חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

גם ביפן, מיסוי גבוה הוא הגורם לשוויון

נושאים כלכלה ותקציב, שעת חברה ב 5.10.09 6:10

דורון גרינשטיין בוחן את המיתוס של אנשי הימין, על יפן כמדינה בה המסים נמוכים אך יש שוויון. האמנם?

סוגיה חשובה העולה לעיתים דחופות בדיונים אודות משקים סוציאלדמוקרטיים היא סוגיית גובה המיסוי. אנשי השמאל הכלכלי טוענים כי מיסוי פרוגרסיבי גבוה, הוא הכלי האפקטיבי העיקרי לתיקון חוסר השוויון השורר במצב הטבעי. תפיסה זו מתירה, הלכה למעשה, שליחת זרוע ממשלתית ארוכה לכיסם של בעלי הכנסות גבוהות, והעברת חלק משמעותי מהכנסות אלה לטובת הבטחת קיומה של מדינת הרווחה. אנשי הימין הכלכלי, מאידך, לא רק שרואים במיסוי הגבוה קריאת תגר על הגרעין האתי של זכות הקניין, הם גם משוכנעים שהוא בגדר מקל בגלגלי הצמיחה, ופועל כקטליזטור מסוכן להברחת הון אל מחוץ לגבולות המדינה.

בבואם לשרטט קו מקשר בין גובה המס לשוויון הכלכלי, משתמשים הסוציאלדמוקרטים בדוגמא הסקנדינבית: בזכות שיעור המס הגבוה בשוודיה, בפינלנד, ובנורווגיה, באופן מסורתי, מככבות מדינות אלה בראש רשימת ה'שוויוניות'. בניסיון להפריך טיעון זה, שולפים אנשי הימין את המקרה היפני: מדינה קפיטליסטית, עם שיעורי מס נמוכים, אך עם חלוקת הכנסות שוויונית לעילא. דוגמא זו, יש בה בכדי לכרסם באפקטיביות ובלגיטימיות של המס כמחולל שוויון, והיא אף עשויה לשמש מנוף לקידום מדיניות של הורדת מיסים. לפיכך, ראוי לבחון את מערכת המיסוי היפנית בצורה יסודית יותר, תוך השוואתה לזו הנהוגה בישראל.

מס והטלים ישירים

ביפן המס על ההכנסה מחושב, כמו בארץ הקודש, לפי מדרגות מס. בראש טבלת השכר הממוצע (נתוני 2005) נמצאים הרופאים במגזר הפרטי. שכרו החודשי הממוצע של רופא יפני הוא כ-761000 ין (כ-31,650 ש"ח). משכר זה ינוכה מס הכנסה בגובה של כ-14% (תקרת מס של 33%), מס ממשלתי (4%), מס מוניציפלי (6%), ביטוחי פנסיה, בריאות, ודמי אבטלה (12%). מכאן עולה שהמס וההטלים האפקטיביים שמשלם הד"ר מסתכם ב-36%.

בישראל, עובדי חברת החשמל משלו ללא עוררין בטבלת השכר במשק, גם ב-2005. שכרם הממוצע היה כ-16,775 ש"ח. תשלומי מס ההכנסה הסתכמו בכ-15.8% (תקרת מס של 23%). על זה נוספו כ-5.1% דמי ביטוח לאומי, 4.5% מס בריאות ו-5% ביטוח פנסיוני. בניגוד ליפן, המיסים המוניציפליים בישראל אינם תלויים ברמת השכר, אלא בגודל הדירה ומיקומה הגיאוגרפי. לפיכך, הואיל ועל-פי הלמ"ס (2002) גובה הארנונה הממוצע היה כ-2884 ש"ח בשנה, ומתוך הנחה ששכיר בחברת חשמל לא אמור להסתפק בדירה ממוצעת ולכן ישלם ארנונה כפולה מן הממוצע, הרי שאחוז המס המוניציפלי משכרו יהווה כ-2.8% (480 ש"ח לחודש). יוצא בזה, כי אחוז המס וההטלים האפקטיביים שמשלמים בכירי השכירים במשק הוא כ-33.2%.

זאת ועוד, העובדה שהמיסים המוניציפליים ביפן מנוכים כאחוז קבוע משכרו של כל עובד, מגדילה עוד יותר את תשלום המס למשק בית בו מתגוררים שני שכירים או יותר.

אז שיאני השכר ביפן משלמים יותר מס מעמיתיהם בישראל, אבל מה לגבי שאר השכירים?

בתחתית טבלת השכר ביפן, כמו בישראל, נמצאים עובדי המסעדות ובתי המלון עם שכר חודשי ממוצע של 142,000 ין (כ-5900 ש"ח). שיעור מס ההכנסה על שכר זה הוא 5%, ושאר המיסים מסתכמים ב-22%. היינו 27% מס אפקטיבי. החדרן הישראלי, לעומת זאת, הרוויח בתקופה המקבילה 3522 ש"ח. שיעור מס ההכנסה שלו עמד על 0%, ביטוח לאומי ומס בריאות על כ-3.5% , ביטוח פנסיה 5%, והמיסים המוניציפליים (נניח 75% מן הממוצע) כ-5%. אם כן, עבור הכנסות נמוכות, הפער 'לטובת' היפנים גדל: 27% אל מול 13.5%.

גם לגבי השכר הממוצע אין הפתעות: 351,500 ין לחודש (כ-13,125 ש"ח), מתוכם כ-9% מס הכנסה ו-22% לשאר המיסים – סך כל המס האפקטיבי – 31%. בישראל – 7200 ש"ח לחודש, כ-4.7% מס הכנסה, כ-6.4% ביטוח לאומי ומס בריאות, 5% ביטוח פנסיוני וכ-3.3% מיסי ארנונה. סך כל המס האפקטיבי – 19.4%.

מיסי החברות ביפן מחולקים באופן דיפרנציאלי: חברה קטנה כ-24%, בינונית – 28%, וגדולה – כ-40% (לא כולל מיסי מדינה ומיסים מוניציפליים שגם במקרה זה נגבים כאחוז מן ההכנסות). בישראל, כידוע, מס החברות עומד כיום על 26% (ללא תלות בגודל החברה) והוא עתיד לרדת ב-1% כל שנה, עד לרמה של 18% בשנת 2016. בעוד במחוזותינו האוצר מקטין את שיעור מס החברות, היפנים דווקא מחליטים להעלותו: למן ה-1 באפריל 2011, שיעור המס החדש על חברות קטנות ובינוניות יעלה בממוצע ב-4.5% (עליה משולבת של בסיס המס, שיעור המיסים המוניציפליים, הממשלתיים ומיסי היזמות). מכאן שגם מיסי החברות ביפן גבוהים באופן משמעותי מאלה שבישראל.

מס הירושה, אחד המיסים שמטרתו המוצהרת היא מלחמה בפערי ההכנסות, נקבע ביפן על שיעור שבין 10% ל-50%, ביחס לערך הנכס. ישראל מאידך, ביטלה כליל את מס העזבון בשנת 1981.

מס עקיף

המס העקיף (מס קנייה, מע"מ, מכס, בלו), הוא מס הנגבה כאחוז קבוע ו'מגולגל', ברוב המקרים, בשלמותו לצרכן. בניגוד למס הישיר על ההכנסה, המס העקיף הוא בעל אופי רגרסיבי, הואיל והוא מושת באופן שווה על כל הצרכנים באופן בילתי תלוי ברמת הכנסתם. מכאן ששיעור מס עקיף גבוה (בעיקר על מוצרי יסוד), יפגע יותר בעשירונים הנמוכים ויעמיק את אי-השוויון. בשנת 2003 עמד נטל המס העקיף הכולל בישראל על 17.8% וביפן, רק 7.2%. 38% מההכנסות ממיסים בישראל בשנת 2000 הגיעו ממע"מ, מס קניה ומכס, ואילו המיסוי המקביל ביפן היווה רק 18% מכלל ההכנסות (27% בממוצע מדינות ה-OECD). בעוד שבישראל שיעור המע"מ הוא 16.5%, מונהג ביפן מס קנייה אחיד בשיעור של 5%. שיעורי מס הקנייה המיוחדים הנהוגים בישראל על אלכוהול, סיגריות, כלי-רכב ומוצרי אלקטרוניקה שונים, אינם קיימים ביפן.

********

מניתוח קצר זה עולה תמונה ברורה: המיסוי היפני מתאפיין במיסוי ישיר גבוה ובמיסוי עקיף נמוך, בעוד שבישראל המצב הפוך: המיסוי הישיר נמוך, והעקיף גבוה. על רקע היפוך זו ניתן להסביר (לפחות בחלקו) את אי השוויון הכלכלי השורר במשק הישראלי אל מול הסימטריה המרשימה במשק היפני. אבל חשוב מכך: נראה שאין עוררין על העובדה שמיסוי ישיר פרוגרסיבי וגבוה – על העבודה, העסקים וההון, לצד מיסוי עקיף מינימלי, הם בגדר תנאי הכרחי לקיום חברה שוויונית בתנאי הגלובליזציה.

נערך על ידי נדב פרץ-וייסוידובסקי
תגיות: , , , , , ,

4 תגובות

 1. יואב :

  סתם כדאי לציין שהמס ביפאן הוא 27% מהתוצר הלאומי בזמן שבישראל הוא 37%.

 2. דורון :

  נכון יואב, אבל עובדה זו אינה רלוונטית, הואיל והחישוב הזה כולל גם את המס העקיף.

 3. ק. טוכולסקי :

  תודה על המידע החשוב והמאמר המעניין. מעניין אם יש אמת באיזה טיעון של חסידי הניאו ליבארליזם או שהכל זה רק שקרים על גבי טיוחים על גבי טענות שלא נבחנו. כנראה כאשר יש לך מכונת תעמולה משומנת ויקרה להחריד אתה לא צריך אמת והפוסט מודרניזם גם ככה מאפשר לך להשתחרר ממוסר ואוביקטיביות אז מה נשאר? לשרת את האדון. אין מה לחפש אמת בפסודו מדע של הניאו ליבראלים, הם אולי קופירייטרים מוכשרים ותועמלנים בחסד, אבל פה העסק נגמר.

 4. איתי :

  זה מעניין מאוד כי הגרף של בנק ישראל אומר ממש ההיפך ממך!

  http://tal.wolfson.co.il/lab/tax.htm
  http://tal.wolfson.co.il/?p=10

  על סמך הגרף הזה סברתי עד היום שיפאן וארה"ב זה ההיפך משוודיה.

  אם סופרים את יפאן כ-25% זה מטה מאוד את ממוצע ה-OECD כפי שהוא מחושב ע"י בנק ישראל ולכן מצדיק מאוד את טענת האוצר שנטל המס גבוה בהרבה מהממוצע במדינות OECD (שמושפע מאוד מערכים קיצוניים).

  אם אתה צודק – משתמע שאת הגרף כולו צריך לצייר מחדש ולא רק לתקן לגבי יפאן.

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.