Posts Tagged ‘תל"לים’

מכתב של נערה חולה לוועדה לזכויות הילד

יום רביעי, פברואר 10th, 2016

אתמול התקיימה ישיבה בעניין הטיפול בילדים החולים בוועדה לזכויות הילד. נערה חולה ייעדה לוועדה מכתב בשם כל הילדים החולים המבקש התחשבות במצבם ועזרה שתאפשר להם לימודים וגישור על פערים לימודיים שנוצרו עקב מחלותיהם. להלן המכתב

המשך…

הילדים המרותקים לביתם במממ של הכנסת – האם בוצעה חפיפה בהעברת הזכיינות?

יום שני, ינואר 4th, 2016

להלן מכתב המוסיף מידע למסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת על הילדים החולים המרותקים לביתם. במסמך מצוטטות תלונות על אי חפיפה בין הזכיין הקודם לזכיין החדש. מכתב זה מראה שהייתה חפיפה

המשך…

ילדים מרותקים למיטותיהם – אם לילד חולה על "קדימה מדע"

יום שני, יולי 13th, 2015

היום, יום שני 13 ביולי יתקיים בוועדת החינוך דיון על הטיפול בילדים החולים. להלן דיווחה של אם לילד חולה המספרת על לימודי בנה במסגרת תכנית תלל"ים ובמסגרת הזכיינות של "קדימה מדע"

המשך…

האם "קדימה מדע" מקיימת את תנאי מכרז הילדים החולים?

יום שני, פברואר 2nd, 2015

עיון בפרטי המכרז ומעקב אחר המתרחש בקרב הילדים החולים עם כניסת הזכיינית החדשה מראה הפרות רבות לכאורה עד כה של המכרז מטעם "קדימה מדע", הקבלן שנבחר במכרז לתת את השירות

מאת: דליה בלומנפלד

המשך…

בנימין נתניהו, חוק לימוד חובה גם על תלמידים המרותקים לביתם

יום חמישי, ינואר 22nd, 2015

ח"כ חיליק בר, חבר בוועדת החינוך, שלח מכתב לראש הממשלה המכהן גם כשר החינוך, ובו הוא מבקש ממנו לטפל בדחיפות בבעיית התלמידים החולים המרותקים לביתם שאינם זוכים ללמוד בשל העברת זכיינות באמצע שנת לימודים מתל"לים לעמותת "קדימה מדע" של אורט העולמי

המשך…

חברי כנסת, עזרו לתלמידים החולים. גם הם רוצים ללמוד

יום שני, ינואר 19th, 2015

להלן מכתב ששלחו אמהות לתלמידים חולים מרותקים לביתם לחברי-הכנסת. המכתב מתאר את השתלשלות העברת הזכיינות מתל"לים ל"קדימה מדע" ומבקש לקיים את חוק לימוד חובה ולאפשר לילדיהן ללמוד כמו כל תלמיד רגיל. סילבן שלום ידבר עם שר החינוך. משרד הרווחה אינו צד בעניין. אלה התגובות עד כה

המשך…

לא לסגירת סדנאות "דובנוב" ולא לסגירת יחידת אבחנה כפולה בבית איזי שפירא– השבוע שהיה בחינוך 18

יום שני, ינואר 19th, 2015

תלמידי תל"לים עדיין אינם לומדים, תרבות חילונית מדלדלים, אך תרבות יהודית מחזקים במיזם  929. על כך ועל עוד בשבועיים שהיו בחינוך מתאריך 28.12.2014 עד 10.1.2015

מאת: דליה וענת

המשך…

ועדת החינוך – הדיון על העברת השירות לילדים חולים מ"תל"לים" ל"קדימה מדע"

יום חמישי, ינואר 15th, 2015

מדוע תלמידים חולים אינם נהנים מרצף לימודי לפי חוק חינוך חינם? מדוע דווקא החלשים סובלים ממכרזים המועברים מעמותה לעמותה באמצע שנת לימודים? אלו שאלות שהועלו בישיבת ועדת החינוך שעסקה בהעברת אחריות למתן שירות לילדים חולים בביתם מעמותת "תל"לים" ל"קדימה מדע"

המשך…

"קדימה מדע" אינה מתאימה לתמוך בתלמידים המרותקים למיטותיהם

יום שני, ינואר 12th, 2015

כותב בשם "ברק" פונה אל עמותת "קדימה מדע" ומבקר אותה על כי העזה לקבל זכיינות על מכרז במצב בו אין לה הכשרה מתאימה, היא חסרת ניסיון בטיפול בתלמידים המרותקים למיטותיהם ואין לה צוות מורים מתאים. היא לקחה על עצמה אחריות כבדה לגורל התלמידים בלי להיות מוכנים לכך

המשך…

ביטול סייעת שלישית בגני טרום חובה – השבוע שהיה בחינוך 16

יום שלישי, דצמבר 23rd, 2014

בוטלה סייעת שלישית בגני טרום חובה, תלמידים המרותקים למיטותיהם סובלים מאי ודאות לאחר החלפת העמותה תל"לים שטיפלה בהם, בעמותה של אורט העולמי. כנס הסברה למנהלי עמותות. בין הדוברים אמנון דה הרטוך, ובו מידע גם על חוק העמותות החדש. ביקורי פוליטיקאים בבתי-ספר לקראת הבחירות. חוזר מנכ"ל חדש מאפשר זאת

מאת: דליה וענת

המשך…