Posts Tagged ‘New-Deal’

ההיסטוריה של הכלכלה: פרק י"א – מלחמות ורווחים

יום רביעי, פברואר 24th, 2010

הניו דיל הביא ליציאה מהמשבר הכלכלי, אך האבטלה דעכה רק עם התכנית "החכר והשאל" והכניסה למלחמה. רווחי התעשיה הרקיעו שחקים ושכרם של העובדים הוקפא, וכששבתו – גונו כאנטי פטריוטים

מאת:  ק. טוכולסקי המשך…

המשבר הכלכלי העולמי – לא לכלכלנים בלבד

יום ראשון, יוני 28th, 2009

איך להסביר מושגים ותהליכים כלכליים בלשון בני-אדם, לא ב"כלכלית", שהיא שפה הבנויה כך שלא נבין ושנחשוב שהכלכלנים יודעים משהו שאנחנו לא יודעים? "עבודה שחורה" בפינה חדשה
וגם
איך להציק לנבחרינו

מאת: י. לקס

המשך…