Posts Tagged ‘תלי’

נפתלי בנט בעד לימודי יהדות אורתודוכסית, זהבה גלאון בעד לימודי יהדות פלורליסטית

יום רביעי, ספטמבר 14th, 2016

בכנס לציון 40 שנה ללימודי תגבור לימודי יהדות במערכת החינוך הצהיר שר החינוך נפתלי בנט כי לימודי יהדות חשובים בעיניו יותר מלימודי מתמטיקה ומדעים. להלן קטעים מנאומו, ותגובות של ח"כיות ממפלגת האופוזיציה מרצ, מיכל רוזין וזהבה גלאון

המשך…

האם תל"י הגובה תמלוגים עבור יוצרים היא מונופול?

יום שלישי, דצמבר 31st, 2013

הרשות להגבלים עסקיים החליטה שתל"י הגובה עבור היוצרים את התמלוגים מגופי השידור. היוצרים הפגינו מול משרדי זכיינית ערוץ 2

המשך…

מכון שכטר: העובדים שהתאגדו יוצאים לצעדת מחאה

יום ראשון, נובמבר 21st, 2010

עובדי מכון שכטר למדעי היהדות יקיימו מחר צעדת מחאה בירושלים, בעקבות קיצוצי שכר והתבצרות ההנהלה בעמדותיה. בהמשך השבוע צפויים צעדים חריפים. הודעה לעיתונות של "כוח לעובדים" המשך…

עובדי עמותות שכטר מתאגדים "דרך כוח לעובדים"

יום ראשון, נובמבר 21st, 2010

בלוג חדש לועד העובדים בעמותות שכטר, הכוללות את רשת בתי הספר לתגבור לימודי היהדות (תל"×™), מבשר על ההתארגנות וגם על עיצומים המשך…