Posts Tagged ‘תוכנית-ויסקונסין-מהלב’

הכנסת, וועדת העבודה, הרווחה והבריאות – סדר הדיונים מ-11/11/2013 עד 20/11/2013

יום ראשון, נובמבר 10th, 2013

להלן סדר הדיונים בועדת העבודה והרווחה.  עשויים לחול שינויים.  מומלץ להתעדכן באתר הועדה המשך…

תכנית ויסקונסין החדשה – ממשיכים במאבק נגד ההצעה

יום שלישי, אוקטובר 15th, 2013

אמנם המאבק למיגור תכנית ויסקונסין הוכתר בהצלחה בכנסת הקודמת, אך הוא לא מנע מהממשלה הגשת הצעות חוק מחודשות באותו נושא.  למרות ההתנגדויות הרבות לחוק, הממשלה ממשיכה לנסות לחוקקו. הארגונים שפעלו נגד החוק בעבר , ממשיכים במאבק נגד, ומביעים עמדתם ביחס לכשלים בתפיסה הכוללת של התכנית

המשך…

תוכנית ויסקונסין: מה חייבים לתקן

יום ראשון, יולי 14th, 2013

 על רקע הדיונים שמתנהלים כעת סביב מתכונת חדשה לתוכנית ויסקונסין, האגודה לזכויות האזרח, שומרי משפט – רבנים למען זכויות האדם ועמותת סינגור קהילתי פנו לשרי האוצר, הכלכלה והרווחה וליו"ר וועדת העבודה של הכנסת עם פירוט הבעיות העקרוניות של התוכנית ורשימת השינויים שיש לערוך בה, על-מנת למנוע פגיעה בזכויות המובטלים

המשך…

התכנית "לעידוד יציאה לעבודה" – מדוע להצביע נגדה

יום שלישי, יולי 2nd, 2013

ליזה רוזובסקי, דוברת האגודה לזכויות האזרח, מסבירה מדוע יש להתנגד לתכנית שהיא למעשה החיאתה של תכנית ויסקונסין שנכשלה ובוטלה המשך…

חוק ההסדרים – האגודה לזכויות האזרח לשרי הממשלה, התנגדו להחזרת תוכנית ויסקונסין

יום רביעי, מאי 8th, 2013

 חוק ההסדרים לשנים 2013 – 2014 מבשר על מגמת האוצר להחזיר את תוכנית ויסקונסין שבוטלה ב- 2010. מכתב זה מהאגודה לזכויות האזרח, המופנה אל שרי הממשלה, מבקש מהם להתנגד לתוכנית, להפרידה מחוק ההסדרים ולדון בה כהצעת חוק רגילה

המשך…

חוק ההסדרים 2013 2014 : פגיעה קשה במוחלשים ביותר

יום רביעי, מאי 8th, 2013

לאחר הפרסום הראשוני של טיוטת חוק ההסדרים, נדב פרץ-וייסוידובסקי מצביע על מספר תובנות העולות מהחוק מרובה-הסעיפים ומרובה-הגזירות הזה

המשך…

להיות עני במדינת ישראל

שבת, יולי 28th, 2012

הרב עדית לב ברגע של חשבון נפש ומבט לאחור, בעקבות מותו של משה סילמן ×–"ל  המשך…

ישראל מיובשת – תת-התקצוב של שירות התעסוקה

יום רביעי, פברואר 15th, 2012

האגודה לזכויות האזרח שלחה מכתב לחברי וועדת העבודה והרווחה של הכנסת ובו נתונים מספריים על תקצוב שירות התעסוקה, בהשוואה לשנת 1990 ובהשוואה לסטנדרטים הנהוגים במדינות ×”-OECD המשך…

תוכנית ויסקונסין: יש ליצור אופק תעסוקתי חדש

יום שלישי, אוגוסט 9th, 2011

העם דורש צדק חברתי, והממשלה ממשיכה לנסות ולהעביר את אותן תוכניות ישנות ודכאניות. מתי שמואלוף ממליץ לעבור ממלחמה בויסקונסין ליצירת אופק תעסוקתי חדש

המשך…

שלום שמחון, אל תחזיר את תכנית ויסקונסין

יום שלישי, אוגוסט 2nd, 2011

 פניה דחופה של ארגון "שומרי משפט" לקראת ישיבה בכנסת לקראת חידוש התכנית המפריטה את שירות התעסוקה ופוגעת בשכבות המוחלשות – כתבו לשר התמ"ת ולחברי הועדה. עזרו לעצור את התהליך עוד בתחילתו.

מאת: הרב עדית לב המשך…