Search Results

ערד – רצח עיר

יום רביעי, נובמבר 8th, 2017

מכרה הפוספטים שכיל רוצה להקים בערד – לדיון בבג"צ

יום רביעי, מרץ 15th, 2017

מכרה הפוספטים בערד – עובדים עלינו

יום רביעי, מרץ 16th, 2016

בית-הספר הדמוקרטי בערד – בואו לפעולות המחאה ועיזרו במימון

יום שלישי, ינואר 12th, 2016

ערד נגד ממשלת ישראל

יום ראשון, דצמבר 20th, 2015

הזדמנות אחרונה להציל את ערד – הפגנה למניעת אישור מכרה הפוספטים

יום שני, נובמבר 30th, 2015

אביגדור יצחקי, עצור את הדיון לאישור המכרה בערד

יום ראשון, נובמבר 29th, 2015

האם משרד החינוך יגרום להפסקת פעילות ביה"ס הדמוקרטי בערד?

יום שישי, נובמבר 6th, 2015

50 מיליארד שקל ערך המתנה לכיל בערד

יום רביעי, נובמבר 4th, 2015

עתיד ערד והפוספטים – מרמים את מקבלי ההחלטות

שבת, אוגוסט 1st, 2015