Posts Tagged ‘תמג’

למחנה הציוני חסרים סמלים ברטוריקה שלו

יום חמישי, מרץ 26th, 2015

הכלכלה: מצמיחה לצניחה

יום שלישי, אוגוסט 26th, 2014

תמר בן יוסף, מנתחת באתר שלה "עידן השוק החפשי", את נתוני המקרו של ישראל וקובעת שהמשק צנח להאטה עוד לפני "צוק איתן". מדרגת הצמיחה הנוכחית עומדת על ×›-2.5% לשנה רק בזכות הדחיפה שהיא מקבלת מהצריכה הפרטית, ובעיקר מהצריכה הציבורית. מפה והלאה, צפויה בה ירידה נוספת בעקבות "צוק איתן". דרושה מדיניות קיינסיאנית מרחיבה המשך…

תמונת מצב חברתית – הדו"×— השנתי המסכם של מרכז אדוה

יום ראשון, דצמבר 26th, 2010

חכמי הכלכלה ו"ראשי המשק", ראה"מ ושר האוצר, עיתונאים ומי לא?  כולם הולמים בנו דרך כל כלי תקשורת את פלאי הכלכלה הישראלית ש"צלחה את המשבר העולמי טוב מכולם", שהמשק הישראלי החסון צומח למרות כל הקשיים.  רק שאנחנו – איכשהו – מרגישים משהו שונה.  תמונת המצב החברתית של מרכז אדוה שבה ומטיחה בפנינו את האמת.  העשירים המשיכו להתעשר, הפערים גדלו, ×–×” מה שהיה המשך…

הדייג – לקט המלצות קריאה מס' 2

יום שישי, אוקטובר 22nd, 2010

מבחר קטן של מה שעלה ברשתו של הדייג ואנו מקוים שיעניין, יום ששי 22 באוקטובר 2010 המשך…

יום עצמאות שמח! כלכלה ים-תיכונית

יום רביעי, אפריל 21st, 2010

המאמר מציב ציוני דרך בהיסטוריה של כלכלת המדינה ומציע כיוון דרך לעתיד

מאת: תמר בן יוסף

המשך…

הכלכלה צומחת, האנשים נובלים

יום שני, אוקטובר 26th, 2009

"יצאנו מהמשבר!" מריעים מוספי הכלכלה; "חזרנו לצמיחה". איתמר כהן , מרצה ב'מכללה החברתית כלכלית' מציג תמונה עגומה של הצמיחה הכלכלית ומתריע מה שטוב לתמ"ג, לא בהכרח טוב לבני האדם המייצרים אותו

המשך…

תל"×’ – האם הוא באמת נתון כלכלי חשוב?

יום חמישי, ספטמבר 17th, 2009

יעקב לקס מסביר מדוע נתון התל"ג ממש אינו משקף את מצב אזרחי המדינה. מורה נבוכים למושגים שאותם אתם שומעים בחדשות

המשך…