליה :

  ר"ח מנסה לשבש את הליכי הבחירות,ומשתמשת לצורך זה בבית המשפט המחוזי, למרות שהוא קבע בעבר, שהערכאה לטיפול בנושאים אלה היא בית דין חברים.
  ההחלטה הראשונה של השופטת יצרה אצל אנשי ר"ח תחושה שהם יצליחו להביא לפסילת הבחירות ולשיבושן.בעקבות זאת יצאו בהודעה על כך.
  ההחלטה השנייה של השופטת סתמה את הגולל על ניסיונות השיבוש הללו נכון להיום.
  ולעתיד. ר"ח תמצא כל פתח שתמצא להיכנס אליו כדי להמשיך ולשבש את הבחירות.

 2. לדליה :

  את נוקטת עמדה חד צדדית,ומתעלמת לחלוטין מהטענות הלא פשוטות שהועלו:
  העובדה ש 50 מהמועמדים הפסולים הם מתומכי הר"ח ואף אחד מתומכי רן ארז – לא מעוררת אצלך תהיות?
  העובדה שמזכירי הסניפים הם המתמודדים והם גם המפקחים על המהלך התקין של הבחירות (הרי השופט לא יכול לעשות זאת לבדו) – האם זה לא מעורר אצלך תהיות?
  מבלי להיות לתמוך באף אחד מהצדדים – הדבר בהחלט גורם להרמת גבה, לפחות.

 3. דליה :

  אשמח לדעת את שמו של מגיב 2. מה האנונימיות הזו?

 4. דליה :

  איפה כתוב על פסילת 50 מועמדים? בדפים של ר"ח? דפים אלה אינם מהווים לדידי מקור להסתמך עליהם, כיוון שהם פרשנות חד כיוונית של ר"ח. אני משתדלת להסתמך על מסמכים מקוריים. אי לכך אני מציגה אותם בפוסט זה. האם באיזשהוא מקום כתוב על כך? לא מצאתי. אם אכן נפסלו בזדון 50 מועמדים, לר"ח יש עילה להגיש תביעה על כך לבית דין חברים. אם בית הדין יכזיב אותם, פתוחה לפניהם הדרך לבית המשפט המחוזי. לדלג על ערכאות מתוך זלזול בבית דין חברים, זה לא חוקי. אם באמת נפסלו 50 מועמדים של ר"ח, שיתנהלו בצורה המקובלת מבחינה משפטית ואם יתנהלו כך, אני הראשונה שאתמוך בהם.

 5. יאיר מלכיאור :

  דליה,
  זו עצימת עיניים להגיד שילכו לבית דין חברים. את יודעת בדיוק מי יושב בו, אל תיתממי, אמרתי לך את זה פנים אל פנים ואת ממשיכה לכתוב את זה כאילו התשובה לא ידועה לך.

  דבר שני לחכות שעד שיבררו העתירות ובינתיים להמשיך בתהליך הבחירות זה הדבר שר"ח ניסתה ובצדק למנוע אחרי שהבחירות יימשכו אף אחד לא יחזיר דיון לגבי נבחרים אלה או אחרים.
  את לא יכולה להמשיך להתעלם מהמצב הקיים ולבקש מהם לפעול כאילו כולם אנשים הגונים שדואגים לאמת ולאינטרסים של כלל המורים. המכתב של שמולי שדלף החוצה אמר בדיוק את זה, אנחנו מכלים את זמננו על מוסדות הארגון פנימה שאינם פועלים לטובתנו גם כשברור שאנחנו צודקים.

  להזכירך רק בזכות עתירה לבית משפט בכלל יש מפקח חיצוני לבחירות, כלומר זה הכלי היחיד שעובד מול הביזיון שנקרא המוסדות של ארגון המורים (או בשמו הראוי המאפיה של רן ארז)!!!

 6. עירית :

  עפ"י התקנון נבחרו כ- 600 צירים מכל בתי הספר בארץ. לבית ספר יש מנדט לציר לוועידת ארגון המורים – רק אם יש בו מינימום של 40 חברי ארגון בספר הבוחרים.

  בתי ספר קטנים שיש בהם פחות מ- 40 מורים צורפו לבתי ספר קטנים אחרים. יחד הם בחרו בציר אחד.

  אני מלמדת בחטיבת ביניים שבה רק 9 חברי ארגון המורים בספר הבוחרים. היה ברור לכולנו שאין לנו מנדט ושאנחנו מצורפים לבית ספר אחר. בגלל חוסר עניין לא הגיש אף אחד מהמורים מועמדות עד ה- 21.1.10 על פי הנהלים וגם לא הלכנו להצביע בבית הספר הסמוך שבו נקבעו הבחירות מראש עפ"י ההודעה של ועדת הקלפי.

  חמישה ימים אחרי המועד החוקי להגשת מועמדות, הגיע נציג של הרוח החדשה, שכנע את אחת המורות להתעלם מהבחירות שנעשו בבית הספר המצורף הראשי, להגיש מועמדות ולהיבחר בבית הספר שלנו כמועמדת יחידה. למרות שידע שאין לנו מנדט כיון שיש לנו רק 9 מורים בעלי זכות בחירה. ידע שבבית הספר המצורף הראשי נבחרה מורה אחרת כציר. הוא הבטיח למועמדת שבחר שלא יפסלו אותה אם תשלח את הטפסים והפרוטוקול של בחירתה.
  הטפסים אכן נשלחו, וועדת הבחירות כמובן פסלה את בחירתה של המורה, בגלל שהבחירות לא נעשו בזמן, אין לבית הספר מספיק מורים למנדט לציר, ומבית הספר המצורף הראשי נבחר מורה אחר.
  זו דוגמה אחת לערעורים של הרוח החדשה. המטרה שלהם לעורר רוח והשמצות שצירים שלהם שנבחרו לא עפ"י התקנון נפסלו.
  השופט כתב שרוב הערעורים הם ערעורים חוזרים שדנה עליהם ועדת הבחירות. בצפייה בערעורים שדנו עליהם ומפורסמים באינטרנט באתר הארגון רואים בבירור שזוהי הגזמה שיש להם 50 ערעורים.
  להלן כל הערעורים וההחלטות לגביהם. השקיפות מלאה:
  http://www.irgun-hamorim.org.il/content/protocol-jan31.pdf

  http://www.irgun-hamorim.org.il/content/protocol-feb02.pdf

  בצפייה ברשימה של הערעורים וההחלטות נראה בבירור שהפסילות לא נעשו על רקע ההשתייכות של הציר אלא עינייני בגלל אי עמידה בנהלים.
  לדעתי הפרובוקציות של הרוח החדשה מכוונות.

  אם לא היה מפקח שופט בדימוס גם עוד 10 שנים לא היו נגמרים הבחירות בגלל פניות הרוח החדשה לבתי משפט. הארגון צריך להודות להם על דרישתם לשופט מפקח. הם בוודאי מצטערים כיון שהמפקח בולם את הפרובוקציות.

 7. ל-5 :

  "להזכירך רק בזכות עתירה לבית משפט בכלל יש מפקח חיצוני לבחירות, כלומר זה הכלי היחיד שעובד מול הביזיון שנקרא המוסדות של ארגון המורים".

  ל-5 , אבל ה"כלי" הזה עכשיו תובע בירור נגד בינג בבית דין פנימי,לא?.

 8. יאיר מלכיאור :

  ל-7
  מי אתה?
  אם לא הייתי מובן ה"כלי" שאליו התכוונתי הוא לא המפקח אלא בית המשפט.

 9. רמי :

  למי שלא יודע הרוח לא מפסיקה לבחוש ואתמול פנתה שוב לנשיאת ביהמ"ש בפ"ת וזו אחרי שקראה את תגובת השופט קבעה חד משמעית כי אינ נענית לבקשת הרוח ומייצגיה בך ושות' לדחיית/ביטול הבחירות. כולם יכולים לדבר ןלכתוה מסתבר כי הבחירות מתנהלות כסדרן, המפקח אף היה אתמול בירושלים ונכח בכל הליך הבחירות. האם נשכיל לקרוא את דברי המפקח נביןכי מי שארגן את הבחירות כהלכה זה הארגון ומי שניסה ומנסה לשבש ( וזו מילה עדינה) אלה אנשי הרוח.
  ומה תגיד מר מלכיאור הנכבד על עדותו של מר בינג אתמול בבית הדין!!!!!!! אשמח לשמוע תגובתך

 10. רמי :

  יש תוצאות, והם רובעות חד משמעית כי הרוח הפכה להיות לא רלוונטית ובקיצור האויר נטש את הבלון…
  אז שוב התחילו פרידמן ושות עם סיפורי השחיתות. נו באמת… הם חושבים ש 45,000 מורים מטומטמים , המואים לא רצו את פרידמן ומה שהוא מייצג. חבל שהוא לא השכיל להבין את מה שמציאל ידעה הכירה ושיגרה אותו כטיל בליסטי מונחה נגד רן ארז.
  המכה היא לא רק של פרידמן, אלה בכיקר שלה

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.