Archive for the ‘פרשת השבוע’ Category

פרשת "שמות" אומרת לנתניהו- לך הביתה!

יום ראשון, ינואר 22nd, 2017

 השוואה בין דמותו של משה רבנו, כפי שהיא מצטיירת מפרשת השבוע לדמותו של ראש הממשלה הנוכחי מזכירה לנו שאפשר גם אחרת…

מאת איתן קלינסקי        המשך…

פרשת השבוע – פִּינְחָס

יום שישי, יולי 15th, 2011

אתוס הקנאות, שורשיו היהודיים נעוצים בסיפור של פנחס, אך האם בתנ"ך הקנאות חיובית ומבטיחה פרס?

מאת: אופק בן אבי

המשך…

פרשת השבוע – בֹא

יום שישי, ינואר 7th, 2011

מאז היציאה מעבדות מצרים, עם ישראל עומד בשורה של מבחנים. אחד המבחנים הראשונים קשור במעמד הנשים ובשילובן בחיים הציבוריים

מאת: א. בן אבי המשך…

פרשת השבוע – מִקֵּץ

יום שישי, דצמבר 3rd, 2010

מנהיגות שכוחה בחוכמת החרב ולא בחוכמת הספר אינה בת קיימא. חיבור בין פרשת השבוע, דברי ימי החשמונאים ומזכרות לתיירים בכותל

מאת: אופק בן אבי המשך…

פרשת השבוע – וַיִּשְׁלַח

יום שישי, נובמבר 19th, 2010

על סיפורים מקבילים לאלה של ישראל בדתות אחרות. המשותף רב על המפריד

מאת: א. בן אבי

המשך…

פרשת השבוע – חַיֵּי שָׂרָה

יום שישי, אוקטובר 29th, 2010

הפרשה היחידה הקרויה על שם אישה, בספר שנכתב בתקופה של הגמוניה גברית מוחלטת מאפשרת מבט ליחסים בין קבוצות הגמוניות בחברה לבין ה"אחרים"

מאת א. בן אבי המשך…

פרשת השבוע – וַיֵּרָא

יום שישי, אוקטובר 22nd, 2010

אברהם מתווכח ומתמקח עם אלוהים, "האף תספה צדיק עם רשע?" בדיון שמסתיים כבהסכמה בין השניים. בהשוואה לשיח הציבורי המקובל היום, הדיאלוג על סדום הוא ללא ספק אלוהי.  בסיפור האחר בפרשה – סיפור אלימלך ושרה – אנחנו מתוודעים אל יחסיותו של הצדק, יחסיות שפתרונה הרבה פעמים בחרב, אבל תמיד עדיף בהדברות
מאת: א.בן אבי המשך…

פרשת השבוע – כִּי-תָבוֹא

יום שישי, אוגוסט 27th, 2010

הנרטיב ההיסטורי של עם ישראל נקבע בפרשת "כִּי-תָבוֹא", ואף הועתק ממנה ושולב בהגדה של פסח. המודל האקטיבי של א-להים מוצב ישירות מול המודל האקטיבי של מצרים וזאת כדי לסמן את הדרך לגאולה, מול אזהרה מפני הדרך  לחורבן

מאת: א.בן אבי

המשך…

פרשת השבוע – שופטים

יום שישי, אוגוסט 13th, 2010

הפרשה עוסקת בחשיבות המשפט, ובדיני המנהיגים בחברה: המלכים והכוהנים. לאור דינים אלה נראה  שמערכת המשפט בישראל היום והממסד הדתי אינם מקיימים את הציווי: "לא תסור מהם ימין ושמאל"

מאת: אופק בן-אבי

המשך…

פרשת השבוע – מטות-מסעי

יום ראשון, יולי 11th, 2010

פרשת השבוע  מביאה את א. בן-אבי להרהר בהשלכות של שנאת-חינם ובפרימת הקשרים בין החלקים השונים בעם המשך…