Posts Tagged ‘תעודת זיהוי ביומטרית’

הרשות הביומטרית: אין צורך בטביעות אצבע במאגר

יום שלישי, ינואר 24th, 2017

הרשות הביומטרית נסוגה מעמדתה  בדיון שהתקיים אתמול בכנסת. התנועה לזכויות דיגיטליות בתגובה: בטלו את המאגר לאלתר

מאת מערכת עבודה שחורה המשך…

דו"ח מומחים של התנועה לזכויות דיגיטליות מציע לבטל את המאגר הביומטרי

יום שני, יוני 15th, 2015

התנועה לזכויות דיגיטליות פרסמה טיוטת דו"ח מומחים הבוחן את תקופת המבחן של המאגר הביומטרי. הדו"ח מנתח סדרה של סוגיות הקשורות בנחיצות המאגר הביומטרי, תכנונו, בעיות אבטחה ותפוצת מאגרים בעולם

המשך…

פרויקט בשיתוף גולשים: באילו מדינות קיים מאגר ביומטרי

יום חמישי, פברואר 5th, 2015

התנועה לזכויות דיגיטליות השיקה פרויקט לאיסוף מידע על תפוצת מאגרים ביומטריים בעולם, בעקבות בדיקה דומה שביצע קבלן חיצוני עבור הרשות הביומטרית, לקראת ישיבת ועדת הכנסת בנושא שתערך ב- 17/2/15. הנתונים שנאספו עד עתה מעלים כי רק שש מדינות הקימו מאגרים ביומטריים לאומיים וכי רוב מדינות המערב סרבו ליצור מאגר שכזה או ביטלו אותו מחשש לביטחון המדינה ופרטיות אזרחיהן

מאת רביב נאוה המשך…

התנועה לזכויות דיגיטליות: להסיר פרסום תעודת זהות ביומטרית

יום שלישי, אוקטובר 8th, 2013

לאחרונה משודרים ומוקרנים ברדיו ובטלוויזיה  פרסומות תחת הזמריר "זה לא אני", אשר מעודד אזרחים להנפיק תעודות זיהוי ביומטריות. פרסומת זו תקדם כניסת פרטיהם של אזרחי ישראל למאגר הביומטרי. עו"ד יהונתן קלינגר, היועץ המשפטי של התנועה, שלח לרשות השנייה מכתב הדורש להסיר את הפרסומת

המשך…