Posts Tagged ‘תכנון’

האסון במירון – בין אסונות, צפיפות אוכלוסין ושלטון הימין

יום שני, מאי 3rd, 2021

גידול האוכלוסייה בישראל עלול להפוך אותה לאחת המדינות הצפופים בעולם. אירועי דחק ועומס שמסתיימים באסון הם תוצאה צפויה במיוחד כשהשלטון ימני שמטבעו עוסק בהזנחת המדינה וממעט להשקיע בתשתיות

מאת: ק. טוכולסקי

המשך…

על מדיניות האוכלוסין בישראל

יום חמישי, אוקטובר 25th, 2018

האתגר המרכזי של הביטחון הלאומי של מדינת ישראל הוא הדמוגרפיה שלה. קריאת השכמה לפני שיהיה מאוחר וייווצר מצב בלתי הפיך

מאת: דוד סנדובסקי

המשך…

עמק שווה – הזמנה לכנס: מורשת בירושלים כמשאב תרבותי, לאומי ובינלאומי

יום חמישי, אוקטובר 18th, 2018

הכנס יתקיים ביום שני, 22 באוקטובר, בין השעות 18.00-20.00 באכסנית אגרון ברחוב אגרון 6 בירושלים

המשך…

עיוותי הותמ"ל יתארכו בשנה נוספת

יום ראשון, מרץ 18th, 2018

למרות ההתנגדות הציבורית להמשך פעילותה של הוועדה לתוכניות מועדפות לדיור, שתוקף פעילותה פג, הכנסת אישרה את פעילותה בשנה נוספת. הותמ"ל פוגעת באיכות התכנון בישראל, פועלת בחוסר שקיפות ומדירה את הציבור מדיוניה

מאת: שי הרשקו

המשך…

בינוי שפוי – עצומה לביטול הותמ"ל

יום ראשון, ינואר 7th, 2018

"חוזרים לתכנון שפוי – לבטל את הותמ"ל!" זוהי הכותרת של מכתב עצומה לשר האוצר הקורא לו לבטל את הותמ"ל ולחזור לתכנון שפוי. חיתמו על העצומה

המשך…

יום עיון: האם אפשרי תכנון כולל במערכת החינוך?

יום ראשון, נובמבר 8th, 2015

יתקיים במכון ון ליר בירושלים – ביום שלישי 10/11/15, משעה 16:00 עד 20:30 המשך…

ערד, סיכויים מול סכנות – הזמנה ליום עיון

יום ראשון, דצמבר 22nd, 2013

יתקיים ביום א' – 29 בדצמבר 2013 – מעשר לפני הצהרים עד שתים וחצי, בבאר שבע, במרכז מנדל למנהיגות בנגב, מגדל הרכבת (צמוד לתחנת הרכבת באר שבע מרכז), קומה 9 המשך…

הדרכה חקלאית באתיופיה – חשיבה חדשנית בתנאים בסיסיים

יום חמישי, ספטמבר 13th, 2012

רשימה זו עוסקת בהתנסותו של חיים גולדמן בפעילות הדרכה חקלאית באתיופיה. מטבעה של הדרכה לא מדובר במפגש שוויוני: יש צד נותן וצד מקבל. האתגר שהנחה אותי, היה חיפוש דרך להפוך את המפגש הזה למפגש הדדי, מכבד את שני הצדדים ומשוחרר מסטריאוטיפים

המשך…