Posts Tagged ‘תכנון לאומי’

הפתרון לעלייה במחיר הדלק – להיגמל מהרכב הפרטי

יום שני, מרץ 5th, 2012

לדעתו של יהונתן קלינגר, הפתרון למחירי הדלק אינו על ידי שיפור מערכת התחבורה הציבורית, אלא צמצום כולל של השימוש בדלק בעזרת תכנון אורבני נכון

המשך…

הפרטת עיצוב המדיניות – צעד אחד רחוק מדי?

יום שלישי, נובמבר 22nd, 2011

המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים –  הפרטת עיצוב המדיניות: צעד אחד רחוק מדי?   נייר עמדה שהוצג בכנס  "התשובה להפרטה: חקיקה!?" שהתקיים בי' בחשוון תשע"ב, 7  בנובמבר 2011

המשך…