Posts Tagged ‘תקציב-החינוך’

תשלומי הורים בחינוך – האם להעביר את הנטל לכלל הציבור

יום חמישי, אוגוסט 25th, 2016

הנטל הכספי על הורי תלמידים בתשלומים למערכת החינוך מעורר את מחאתם ומוביל לרעיון הטלתו על כלל הציבור. האם ראוי שהציבור יממן את התשלומים הללו?

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

השבוע שהיה בחינוך – 21 הפקרת תלמידי פנימיית חיל החימוש בצריפין

יום שני, פברואר 23rd, 2015

חוק חינוך חובה הוחל על גילאי 3-4, ילדים חולים ב"קדימה מדע" עדיין לא מקבלים מורה לביתם, הנזק הנפשי הנגרם ממעצר תלמידים במזרח ירושלים, שני הגופים הזוכים לתקצוב מהחטיבה להתיישבות, התואר אוניברסיטה נשלל מאוניברסיטת אריאל ועוד. שבועיים בחינוך מ-31 בינואר עד 14 בפברואר

מאת: דליה וענת

המשך…

לא לסגירת סדנאות "דובנוב" ולא לסגירת יחידת אבחנה כפולה בבית איזי שפירא– השבוע שהיה בחינוך 18

יום שני, ינואר 19th, 2015

תלמידי תל"לים עדיין אינם לומדים, תרבות חילונית מדלדלים, אך תרבות יהודית מחזקים במיזם  929. על כך ועל עוד בשבועיים שהיו בחינוך מתאריך 28.12.2014 עד 10.1.2015

מאת: דליה וענת

המשך…

הפערים בחינוך גדלים, ההוצאה לתלמיד נמוכה -השבוע שהיה בחינוך 2

יום שני, ספטמבר 15th, 2014

דו"ח ה- OECD  מציג תמונת מצב עגומה של החינוך בישראל, למרות התקציב הענק של המשרד. תשלומי ההורים בחינוך הולכים וגדלים. התגמול הכספי לבתי ספר ניתן השנה עבור ערכים ולא עבור הישגים. רבים מבתי הספר של הממ"ד היו אלה שזכו בתגמול. על כך ועל עוד בלקט הקישורים השבוע בחינוך

מאת: דליה וענת

המשך…

השבוע שהיה בחינוך – מורת רוח

יום שני, ספטמבר 8th, 2014

"עבודה שחורה" מגישה טור שבועי חדש המרכז פרסומים בתחומי החינוך השונים, ניסיון לתת קריאת כיוון למגמות ההתרחשויות בחינוך. להלן הטור הראשון, עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ה

מאת: דליה וענת

המשך…

קריסת לימודי המדעים בבתי הספר בישראל

יום חמישי, אוקטובר 24th, 2013

אבי זלינגר, בבלוג היום בכלכלה מתריע על כך שלכלכלה הישראלית  חסרים בכל שנה 10,000  בוגרי מדעים  במגמות בגרות ריאלית ,פיזיקלית, כימיה, אבל ×–×” לא מטריד את הציבור ואת הפוליטיקאים המשך…

משרד החינוך קיצץ 30% מתקציב קרן קרב לקריית שמונה

יום ראשון, ספטמבר 22nd, 2013

הפעלת חוגי קרב מתאפשרת על-ידי מימון של הורים, קרן קרב ומשרד החינוך. לפני החגים נודע בקרית שמונה שמשרד החינוך מקצץ 30% בתקציב קרב לבתי-הספר בקריית שמונה. כתבה על כך מאת הרצל בן אשר פורסמה בעיתון מקומי

המשך…

תאגידים ועמותות בחינוך – תחליף לרשויות ממלכתיות

יום שני, יוני 3rd, 2013

האם עמותות פרטיות הן תחליף לרשויות חינוך ממלכתיות? מסתבר שכן. כך לפי מכתבו של שמואל גלבהרט, יו"ר הירוקים במועצת העירייה, המגיש למועצה הצעה לסדר. כך גם לפי הודעה, המופיעה בהמשך, של עיריית ירושלים בעניין זה המזמינה תאגידים המפעילים בתי-ספר יסודיים להגיש בקשות לתקציב

המשך…

מהו הפער התקציבי בין בתי הספר?

יום שלישי, אוגוסט 14th, 2012

בעשורים האחרונים נפערו פערים עמוקים בין תקציבי בתי הספר השונים. בתי הספר מקבלים ממשרד החינוך תקציבים בלתי שוויוניים וכן תוספות תקציביות לא שוויוניות  ממקורות אחרים. שום גורם מדינתי או אחר, אינו אוסף ומפרסם מידע מלא על תקציבי בתי הספר בישראל, לפיכך, הדיון המתקיים בכנסת על תקציב משרד החינוך,  לוקה בחסר

המשך…

מנואל טרכטנברג: לא יהיו שירותים חברתיים איכותיים בלי הורדת ההוצאה על הביטחון

יום רביעי, אפריל 18th, 2012

סיכום מדברי פרופ' מנואל טרכטנברג במפגש עם בוגרי תוכניות של קרן מנדל, 17 באפריל 2012

המשך…