חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הפרטת המכינות הקדם אקדמיות במכרז למרמנת – חברה למיקור חוץ

נושאים דעות, חינוך ותרבות, כלכלה ותקציב ב 30.11.09 6:08

מאמר זה מתייחס לתנאים במכרז משרד החינוך, שמוציא את ניהול המכינות הקדם אקדמיות מידי האגודה לקידום החינוך, ומעביר לידי מרמנת, חברה עסקית הפועלת במיקור חוץ. צמצום בתוכניות הלימוד, צפי לסגירת מכינות, העדפת שיקולים כספיים על פדגוגיים, העברת תקציבי קרן רווחה ציבוריים לידי חברה עסקית – אלה הסכנות הצפויות למכינות

מאת: דליה בלומנפלד

חברת "מרמנת", שהיא חברה עסקית פרטית, המתמחה בשירותי קצה ונעזרת בחברות כוח אדם לביצוע עבודתה, זכתה במכרז שפרסם משרד החינוך לניהול המכינות הקדם האקדמיות. המתחרה האחרת היחידה הייתה "האגודה לקידום החינוך" (ראשיתה כמחלקה במשרד החינוך בשם "הקרן לקידום החנוך". לאחר מלחמת יום-הכיפורים הייתה לעמותה ציבורית שייסדה את המכינות.). בוועדת המכרזים שבחרה במרמנת השתתפו פקידים של משרד החינוך והם: עורך המכרזים במשרד החינוך, חשב המשרד, מנהלת אגף המכרזים, מנהלת האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך וסגניתה. האגף לחינוך מבוגרים הוא האגף שפיקח מטעם משרד החינוך על "האגודה לקידום החינוך", שנוסדה בתוך משרד החינוך. עובדה זו לא מנעה ממנהלת האגף להעביר את הזכיינות למרמנת.

במכרז הועבר משאב ציבורי של המדינה, שקיים לרווחת אוכלוסיות מקופחות, לידי המגזר העסקי הפרטי. המכינות הקדם אקדמיות המהוות מסגרות חיצוניות למערכת בתי הספר העל יסודיים,  נמצאות בתהליך של הפרטה אל המגזר העסקי. הסיבה לכאורה היא צמצום תקציבי האגף לחינוך מבוגרים, המאלצים כביכול את וועדת המכרזים לקבל את ההצעה הזולה יותר, זו של מרמנת (ולא של האגודה לקידום החינוך, שמן הסתם הגישה הצעה יותר יקרה וגם יותר מקצועית.)

זכייתה של מרמנת המעידה על עצמה שהיא חברה עסקית מובילה בשוק בהתאמת פתרונות ייחודיים בשיטת מיקור חוץ, משמעותה הפיכת כל מכינה ומכינה לקבלן משנה, הקשור בחוזה עם מרמנת. השימוש במיקור חוץ  יגרום לביזור מערכת המכינות הארצית, ויעודד כל מנהל מכינה להיות "ראש קטן" ולדאוג שהעניינים במכינה שלו יהיו בסדר לפי תנאי החוזה עם מרמנת. באמצעות "מפקחים" מטעם מרמנת, על המכינות יהיה לצמצם את כל המערכת הפדגוגית הייחודית שפותחה במשך השנים, לרבות תכניות לימודים ייחודיות שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה וועד ראשי המכללות האקדמיות. במצב כזה ברור שמרמנת לא תשמור על האינטרסים של המכינות ושל האוכלוסיות החלשות הלומדות בהן מול משרדי הממשלה, מה שהאגודה לקידום החינוך כן עשתה, והיא לא תדאג להתקדמות הפדגוגית של המכינות ובודאי לא לצעירים הלומדים בהן. ומדובר ב- 12,000 תלמידים הנזקקים לשירותי המכינות.

תנאי המכרז, שבו זכתה חברת "מרמנת", מלמדים על צמצום הפעילות של המכינות הקדם אקדמיות. האגודה לקידום החינוך הרחיבה משך השנים את המסגרות הלימודיות, למדה את נתוני התלמידים שביקשו להירשם ללימודים במכינות, ויצרה פתרונות מותאמים לצרכיהם. כך נוצר הטיפול באוכלוסיות מיוחדות, בלקויי למידה ועוד. המכרז שמרמנת זכתה בו מלמד שהיא אמורה לטפל בארבעה מסלולי בגרות ובמכינת רענון המתקיימת באוניברסיטאות. אין כל התייחסות למכינות ייעודיות, לאוכלוסיות מיוחדות, ללקויי למידה, ליוצאי אתיופיה, חרדים ובני מיעוטים.

נוסף לתנאי המכרז, המצמצמים את פעילות המכינות, קיימת סכנה לסגירתן של מכינות ולצמצום השירות החשוב שהן נותנות לנזקקים להן. המכרז קובע כי על מרמנת לדווח על חמשת מסלולי הבגרות שתפתח, לגוף המכונה וועדת היגוי אשר לא התכנסה כלל בשנים האחרונות ולא ידוע מה הרכבה ומה טיבה. גוף זה יקבע מדי שנה, על סמך הדיווחים, באילו מוסדות יתקיימו מכינות. וועדת ההיגוי תוכל להחליט על סגירת מכינה, אם אינה מפיקה רווח כספי – לפי ראות עיניה – מאותה מכינה. נראה ששיקולי וועדת ההיגוי יהיו כספיים ולא פדגוגיים. כך ייוצר מצב שמכינות לא רווחיות כספית יסגרו.

תנאי נוסף במכרז שחושף את האינטרס הכלכלי לרווח כספי של מרמנת הוא זה הקובע שמוסדות שלא יעמדו בתנאים פרוצדוראליים כגון נוכחות וכדומה ייענשו בתשלום קנס לזכיין "מרמנת". כל המכינות כ-45 במספר פועלות במוסדות אקדמיים ובמכללות לחינוך אשר רואות בהן מפעל לאומי ולא הפיקו כל רווח כספי מהפעלתן, ההפך: רבות מהמכינות נתמכות כספית על ידי המוסדות בהן הן פועלות. רק בקיץ האחרון, מטעמים כלכליים ביקשה אוניברסיטת תל-אביב לסגור את המכינה הוותיקה שלה, ולבסוף נעתרה לבקשת וועדת החינוך של הכנסת שלא לפגוע במפעל הלאומי שהיא שותפה וותיקה בו.

גם תאריך התחולה של תנאי המכרז מלמד על חוסר התייחסות מצדו של משרד החינוך לתנאים הפדגוגיים המאפיינים את מערכת החינוך. שנת הלימודים במוסדות חינוך במדינת ישראל מתחילה כל שנה בספטמבר במערכת החינוך היסודית והעל-יסודית וכן במכינות. במערכת האקדמית מתחילה שנת הלימודים בדרך כלל בחודש אוקטובר. וועדת המכרזים, המאוישת על ידי פקידים של משרד החינוך, מתעלמת מן התאריכים האלה, וגורמת בכך לפגיעה נוספת בתלמידים. על פי המכרז בו זכתה חברת "מרמנת" – פעילותה אמורה להתחיל ב-1 בינואר 2010, באמצע שנת לימודים, כאשר כל המוסדות להשכלה גבוהה בהן פועלות מכינות, מחויבים להגשת תלמידי המכינות לבחינות הבגרות בסוף שנת הלימודים. שינוי כזה הוא טלטלה שתפגע באופן קשה באלפי תלמידי המכינות המתכננים להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה בשנת הלימודים הבאה, על סמך לימודיהם במכינות השנה.

בעיה נוספת במכרז קשורה בקרן לסיוע נוסף בפיקוח שרי החינוך והביטחון שהמכינות נעזרות בה. יוזמי המכרז התעלמו מהקרן, ולא שיתפו את נציגיה בוועדת המכרזים. החוק לקליטת החיילים המשוחררים שחוקק בשנת 1994, הבטיח, פרט לפיקדון האישי לכל חייל וחיילת, קרן לסיוע נוסף לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי שהשכלתם התיכונית אינה מספיקה לקבלה להשכלה הגבוהה. רוב תלמידי המכינות בארץ מרקע-סוציו אקונומי חלש נתמכים במשך לימודיהם במכינות על ידי הקרן לסיוע נוסף, שעל פעילותה מופקדים שרי החינוך והביטחון וגם בראשה הנהלה ציבורית. מדובר בעשרות מיליוני שקלים למען צמצום פערים בישראל אותם חומדות חברות פרטיות-עסקיות. מוזר, שאף נציג של הקרן לסיוע לחיילים משוחררים הנושאת ברוב תקציב המכינות לא היה שותף בוועדת המכרזים שהחליטה להעביר את ניהול המכינות לידי חברה-עסקית פרטית, שרווחיה יגרעו מכספים המיועדים לקידומן של אוכלוסיות חלשות וצמצום פערים בחברה.

על ייחודן של המכינות הקדם-אקדמיות ומקומה של האגודה לקידום החינוך בהצלחתן מזה כ-40 שנה, ניתן ללמוד מדו"ח מבקר המדינה ומהחלטת מל"ג המובאת להלן: "האגודה לקידום החינוך, האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות מקיימות מכינות קדם- אקדמיות …….כדי לאפשר לצעירים שלא עמדו בכמה ממבחני הבגרות, או קיבלו ציונים נמוכים מדי, לשפר את הישגיהם ולהתקבל ללימודים אקדמיים… המעבר דרך המכינה לחינוך הגבוה מכפיל  בלמעלה מפי שלושה את שיעור הנכנסים לחינוך הגבוה…" (מתוך דו"ח מבקר המדינה 50 ב – 1999)

בהתאם להחלטת מל"ג (415)48 מיום 8.11.2005:"… רק מכינות המאושרות ומפוקחות על ידי האגודה לקידום החינוך תחשבנה כמכינות שהתעודות המוענקות על ידן הנן שוות ערך לתעודת בגרות".

חברת "מרמנת" שהיקף עסקיה 300 מיליון ₪ בשנה והיא קשורה בחוזים לגבי 17 פרויקטים של משרד החינוך, היא חברה מסחרית, התמחותה אדמיניסטרטיבית ואין לה ניסיון פדגוגי נדרש, כדי לנהל את פרויקט המכינות הקדם אקדמיות. זכייתה במכרז  מטילה צל כבד על המשך פעילותן של המכינות.

הפרטה של מפעל המכינות, היא צעד בדרך להרס מפעל לאומי חשוב זה.


נערך על ידי דליה
תגיות: , , , , , ,

12 תגובות

 1. דליה :

  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3811451,00.html

 2. דליה :

  ציטוט תגובה שפורסמה בעקבות המאמר שפורסם בידיעות אחרונות:
  רווח או רווחת האדם דיאנה דניאל שרים (29.11.09):

  רווח ורווחת האדם, במקרה זה סיוע בהצמחתו החינוכית ועידודו של אדם ללמוד במוסד להשכלה גבוהה, עומדים כשתי הפכים, כשתי קווים מקבילים שאין להם שום כוונה להיפגש.

  צאו וראו כיצד חברה פרטית תרוויח? היכן תקצץ? מי מי וכיצד תגבה כספים כדי להרוויח? החברה תרוויח גם תרוויח ומי יפסיד?

  בוגרות ובוגרי המכינות, מורות ומורים, אנשי חינוך ורוח המבינות/ים עד כמה המכינות נתנו ונותנים הזדמנות אמת ללמידה משמעותית והתקדמות חברתית, אנא שלחו מכתב, מייל, פקס ללשכת השר לבקשו לעצור את ההפרטה הזו.

  אגב הטענה על חובת מכרז בעיתית הן כשיש עניין או בעלי עניין מותר לפטור ממכרז.

 3. אביבה שביט :

  אין ספק שמדובר בעניין כספי ולא חינוכיוכשמדובר רק בכסף ורווחים אין חינוך…. יש מספיק דוגמאות סביבנו וחבל שגם כאן זה יקרה.

 4. מיכאל גורדון :

  החינוך הוא יקר מדי בשביל להתיחס אליו כעסק ולערך על גביו ניסויים ארגוניים. דווקא הרפתקנות בלתי אחראית זאת תעלה לנו ביוקר. חייבים לעצור את המהלך המסוכן של הפרטת המכינות, לפני שיהיה מאוחר מדי.

 5. נורית :

  איך ניתן לעצור את המהלך?
  לפי מיטב הבנתי את הנקרא מדובר בעובדה סופית.
  שהרי מרמנת זכתה במכרז?
  כיצד לדעתכם אפשר לעצור זאת?

 6. מירה :

  שילמדו ממאבק האופנים איך עוצרים הפרטה גם כשמשרד החינוך עומד מולך.
  מכרז או לא מכרז, תמיד אפשר לשנות את התוצאה אם עושים מאבק מוצלח.

 7. נורית :

  יש רעיון למאבק מוצלח?
  האופנוענים יכולים לחסום צמתים כשהם "נוסעים לעבודה"…
  איך חוסמים צמתים מרכזיים בארץ בשם זכותם של המוחלשים בחברה להגיע להשכלה גבוהה??

 8. מירה :

  צריך היה להיות "מאבק האולפנים".
  ולא צריך לחסום צמתים. צריך להגיע לתקשורת בדיוק עם מה שכתבת : זכות המוחלשים.

 9. רג'ינה מזור :

  הפרטת המרכזים הקדם-אקדמאים תהפוך מערכת החינוך נהדרת שלה השפעה רבה ורחבה על החברה הישראלית לעוד בית ספר לבגרות שעניינו העיקרי הוא בעשיית כסף ולא בהקניית השכלה.

 10. נעמי ט :

  *מטה המאבק נגד הפרטת המכינות הקדם-אקדמיות פרסם עצומה מקוונת*

  מטה המאבק נגד הפרטת המכינות הקדם-אקדמיות, שהוקם בשבוע האחרון במכללת ספיר
  ושצירף תומכים ברחבי הארץ, פרסם בסוף השבוע עצומה מקוונת המופנית לשר החינוך,
  גדעון סער. בעצומה נאמר: "משרדך עומד להפריט את המכינות הקדם אקדמיות, פירושו
  של דבר,שרבבות צעירים מהאוכלוסיות המוחלשות, בעיקר בפריפריה, יאלצו לגנוז את
  חלומם להיכנס לאקדמיה.החברה שזכתה במכרז היא חברה מסחרית ללא ניסיון פדגוגי".

  ועוד נכתב בעצומה: "במשך 40 שנה, ניהלה האגודה לקידום החינוך- גוף ללא כוונות
  רווח. כעת יש 45 המכינות המפוזרות ברחבי הארץ בהם לומדים כיום 15,000 תלמידות
  ותלמידים. בזכות תוכניות לימודים ייחודיות הצליחו רבבות של צעירים לעבור דרך
  שערי האקדמיה בכבוד ובראש זקוף. את הרווח מקבלת החברה הישראלית ברבבות מסיימי
  מוסדות ההשכלה עם מגוון תארי לימוד. מר סער, אל תחסום את דרכם של אלפי צעירים
  להשכלה גבוהה. אנו דורשים ממך לבטל את ההפרטה אשר רק תרחיב את פערי החינוך
  בישראל".

  לחתימה על העוצמה המקוונת:

  http://www.atzuma.co.il/no2hafrata

 11. ניר מיכאלי: הפיקוח על המכינות הקדם אקדמיות הוא זה העובר הפרטה :

  […] החברה העסקית למטרות רווח שזכתה במכרז, מתמחה במיקור חוץ במגוון רחב של תחומים. בתוך משרד […]

 12. הפרטת המכינות: צעד לקראת הפרטת מערכת החינוך כולה :

  […] עסוקה בתחקיר על הפרטת המכינות הקדם אקדמיות בעקבות "עבודה שחורה", לאחר שהתגלה לי הסיפור בפוסט של שוקי גלילי. את התוצאות […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.