Posts Tagged ‘תקן סביבתי’

חברת "פרוטרום" – המפעל שיוקם בגלבוע יעמוד בתקנים סביבתיים

יום חמישי, דצמבר 12th, 2013

בעקבות פרסום העצומה מטעם תושבים החוששים להקמת מפעל שיזיק לסביבה, הגיבה חברת פרוטרום והודיעה כי המפעל שיוקם בגלבוע עומד בתקנים סביבתיים ובתקני איכות מהמובילים בעולם. דובר החברה מבקש להבהיר כי המפעל ייצר מוצרים טבעיים ואינו צפוי להפיץ ריחות רעים. ההשוואה למפעל פרוטרום בחיפה אינה רלבנטית למפעל בגלבוע. להלן התגובה במלואה

המשך…

יש לקבוע תקן סביבתי למוצרים בעלי אורך חיים קצר

יום שלישי, דצמבר 20th, 2011

כולנו נתקלים בתופעה בה מוצרים שאנו רוכשים מתקלקלים מהר מדי. הפתרון לבעיה הוא קביעת תקן סביבתי,  שיעלה את מחיר המוצר ויתקן את האיזון בין מוצר זול כספית ויקר סביבתית לבין מוצר יקר שישרת אותנו שנים רבות. תקן סביבתי יהפוך מוצר קצר חיים לבלתי כדאי כלכלית

מאת: עמית הרפז

המשך…