חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

סיוע ממשלתי לשכר דירה: לא רציני

נושאים שיכון ושלטון מקומי ב 23.09.07 17:00

ב-10 בספטמבר פרסם דובר משרד השיכון, קובי בלייך, הודעה משמחת על הגדלת התקציב לזכאים לסיוע ממשלתי לשכר דירה. משום שכבר נכווינו בעבר בהודעות דוברים שלא היו מחוברות למציאות (ראו הודעות משרד האוצר ומשרד הרווחה), פנינו לאיילה סבאג ממנהיגות מאהל מחוסרי הדיור בירושלים, בשאלה הפשוטה: האם זהו מפנה של ממש או זריית חול בעיניים?
להלן תגובתה:


זריית חול בעיניים היא מונח בהחלט מדיוק להצהרה העגומה הזו.
מדוע ?
במקביל ל"עלייה" כביכול שמשרד השיכון מבקש להעניק לזכאים, הוא לא מאפשר להם אופק אמיתי של דיור קבוע ובטוח. את המינימום לחיים בכבוד. שוב, בזמן שמשרד האוצר מאפשר למשרד השיכון להציג תכנית שכזו, הוא מקצץ שוב ושוב בקצבאות הביטוח הלאומי והילדים ומצמצם עוד ועוד את ההוצאה הכללית על כל משפחה. אין תכניות לדיור ציבורי אמיתי (דירות להשכרה הן לא פתרון ריאלי ) ואין שיקום של הקיצוץ ההרסני של השנים האחרונות בכל תחומי החינוך הבריאות והרווחה.

לחיזוק טענתה שלחה לנו איילה דפי מידע שהוצגו בדיון דחוף בוועדת הכלכלה של הכנסת ע"י נשות מאהל מחוסרות הדיור בירושלים בנוגע לדיור הציבורי בישראל. את דף המידע כתבו כמה מהמתנדבים שמלווים את המאהל, שעיסוקם המקצועי הוא תחקיר וכתיבה.

  דף מידע לוועדת הכלכלה בנוגע לדיור הציבורי

השיכון הציבורי הוא מאגר של דירות להשכרה בבעלות המדינה. המדינה מאפשרת לזכאים לכך דיור בשיכון הציבורי בשכר דירה המייצג סבסוד ברמות שונות. הדירות בשיכון הציבורי מנוהלות בעבור משרד הבינוי והשיכון בידי שמונה חברות מאכלסות. על פי נתוני אוקטובר 2005 החברות "עמידר" ו"עמיגור" מחזיקות ב- 88% מדירות הדיור הציבורי. 12% הנותרים מנוהלים בידי החברות העירוניות – ממשלתיות וחברות פרטיות. מאגר הדירות הציבוריות אינו גדול, ובגלל ריבוי הנזקקים יש מחסור תמידי בדירות. משך ההמתנה תלוי באזור שבו הוגשה הבקשה. ביישובים מבוקשים במרכז הארץ זמן ההמתנה הוא חמש עד שבע שנים ויותר, ועלול להגיע עד 12 שנים. באזורים מרוחקים ולא מבוקשים מחכים בתור שנתיים עד ארבע שנים (1) .

הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי למי שאינו עולה חדש –
• זוגות שצברו 1400 נקודות או יותר.
• משפחות חד הוריות שהן בגדר "חסרי דירה" ובהן שלושה ילדים לפחות, הכנסתן נמוכה מהסכום הקובע לקבלת קצבת הבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי והן ממצות את כושר ההשתכרות שלהן.
• קשישים המתקיימים מקצבת קיום של הביטוח הלאומי.
• בעלי הכנסה שאינה עולה על 4,800 ₪ כולל קצבת השלמת הכנסה של הביטוח הלאומי.

לעולים חדשים (הזכות מוקנית לעולים ללא מבחן הכנסה) –• זוג גמלאים או גמלאי יחיד. (יחיד זכאי לדירה ששטחה אינו עולה על 30 מ"ר).
• משפחה חד הורית.
• משפחה שאחד מילדיה סובל ממחלה קשה או נכות בעל 75% נכות ומעלה.
• משפחה מרובת ילדים (חמישה ילדים לפחות).

בשנת 1998 היו במאגר הדיור הציבורי כ- 107,000 דירות. בשנת 2003 היה מספר הדירות כ – 93,000 ; נכון לספטמבר 2006 ישנן פחות מ- 89,000 דירות. בסוף שנת 2005 המתינו 53,000 זכאים לדירות דיור ציבורי(2).

משנת 1997 ועד היום לא נרכשה או נבנתה אפילו דירת דיור ציבורי אחת.
בשנת 1971 היה קצב אכלוס הדירות קרוב ל – 20,000 דירות בשנה. בשנת 1989 אוכלסו כ- 7,300 דירות ובשנת 2001, 3,107 דירות בלבד.

בינואר 99' חתמו משרד האוצר והסוכנות על הסכם "עקרונות לפיצוי הסוכנות היהודית בגין מכירת דיור ציבורי". לפי ההסכם, תמכור הסוכנות את יתרת הדירות שברשותה לממשלה במחיר השווה ל-39,500 דולר לדירה. ועדת הכספים התחייבה בפברואר 99' למימון בסך 1.4 מיליארד שקל בלבד – בעוד סך התקצוב הדרוש לשם קיום ההסכם מוערך בסכום כמעט כפול.

למרות הוראת הממשלה, נותר משרד השיכון מחוץ לתמונת המו"מ. ב-2003 פירסם מבקר המדינה דו"ח חריף בו ציין כי למרות שההסכם חריג מבחינת היקפו, מהותו והשלכותיו על התקציב ועל מלאי הדיור הציבורי – לא נבע זה מהחלטות הממשלה, ולא נערכו כל תחשיבים שעל בסיסם ייקבעו סכומי הפיצויים שישולמו לסוכנות ומחירי הדירות שלפיהם תרכוש הממשלה את הדירות מידיה. עוד צוין, כי משרד הבינוי והשיכון הנושא באחריות לדיור הציבורי – לא היה שותף למו"מ, אינו צד להסכם ואינו חתום עליו. במקום להשקיע את הכספים במימון פתרונות דיור לנזקקים – משלמת המדינה לסוכנות היהודית מאות מיליוני שקלים בגין רכישת דירות ציבוריות על יושביהן (תוך שהיא נדרשת להמשיך ולקחת תחת חסותה את הטיפול בהם). הכנסות המדינה ממכירת דירות החברות הממשלתיות הופנו מיד לכיסוי ההתחייבות לרכישת דירות עמיגור, והמשאבים להגשמת התכלית המקורית של המבצע (הגדלת מלאי הדיור הציבורי) פשוט לא התאפשרו (3) .

תקציב מענקי ההשתתפות בתשלום שכר דירה לשנת 2004 עמד על – 1.512 מיליארד ₪.
היקף מענקי ההשתתפות בתשלום שכר דירה בשנת 2004 היה קטן בכ-14.8% מהתקציב המקורי בסעיף זה לשנת 2003 וב-3.1% מהתקציב בפועל בשנת 2003 .

התקציב המקורי לשנת 2004 בסעיף דיור לקשיש היה 55.6 מיליון ₪. לשם השוואה, בשנת 2003 היה התקציב המקורי בסעיף זה 127.1 מיליון ₪.

המדינה מאפשרת לזכאים לכך דיור בשיכון הציבורי בשכר דירה המייצג סבסוד ברמות שונות. סך הסבסוד במסגרת זו מוערך בכ-700 מיליון ש"ח בשנה, אולם אין לסבסוד זה ביטוי בתקציב המדינה. הקצאת דירות ציבוריות לעולים חדשים היא בסמכות המשרד לקליטת העלייה.

חשוב לציין גם כי קשה להשיג נתונים עדכניים ומדוייקים בכל הנוגע להתנהלות הכספים במשרד השיכון – מדוח מבקר המדינה 54 ב', לשנת 2003 (4), עולה כי תקציב משרד השיכון לוקה בחוסר שקיפות. גם כשפנו ממרכז המחקר והמידע של הכנסת אל משרד הבינוי והשיכון בבקשה לקבל מידע עדכני והבהרות שונות, "חרף פניות חוזרות ונשנות לא התקבל מענה לבקשה"(5) .

מאהל מחוסרי הדיור-
מאז ה-6 ביוני 07' מתגוררות 18 משפחות במאהל מחוסרי הדיור שבגן הסוס בירושלים. מדובר במשפחות שהן חלק מהסטטיסטיקות הטראגיות שלעיל. במאהל מחוסרי הדיור מתגוררים יחד עם משפחותיהם 19 ילדים. ילדים אלה לא זוכים לקבל את הזכויות הבסיסיות ביותר שמגיעות לכל ילדי ישראל כמו חינוך, בריאות ורווחה. קורת גג היא ללא ספק אחד התנאים הבסיסים ביותר על מנת שיוכלו גם לזכות בכל יתר הזכויות המגיעות להם. נציגי מאהל מחוסרי הדיור מבקשים כעת מחברי וועדת כלכלה:
1. התערבות מיידית בתהליך מול משרד השיכון במטרה למצוא פיתרונות קבע.
2. התערבות מיידית מול משרד השיכון ועיריית ירושלים למציאת פיתרונות זמניים (בתי מלון וכו'…) במידת הצורך עד למימוש פיתרונות הדיור הקבועים.
3. סיוע מול משרד החינוך במטרה לעזור בהשתלבות הילדים במוסדות חינוך מתאימים בהתאם לפיתרונות המוצעים.
4. העברת שאילתה מטעם הוועדה ובירור לגבי כל הגורמים בלשכות הרווחה וחברות האיכלוס הממשלתיות אשר "איבדו" תיקים והתרשלו בתפקידם. בחלק מהמקרים "איבוד" התיקים של המשפחות הזכאיות לדיור ציבורי עיכב והכניס משפחות אלה לחובות כבדים.
5. העברת שאילתה למשרד הרווחה ולאגף הרווחה בעיריית י-ם בנוגע לאי הגעתן של עובדות סוציאליות למשפחות המאהל מזה כ-3 חודשים.
6. קיום דיון מורחב ועקרוני מול שר השיכון ומנכ"ל משרדו בשאלה מדוע חוק הדיור הציבורי לא ממומש? מדוע לא נרכשות דירות עבור שיכון ציבורי כפי שהובטח ותוקצב בהצעת החוק של חבר הכנסת רן כהן? כמה כסף נצבר ממכירת הדירות והיכן נעלמו הכספים בתקציב הדיור הציבורי ממכירת הדירות…?

משפחות מאהל מחוסרי הדיור מבקשות מחברי הוועדה להתערב בנושאים אלה מיידית. שנת הלימודים בבתי הספר בפתח והחגים גם כן. משפחות המאהל מקוות להעביר את החגים תחת קורת גג ולרשום את ילדיהן למוסדות חינוך ככל משפחה בישראל.

נתונים:
(1)מתוך מסמך רקע, "העלאת שכר הדירה בדיור הציבורי", של מרכז מחקר ומידע שהוגש לוועדת העלייה ב – 23.11.05
(2)מתוך מסמך מרכז מחקר ומידע של הכנסת. ספטמבר 2006.
(3)דהמארקר 31.08.06
(4)משרד מבקר המדינה, דוח 54 ב', לשנת 2003.
(5)מתוך מסמך מרכז מחקר ומידע של הכנסת. יולי 2004 .

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , , ,

11 תגובות

 1. שווה קריאה :

  סיוע ממשלתי לשכר דירה: לא רציני…

  ב-10 בספטמבר פרסם דובר משרד השיכון, קובי בלייך, הודעה משמחת על הגדלת התקציב לזכאים לסיוע ממשלתי לשכר דירה. משום שכבר נכווינו בעבר בהודעות דו…

 2. מיכל טל :

  איך אפשר לקפבל סיוע מיידית בשכר דירה עם אני מקבלת גמלת נכות מביטוח לאומי בגלל בעיה כרונית? אני מחפשת עבודה סביב השעון וסכופ שהיה לי לשכירות נגמר.

  אני לחייבת פתרון מהיר.
  נא ליתור איתי קשר
  (צשרד השיכול עוד לא ענה)
  מיכל

 3. הילה :

  אני בת 23 השתחררתי מהצבא לפני שנתיים. לפני שנה נכנסתי לדיכאון נוראי שגם לי להשמין הואי לא מדברים איתי ואין לי שום עזרה חיצונית..
  האם אני רשאית לקבל סיוע בשכר דירה..
  וכמה זמן ידרש לכך?

 4. איתמר יפתח :

  מדוע הדירות עמיגור ביישוב קציר שיועדו לעולים חדשים עד שייבנו את ביתם הפכו אותם לדירות של בעלי הון הבונים את ביתם באדמות שקנו ביישוב ובונים את ביתם ובינתיים מתגוררות בדירות עמיגור ציבוריים ואני אנחנו שזקוקים לדיור ציבורי אין לנו דירה אפילו להשכיר במקום
  עד מתי רשעים תעלוזו????

 5. ענת :

  לדעתי אין מי שיעזור חייבים לעשות מעשה כמו קודמנו אם אין אני לי מי לי לצאת ולזעוק לכל בעיה יש פיתרון לא ליתמון את ראשנו בחול

 6. אילון :

  אני בן 33 מקבל קיצבת נכות זקיה לקבלת דירה ציבורית אל פי חוק שלחתי מיחתבים לשרים ולנשיא אקודם וקיבלתי תשובה ברורה תיתחתן תבי שלוש ילדים ואז תייה זקיה לקבל דירה "אפו בירוחם"

 7. shem :

  אתה מספר לי על הבורגנות החזירים של הממשלה. הם גואגים לעצמם ובטח לא דואגים לי. אני כבר עשר שנים מחוסר דיור ולאף אחת לא איכפת. כל הקריטריונים למיניהם שמשרד השיכון הכתיב שוות לתחת. המערכת נבנתה כך כדי לממן את עובדי הממשלה\ במשרד השיכון. ולדחות מקירבם את הנזקקים על ידי בירוקרטיה של ועדות שאין אפשרות לקבל דירה או כל סעד וסיוע. כמובן הפרסומת "בוא אלינו" היא רק מהווה עניין פרסומי. כעובדה מוכחת שמשרד השיכון רומס את הנזקקים לסעד מטרטר אותם ויורד לחיהם כדוגמת חקירות שב"כ. ולא נותן את הסחורה. ממש לא מספק את הסחורה. בשורה התחתונה אני נשאר בין עשרות אלפי הוםלסים שמשרד השיכון מסרב לקבל את הגדרת ההומלס כחסר דיור. וכאזרח שלא רכש דירה בישראל. לפי מונח פרשני הומלס זה חסר דיור כתרגום מאנגלית לעברית אבל לא אצל משרד השיכון.

  באם תוכל לעזור לי אני אשמח מאוד. נקודות הצבירה שלי הם 1400
  אבל נשארתי רק עם חתיחת נייר שמצויין בה ניקוד זה. במציאות אין אני מקבל שום כלום ממשרד בירוכרטי מפגר ומסולף.

 8. shem :

  12 \12 2009

  אתה מספר לי על הבורגנות החזירים של הממשלה. הם גואגים לעצמם ובטח לא דואגים לי. אני כבר עשר שנים מחוסר דיור ולאף אחת לא איכפת. כל הקריטריונים למיניהם שמשרד השיכון הכתיב שוות לתחת. המערכת נבנתה כך כדי לממן את עובדי הממשלה\ במשרד השיכון. ולדחות מקירבם את הנזקקים על ידי בירוקרטיה של ועדות שאין אפשרות לקבל דירה או כל סעד וסיוע. כמובן הפרסומת "בוא אלינו" היא רק מהווה עניין פרסומי. כעובדה מוכחת שמשרד השיכון רומס את הנזקקים לסעד מטרטר אותם ויורד לחיהם כדוגמת חקירות שב"כ. ולא נותן את הסחורה. ממש לא מספק את הסחורה. בשורה התחתונה אני נשאר בין עשרות אלפי הוםלסים שמשרד השיכון מסרב לקבל את הגדרת ההומלס כחסר דיור. וכאזרח שלא רכש דירה בישראל. לפי מונח פרשני הומלס זה חסר דיור כתרגום מאנגלית לעברית אבל לא אצל משרד השיכון.

  באם תוכל לעזור לי אני אשמח מאוד. נקודות הצבירה שלי הם 1400
  אבל נשארתי רק עם חתיחת נייר שמצויין בה ניקוד זה. במציאות אין אני מקבל שום כלום ממשרד בירוכרטי מפגר ומסולף.

 9. morris :

  אתה מספר לי על הבורגנות החזירים של הממשלה. הם גואגים לעצמם ובטח לא דואגים לי. אני כבר עשר שנים מחוסר דיור ולאף אחת לא איכפת. כל הקריטריונים למיניהם שמשרד השיכון הכתיב שוות לתחת. המערכת נבנתה כך כדי לממן את עובדי הממשלה\ במשרד השיכון. ולדחות מקירבם את הנזקקים על ידי בירוקרטיה של ועדות שאין אפשרות לקבל דירה או כל סעד וסיוע. כמובן הפרסומת "בוא אלינו" היא רק מהווה עניין פרסומי. כעובדה מוכחת שמשרד השיכון רומס את הנזקקים לסעד מטרטר אותם ויורד לחיהם כדוגמת חקירות שב"כ. ולא נותן את הסחורה. ממש לא מספק את הסחורה. בשורה התחתונה אני נשאר בין עשרות אלפי הוםלסים שמשרד השיכון מסרב לקבל את הגדרת ההומלס כחסר דיור. וכאזרח שלא רכש דירה בישראל. לפי מונח פרשני הומלס זה חסר דיור כתרגום מאנגלית לעברית אבל לא אצל משרד השיכון.

  באם תוכל לעזור לי אני אשמח מאוד. נקודות הצבירה שלי הם 1400
  אבל נשארתי רק עם חתיחת נייר שמצויין בה ניקוד זה. במציאות אין אני מקבל שום כלום ממשרד בירוכרטי מפגר ומסולף.

 10. שגב לילי :

  אני נשואה בשנית מזה כ-26 שנה בעבר ניצלונו את זכויותינו, את הדירות השארנו לאקסים שלנו ומאז אנו גרים בשכירות פרטית. אני מובטלת מזה שנים בעלי עובד פה ושם לפעמים השכר מתכת למינימום ולפעמים הוא גבוהה, יש לציין שאנו פושטי רגל וקשה לנו מאוד אנו בגלאים 54 ומאוד רוצים כבר לגור בבית קבע ואין באפשרותינו לקנות בית. אודה לכם אם תכלו לענות לי או לעזור לי במציאת בית קבע.

 11. משתמש אנונימי (לא מזוהה) :

  אלמונית

  מדוע מחייבים משפחה עם 9נפשות שמתגוררת בדירה קטנה ובצפיפות נוראה 60מ"ר,הגשנו בקשה להחלפת דירה מה שעושים בדרך כלל משפחות שהתרחבו והדירה הקיימת כבר לא מתאימה למצב המישפחתי,קיבלנו2 הצעות דירה ליד דירה בשכונה שכלב לא היה מסכים לחיות שם כל העיר ודירה ליד דירה באותה שכונת פשיעה למה?איך איפשר לדאוג לעתיד ילדנו אתה נימצא בחוליה החלשה ודוחקים אותך לפינה תגיד תודה הם אומרים זה מה יש הגשתי שוב בקשה לוועדת חריגים והם אומרים תתחיבי לקבל כל הצעה ולא אין על מה לדבר…זאת אומרת בכתב+חתימה איך אני יכולה להיות רגועה שלא יזרקו אותי שוב בשכונה לא בריאה האם יש עים מי לדבר? 

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.